รู้ไหมว่ามี 15 Community College ในรัฐ California ที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เดิมเราเคยรู้กันมาว่า Community College หรือ Junior College หรือวิทยาลัย 2 ปีของสหรัฐอเมริกา รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี หลังจากจบ 2 ปีแล้ว นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาที่เรียกกันว่า Associate of Arts (A.S.) หรือ Associate of Science (A.S.) การเรียนการสอนหลัก 2 หลักสูตรนั้นก็คือ

  1. หลักสูตร vocational program เรียนจบแล้วออกไปทำงานได้เลย หรือ
  2. หลักสูตร transfer program เรียนจบ 2 ปีแล้ว โอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อใน Four-Year College หรือ University อีก 2 ปีจะได้รับวุฒิปริญญาตรี

สาเหตุที่ Community College ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี มาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในวิชาชีพเฉพาะที่ต้องการในท้องถิ่นนั้นๆ อาทิ ด้าน health care, energy exploration และ information technology จึงเป็นโอกาสดีที่ Community College จะเปิดการสอนในวิชาเหล่านั้น เพราะจุดเด่นของ Community College คือ เน้นการสอนที่นำไปใช้ลงมือปฏิบัติได้เลยทันที

Community College ไม่ได้เน้นหลักสูตรที่ทำวิจัยมากๆเหมือนในมหาวิทยาลัย เมื่อมีการประกาศให้ Community College เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีได้ ซึ่งที่จริงกฎหมายนี้ได้เริ่มมีใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1989 ที่รัฐ West Virginia ก่อน ในปัจจุบันมี Community College มากกว่า 120 แห่ง ใน 25 รัฐ มากกว่า 400 หลักสูตร ที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี https://www.usnews.com/education/community-colleges/articles/2019-07-16/international-students-get-a-bachelors-degree-at-a-us-community-college

ข้อดีของการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีใน Community College คือ

  • การเรียนใน Community College มีความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่หยุดการเรียนไปนานระยะหนึ่ง และต้องการกลับมาเรียนอีกครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดับผู้ใหญ่ที่มีงานทำตอนกลางวัน หรือต้องหยุดพักการเรียนเพราะความจำเป็นของครอบครัว ทำให้หลักสูตรของ Community College ต้องเพิ่มชั่วโมงการสอนในตอนเย็นหลังเลิกงานเพิ่มขึ้น และเพิ่มหลักสูตรในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
  • มีหลักสูตรที่เอื้อต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกามากกว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัย https://www.usnews.com/education/community-colleges/articles/2019-07-16/international-students-get-a-bachelors-degree-at-a-us-community-college แต่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเรียน ก็จะเป็นการผสานการเพิ่มทักษะความรู้ทางทฤษฎีและและการฝึกงานจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการหางานทำในช่วงขอ OPT ได้หรือจะกลับไปทำงานในประเทศของนักศึกษาเอง
  • นักศึกษาสามารถเรียนจบ 2 ปริญญา คือ อนุปริญญา และปริญญาตรีในสถานศึกษาเดียวกัน และสามารถเลือกสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านได้ ส่วนนักศึกษาต่างชาติไม่ต้องกังวลว่า วิชาที่ลงเรียนไปแล้วจะโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

วิดีโอข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงทำไม Community College ในรัฐ California ต้องเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ข้อเสียในการเลือกเรียนปริญญาตรีใน Community College คือ เมื่อนักศึกษาพบว่า วิชาที่เลือกเรียนยากเกินไปไม่เหมาะกับนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีทางเลือกอื่นในการเปลี่ยนวิชาเรียน นอกจากยื่นส่งสมัครใหม่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายมากกว่า

รายชื่อ Community College 15 แห่งในรัฐ California ที่มีหลักสูตรปริญญาตรี https://transfer.santarosa.edu/ca-community-colleges-offering-bachelors-degrees

  • Bakersfield College เริ่มมี Bachelor degree in Industrial Automation ในปี 2015
  • Modesto Junior college มี 1 หลักสูตร คือ B.S.in Respiratory Care : https://www.mjc.edu/instruction/alliedhealth/rcp/bachelordegree/

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top