ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อนักศึกษาต่างชาติ

อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดวิชาการหลักๆ 2 ประเทศใหญ่ๆ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้มีมาตราการออกมาชัดเจนแล้วว่า มหาวิทยาลัยต้องปิด ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใช้วิธีการเรียนทางออนไลน์ และให้นักศึกษาอยู่แต่ในที่พักของตนเอง ยิ่งในประเทศอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษได้ออกมาประกาศปิดประเทศ ใครฝ่าฝืนถูกปรับ : https://www.theguardian.com/politics/live/2020/mar/23/uk-coronavirus-live-news-latest-boris-johnson-minister-condemns-people-ignoring-two-metre-distance-rule-in-parks-as-very-selfish ก็ยิ่งเป็นการชี้ชัดว่า สถานศึกษาซึ่งมีคนอยู่รวมกันมากๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อันตรายอาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Columbia University เองได้ค้นพบว่า มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตนติดเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุให้ต้องปิดหอพักมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์แทน https://www.columbiaspectator.com/news/2020/03/15/coronavirus-updates-columbia-and-barnard-move-to-online-classes-for-remainder-of-spring-semester/

ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติมี 2 ทางเลือกในเวลานี้คือ เดินทางกลับประเทศตนเอง ถ้ายังกลับได้ทันไม่ติดกฎการปิดประเทศทั้งจากของประเทศบ้านเกิดของตนเองหรือประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ หากกลับไม่ทันหรือกลับไม่ได้แล้ว คงต้อง เลือกอยู่เฉพาะในห้องพักของตนเองถ้าหอพักยังคงเปิดอยู่ หากหอพักปิดคงต้องหาที่พักใหม่เช่าอยู่ข้างนอก จะอยู่คนเดียวหรือแบ่งเช่ากับเพื่อน ทั้งนี้นักศึกษาต่างชาติคงต้องอ่านนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพราะหลายแห่งอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้าง เช่น Boston University ในสหรัฐอเมริกาสั่งปิดหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเลย https://www.bu.edu/covid-19-information/impact-on-students-and-campus/

นับว่าเป็นภาวะวิกฤตของนักศึกษาต่างชาติกันเลยทีเดียว ดังนั้นในปีการศึกษาใหม่ฤดูใบไม้ร่วง 2563 (ค.ศ.2020) ขอให้ผู้ปกครองและนักศึกษาคิดวางแผนและตัดสินใจให้ดี จะชะลอการไปศึกษาต่อต่างประเทศกันก่อน 1 ปี แล้วค่อยสมัครไปศึกษาต่อกันในปี 2021 ไม่น่าจะสายเกินไป เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า จะมีการคิดวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้เมื่อไร และเมื่อไรจะหยุดยั้งการระบาดโรคนี้ได้ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วทุกมหาวิทยาลัยในเกือบจะทุกประเทศทั่วโลก ข่าวจากประเทศแคนดาที่สั่งปิดประเทศก่อนประเทศอังกฤษ ก็ให้นักศึกษาออกจากหอพัก https://www.vicnews.com/news/students-at-several-colleges-universities-asked-to-vacate-dorms-over-covid-19/

หากหอพักไม่ปิด นักศึกษาที่อยู่ในหอพักก็ต้อง ปฏิบัติตามกฎของหอพัก คือ อยู่แต่เฉพาะในห้องของตนเอง จะออกไปนอกห้องได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น University of Sussex ในประเทศอังกฤษ https://student.sussex.ac.uk/coronavirus/living-on-campus และต้องดูแลตนเอง เพราะเจ้าหน้าที่มีไม่มาก

ในเรื่องการดูแลตนเอง มหาวิทยาลัยจะมีคำอธิบายไว้ให้นักศึกษาชัดเจนว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไร ซึ่งในบางครั้งสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเพิ่งผ่านชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาไม่นาน ผู้ปกครองจากเมืองไทยอาจเป็นห่วงและคิดว่า ให้นักศึกษากลับมาบ้านที่ประเทศไทยไทยเพื่อดูแลเองจะดีกว่า เพราะอย่างไรก็ต้องเรียนกันทางออนไลน์อยู่แล้ว ก็ให้รีบดำเนินการนำนักศึกษากลับบ้าน เพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดอาการไม่สบายทางใจไปอีก 1 ทาง ซึ่งการไม่สบายทางใจ เป็นเรื่องใหญ่ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นกังวลกับนักศึกษา จึงมีหน่วยงานที่ให้นักศึกษาสามารถส่งอีเมล์หรือโทรศัพท์ไปขอคำแนะนำทาง Mental ได้ตลอดเวลา

ส่วนค่าเช่าที่พักสำหรับเทอมการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อนุโลมให้นักศึกษาที่กลับไปอยู่ประเทศของตนเองไม่ต้องจ่าย นอกจากที่พักที่จะเป็นปัญหากับนักศึกษาต่างชาติแล้ว ห้องสมุด ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอีก 1 จุด ดังนั้นหลายมหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษากรอกข้อมูลขอยืมหนังสือออนไลน์ล่วงหน้า และทางห้องสมุดจะจัดส่งไปให้โดยนักศึกษาโดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏของห้องสมุดนั้นๆ https://www.library.cornell.edu/covid-19

อีกหนึ่งตัวอย่าง เช่น University of Exeter ปิดห้องสมุด เพราะเป็นแหล่งที่อาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ และให้นักศึกษาอ่านคำแนะนำการใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://library.fxplus.ac.uk/service-updates-march-2020

สำหรับ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้เกิดการรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแช่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย การรับปริญญาบัตรหรือที่ในสหรัฐอเมริกาเรียกกันว่า เป็นวัน The Commencemeny Day ในปีนี้ก็ถูกเลื่อนออกไป เช่น Brown University : https://www.brown.edu/commencement/home

อย่างไรก็ตาม หลายมหาวิทยาลัยก็ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่า จะจัดพิธีรับปริญญาต่อไปในวันที่กำหนดไว้แล้วหรือเลื่อนออกไป เช่น University of California, Berkeley : https://engineering.berkeley.edu/events/engineering-commencement/

สรุป ผลกระทบจาก Covid-19 หลักๆ คือ

  • เปลี่ยนวิธีการเรียนเป็นออนไลน์แทน สำหรับชั้นเรียนที่ต้องใช้การปฏิบัติการทดลองในห้องทดลองด้วยนั้น นักศึกษาต้องคอยอัพเดทข้อมูลจากเว็บไซต์ของภาควิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน บางแห่งอาจระงับการใช้ชั่วคราวก่อน เช่น UCLA : https://www.ee.ucla.edu/ ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตหลังจากเหตุการณ์ Covid-19 ผ่านไป ระบบการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นออนไลน์เพิ่มขึ้นหรือไม่
  • หอพักปิดหรือเปิด ถ้าปิด นักศึกษาต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หรือถ้าหอพักยังเปิดให้บริการอยู่ นักศึกษาต้องมีวิธีดูแลตนเองอย่างไร
  • ห้องสมุดปิด นักศึกษาต้องการใช้หนังสือในห้องสมุด ต้องติดต่อห้องสมุดอย่างไร
  • หลายกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป เช่น การแข่งขันกีฬา การรับรางวัล การประชุมทางวิชาการ และที่สำคัญการรับปริญญาบัตร

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top