มหาวิทยาลัยในสหรัฐใกล้เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2020 กันแล้ว

ในท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ที่ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนที่จะใช้รักษาโรคโควิด 19 ได้แน่นอน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงติดอันดับ 1 ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากที่สุดในโลก และอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูกาลเปิดเรียนเดือนสิงหาคมหรือเทอม Fall 2020 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาทั้งอเมริกันและต่างชาติ รวมทั้งผู้ปกครองก็คงพอจะทราบกันเลาๆแล้วว่า น่าจะยังคงเป็นการเรียนออนไลน์อยู่ แต่ก็มีอีกหลายๆคนที่เห็นว่า บางครั้งการเรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกอย่าง อยากให้มีบางชั้นเรียนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนไปพบกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ข่าวจาก USA Today ในวันที่ 22 มิถุนายน กล่าวว่า มีสถาบันการศึกษามากกว่า 860 แห่ง และ 2 ใน 3 ส่วนของสถาบันเหล่านั้นมีแผนการเรียนว่าจะเปิดเรียนแบบ on campus ได้ โดยมีเพียง 7% ที่จะมีชั้นเรียนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการอาจจะเกิดการระบาด Covid-19 รอบ 2 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ทำให้สถานศึกษาเกิดการลังเล ไม่แน่ใจว่าควรเปิดชั้นเรียนตามปกติ 100% ดีหรือไม่  https://www.usatoday.com/story/news/education/2020/06/22/coronavirus-reopening-college-fall-2020/3210719001/

สถานศึกษาหลายแห่งวางแผนที่จะจัดให้มีชั้นเรียนแบบผสม โดยจะให้มีหลักสูตรออนไลน์ในบางวิทยาเขต และมีชั้นเรียนแบบ on campus ในบางวิทยาเขต บางสถาบันก็วางแผนจัดให้มีห้องเรียนขนาดเล็กลงโดยให้นักศึกษาสลับกันมาเรียนแบบเข้าห้องเรียน และหลายหลักสูตรที่ยังคงไว้ซึ่งการเรียนแบบเรียนทางไกล Provost ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Boston University เชื่อว่า วิธีการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมานี้เพื่อช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและคณาจารย์ นอกจากนี้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งวางแผนลดอัตราการเข้าพักในหอพัก บ้างก็เสนอให้เพิ่มห้องเดี่ยวโดยใช้โรงแรมหรืออพาร์ทเมนท์ในท้องถิ่นเป็นที่พักนักศึกษา Duke University เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ Hotel และอพาร์ทเมนท์ในท้องที่ใกล้มหาวิทยาลัยเป็นที่พักนักศึกษา (https://www.usatoday.com/story/news/education/2020/06/22/coronavirus-reopening-college-fall-2020/3210719001/) อย่างไรก็ตามในช่วงเทอม Spring หรือฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา นักศึกษามีข้อโต้แย้งว่า มันไม่ยุติธรรมที่พวกเขาต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเท่ากับหลักสูตรที่เรียนแบบมีห้องเรียน ที่จริงทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนแบบ on campus เพื่อไม่ให้นักศึกษาต้องพบกับปัญหาทางการเงิน แต่ความกังวลใจเรื่องการติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ยังคงต้องรักษาวิธีการเรียนออนไลน์ไว้อยู่

ข้อมูลจาก Inside Higher Education เขียนไว้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2020 สรุป แนวทางที่มหาวิทยาลัยต่างๆจะเลือกใช้ ได้แก่ https://www.insidehighered.com/news/2020/06/09/colleges-continue-announcing-plans-fall-amid-pandemic

 • เลื่อนการเปิดเทอม Fall 2020 ให้เร็วขึ้น และปิดเทอมก่อนวัน Thanksgiving 2020 โดยไม่มี Fall break ช่วงเดือนตุลาคม นักศึกษาจะได้มีโอกาสกลับบ้านตนเองได้เร็วขึ้น เพราะมีการคาดการณ์กันว่า จะเกิดการระบาดโควิด 19 รอบที่ 2 ในสหรัฐอเมริกาประมาณเดือนตุลาคม สถาบันที่สนใจวิธีการนี้มีหลายแห่ง ได้แก่ Michigan State University, Miami University (Ohio), Virginia Polytechnic and State University, University of Notre Dame, Stanford University และ Rice University เป็นต้น
 • บางมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีครึ่งหนึ่งเข้าชั้นเรียนได้ในฤดูใบไม้ร่วง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับอนุญาตให้มาเข้าชั้นเรียนในเทอมถัดไป คือเป็นการเรียนสลับกันกับเพื่อนในแต่ละเทอมนั่นเอง ยกตัวอย่างจาก Stanford University เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ Quarter ดังนั้นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้มาเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 2 Quarters และจะต้อง มี 1 Quarter ที่นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนแบบ online
 • สำหรับแผนการเปิดเทอม Fall 2020 มหาวิทยาลัยยังกล่าวถึงการที่ฝ่ายบริหาร จะต้องสามารถจัดสรรที่อยู่อาศัยให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการกักกันและแยกตนเองได้อีกด้วย
 • บางแห่งกระชับหลักสูตรให้สั้นลงคือ ใช้ระยะเวลานานในการเรียนน้อยลง ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรปริญญาโทวารสารศาสตร์ของ Columbia University จะกลายเป็นหลักสูตร 9 เดือนแทน 12 เดือนโดยนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้ามา จะได้รับตัวเลือกในการลงทะเบียนว่า จะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤษภาคม หรือจะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม
 • บางมหาวิทยาลัยยังคงใช้หลักสูตรผสม คือ มีเรียนทั้งแบบออนไลน์และ in class เช่น Wichita State University วางแผนที่จะให้นักเรียนกลับเข้าไปที่วิทยาเขตและหอพักนักศึกษา แต่ชั้นเรียนการสอนแบบดั้งเดิมทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไฮบริด ซึ่งหมายถึงหลักสูตรการสอนแบบในห้องเรียนจะมีจำนวนจำกัด
 • มหาวิทยาลัยจะยังคงใช้หลักการเก็บค่าเล่าเรียนเท่ากันทั้งแบบออนไลน์และแบบ in class เช่น University of Texas, Austin จะเปิดสอนหลักสูตรการลงเรียนออนไลน์ได้มากถึง 2,100 หลักสูตร นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนหลักสูตรทั้งหมดทางออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน  แต่จะจ่ายค่าเล่าเรียนในราคาเดียวกับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบไปเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย และเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆคือ นักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ in class จะจบชั้นเรียนเทอม Fall 2020  ในวันขอบคุณพระเจ้า

ในช่วงจังหวะนี้ หลายคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา คงจะเห็นแล้วว่า หลักสูตรเทอม Fall 2020 ยังคงไม่มีการเข้าชั้นเรียน ให้เน้นการเรียนและการสอบแบบออนไลน์ https://www.nytimes.com/2020/05/12/us/cal-state-online-classes.html

มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายสอนแบบออนไลน์แน่นอนชัดเจนคือ California State University System ทั้ง 23 วิทยาเขต California State University System จัดเป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็น มหาวิทยาลัยกลุ่มแรก ที่ประกาศชัดเจนว่า จะมีสอนแต่หลักสูตรออนไลน์เท่านั้นในเทอม Fall 2020 California State University System ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดมากกว่า 480,000 คน https://www.youtube.com/watch?v=duu2vFV878U

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยทางใต้เช่น มหาวิทยาลัยในรัฐ Louisiana ก็ประกาศชัดเจนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2020 ว่า จะใช้การสอนแบบ in person instruction ในเทอม Fall 2020 ยกตัวอย่างเช่น University of Louisiana System ซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 90,000 คน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆมารวมกัน 9 แห่งคือ Grambling State University, Louisiana Tech, McNeese State University, Nicholls State University, Northwestern State University, Southeastern Louisiana University, University of Louisiana at Lafayette, University of Louisiana at Monroe, University of New Orleans https://www.ulsystem.edu/news-and-events/plans-to-resume-inperson-instruction-this-fall/

แล้ว มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Top ranked คิดอย่างไรกันบ้าง

 • Harvard University ในระดับปริญญาตรียังคงเป็นหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาโท 6 คณะ ได้แก่ Graduate School of Design, Divinity school, Law school, T.H. Chan School of Public Health, Harvard Kennedy School และ Graduate School of Education ( https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/06/several-of-harvards-schools-announce-fall-plans/ ส่วน Harvard School of Dental Medicine and Harvard Medical School ประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วว่าเป็นหลักสูตรออนไลน์ ยกเว้น งานวิจัยและการเรียน Clinical จะเป็นหลักสูตร on campus ส่วน Harvard Business School ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาลดลงงยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะเป็นหลักสูตร in class หรือออนไลน์
 • Stanford University กำหนดเปิดเรียนเทอม Fall 2020 เริ่มเรียนวันที่ 14 กันยายน และปิดเทอมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 https://news.stanford.edu/2020/07/02/key-academic-dates-times-approved/ และจะมีทั้งหลักสูตร in class และ online โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มหนึ่งจะได้พักและเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 เทอมสลับกันกับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง ผู้เรียนต้องศึกษาจากตารางเวลาการเรียนแบบ in class และ online ส่วนหลักสูตรชั้นสูงในระดับงานวิจัยจะเป็นหลักสูตร on campus
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT) หลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเป็นออนไลน์ แต่จะมีนักศึกษาบางกลุ่มที่จะได้รับโอกาสให้เข้าชั้นเรียนและพักในหอพักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะเลื่อนการเปิดเทอมให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 1 สัปดาห์ อาจจะเริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 กันยายน และปิดเรียนก่อนหน้าวัน Thanksgiving https://covid19.mit.edu/declaration-of-significant-disruption-enables-calendar-changes-for-AY-2020-21
 • University of California, Berkeley หลักสูตรทั้งหมดจะมีทั้ง in class และ online โดยหลักสูตร in class จะจำกัดไว้ให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องเรียนแบบ in class อาจจะเป็นโดยเนื้อหาของหลักสูตรเองหรือความจำเป็นด้านอื่น นักศึกษาควรติดตามเงื่อนไขการเรียนแต่ละวิชาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ส่วนหอพักสามารถรับนักศึกษาได้เพียง 6,500 คน มีทั้งห้องเดี่ยวและห้องคู่ https://news.berkeley.edu/topics/coronavirus+administration/
 • Columbia University จะเปิดสอน on campus ภายใต้มาตรการทางสังคมที่มีข้อจำกัด โดยจะให้มีการคัดกรองและสวมหน้ากากใบหน้า ส่วนหลักสูตรจะมีการผสมผสานระหว่างชั้นเรียนที่สอนในมหาวิทยาลัย และเรียนทางไกล ซึ่งเป็นการบริหารการจัดการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและทางเข้าและออกมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ยกตัวอย่าง Law School จะมีสอน 3 ลักษณะคือ มีบางวิชาที่สอน in class ได้ ถ้าวิชานั้นได้ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่พอที่จะจัดให้มีที่นั่งแบบรักษาระยะห่างได้ ขณะที่บางวิชาอาจจะเป็นลักษณะผสมทั้ง in class และ online โดยให้นักศึกษาสลับกันมา in class และออนไลน์ และบางวิชาอาจจะต้องเป็นออนไลน์ทั้งหมด https://covid19.columbia.edu/news/update-law-school-2020-21-academic-calendar
 • University of California, Los Angeles จะมีหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ in class ประมาณ 20% ก่อนมาเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย หรือมาทำกิจกรรมใดๆที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องทำแบบสำรวจ เพื่อตรวจเช็คอาการป่วยโควิด 19 ด้วยตนเองทุกครั้ง วิธีการเรียนจะใช้แบบผสมคือมีทั้ง in class และออนไลน์ แบบเดียวกับเทอม Summer ที่ผ่านไปแล้ว https://covid-19.ucla.edu/updates/
 • Yale university ในระดับปริญญาตรียังคงใช้ทั้งการเรียนแบบทางไกลหรือเรียนแบบอนนไลน์ผสมกับ in class มีบางวิชา ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ Studio และ Lab นักศึกษาสามารถเข้าไปที่มหาวิทยาลัยได้ ส่วนที่พักในมหาวิทยาลัยจะมีการสลับกันเข้าพักคือ นักศึกษาปี 1 ในระดับปริญญาตรี, นักศึกษาปี 3 และปี 4 สามารถเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยได้ในเทอม Fall 2020 แต่ในเทอม Spring 2021 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรี, นักศึกษาปี 3 และปี 4 เท่านั้นที่มีสิทธิ์พักในหอพักมหาวิทยาลัยได้ ส่วนนักศึกษาปริญญาโทขึ้นไปให้ใข้หอพักนอกมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอนในระดับริญญาโทขึ้นไปเป็นการเรียนทางไกลเกือบทั้งหมด https://covid19.yale.edu/
 • University of Pennsylvania เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ คือจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนแบบเรียนทางไกลกับ in class โดยหลักสูตรแบบ in class จะมีนักศึกษาได้ประมาณ 25 คนต่อชั้นเรียน ซึ่งโดยทั่วไปคือ วิชาที่ต้องใช้ Studio, Lab และ Experiential Clinics การปิดเทอมเทอม Fall จะร่นเร็วขึ้นเป็นช่วง Thanksgiving https://coronavirus.upenn.edu/announcement/message-community-our-ongoing-planning-efforts
 • Princeton University จะมีประกาศออกมาอีกครั้งในต้นเดือนกรกฎาคมว่า Princeton University จะใช้วิธีการใดในช่วงเปิดเรียนเทอม Fall 2020 แต่ก็เป็นที่คาดการณ์กันว่า คงจะคล้ายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆคือ เป็นหลักสูตรผสมทั้งแบบ in class และเรียนทางไกลหรือออนนไลน์ http://emergency.princeton.edu/node/638
 • Cornell University ยังคงเน้นหลักสูตรแบบ in class และออนไลน์ สำหรับเทอม Fall 2020 โดยจะเริ่มเปิดเทอมวันที่ 2 กันยายนยาวไปถึง Thanksgiving สิ้นสุดเทอม https://covid.cornell.edu/
 • New York University ยังคงมีทั้งหลักสูตร in class และออนไลน์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ส่วนเรื่องที่พักจะเตรียมที่พักไว้ให้นักศึกษาปี 1 ที่กรอกใบจองที่พักและจ่ายเงินค่าจองที่พักแล้ว เช่นเดียวกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กลับมาเรียนต่อและทำตามขั้นตอนการจองที่พักในเฟส 1 เสร็จสิ้นแล้ว และอาจจะจำกัดจำนวนห้องพักให้น้อยลงตามการรักษาระยะห่างทางกายภาพ https://www.nyu.edu/life/safety-health-wellness/coronavirus-information.html
 • University of Chicago ประกาศเปิดเรียน 29 กันยายน ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะกฎหมายเปิดเรียนเร็วกว่า 29 กันยายน ปิดเทอมเทอม Fall 2020 จะเป็นช่วงก่อนหน้าวัน Thanksgiving เพื่อเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในช่วง Thanksgiving ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายนถึง 12 ธันวาคม การสอนที่เหลือทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ ส่วนที่พัก University of Chicago มีห้องพักเพียง 40% เพระเน้นให้นักศึกษาอยู่ห้องเดี่ยว นักศึกษาที่ไม่สามารถหาที่พักในมหาวิทยาลัยได้ ต้องหาหอพักนอกมหาวิทยาลัยเอาเอง
 • Duke University เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆคือ มีทั้งหลักสูตรที่สอนแบบ in class และออนไลน์ ส่วนหอพักการันตีนักศึกษาปีที่ 1 ได้ที่พักในมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาปีอื่นๆให้พักที่โรงแรมหรืออพาร์ทเม้นท์ใกล้กับมหาวิทยาลัย
 • Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland เริ่มเปิดให้ใช้ห้องแลบ ส่วนการเรียนการสอนจะประกาศเป็นทางการประมาณเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม เป็นที่คากการณ์ว่า Johns Hopkins University ยังคงใช้วิธีการเรียนการสอนแบบผสมทั้ง in class และออนไลน์
 • University of Southern California ถ้าเป็นการเรียนแบบ in class จะมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ ดังนั้นการสอนแบบออนไลน์ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้อยู่ https://coronavirus.usc.edu/category/student/ ส่วนในเรื่องที่พัก มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาอาจหาที่พักใกล้มหาวิทยาลัยแทน https://coronavirus.usc.edu/2020/07/01/7-1-letter-on-student-housing-and-course-schedules/
 • Northwestern University จะเลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้น เช่น คณะกฎหมายเปิดเรียนวันที่ 24 สิงหาคม ในขณะที่คณะอื่นๆเปิดเรียนวันที่ 16 กันยายน ส่วน Kellogg School of Management เปิดเรียนวันที่ 19 กันยายน และโดยทั่วไปทุกคณะจะปิดเรียนประมาณวันที่ 24 พฤศจิกายน การสอบ Final exam จะทำการสอบอบบทางไกลระหว่างวันที่ 2 ถึง 17 ธันวาคม นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจาก Northwestern University จะได้รับทราบข้อมูงจากคณะของตนเองอีกครั้ง สำหรับการเรียนการสอนยังคงมีทั้งแบบ in class และ ออนไลน์ นักศึกษาสามารถจอองที่พักในมหาวิทยาลัยได้แต่ต้องยืนยันก่อนวันที่ 22 มิถุนายน

ลักษณะการจัดห้องเรียนแบบ in class https://www.cmu.edu/coronavirus/preparing-campus/index.html

 • University of Michigan เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆข้างต้น คือ มีทั้ง in class และออนไลน์ เลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้นและปิดเทอมวันที่ 20 พฤศจิกายนช่วง Thanksgiving
 • The California Institute of Technology ยังคงมีทั้งหลักสูตร in class และ ออนไลน์ Cal Techจะค่อยๆเริ่ม เปิดให้นักศึกษามาเข้าชั้นเรียนได้เหมือนปกติ แต่ต้องทำทีละเฟสโดยมหาวิทยาลัยจะอัพเดทข้อมูลทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://coronavirus.caltech.edu/returning-to-campus

 • Brown University ต้องรอการตัดสินใจจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งในราววันที่ 15 กรกฎาคม 2020 ทั้งนักศึกษารดับปริญญาตรีและปริญญาโท ถูกเลื่อนการลงทะเบียนเรียนออกไปเป็นให้ลงทะเบียนเรียนในเดือนสิงหาคม https://www.browndailyherald.com/2020/06/04/brown-students-await-fall-2020-decision-class-pre-registration-postponed/

 • Boston University การเปิดชั้นเรียนจะทำทีละเฟส นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ปี 1 สามารถมาเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ในเดือนกรกฎาคม แต่ก็มีข้อจำกัดว่าจะเป็นวิชาใดบ้างที่นักศึกษาจะได้เข้าเรียนแบบ in class ส่วนเฟส 3 จะเริ่มในเดือนสิงหาคมที่หอพักนักศึกษาจะเปิด และชั้นเรียนตามปกติจะเปิด อย่างไรก็ตาม Boston University ก็จะยังคงมีทั้งหลักสูตร in class และออนไลน์ http://www.bu.edu/articles/2020/bu-campuses-in-person-classes-resume-fall-2020/
 • Rice University จะเปิดชั้นเรียนทั้งแบบออนไลน์ และแบบ on campus ในวันที่ 24 สิงหาคม แต่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎที่มหาวิทยาลัยออกมา https://coronavirus.rice.edu/news/message-dou-new-students และนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Rice University สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.rice.edu/preparing-for-fall-2020

 • University of Washington มหาวิทยาลัยจะแต้งนักศึกษาทราบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2020 ว่า แผนการในการเข้าชั้นเรียน Fall 2020 จะมีลักษณะอย่างไร แต่คากว่าจะเป็นหลักสูตรคือมีทั้งแบบ in class และออนไลน์ ซึ่งหลักสูตร in class น่าจะได้แก่วิชาที่ต้องใช้ Studio, ห้องแลบ และหลักสูตร clinical ทั้งหลาย https://www.washington.edu/coronavirus/

 • The University of Texas, Austin จะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้แต่มีเงื่อนไขว่า ชั้นเรียนหนึ่งๆจะมีจำนวนนักศึกษาในห้องได้เพียง 40% ที่เหลือให้เลือกเรียนแบบออนไลน์ได้ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ยังคงเป็นหลักสูตรออนไลน์ https://protect.utexas.edu/students-families/ นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน ถ้าไม่พร้อมเรื่องการเดินทางอาจจะเป็นด้วยเหตุผลเรื่องการบินระหว่างประเทศ การกักตัว( State Quarantine) ก่อนเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย และฯลฯ สามารถขอเลื่อนเทอมออกไปได้

ส่สนที่พักใน University of Texas, Austin

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top