มารู้จักคำว่า a Pay-to-Stay Scheme กัน

เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 250 คนในรัฐ Michigan ถูกจับกุมตัวฐานเข้าเมืองผิดวัตถุประสงค์ และมีข่าวเรื่องการที่ Homeland Security Department หรือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯถูกมองภาพจากสื่อและนักการเมืองในสหรัฐฯเองในด้านลบ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการจับกุมตัวดังกล่าว

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯได้ออกแถลงการณฺ์ เรื่องการหลอกตั้งชื่อมหาวิทยาลัยปลอมในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาบนเว็บไซต์ของกระทรวงเอง เพื่อหลอกจับกุมนักศึกษาต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019 รักษาการรองผู้อำนวยการ Derek Benner กล่าวถึงความเข้าใจผิดของสาธารณะชน เรื่องการที่ ICE หรือ Homeland Security Investigations ตั้งชื่อโรงเรียนลับๆคือ University of Farmington ขึ้นมาบนเว็บไซต์ของ Homeland Security Department เพื่อขัดขวางความพยายามของนักศึกษาต่างชาติและนายหน้าหรือเอเจนซี่ ที่ใช้ประโยชน์จากระบบวีซ่านักเรียนชั่วคราวเข้าไปหางานทำในสหรัฐอเมริกา ลองศึกษาวิดีโอการสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติก่อนรับเข้าเรียนที่ University of Farmington ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวง https://www.ice.gov/news/releases/ice-acting-deputy-director-sets-record-straight-fraud-investigations-involving

สืบเนื่องมาจากข่าวที่ว่า นักศึกษาต่างชาติ 250 คนถูกจับที่เมือง Detroit ในรัฐ Michigan และมีการกล่าวถึงชื่อ University of Farmington ว่าเป็นชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองว่า ถูกต้องอยู่บนเว็บไซต์ของ Homeland Security Department หรือ ICE ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆได้ เว็บไซต์ของ Farmington University : https://web.archive.org/web/20180414235355/https://universityoffarmington.edu/

หากจะค้นหารเรื่องราวของ University of Farmington ในรัฐ Michigan จากเว็บไซต์ Wikipedia เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวได้พูดถึง การตั้งชื่อปลอมมหาวิทยาลัย เพื่อหลอกจับนักศึกษาต่างชาติที่มีวัคถุประสงค์เข้าเมืองผิดกฎหมาย https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Farmington

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ลงข่าวใหญ่เรื่องการจับกุมนักศึกษาจำนวน 250 คนในรัฐ Michigan ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อปี 2019 ได้แก่

กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯชี้แจงว่า นักศึกษาที่ถูกจับกุมนั้นเป็นกลุ่มคนที่ขอวีซ่านักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าแล้ว เพียงแต่คนเหล่านั้นได้ทำการย้ายสถานศึกษาไปเรียนที่ University of Farmington โดยที่เจ้าหน้าที่ของ University of Farmington ได้ชี้แจงแล้วว่า จะไม่มีชั้นเรียน แต่นักศึกษากลับต้องการเพียงแค่รักษาสถานะวีซ่านักเรียนไว้เพียงอย่างเดียว โดยพวกเขาเหล่านั้นใช้เวลาที่ต้องเรียนกลับไปทำงานแทน ทำให้ถูกจับกุมดำเนินคดีฐานเข้าเมืองผิดวัตถุประสงค์ เพราะวีซ่านักเรียนมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องเรียนเพียงอย่างเดียว การตั้งชื่อและเรื่องราวของ University of Farmington ขึ้นมาจึงทำเพื่อหลอกจับผู้ไม่ได้มีวัตถุปรสงค์ที่ดีในการเข้าประเทศสหรัฐฯ

University of Farmingtn เป็นตัวอย่างคดีของการจ่ายเงินเพื่อเข้าไปอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ( a pay-to-stay scheme) จะอย่างถาวรหรือชั่วคราวก็ตาม แต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องราวทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ University of Farmington เป็นแห่งแรก การหลอกจับเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ 3 ปีก่อนหน้านี้คือในปี 2016 ได้มีการจับกุมเอเจนซี่ 21 คนที่ช่วยเหลือให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเข้าไปทำงานด้วยวีซ่านักเรียนที่ University of Northern New Jersey ถึงมากกว่า 1,000 คน และคนเหล่านั้นได้ปฏิบัติการอยู่นานถึง 2 ปีครึ่งก่อนถูกจับกุมตัว https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/06/fake-college-visa-scam-immigration-arrests-university-northern-new-jersey ผู้ที่ถูกจับได้จะได้รับบทลงโทษตามกฎหมายของสหรัฐฯแล้ว ยังจะถูกเนรเทศออกไปอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่มีโอกาสที่จะขอวีซ่ากลับเข้าไปในสหรัฐฯได้อีก

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top