Liberal Art Colleges ในรัฐ California

Liberal Arts College คิอ ประเภทหนึ่งของวิทยาลัย 4 ปีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มีบ้างที่ขยายหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยหลักสูตรจะมีพื้นฐานมาจากศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ ชั้นเรียนมักมีขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 10 ถึง 15 คน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน นักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจสิ่งใดสามารถสอบถามได้ทันทีแบบแบบเจาะลึก โดยเฉพาะนักศึกษาไทยที่ไม่คุ้นเคยกับการศึกษาชนิดมีการซักถามทันทีในห้องเรียน จะมีความกล้าในการซักถามมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ในการทำวิจัย ในห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และมีอุปกรณ์พร้อมในสาขาวิชานั้นๆทั้งในช่วงปีการศึกษาและในช่วงฤดูร้อน การเน้นให้มีการทำวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี มักจะนำไปสู่โครงการวิจัยระดับสูงหรือการทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไป นักศึกษาเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในหอพักของวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมในบริเวณวิทยาลัยได้ตลอดเวลา การศึกษาแบบ Liberal arts เป็นการศึกษาที่กว้างและลึก เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะไปดำเนินการและมีส่วนร่วมทางปัญญาในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำวิจัยในระดับปริญญาตรีไม่เพียงช่วยให้นักศึกษาได้เปรียบ เมื่อสมัครขอรับทุนในการศึกษาชั้นสูงขึ้นไปหรือในระดับบัณฑิตวิทยาลัย แต่ยังช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง และวิธีการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน และต่ออาจารย์เป็นอย่างดี ซึ่งหลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขาวิชานั้นๆ นักศึกษายังมีโอกาสใกล้ขิดกับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย เพราะบ่อยๆที่นักศึกษาและอาจารย์ต้องทำกิจกรรมนอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน

นักศึกษาในสาย Liberal Arts จึงไม่ได้มุ่งเน้นเรียนเพื่อจะนำวิชาที่เรียนจบแล้วนั้นไปประกอบอาชีพด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เหมือนกับหลายสาขาวิชาที่มีสอนกันอยู่ตามมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เลือกเรียน Liberal Arts มักจะไปประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย เพราะมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นในวิชาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://www.niche.com/blog/what-is-a-liberal-arts-college/ ลองศึกษาสาขาวิชาที่มีเปิดสอนกันตาม Liberal Arts College จะมีลักษณะคล้ายๆกัน เช่น ที่ Pomona College : https://www.pomona.edu/academics

นักศึกษายังอาจจะเลือกเรียนสองสาขาวิชาที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตนเอง ลองดูตัวอย่าง หากเลือกเรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใน Liberal Arts College แห่งหนึ่งใน California เช่น ที่ Claremont McKenna College : https://catalog.claremontmckenna.edu/preview_entity.php?catoid=23&ent_oid=896&returnto=2883 จะมีวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องเรียนควบคู่กันไปกับเศรษฐศาสตร์ บางวิทยาลัย อาจจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ หรือบางคนอาจจะเลือกเรียนดนตรีกับฟิสิกส์ เป็นต้น

 
   

รายชื่อ Liberal Arts Colleges ในรัฐ California เรียงตามตัวอักษร

ชื่อสถานศึกษาเมืองที่ตั้งปีที่ก่อตั้งPublic/PrivateProfit/ Non-ProfitจำนวนนักศึกษาAverage
combined SAT
(Critical Reading & math)
Average ACTGrad
Yes/No
American Jewish
University (ขณะนี้ไม่รับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี)
Bel Air1947PrivateNon-Profit1531,07019Master’s
Biola UniversityLa Mirada1908PrivateNon-Profit6,0951,25024Master’s, Ph.D.
California Lutheran UniversityThousand Oaks1959PrivateNon-Profit4,3031,22024Mastr’s, Pd.D.
California Public
School for Theology
West Hills1998PrivateNon-ProfitN/AN/AN/AMaster’s, Doctor of Ministry
Claremont McKenna CollegeClaremont1946PrvateNon-Profit1,3351,47032No Master’s
Concordia University IrvineIrvine1976PrivateNon-Profit4,0461,12623Master’s, Ed.D
Harvey Mudd CollegeClaremont1955PrivateNon-Profit8891,55034No Master’s
The Master’s UniversitySanta Clarita1927PrivateNon-Profit1,1981,21021Master’s, Professional Doctoral Degree
Menlo CollegeAtherton1927PrivateNon-Profit7771,16021No Master’s
Mills CollegeOakland1852PrivateNon_Profit1,2551,23029Master’s, Professional Doctoral Degree
Mount Saint Mary’s UniversityLos Angeles1925PrivateNon-Profit2,0791,16021Master’s, Doctor of Physical Therapy
Mt. Sierra CollegeMonrovia1990PrivateNon-Profit164N/AN/ANo Master’s
Occidental CollegeLos Angeles1887PrivateNon-Profit1,9301,41029Master’s
Pacific Union CollegeAngwin1882PrivateNon-Profit1,6051,13021Master’s
Pitzer CollegeClaremont1963PrivateNon-Profit1,0621,300-1,45029-32No Master’s
Point Loma Nazarene UniversitySan Diego1902PrivateNon-Profit3,4801,26025Master’s, Doctorate of Nursing Practice
Pomona CollegeClaremont1887PrivateNon-Profit1,6711,49032No Master’s
University of RedlandsRedlands1907PrivateNon-Profit4,8981,23025Master’s, Professional Doctoral Degree
Saint Mary’s College
of California
Moraga1863PrivateNon-Profit3,7611,22024Master’s, Ed.D.
San Diego Christian CollegeSantee1970PrivateNon-Profit91694519Master’s
Scripps CollegeClaremont1926PrivateNon-Profit1,0671,43031Master’s
Simpson UniversityRedding1921PrivateNon-Profit1,0121,17020Master’s
Soka University of AmericaAliso Viejo2001PrivateNon-Profit4421,36029Maaster’s
Sonoma State UniversityRohnert Park1961PublicNon-Profit9,2011,15021Master’s,
Thomas Aquinas CollegeSanta Paula1971PrivateNon-Profit4391,30120MBA, M.S.in Ed.,M.S. in Criminal Justice Administration
Westmont CollegeSanta Barbara1937PrivateNon-Profit1,3141,20026No Master’s
Whittier CollegeWhittier1887PrivateNon-Profit1,7001,19024M.A.in Ed

เว็บไซต์ที่จะใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Liberal Arts College ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาทิ

  1. https://www.petersons.com/college-search.aspx
  2. https://www.liberalartscolleges.com/states/
  3. https://www.kiplinger.com/tool/college/T014-S001-best-college-values-college-finder/index.php/index.php#Tile
  4. https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-liberal-arts-colleges
  5. https://www.niche.com/colleges/search/best-liberal-arts-colleges/

Liberal Arts College ได้รวมตัวกันเป็น สมาคม Consortium of Liberal Arts Colleges ตั้งแต่ปี 1984 ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 70 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา https://www.liberalarts.org/about/

ที่มา: https://www.collegesimply.com/colleges/california/whittier-college/admission/, https://www.prepscholar.com/sat/s/colleges/University-of-Redlands-admission-requirements, https://www.niche.com/colleges/pomona-college/admissions/

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top