กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐ California

มหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐ California มีมากกว่า 200 แห่ง ชื่อคุ้นหูที่คนไทยรู้จักกันดี ได้แก่ University of Southern California, Stanford University, California Institute of Technology, Claremont Graduate School เป็นต้น ต่อมาเราอาจจะเห็นขื่อมหาวิทยาลัยเอกชนอีกมากมาย ได้แก่ Alliant International University, Academy of Art University และเห็นว่า บางมหาวิทยาลัยใช้ชื่อเดียวกันแต่มีที่ตั้งอยู่ในอีกหลายๆรัฐ เช่น University of Phoenix, Devry University เราจะมีวิธีพิจารณาการเลือกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกาจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ https://mycollegeguide.org/blog/2013/12/college-terminology-decoded-forprofit-nonprofit-private-public-universities/

  1. Non-Profit Private Universities คือ มหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่ส่วนหนึ่งได้รับเงินทุนอุดหนุนจากภาครัฐบาล มีหลักสูตรหลายระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนกระทั่งถึงปริญญาเอก เน้นงานวิจัยเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล รายได้จากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจะกลับคืนไปเป็นเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย การพัฒนาตัวหลักสูตร เงินอุดหนุนการทำวิจัย และเงินสนับสนุนการศึกษาด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้อก่ University of Southern California, Stanford University เป็นต้น ตัวมหาวิทยาลัยจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของนักการบริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย หรือมีกจะเรียกกันว่า อยู่ภายใต้การบริหารของ Board of Trustees
  2. Profit Private Universities คือ มหาวิทยาลัยที่เจ้าของเป็นกลุ่มนักธุรกิจ และรายได้ที่ได้รับจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา หลังจากมีการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนเสร็จแล้วจะถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ถือหุ้น หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีความยืดหยุ่นให้นักศึกษามากกว่าหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วๆไป เข่น เป็นหลักสูตรออนไลน์ เรียนภาคค่ำ เรียนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่เน้นประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ต้องสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยเอกชนแบบ non-profit เองด้วยว่า จะรับโอนวิชาใดได้บ้าง

ในกลุ่ม Non-Profit Private University ยังมีการแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ https://www.wes.org/advisor-blog/differences-between-liberal-arts-colleges-and-universities/

  1. University มีหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก, เน้นงานวิจัย, จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีมากกว่าใน Liberal Arts College, ขนาดห้องเรียนใหญ่กว่า, เน้นการสอนแบบเล็กเชอร์มากกว่า, มีวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน รวมทั้งวิศวกรรมศาตร์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ ฯลฯ, มีทุนอาจารย์ผู้ช่วยสอนมาก, มีกิจกรรมทางด้านกีฬามากมาย ,ราคาค่าเล่าเรียนแพงพอๆกับราคาค่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล, ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
  2. Liberal Arts College ส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี, ไม่เน้นงานวิจัย, มีวิชาให้เลือกเรียนไม่มากเท่ากับในมหาวิทยาลัย, มีชั้นเรียนเล็กกว่าในมหาวิทยาลัย จึงเน้นการสัมมนามากกว่าเล็กเชอร์, ไม่มีทุนอาจารย์ผู้ช่วยสอน, เป็นที่รู้จักกันเฉพาะในสหรัฐอเมริกามากกว่า

ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนแบบ Profit หรือ Non-Profit ก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองของนักศึกษาต่างชาติ ที่จะใช้เป็นตัวเลือกมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาต่างชาติ ลองศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ College Board และเว็บไซต์ที่นักศึกษาสนใจสมัคร เพราะค่าใช้จ่ายที่ College Board ให้มาอาจจะเน้นนักศึกษาอเมริกันมากกว่า https://research.collegeboard.org/pdf/trends-college-pricing-2019-full-report.pdf เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายใน Community College, Four-year College ของรัฐบาล และ Four-Year College ของเอกชนทั้งที่เป็นแบบ Profit และ Non-Profit

ข้อมูลจากบล็อกของมหาวิทยาลัย Florida Institute of Technology : https://www.floridatechonline.com/blog/university/for-profit-vs-nonprofit-private-vs-public-whats-the-difference/

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐ California เรียงตามตัวอักษร A-Z

ชื่อมหาวิทยาลัยชื่อเมืองปีที่ก่อตั้งประเภทของมหา
วิทยาลัย
เน้นการสอนด้าน
Academy of Art UniversitySan Francisco1929ProfitArts & Design
Alliant International UniversitySan Diego, Fresno,
Irvine, Los Angeles,
San Francisco,
Mexico, Kenya, Japan
and Hong Kong
1952ProfitUndergraduate,Master, Ph.D.
American Academy of Dramatic Arts Los Angeles, New York 1884Non-ProfitAssociate’s, Bacheloe’s
American Conservatory TheaterSan Francisco1965Non-ProfitUndergraduate, Master’s
American Heritage U.of
Southern California
Ontario2003ProfitBusiness
American University of Health Sciences Signal Hill1994ProfitUndergraduate, Master’s, Professional Doctoral Degree ( Health care)
American Jewish UniversityLos Angeles1947Non-ProfitArts & Science
Anaheim University Anaheim1996ProfitEducation (Master & Ed.D.
Antioch University Los AngelesCulver City, Yellow Springs,
Keene, Seattle, Santa Barbara,
Los Angeles
1972Non-ProfitUndergraduate, Master
Argosy Universityปิดการดำเนินการ 9 มีนาคม
2019 ทุก campus
2001Non-Profit
Art Center College of DesignPasadena1930Non-ProfitUndergraduate, Master (Arts & Design)
Azusa Pacific UniversityAzusa1899Non-ProfitUndergraduate, Master, Ph.D.
Berean Bible CollegePoway1971Associate’s degree, Bachelor
Bethesda UniversityAnaheim1976Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Doctor of Ministry
Biola UniversityLa Mirada1908Non-ProfitUndergraduate, Master, Ph.D.
Brandman UniversityIrvine (25 campuses
in CA and WA)
2009Non-ProfitAssociate’s, Bachelor, Master, Ph.D.
California Baptist UniversityRiverside1950Non-ProfitUndergraduate, Master, Ph.D.
California College of the ArtsOakland, San Francisco1907Non-ProfitUndergraduate, Master (Arts)
California College San DiegoSan Diego, San Marcos,
National City
1978Non-ProfitAssociate’s, Bachelor (Healthcare,
Business and Technology)
California Health Sciences UniversityClovis2012ProfitPharmacy (PharmD), Osteopahic (DO)
California Institute of Integral StudiesSan Francisco1968Non-ProfitUndergraduate, Master
California Institute of TechnologyPasadena1891Non-ProfitUndergraduate, Master, Ph.D.
California Institute
of the Arts
Valencia1961Non-ProfitUndergraduate, Master, DMA
California Lutheran UniversityThousand Oaks1959Non-ProfitUndergraduate, Master
California Miramar UniversitySan Diego2005ProfitA.S., Bachelor, Master (Business)
California South Bay UniversitySunnyvale2007MBA
California Southern UniversityCosta Mesa1978ProfitUndergraduate, Master, Ph.D.
California Southern Law SchoolRiverside จะยุติการสอนใน
เดือนพฤษภาคม 2020
1971J.D
California University of Management and TechnologySan Jose2008MBA, DBA, iDegree
Chapman UniversityOrange1861Non-ProfitUndergraduate, Master, Ph.D.
Charles R. Drew University of Medicine and ScienceWillowbrook1966Non-profitUndergraduate, Master (Health Sciences)
Claremont Graduate UniversityClaremont 1925Non-ProfitBachelor, Master
Claremont Lincoln UniversityClaremont2011Non-ProfitMaster
Claremont McKenna UniversityClaremont1946Non-ProfitUndergraduate, Master,
Cogswell Polytechnical College Sunnyvale 1887 ProfitUndergraduate, Master’s
Columbia College HollywoodLos Angels1952Non-ProfitUndergraduate
Concordia University IrvineIrvine1976Non-ProfitUndergraduate, Master,Ed.D.
The Culinary Institute of
America at Greystone
St. Helena1995Non-ProfitAssociate’s, Bachelor, Master
Dell’Arte International School of Physical Theatre Blue Lake1971Non-ProfitMFA
Deep Springs CollegeDeep Springs1917Non-ProfitAssociate’s
Design Institute of San DiegoSan Diego1977ProfitBachelor (Interior Design)
Devry university49 campuses1931ProfitAssociate’s, Bachelor, Master
Dominican University
of California
San Rafael1890Non-ProfitUndergraduate, Master
Emperor’s College of
Traditional Oriental Medicine
Santa Monica1983Non-ProfitMaster in Acupuncture
and DAOM
Epic Bible College Sacramento1974Non-ProfitMaster’s, Doctor of Ministry
Expression College for Digital ArtsEmeryville, Atlanta, Chicago, Miami, Nashville, New York1998ProfitAssociate’s,
Fashion Institute
of Design & Merchandising
Los Angeles, Orange County, San Francisco, San Diego1969ProfitAssociate’s, Bachelor, Master’s
Frederick S. Pardee
Rand Graduate School
Santa Monica1970Non-ProfitPh.D. in Policy Engagement
Fresno Pacific UniversityFresno1944Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Fuller Theological Seminary
Pasadena
1947Non-ProfitMaster’s, Ph.D. in Theology, Psychology, Intercultural Studies
Golden Gate UniversitySan Francisco1901Non-ProfitUndergraduate, Master’s, DBA
Graduate Theological UnionBerkeley1962Non-ProfitMaster’s, Ph. D (Religion)
Harvey Mudd CollegeClaremont1955Non-ProfitUndergraduate in Engineering
Herguan UniversitySunnyvale2008ถูกสั่งปิด 11 มกราคม 2017https://www.ice.gov/news/releases/former-ceo-bay-area-university-sentenced-visa-fraud-scheme#wcm-survey-target-id
Holy Names University Oakland 1868Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Hope International UniversityFullerton1928Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Horizon College of San DiegoSan DiegoNon-Profit
Hult International
Business school
San Francisco, Boston, New York, London, Ashridge, Dubai, Shanghai1964Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Humphreys UniversityStockton1896Non-ProfitUndergraduate, Master’s
International Technological UniversitySan Jose1994Non-ProfitUndergraduate, Master’s Ph.D.
John F. Kennedy UniversityPleasant Hill1964Non-ProfitUndergraduate, Master’s, PsyD
John Paul the Great Catholic UniversityEscondido2003Non-ProfitUndergraduate
Keck Graduate InstituteClaremont1997Non-ProfitMaster’s, Ph.D.
The King’s UniversityVan Nuys1997Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Doctor of Ministry
La Sierra UniversityRiverside 1992Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
Laguna College of Art & DesignLaguna Beach1961Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Life Pacific CollegeSan Dimas1923Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Lincoln UniversityOakland1926Non-ProfitUndergraduate, Master’s, DBA
Loma Linda UniversityLoma Linda1905Non-ProfitAssociate, Bachelor’s, Master’s, Ph.D.
Los Angeles College of MusicPasadena1996ProfitAssociate’s, Bachelor’s
Loyola Marymount UniversityLos Angeles1911Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Marymount California UniversityRancho Palos Verdes1932Non-ProfitAssociate’s, Bachelor’s, MBA
The Master’s SeminarySanta Clarita1927Non-ProfitMaster’s, Doctor of Ministry, Doctor of Philosophy
Menlo CollegeAtherton1927Non-ProfitUndergraduate
Mills CollegeOakland1852Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Middlebury Institute of International Studies at MontereyMonterey1955Non-ProfitMaster’s, Joint Degree program
Mount Saint Mary’s UniversityLos Angeles1925Non-ProfitUndergraduate, Master’s,
Doctor of Physical Therapy, PsyD
Musician InstituteLos Angeles1977ProfitAssociate’s, Bachelor’s, Master’s
National UniversityLa Jolla and 38 Centers1971Non-ProfitUndergraduate, Master’s
New York Film AcademyLos Angeles, New York, Miami1992ProfitAssociate, Bachelor’s, Master’s
New School of Architecture and DesignSan Diego1980ProfitUndergraduate, Master’s
Northwestern Polytechnic UniversityFremont1984Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Notre Dame de Namur UniversityBelmont1851Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Oak Valley CollegeSan Dimas2016Non-ProfitUndergraduate
Occidental CollegeLos Angeles1887Non-ProfitUndergraduate
Oikos UniversityOakland2004Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Otis College of Art And DesignWestchester1918Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Pacific Lutheran Theological SeminaryBerkeley1950Non-profitMaster’s, Doctor of Theology or Philosophy
Pacific College of Oriental MedicineSan Diego, Chicago, New York1986ProfitMaster’s, Professional Doctoral Degree
Pacific Oaks CollegePasadena1958Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Pacific school of ReligionBerkeley1866Non-profitMaster’s, Doctor of Ministry
Pacific State UniversityLos Angeles1928Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Pacific Union CollegeAngwin1882Non-ProfitAssociate’s, Bachelor’s, MBA, M.Ed.
Pacific Graduate InstituteSanta Barbara1976ProfitMaster’s, Ph.D.
Palmer College of ChiropracticSan Jose, davenport, Port Orange1980Non-ProfitUndergraduate, Doctor of Chiropractic
Palo Alto UniversityPalo Alto1975Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
Patten UniversityOakland1944ProfitAssociate, Undergraduate, MBA
Pepperdine UniversityMalibu1937Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
Pitzer CollegeClaremont1963Non-ProfitUndergraduate
Platt CollegeOntario, Riverside, Anaheim, Alhambra1985ProfitUndergraduate
Platt College of San DiegoSan Diego, St. Joseph(MO)1879ProfitUndergraduate
Point Loma Nazarene UniversitySan Diego1902Non-ProfitMaster’s, Doctorate of Nursing Practice
Pomona CollegeClaremont1887Non-ProfitUndergraduate
Providence Christian CollegePasadena2002Non-ProfitUndergraduate
Saint Mary’s College of CaliforniaMoraga1863Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Samuel Merritt UniversityOakland1909Non-ProfitMaster’s, Doctor of Occupational Therapy, Doctor of Physical Therapy, Doctor of Podiatric Medicine
San Diego Christian CollegeSantee1970Non-ProfitUndergraduate, Master’s
San Diego University for Integrative StudiesSan Diego1999Profit Undergraduate, Master’s, Professional Doctoral Degree
หลักสูตรมากกว่าครึ่งเป็น Distance Learning หรือเป็นลูกผสมระหว่าง Distance Learning กับ on campus
San Francisco Art Institute San Francisco1871Non-ProfitUndergraduate, Master’s
San Francisco Conservatory of MusicSan Francisco1917Non-ProfitUndergraduate, Master’s
San Francisco Institute of ArchitectureBerkeley1990Non-ProfitAssociate’s, Bachelor’s, Master’s เป็นหลักสูตร Distance Learning
San Joaquin College of LawClovis1969Non-ProfitUndergraduate
Santa Clara UniversitySanta Clara1851Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
Saybrook UniversityOakland1971Non-ProfitMaster’s, Ph.D. ปริญญาเอกบางวิชาเป็นหลักสูตร ออนไลน์
Scripps CollegeClaremont1926Non-ProfitUndergraduate
Simpson UniversityRedding1921Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Soka University of AmericaAliso Viejo2001Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Southern California Institute of ArchitectureLos Angeles1972Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Southern States UniversitySan Diego1983ProfitUndergraduate, Master’s
Stanford UniversityStanford1981Non-ProfitUndergraduate, master’s, Ph.D.
Starr King School For MinistryBerkeley1904Non-ProfitMaster’s (Religion)
Thomas Aquinas CollegeSanta Paula, Northfield1971Non-ProfitUndergraduate
Touro University CaliforniaVallejo1997Non-ProfitMaster’s, Professional doctoral degree (Health Sciences)
Trident University International Cypress1998ProfitAssociate’s, Bachelor’s, Master’s, Ph.D. Degree (100% online University)
Unitek CollegeFremont2002ProfitUndergraduate (Healthcare career)
University of Antelope ValleyLancaster1997ProfitAssociate’s, Bachelor’s, Master’s
University of La VerneLa Verne1891Non-ProfitAssociate’s, bachelor’s, Master’s, Doctor of Public Adminitration
University of PhoenixSan Jose, Livermore, Modesto, Sacramento Valley, Gardena, La palma, Lancaster, Murrieta, Pasadena, Ontario, Woodland Hills, Costa mesa, Bakersfield, Central Valley, Visalia1976ProfitAssociate’s, Bachelor’s, Master’s, Doctor’s
University of RedlandsRedlands, Burbank, Marin, Orange county, Rancho Cucamonga, Riverside, San Diego, Temecula, 1907Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Doctor of Ministry
University of San DiegoSan Diego1949Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
University of San FranciscoSan Francisco1855Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Professional Doctoral Degree
University of Southern CaliforniaLos Angeles1880Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
University of the PacificStockton1851Non-ProfitUndergraduate, Master’s, Ph.D.
University of the PeoplePasadena2009Non-ProfitAssociate, Bachelor’s, Master’s (all are online)
University of the WestRoasemead1990Non-profitเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความร่วมมิอกันระหว่าง ชาวจีนและชาวอเมริกันที่นับถิอพุทธศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจาก Hsi Lai University ในไต้หวัน ; Undergraduate, Master’s
University of West Los AngelesInglewood1966Profitมีสอน 2 วิชาคือ Business (Bachelor’s, M.S.) และ Law (J.D.)
Vanguard UniversityCosta Mesa1920Non-profitUndergraduate, Master’s
Western SeminarySacramento, San Jose, Santa Clara, Portland, Seattle1927Non-ProfitMaster’s, Professional Doctoral Degree
Western State College of Law at Westcliff UniversityIrvine1966Profitในปี 2000 เจ้าของมหาวิทยาลัยได้ขายมหาวิทยาลัยให้ Argosy Education Group ในเดือนเมษายน 2012 Western State College ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Argosy University จึงใช้ชื่อว่า Western State College at Argosy University มี 3 campus คือ Fullerton, Irvine, San Diego ต่อมา Western State College of Law at Argosy ได้ขายที่ดินที่ Fullerton ให้ California State University, Fullerton ทำให้ Western State College ต้องย้ายจาก Fullerton มาอยู่ที่ Irvine เมื่อเดือน มกราคม 2016 ในเดือนตุลาคมปี 2017 Western State College at Argosy University ได้ถูกขายออกไปอีกครั้ง และ Westcliff University ได้เข้ามาซื้อ Western State College เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2019 มีการสอนระดับเดียวคือ J.D.
Western University of Health SciencesPomona, Lebanon (OH)1977Non-ProfitMaster’s, Professional Doctoral Degree
Westcliff UniversityIrvine1993ProfitUndergraduate, Master’s, DBA
Westmont CollegeMontecito1937Non-ProfitUndergraduate
Whittier CollegeWhittier1887Non-ProfitUndergraduate, M.A. in Education
William Howard Taft University System Santa Ana Head Office อยู่ที่ Denver, Colorado1976ProfitWilliam Howard Taft University System และ Taft Law School เป็นส่วนหนึ่งของ Taft University System เปิดสอน Online Bachelor, Master’s, Professional Doctoral Degree
William Jessup UniversityRocklin, San Jose, online1939Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Woodbury UniversityBurbank, San Diego1884Non-ProfitUndergraduate, Master’s
Zaytuna UniversityBerkeley2008Non-ProfitUndergraduate, M.A. in Islamic Texts

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_California , https://www.collegecalc.org/colleges/california/private/ , https://www.collegesimply.com/colleges/california/private-colleges/?start=40

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top