สถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)กับการศึกษาต่อต่างประเทศ

ในช่วงนี้ผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ คงเกิดความไม่มั่นใจในการที่จะติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเทอมการศึกษา Fall 2020 บล็อกนี้ต้องการให้ข้อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต่อปัญหาไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อให้ท่านประกอบการตัดสินใจควรมาหรือชะลอเลื่อนเดินทางไปศึกษาในปีการศึกษาถัดไปแทน จำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1 ล้านคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา แน่นอนจำรวนนักศึกษาจากประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 เกาหลีใต้อยู่อันดับ 3 ญึ่ปุ่นอยู่แะนดับ 8 หน่ว และอิหร่านอยู่อันดับ 13 หน่วยงาน The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ขอให้สถานศึกษาพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติและ Study Abroad Program ออกไปก่อน https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/student-foreign-travel.html

สถาบันการศึกษานานาชาติ (International Institute of Education หรือ IIE) ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจความเห็นจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 (ค.ศ.2020) ว่า สถานะการณ์ไวรัสโคโรน่าจะมีผลกระทบต่อการคัดเลือกรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในเทอมการศึกษา Fall 2020 โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีน และมีผลกระทบต่อนักศึกษาอเมริกันจำนวน 342,000 คน ที่เลือกการเรียนประเภทที่มี Study Abroad บรรจุอยู่ในหลักสูตรด้วย โดยมีประเทศยอดนิยมในการเลือกไปเรียนคือ ประเทศอิตาลี https://www.iie.org/en/Why-IIE/Announcements/2020/03/IIE-Releases-Survey-on-Effects-of-COVID-19-on-International-Students-and-Study-Abroad

ในกรณีนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีน ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ด้วยเรื่องการจำกัดเที่ยวบินจากจีนไปสหรัฐอเมริกาและจากสหรัฐอเมริกาไปจีน ทำให้สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาต้องติดต่อกับนักศึกษาต่างชาติ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนเป็นเรียนทางไกล หรือ คืนเงินค่าเรียน หรือ ดร้อปชั้นเรียนไว้ก่อน ฯลฯ ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยที่มีแผนการเดินทางไปโปรโมทมหาวิทยาลัย หรือคัดเลือกนักศึกษาในประเทศของนักศึกษาก็จำเป็นต้องระงับการเดินทาง สำหรับนักศึกษาอเมริกันที่อยู่ในโครงการ Study Abroad จะพบว่า โครงการในปี 2020 ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปถึง 94% ผู้บริหารหลายมหาวิทยาลัยตัดสินใจปิดมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนในเทอมฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2020 https://www.washingtonpost.com/education/2020/03/05/college-closes-others-brace-coronavirus-impact-campus/ ทั้งนี้ นักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก ไม่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะรับดูแลนักศึกษาที่ป่วย และถูกคัดแยกออกมาเพื่อเฝ้าระวังดูอาการ ยังไม่นับถึงนักศึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมชอบทำกิจกรรมร่วมกันรวมถึงการรับประทานอาหารและดื่มด้วยกัน

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา คือ University of Washington เมือง Seattle ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ 50,000 คน ได้ประกาศยกเลิกชั้นเรียนโดยให้เปลี่ยนการเรียนการสอนไปเรียนเป็นแบบออนไลน์แทน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2020 จนจบเทอม Winter ในวันที่ 20 มีนาคม 2020 https://www.washington.edu/coronavirus/ และมีมหาวิทยาลัยอื่นๆในสหรัฐฯแสดงออกว่าจะดำเนินตามแบบ University of Washington

Stanford University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เหลือเวลาของเทอม Winter อีกประมาณ 2 อาทิตย์ได้ว่าข้อความถึงนักศึกษาว่า ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนให้เรียนทางออนไลน์จนจบเทอม Winter นี้ https://news.stanford.edu/2020/03/06/letter-provost-drell-covid-19-updates-online-classes-admit-weekend/

หน่วยงาน National Public Radio หรือ NPR ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุปทางเลือกที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน่าจะใช้ เพื่อรับมือกับสถานะการณ์ไวรัสโคโรน่าหริอโควิด 19 ไว้ดังนี้คือ https://www.npr.org/2020/03/06/812462913/6-ways-universities-are-responding-to-coronavirus

  • เปลี่ยนวิธีการสอนเป็นสอนออนไลน์แทน หรือ แม้แต่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯที่ไปเปิดวิทยาเขตอยู่ในต่างประเทศ เช่นที่ประเทศจีน หรือประเทศญี่ปึ่น ก็ให้ปรับใช้วิธีการสอนเป็นแบบ ออนไลน์ แทน ในประเทศจีน บางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนผ่านมือถิอได้ด้วย ทั้งนี้เพราะต้องใช้ VPN เพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ของจีน อย่างไรก็ตาม บางมหาวิทยาลัยก็ยังคงพบอุปสรรคในการบรรยายผ่านวิดีโอแชท ที่ไม่สามารถทำได้เพราะปัญหาเรื่องแบนด์วิชท์และเหตุผลอื่น ๆ ดังนั้นอาจารย์จึงต้องหาวิธีดึงดูดนักศึกษาโดยการโพสต์วิดีโอและโพสต์กระทู้แทน
  • ยกเลิกการเดินทาง หมายถึง ไม่ให้นักศึกษาอเมริกันเดินไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  • กรณีนักศึกษาจีนที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเสนอทางเลือกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางกลับเข้าไปในสหรัฐฯ แต่ให้เลือกศึกษาด้วยตนเองเปน independent study หรือดร้อปไว้ก่อน หรือเลิกเรียนทางออนไลน์แทน ส่วนนักศึกษาที่วางแผนจะกลับประเทศช่วงปิดเทอมให้ยังคงอยู่ในสหรัฐฯไม่ต้องเดินทางกลับ และจะมีเจ้าหน้าที่ Hotline ให้คำแนะนำปรึกษา
  • ให้นักศึกษาอ่านคู่มือและปฏิบัติตนตามคำแนะนำตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ของ University 0f California, Davis : https://www.ucdavis.edu/coronavirus/news/updates
  • มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนปรับตัวคร้้งใหญ่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
  • จากวิกกฤตสุขภาพระดับโลกนี้อาจเป็นโอกาสในการนำไปสู่เรียนรู้ใหม่ๆ เช่น Imperial College London มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวชั้นเรียนฟรีบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Coursera หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ: Let’s Talk About COVID-19” หลักสูตรนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 7,000 รายทำให้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสองในปี 2020

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top