Black History Month เริ่มที่ Kent State University

สำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ น่าจะได้เรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนั้นๆด้วย นอกเหนือจากไปเพื่อศึกษาหาความรู้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เราต่างก็จะเห็นป้ายผ้า หรือบอร์ดประกาษต่างๆ ติดตั้งอยู่ตามหน้าประตูทางเข้าสถานศึกษาว่า Black History Month บางคนอาจสงสัยว่า เขาจัดงานอะไรกัน หรือ ทำไมต้องฉลองกันในเดือนกุมภาพันธ์ Black History Month คือการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ความเป็นมา การต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิที่เท่าเทียมกันของชาวแอฟริกันอเมริกัน สาเหตุที่เลือกเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นเดือนเกิดของบุคคลสำคัญ 2 ท่านของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาวแอฟริกันอเมริกัน คือ

  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดของ ท่านประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น อับราฮัม ลินคอล์นเป็นผู้ประกาศการเลิกทาส ( Emancipation Proclamation) ในทุกรัฐของสมาพันธรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1863 หลังจากที่อับราฮัม ลินคอล์นได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้สามปี ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 13 และได้ให้สัตยาบันรับรองในปี 1865 หลังจากสงครามกลางเมือง ให้มีการยกเลิกการเป็นทาสในสหรัฐอเมริกา
  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดของ Frederick Douglass Frederick เกิดในครอบครัวที่เป็นทาส Frederick จึงมีชีวิตแบบเป็นทาส และได้นำเอาความจริงของชีวิตทาสมาสู่ความสนใจของชาวอเมริกันผิวขาว เขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างผิด ๆ ที่ว่า คนอเมริกันผิวดำนั้นมีสติปัญญาต่ำกว่าคนผิวขาว Frederick Douglass เป็นผู้สนับสนุนการเลิกทาส รวมทั้งสนับสนุนการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิง Frederick Douglass ยังเป็นนักเขียน นักพูด บรรณาธิการ รัฐบุรุษ และนักปฏิรูป เขาได้รับสมญาว่า “The Sage of Anacostia” และ “The Lion of Anacostia” เป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์แอฟริกันอเมริกันและประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 1926 นักประวัติศาสตร์อเมริกัน Carter G Woodson และสมาคมประวัติศาสตร์และชีวิตชนนิโกร ( The Association for the Study of Negro Life and History) ได้ประกาศให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์เป็น Negro History Week Negro History Week เปรียบเสมือนศูนย์กลางของความเท่าเทียมกัน ในระหว่างหนึ่งสัปดาห์จะมีการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันของชาวแอฟริกันอเมริกัน หลังจากเหตุการณ์นีเก็มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของชาวแอฟริกันอเมริกันในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐฯ

ต่อมา สองนักการศึกษาชาวอเมริกันผิวดำเป็นผู้เสนอให้มีการเฉลิมฉลอง Black History Month ขึ้นที่ Kent State University เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1969 หกปีต่อมาก็ได้มีการเฉลิมฉลอง Black History Month กันไปตามวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนที่ 38 ของสหรัฐอเมริกาคือ ประธานาธิบดี Gerald Rudolph Ford Jr. ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างค.ศ. 1974-1977 ได้ยอมรับให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันผิวดำ นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีประเทศแคนาดาที่เฉลิมฉลอง Black History Month กันในเดือนกุมภาพันธ์ สหราชอาณาจักรเริ่มมีการเฉลิมฉลอง Black History Month ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1987 และที่สาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปี 2010 อย่างไรก็ตามในยุโรปได้แก่ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์จะกำหนดให้ Black History Month อยู่ที่เดือนตุลาคม

การเฉลิมฉลองตามมหาวิทยาลัยต่างๆจะเห็นรายละเอียการจัดงานอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น

  • Kent State University : https://www.kent.edu/diversity/black-history-month
  • University of Texas at Dallas: https://www.utdallas.edu/multicultural/programs-and-services/cultural-celebrations/black-history-month/

นับตั้งแต่ปี 1976 นอกจากประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนจะได้กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์เป็น Black History Month แล้ว ยังได้รับให้มีการจัดธีมเฉพาะของแต่ละปีอีกด้วย เช่น ในปี 2020 ชื่อธีมคือ African Americans and the Vote เพื่อเป็นเกียรติในการครบรอบหนึ่งร้อยปีของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 19 (1920) ที่ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และครบรอบ 150 ปีของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 15 (1870) ที่ให้ผู้ชายผิวดำมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง https://asalh.org/wp-content/uploads/2019/11/2020Theme.pdf

ที่มา : https://www.history.com/topics/black-history/black-history-month, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_History_Month,

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top