California Community College System วิทยาลัย 2 ปีในรัฐ California

California Community College System เป็นระบบวิทยาลัยของรัฐบาล ที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนนาน 2 ปีหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย California Community College System อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Board of Governors of the Community Colleges และกรรมการจาก 73 Community College Districts ในรัฐ California ปัจจุบันมี Community Colleges ทั้งหมดรวม 115 แห่ง

Fresno City College เป็น Community College แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในรัฐ California เกิดมาจากการพัฒนาและขยายตัวของ Fresno High School C. L. McLane ผู้กำกับโรงเรียน Fresno High School ได้ดำริเห็นความจำเป็นที่จะต้องขยายการสอนในระดับวิทยาลัยให้กับนักเรียนในละแวก San Joaquin Valley ตั้งแต่ปี 1907 Fresno City College จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1910 ในปีแรกมีนักเรียน 20 คนและอาจารย์ 3 คน และในปีค.ศ. 1910 บริษัท Fresno Traction ได้เพิ่ม Trolley 2 เส้นทางในย่านธุรกิจของเมือง Fresno เรียกได้ว่า เมือง Fresno เองก็เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและของเมืองในเวลาเดียวกันด้วย

ตัว Fresno City College ตั้งอยู่ที่ถนน “O” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงเรียน Fresno High School เก่า ในปี 1921 Fresno Junior College ได้รวมกับ Fresno Normal School กลายเป็น Fresno State College หรือ California State University, Fresno ในเวลาต่อมา California State University, Fresno เป็นผู้บริหารดูแล Fresno City College หรือ Fresno Junior College ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ campus เดียวกัน ในปี 1948 กฎหมายใหม่ในเวลานั้นอนุญาตให้ School district บริหาร Junior College ได้ Fresno Junior College จึงย้ายกลับไปอยู่ที่ถนน O Street Campus และใช้พื้นที่ร่วมกับ Fresno Technical High School ในราวปี 1950 Fresno Technical High School ได้ถูกยกเลิกไป ทำให้ State district ต้องมองหาพื้นที่ใหม่และได้ไปซื้อที่ดินแถว University Avenue จาก Fresno State College ทำให้ในปี 1956 Fresno Junior College ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ University Avenue และ Fresno Junior College ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Fresno City College เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 1958

ในปี 1960 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในรัฐ California เมื่อมหาวิทยาลัยในระบบ University of California System และ California State University System มีข้อจำกัดในการรับนักศึกษาเข้าเรียน เป้าหมายของ Donahoe Act ซึ่งเป็น master plan ในระดับอุดมศึกษาในเวลานั้น คือ นักศึกษาทุกคนต้องมีโอกาสได้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นของรัฐ Junior College จึงได้เข้ามาสนองนโยบายของรัฐในเวลานั้น เพราะจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนระดับวิทยาลัยได้มากขึ้น แม้จะเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาก็ตาม นอกจากนี้ Master plan ยังกำหนดให้นักศึกษาได้เรียนฟรีอีกด้วย ต่อมาในปี 1978 รัฐ California ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณ ทำให้จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาอเมริกัน และนักศึกษาต่างชาติต้องจ่ายค่าเรียนใน Community College มากกว่าคนอเมริกัน 100$ ต่อ 1 วิชา


ชื่อคุณวุฒิหรือดีกรีหลังจากเรียนจบหลักสูตร 2 ปี
มีชื่อเรียกอยู่ 3 ประเภท คือ

  • Associate of Arts (A.A.) คือ ในวิขาที่เลือกเรียน ต้องมีวิชาด้าน Humanities, Social Science รวมทั้งเลือกเรียนภาษา 1 ภาษา
  • Associates of Science (A.S) คือ ในวิชาที่เลือกเรียนต้องมีวิชา Math และ science ด้วย
  • Associate of Applied Science (A.A.S.) คือ ผู้ที่เลือกเรียนวิชาด้าน Accounting Technology, Automotive Technology, Aviation Maintenance Technology, Computer Technology, Construction Technology, Diesel Technology, Electronics Technology, Fire and Rescue, Metals Technology, Nursing, Office Technology, Water Resources, and Welding Technology โดยทั่วไปผู้ที่เรียนจบ A.A.S. มักจะเป็นผู้ออกไปทำงานเลย คุณวุฒินี้จึงไม่ใช่ Transfer program แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่สามารถรับโอนหน่วยกิตจากผู้ที่เรียนจบดีกรี A.A.S.

สำหรับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องเรียนให้ครบในเวลา 2 ปีคือ 60 หน่วยกิต และอย่างน้อย 15 หน่วยกิตต้องเป็นหน่วยกิตในระดับรหัสวิชา 200 ส่วน 36 หน่วยกิตแรกนั้นเป็นวิชาที่อยู่ในหมวด General Education วิชาที่อยู่ในหมวด General Education ได้แก่ วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา ข้อพึงควรระวัง คือ นักศึกษาที่ต้องการโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อใน University of California System หรือ California State University system ต้องอ่านดูหลักสูตรด้วยว่า ควรลงทะเบียนเรียนวิชาใดใน Community College จึงจะโอนย้ายหน่วยกิตไปได้ ยกตัวอย่างหนึ่ง Community College ใน California คือ Los Angeles City College เขียนบรรยายเกี่ยวกับการโอนย่ายหน่วยกิตไว้ชัดเจนว่า นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดบ้าง

อาจสรุปได้ว่า วิชาในหมวด General education ที่ต้องลงเรียนถ้าจะนำไปใช้กับ CSU Systm เท่านั้น ต้องเลือกวิชาในหมวด CSU GE-Breadth แต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ อาจจะส่งสมัครทั้ง CSU System หรือ UC System ก็ควรเลือกวิชาที่อยู่ในหมวด Intersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC)

ดังนั้น นักศึกษาต้องวางแผนตั้งแต่เรื่มเข้าเรียนใน Community College ว่าต้องการศึกษาต่อปริญญาตรีไหม และจะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐ California ประเภทใด หรือเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน หรือจะเลือกมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในรัฐ California โดยทั่วไป ถ้านักศึกษาต้องการเลือกเรียนต่อปริญญาตรีในกลุ่ม California California State University System หรือในกลุ่ม U. of Califorrnia System แล้วยังไม่เข้าใจวิธีการเลือกวิชา สามารถปรึกษากับ Academic advisor หรือ International Student Adviser หรือใช้บริการจากเว็บไซต์ Assist.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุก Community College หรือ CSU หรือ UC แนะนำนักศึกษาไว้

ASSIST มีวิดีโอ สอนนักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียนอยู่หลายเรื่อง https://resource.assist.org/Tutorials#CSU_Transferable ได้แก่ Learn how to see courses that transfer to a California State University (CSU) Campus, Learn how to see courses that transfer to a University of California (UC) campus, Learn how to see courses that satisfy CSU General Education (GE) Breadth areas, Learn how to see courses that satisfy Intersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC) Areas

ข้อดีของการเลือกเรียนใน Community College คือ

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วง 2 ปีแรก เพราะค่าเล่าเรียนใน Community College ถูกกว่าค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย
  • ใน Community College มีหลักสูตรสายวิชาชีพให้เลือกมากมาย เช่น เป็นเชฟ ผู้ช่วยหมอฟัน ทำงานในสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
  • Community College ยังมีหลักสูตรที่เชื่อมต่อกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ คือมี Articulation Agreement ระหว่าง Community College และ Four-year College และมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในรัฐเดียวกัน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ต่างรัฐ เพื่อโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปศึกษาต่อในปีที่ 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัย เพื่อรับปริญญาตรี
  • การศึกษาใน Community College ทำให้นักศึกษาอเมริกันไม่ต้องเดินทางออกไปไกลจากบ้าน เพราะมีหลายวิทยาเขตตั้งอยู่ในหลายเมืองให้เลือกมากมาย
  • Community college มีชั้นเรียนที่เล็กไม่ใหญ่มากเท่ากับในมหาวิทยาลัย เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่งเคยเดินทางออกนอกประเทศ จะทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่น

รายชื่อ Community College ทั้ง 115 แห่ง พร้อมที่อยู่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cccco.edu/Students/Find-a-College/College-Alphabetical-Listing ส่วนตารางข้างล่างได้นำข้อมูลมาจาก https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_California_Community_Colleges_by_enrollment , https://en.wikipedia.org/wiki/California_Community_Colleges_System, และเว็บไซต์ของแต่ละ Community College

ชื่อปีที่ก่อตั้งMascotจำนวนนักศึกษา
Allan Hancock College1920Spike the Bulldog13,741
Antelope Valley College1929the Marauder14,024
Barstow College1969the Viking Warrior5,000
Butte College1967Roadrunner12,669
Cabrillo College1959Sammy the Seahawk12,000
Cerritos College1955Franco Falcon22,731
Chabot College 1964Gladiator13,145
Las Positas College1988Hawks11,293
Chaffey College1916Panther18,192
Citrus College1915Rocket Owl12,605
Coastline Community College1976Dolphin10,705
Golden West College1965Rustler Sam12796
Orange Coast College194825,000Pete the Pirate
Compton College1927Tartars6,780
Contra Costa College1950Comets7,959
Diablo Valley College1949Viking22,000
Los Medanos College1974Mustangs8,658
Copper Mountain College1999Spike, the Fighting Cacti1,844
College of the Desert1958Roadrunners12453
El Camino College1946the Warriors22,654
Feather River College1968Golden Eagle1,600
De Anza College1967the Don21,526
Foothill College1958Footsie the Owl13,630
Gavilan College1967Rocky T. Ram7,303
Glendale Community College1927Vaqueros19,207
Cuyamaca College1978Coyote9,922
Grossmont College1961Griffin18,095
Hartnell College 1920Panther17,000
Imperial Valley College1960Arabs7,000
Bakersfield College1913Knight22,000
Cerro Coso Community College1973Coyote4,620
Porteville College1927Pirates4.054
Lake Tahoe Community College1975Coyote2,108
Lassen College1925the Cougar2,484
Long Beach City College1927Ole the Viking25,574
East Los Angeles College1945the Husky34,697
Los Angeles City College1929Clubs20,598
Los Angeles Harbor College1949Sammy the Seahawk10,083
Los Angeles Mission College1975Eagles10,300
Los Angeles Pierce College1947Brahma Bull23,000
Los Angeles Southwest College 1967Cougars8,200
Los Angeles Trade-Tech College1925Bucky Beaver18,007
Los Angeles Valley College1949Monarchs18,308
West Los Angeles College1969Wildcats9,859
American River College1955Bucky the Beaver42,141
Consumnes River College1970Hawks13,091
Folsom Lake College2004Falcon18,308
Sacramento City College1916Panthers23,680
College of Marin1926the Mariner10,040
Mendocino College1973Eagle3,990
Merced College1963Blue Devil14,775
MiraCosta College1934Spartan17,252
Monterey Penninsula College1947Lobos12,170
Mt. San Antonio College1946Joe Mountie36,220
Mt. San Jacinto College1963Eagle27,000
Napa Valley College1942the Storm6,881
Cypress College1966Charlie the Charger16,214
Fullerton College1913Buzzy the Hornet21,017
Ohlone College1967Renegade11,579
Palo Verde College1947the Pirates2,261
Palomar College1946Comets26,606
Pasadena City College1924Lancer25,319
Berkeley City College1974BCC mascot6,457
College of Alameda1968Cool E. the Cougar6,600
Laney College1953Eddie the Eagle16,543
Merritt College1953the Thunderbird6,000
Santa Ana College1915Don37,916
Santiago Canyon College1986Hawks16,387
College of the Redwoods1964Corsair5,784
Rio Hondo College1963Roadrunner22,457
Moreno Valley College2010Lion10,684
Norco College2010Mustang14,000
Riverside City College1916Tiger20,604
Crafton Hills College1972Roadrunner6,100
San Bernardino Valley College1926San Bernardino Wolverine17,044
San Diego City College1914Knights16,852
San Diego Mesa College1962The Olympians22,696
San Diego Miramar College1969Jets12,805
City College of San Francisco1935Rocky the Ram23,702
San Joaquin Delta College1935Mustangs18,610
Evergreen Valley College1975Hawk10,564
San Jose City college1921Jaguar10139
Cuesta College1964Cougar11,019
Canada College1968Colts6,900
College f San Mateo1922Bulldogs10,000
Skyline College1969Trojan10,250
Santa Barbara City College1909Vaqueros18,848
College of the Canyons1969Cougars17,148
Santa Monica College1929Pico the Corsair30,830
College of the Sequioas1925Giant13,470
Shasta College1950Knight10,025
Sierra College1961Wolverines24,992
College of the Siskiyous1957Eagle2,473
Solano Community College1971Falcons10814
Santa Rosa Junior College1918Bear Clubs26,674
Irvine Valley College1986Laser14,964
Saddleback College1968Gaucho25,879
Southwestern College1961Jaguars27,000
Clovis community College2007Clovis Crush3,596
Fresno City college1910Ram24,377
Reedley college1926Tigers12,916
Moorpark College1967Raiders13,756
Oxnard College1975Condor6,941
Ventura College1925the Pirates13,737
Victor Valley College1961Desert Ram11,504
West Hills College Coalinga1932Falcon6,805
West Hills College Lemoore2006Golden Eagles4,202
Taft College1922Cougie5,723
Mission College 1976Saints10,221
West Valley College1964Viking8,056
Columbia College1968Scooter the Cougar2,545
Modesto Junior College1921Pirates19,262
Woodland Community College2008Eagle3,332
Yuba College192749er6,874
Calbright College (online College)2019N/A2,100,000+

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top