ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อไปศึกษาต่อประเทศต่างๆ

สืบเนื่องมาจากมีผู้สนใจเข้าไปอ่านบล็อกเรื่อง” แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ ” ที่เขียนไว้เมื่อปี 2012 และพบว่า ไม่มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จึงมีอีเมล์เข้ามาสอบถาม ทำให้เกิดการเข้าไปตรวจสอบแต่ละเว็บไซต์ที่ได้เคยรวบรวมไว้ให้ และพบว่ามีหลายเว็บไซต์ทีเดียวที่เข้าไปใช้ไม่ได้อีกแล้ว จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการเพิ่มเติมเว็บไซต์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และแนะนำเว็บไซต์ใหม่เพิ่มเติมของแต่ละประทศ

กระแสการไปศึกษาต่อต่างประเทศยังคงเป็นความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการหาประสบการณ์ชีวิต เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ หรือเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติที่ไปศึกษาต่อ ทำให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหา รู้จักการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาชาติอื่น ทั้งหมดนี้จะส่งผลทางอ้อมให้นักศึกษาท่านนั้นๆมีประสบการณ์ชีวิตที่ดี เข้าใจความแตกต่างจนสามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างได้ ส่วนผลดีทางตรงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสดีๆในการเลือกงานที่จะทำ สามารถต่อรองเรื่องเงินเดือน ถ้านักศึกษาท่านนั้นมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการเรียนและบุคคลิกภาพที่รู้รอบตน ลองฟังอาจารย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ไปศึกษาต่างประเทศ และอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของบางประเทศ ท่านได้พูดในรายการ TEDX เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากในประเทศเม็กซิโก หรือการเปรียบเทียบการขึ้นรถเมล์ในเยอรมนีกับเม็กซิโก ทั้งๆที่ชาวเยอรมันดูเหมือนเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิต การมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย

ในการเลือกประเทศไปศึกษาต่อ นักศึกษาบางท่านอาจเลือกประเทศที่ตนมีใจรักและนิยมในประเทศนั้นๆ บางท่านอาจเลือกมองที่จุดเด่นในวิทยาการของประเทศนั้น บ้างพิจารณาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาต่อของประเทศนั้นๆ และ ฯลฯ จะอย่างไรก็ตาม บล็อกนี้ได้รวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล และทำการติดต่อไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกับบุคคลที่สาม อาจหมายถึงท่านผู้ปกครองหรือที่ปรึกษาทางการศึกษาก็ได้ เว็บไซต์ที่รวบรวมมาให้จะมีทั้งเว็บไซต์ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนภาษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบด้วยตนเองทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีเปิดสอน ค่าใช้จ่าย ที่พัก และบางแห่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวของเมืองนั้นๆ และฯลฯ เว็บไซต์ทั้งหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่สนุกกับการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ถ้านักศึกษาที่ไม่มีเวลาค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เพราะติดต้องทำงาน เว็บไซต์เหล่านี้ก็จะหลายเป็นเรื่องยุ่งยากไป สำหรับเว็บไซต์จำนวน 15 เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีตัวเลือกเป็นชื่อประเทศต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกคลืกชื่อประเทศที่สนใจไปศึกษาต่อ ส่วนเว็บไซต์ด้านล่างถัดไปเป็นเว็บไซต์ของประเทศต่างๆที่มีทั้งระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงเรียนภาษา และเว็บไซต์แบบทดสอบต่างๆก่อนส่งสมัครเรียน

 1. https://www.timeshighereducation.com/student/where-to-study
 2. https://www.masterstudies.com/
 3. https://www.topuniversities.com/where-to-study/home
 4. https://www.studyabroad.com/full-degree-worldwide
 5. https://www.goabroad.com/study-abroad
 6. https://www.gooverseas.com/study-abroad
 7. https://studylink.com/countries
 8. https://www.bachelorsportal.com/countries/
 9. https://www.study.eu/
 10. https://wenr.wes.org/category/education-system-profiles
 11. https://www.usnews.com/education/best-global-universities
 12. https://www.astarfuture.co.uk/countries_to_study_abroad.html
 13. https://www.university-directory.eu/index.html
 14. https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles
 15. https://www.scholaro.com/pro/countries

หมายเหตุ  เว็บไซต์ต่างๆที่ให้ไว้นี้เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 ปี เว็บไซต์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่ ณ เวลาปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ยังใช้ทำงานได้ดีอยู่

ชื่อประเทศชื่อเว็บไซต์
ARGENTINAhttp://www.studyargentina.com/
https://www.altillo.com/en/universities/universities_argentina.asp
https://www.gooverseas.com/blog/know-before-study-abroad-argentina
AUSTRIAhttps://studyinaustria.at/en/
https://www.study.eu/country/austria
https://www.studienwahl.at/en
AUSTRALIAhttps://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.idp.com/australia/
https://www.idp.com/thailand/study-in-australia/?lang=th
https://www.australiaunlimited.com/
https://www.studiesinaustralia.com/Blog/about-australia/the-best-information-resources-for-study-in-australia
https://studyadelaide.com/
https://studynt.nt.gov.au/
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/
http://www.isana.org.au/tag/studysydney/
https://www.studyperth.com.au/
https://www.studyqueensland.qld.gov.au/
https://www.studytasmania.tas.gov.au/
https://www.englishaustralia.com.au/
https://www.goodschools.com.au/compare-schools
https://aeas.com.au/home/welcome/
AZERBAIJANhttps://studyinazerbaijan.edu.az/
https://edu.gov.az/en
BAHRAINhttps://www.edarabia.com/bahrain/
https://www.moe.gov.bh/?lan=en
BANGLADESHhttps://wenr.wes.org/2019/08/education-in-bangladesh
https://www.mbbsbangladesh.com/admission-process/universities-in-bangladesh/
https://www.timeshighereducation.com/student/where-to-study/study-in-bangladesh
BELARUShttp://edu.gov.by/en-uk/
https://belarusfeed.com/study-belarus-guide-foreign-students/
https://www.euroeducation.net/prof/belarco.htm
https://www.mbastudies.com/universities/Belarus/
https://www.belarus.by/en/about-belarus/education
BELGIUMhttp://www.studyinbelgium.be/en/content/home
https://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium/studying_in_belgium
https://www.belgium.be/en/education/coming_to_study_in_belgium
https://www.studyinflanders.be/ (เขตที่ใช้ภาษาเฟลมมิช)
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium-flemish-community_en
https://www.naricvlaanderen.be/en/naric-vlaanderen
https://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx
https://www.enic-naric.net/belgium.aspx (มีการแบ่งเขตที่ใช้ภาษาเฟลมมิช, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน)
BRAZIL https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-brazil
https://www.topuniversities.com/where-to-study/latin-america/brazil/guide#tab=0
https://www.brazil.org.za/brazil-education.html
BULGARIAhttps://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-bulgaria/
https://www.studyinbulgaria.com/
https://studyinbulgaria.bg/
https://www.interhecs.com/study-in-bulgaria/
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html
CANADAhttps://www.educanada.ca/programs-programmes/online-learning-enseignement-en-ligne.aspx?lang=eng
https://www.ontario.ca/page/study-ontario-international-students
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html
https://www.studyincanada.com/Programs/ProgramSearchIndex.aspx
http://www.studycanada.ca/thailand/index.htm
https://www.cicic.ca/857/study.canada
https://studyinbc.com/
http://study.alberta.ca/
https://www.saskatchewan.ca/residents/education-and-learning/international-education/moving-from-outside-canada-to-study-in-saskatchewan
https://www.edu.gov.mb.ca/ie/study/post-sec.html
http://www.education.gouv.qc.ca/en/references/studying-in-quebec/steps-to-take-to-study-in-quebec/
https://nbcc.ca/international/why-study-in-new-brunswick
https://studynovascotia.ca/
CHILE https://www.learnchile.cl/en/steps-to-study-in-chile/
https://www.masterstudies.com/Chile/
CHINA https://chinauniversities.com/
https://www.china-admissions.com/study-in-china-guide-for-international-students/
http://www.campuschina.org/
http://english.www.gov.cn/services/study_in_china/2014/08/23/content_281474982978712.htm
https://www.sicas.cn/
https://www.asiaoptions.org/chinese-language-programs-in-china/
CROATIA https://www.scholaro.com/pro/countries/Croatia/Education-System
https://www.umultirank.org/study-in/croatia/
CUBA https://usac.edu/study-abroad-programs/cuba/la-habana
https://apiabroad.com/study-abroad/cuba/
https://www.studyabroad.com/in-cuba
COLOMBIA https://www.colombia.co/en/colombia-travel/unique-experiences/why-you-should-study-in-colombia/
https://www.oecd.org/education/school/Education-in-Colombia-Highlights.pdf
CZECH https://www.studyin.cz/
https://www.studyineurope.eu/study-in-the-czech-republic
CYPRUS https://www.study-domain.com/study-in-cyprus-tuition-fees-cost-of-living-admission-requirements-plus-list-of-universities/
http://www.highereducation.ac.cy/en/
DENMARK https://studyindenmark.dk/
https://denmark.dk/studying-in-denmark
https://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
EGYPT http://www.arabiancampus.com/studyinegypt/egyptstudy.htm
https://wenr.wes.org/2019/02/education-in-egypt-2
ESTONIA https://www.studyineurope.eu/study-in-estonia
https://studyinestonia.ee/en
https://estonia.dreamapply.com/
https://www.hm.ee/en
FINLAND https://www.oph.fi/en
https://www.studyineurope.eu/study-in-finland
https://www.studyinfinland.fi/
https://www.educationfinland.fi/
https://minedu.fi/en/frontpage
https://visitedufinn.com/
FRANCE https://www.campusfrance.org/en
https://www.studying-in-france.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/studying-in-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/studying-in-france/
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/studies-training
https://www.educations.com/search/france
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24598/etablissements.html
https://www.ciep.fr/en/enic-naric-france/continuing-your-studies-in-france
https://www.thailande.campusfrance.org/th
https://www.fle.fr/The-French-language-schools-Directory
GERMANY https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.studying-in-germany.org/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/courses-of-study-in-germany/
https://www.studyineurope.eu/study-in-germany
https://studienwahl.de/en
https://www.daad.or.th/th/
https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/studying-in-germany-tips-for-your-search-for-a-study-place
https://www.uni-assist.de/en/tools/links/
https://www.studying-in-germany.org/learn-german-in-germany/
GREECE https://www.studyineurope.eu/study-in-greece
https://www.studyingreece.edu.gr/
https://www.studyingreece.edu.gr/studying/planyourstudies/howtoapply.aspx
https://www.studyingreece.gr/bachelors/home
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/greece_en
HONG KONG https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/hong-kong-education/programme-list.php
https://www.gov.hk/en/nonresidents/studyinghk/educationinfo/index.htm
https://www.grad.edu.hk/
https://www.astarfuture.co.uk/country/study_in_hong_kong_sar.html
https://www.eduhk.hk/gradsch/
HUNGARY http://studyinhungary.hu/
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme

http://en.study-hungary.com/
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
https://apply.studyinhungary.eu/
http://www.nefmi.gov.hu/english/education
http://www.campushungary.org/study-in-hungary-menu
INDIA https://www.studyinindia.gov.in/
http://www.studyguideindia.com/Education-India/
https://www.ugc.ac.in/#
http://www.studyguideindia.com/Schools/international-schools-india.html
https://www.cambridgeinternational.org/cambridge-international-in-india/
https://www.reviewadda.com/institute/article/197/top-100-best-schools-in-india
https://www.mindler.com/blog/indian-board-differences-cbse-cicse-ib-cambridge/
INDONESIA https://studee.com/study-in-indonesia/
https://www.learnindonesian.education/
https://www.lawstudies.com/Indonesia/
http://www.gbgindonesia.com/en/education/article/2016/studying_abroad_in_indonesia_for_international_students_11702.php
IRAN http://www.educationiran.ir/en
http://www.studyiniran.ir/
http://www.arabiancampus.com/studyiniran/university/iranuniversity.htm
IRELAND https://www.educationinireland.com/en/Where-can-I-study-/View-all-Universities-Colleges/
https://www.studyineurope.eu/study-in-ireland
https://www.studyireland.education/
https://www.education.ie/en/
https://findyourenglishschool.com/list-of-english-schools-in-ireland/
ISRAEL https://studyinisrael.che.org.il/
https://www.studyinisrael.org/
ITALY https://www.studyineurope.eu/study-in-italy/higher-education-institutionswww.cimea.it/en/index.aspx
http://www.cimea.it/en/index.aspx
https://abroadeducation.com.np/study-in/italy/universities-list.html
https://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/cultura/universita

https://studyinitaly.it
https://www.esteri.it/mae/en/servizi/sportello_info/domandefrequenti/studiare-in-italia.html
http://www.it-schools.com/sections/italian-language-schools-in-italy/
JAPAN https://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
https://www.jeic-bangkok.org/
https://www.ojsat.or.th/main/
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
https://www.jpss.jp/en/
https://www.japan-guide.com/e/e2232.html
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/1373897.htm
https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/forprofessionals/study_work.html
http://jls-guide.com/english/school_list/index.html
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/1373894.htm
http://www.global30.t.u-tokyo.ac.jp/
JORDAN http://www.arabiancampus.com/studyinjordan/university/jordanuniversity.htm
http://studyinjordan.jo/
http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/en/
https://www.amideast.org/our-work/education-abroad-in-the-mena/abroad-programs/semester-programs/area-and-arabic-language-studies/jordan
https://www.ciee.org/go-abroad/college-study-abroad/programs/jordan/amman/middle-east-studies
KAZAKHSTAN https://hedclub.com/en/library/scholarship_program_for_studying_in_kazakhstan_universities
https://studykazakhstan.com/
KUWAIT http://www.arabiancampus.com/studyinkuwait/university/uclist.htm
https://www.edarabia.com/kuwait/
https://www.kuwaiteducation.info/higher-education
LATVIA http://www.studyinlatvia.lv/
http://www.studyinlatvia.lv/study-programmes
https://www.izm.gov.lv/en/
http://www.aic.lv/portal/en
https://www.aika.lv/en/
https://www.mfa.gov.lv/en/uae/study-in-latvia
LEBANON http://www.arabiancampus.com/studyinlebanon/university/lebanonuniversity.htm
https://studee.com/study-in-lebanon/#programs
LITHUANIA https://www.smm.lt/web/en/
https://studyin.lt/
https://studyin.lt/programs/5th-phd-summer-school/
http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/study-in-lithuania
https://www.postgrad.com/study-in-europe/european-countries/study-in-lithuania/
https://www.educations.com/search/lithuania
LUXEMBOURG https://cedies.public.lu/en/etudier-luxembourg/enseignement-superieur.html
https://www.expatica.com/lu/education/higher-education/study-in-luxembourg-103673/
https://www.studyineurope.eu/study-in-luxembourg/higher-education-institutions
MALAYSIA https://studymalaysia.com/
https://educationmalaysia.gov.my/
https://educationdestinationmalaysia.com/blogs/5-types-of-international-schools-in-malaysia
https://schooladvisor.my/international-schools
http://myschoolchildren.com/list-of-all-secondary-schools-in-malaysia/
MALTA https://www.studyabroadguide.com/studying-in-malta/
https://www.gov.mt/en/Life%20Events/Pages/Moving%20to%20Malta/Education.aspx
http://www.malta.com/en/business-education/school-university
https://expatarrivals.com/europe/malta/education-and-schools-malta
https://www.wahaat.com/en/insights/education-in-malta
MEXICO https://www.altillo.com/en/universities/universities_mex.asp
https://www.expat.com/en/guide/north-america/mexico/17620-study-in-mexico.html
https://www.edarabia.com/best-student-cities-mexico/
MOROCCO http://www.arabiancampus.com/studyinmorocco/university/moroccouniversity.htm
https://free-apply.com/en/articles/country/2542007
https://studee.com/study-in-morocco/
https://www.academiccourses.com/Morocco/
NETHERLANDS https://www.studyinholland.nl/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/study-in-holland/
https://www.studyineurope.eu/study-in-the-netherlands
https://www.hollandisc.com/
https://www.studyinholland.nl/life-holland/start-learning-dutch
https://www.iamexpat.nl/education/language-schools/dutch-courses-netherlands
NEW ZEALAND https://www.studyinnewzealand.govt.nz/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study
https://www.newzealandnow.govt.nz/study-in-nz/where-what-to-study
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/study-options/schools/
https://www.choosenewzealand.com/en/why-choosenz/secondary-school-education-in-nz/
https://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/secondary-school-and-ncea/
https://www.englishnewzealand.co.nz/
https://www.educationcounts.govt.nz/data-services/directories
NORWAY https://www.studyineurope.eu/study-in-norway
https://www.studyinnorway.no/living-in-norway/education
https://www.unipage.net/en/education_norway
https://www.lifeinnorway.net/education-in-norway/
https://www.studyinnorway.no/study-in-norway/resources/corona-related-information
https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/
OMAN http://www.arabiancampus.com/studyinoman/universities/uclist.htm
https://www.edarabia.com/oman/

https://www.educouncil.gov.om/en/page.php?scrollto=start&id=15
PAKISTAN https://www.edarabia.com/pakistan/
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/518461/pakistan-school-education-sector-assessment.pdf
https://www.expat-quotes.com/guides/pakistan/education/international-schools-in-pakistan.htm
https://www.edarabia.com/universities/pakistan/
https://www.eduvision.edu.pk/programs.php
https://www.techjuice.pk/top-universities-pakistan/
https://www.edarabia.com/pakistan/
https://www.studyinpakistan.info/
https://eduniversal-ranking.com/study-abroad-in-pakistan.html
PERU https://www.studyabroad.com/in-peru
http://www.perulinks.com/pages/english/Education/Institutions_of_Higher_Education/

https://insideperu.com.pe/en/study-in-peru/
PHILIPPINES https://www.philippinedomain.com/universities.htm
http://www.fenceabroad.com/mbbs-admission/study-in-philippines.html
https://www.languageinternational.com/english-courses-philippines
https://www.eslbase.com/schools/philippines
https://www.studyenglishgenius.com/
https://ched.gov.ph/list-higher-education-institutions/
POLAND http://www.studyinpoland.pl/en/
https://go-poland.pl/
https://educationpoland.pl/
https://www.thinkpoland.org/en/art/study-in-poland
https://www.medlinkstudents.com/study-medicine-in-poland-in-english/#gref
https://www.medicalstudyguide.com/medicine-in-poland.html
PORTUGAL http://www.studyinportugalnetwork.com/why-portugal/
http://studyinportugal.net/
https://www.studyineurope.eu/study-in-portugal
https://studyqa.com/portugal
PUERTO RICO https://www.studyabroad.com/in-puerto-rico
https://www.univsource.com/pr.htm
https://www.studyabroad101.com/countries/puerto-rico
QATAR http://www.arabiancampus.com/studyinqatar/universities/uc.htm
https://free-apply.com/en/articles/country/289688
https://www.expatica.com/qa/education/higher-education/studying-in-qatar-72155/
https://www.edarabia.com/qatar/
ROMANIA https://www.studyinginromania.com/
https://www.rocapply.com/study-in-romania/
https://www.scholaro.com/pro/Countries/Romania/Education-System
https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior
http://www.fulbright.ro/educational-advising-center/experience-romania/the-romanian-educational-system
RUSSIA http://en.russia.edu.ru/interbd/
https://studyinrussia.ru/en/
https://russia.study/en
http://www.studyinrussia.com/
https://eduinrus.ru/en/
https://aspirantum.com/blog/where-to-learn-russian-in-russia
SAUDI ARABIA https://www.studyabroad.com/in-saudi-arabia
https://www.moe.gov.sa/en/HigherEducation/ResidentsandVisitors/Pages/StudyinKingdomofSaudiArabia.aspx
https://www.expatica.com/sa/education/higher-education/studying-in-saudi-arabia-72222/
SERBIA https://www.umultirank.org/study-in/serbia/
https://europe-studies.com/en/university-medicine-belgrade-serbia/
https://welcometoserbia.org/en/services/study-in-serbia/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/serbia_en
https://www.euroeducation.net/prof/yugoco.htm
https://www.serbiaeducation.info/education-system
http://supporthere.org/page/higher-education-serbia
SINGAPORE https://www.moe.gov.sg/admissions/international-students/general-info
https://www.unipage.net/en/education_singapore
https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Beijing/Application-for-Students-Pass
https://www.nanyanglearning.com/list-of-secondary-schools-in-singapore/
https://beta.moe.gov.sg/schoolfinder/?journey=Secondary%20school
https://www.international-schools-database.com/in/singapore
SLOVAKIA https://www.saia.sk/_user/documents/publikacie/Intl_students_guide_2010.pdf
https://www.saia.sk/en/main/study-in-slovakia/
https://www.minedu.sk/about-the-ministry/
https://www.studyinslovakia.sk/
https://free-apply.com/en/articles/country/3057568
https://www.slovakia.com/study-in-slovakia/
https://studyinslovakia.org/
SLOVENIA https://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia
http://studyinslovenia.si/
https://www.uni-lj.si/study/news/study-in-slovenia/
SOUTH AFRICAhttps://studylink.com/countries/south-africa/
http://www.southafrica-usa.net/consulate/study%20in%20SA.html
https://studee.com/study-in-south-africa/
https://businesstech.co.za/news/lifestyle/326857/these-are-the-best-subjects-to-study-at-south-africas-top-universities/

https://www.eduniversal-ranking.com/study-abroad-in-south-africa.html
SOUTH KOREAhttp://studyinkorea.go.kr/en/main.do;jsessionid=3A65D53D2C471BE7E4C638D6AD9CA941.node_10
http://english.kcue.or.kr/member/member_01_01.php
https://asiaexchange.org/study-destinations/seoul-south-korea/
https://www.dreamstudiesabroad.com/articles/visa-korea
https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/overseas_info/request/universityList.do
https://www.asiaoptions.org/korean-language-program-review/
https://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/AK_ENG_2_1_4.jsp
SPAINhttps://www.studying-in-spain.com/
http://www.studyinspain.info/en/
http://spainedu.org/
https://www.expatica.com/es/education/higher-education/study-in-spain-101452/
https://www.expatica.com/es/education/language-learning/learn-spanish-103274/
https://www.languagecourse.net/schools–spain.php3
SRI LANKAhttps://www.studyinsrilanka.org/
https://www.universityguide.lk/international-students.php
https://studentlanka.com/2012/12/04/study-in-sri-lanka/
https://www.studyinternational.com/news/sri-lanka-international-students/
SWEDENhttps://studyinsweden.se/
https://www.universityadmissions.se/intl/start
https://www.expat.com/en/guide/europe/sweden/14110-study-in-sweden.html
https://www.gooverseas.com/language-schools/swedish
https://www.thenewbieguide.se/swedish/where-to-learn-swedish/swedish-at-a-swedish-university/
SWITZERLANDhttps://studyinginswitzerland.com/
https://www.studyinswitzerland.plus/
https://www.swissuniversities.ch/en/service/studying-in-switzerland
http://www.studying-in-switzerland.com/blog/step-by-step-process-to-study-in-switzerland
https://smapse.com/catalog/switzerland/primary-secondary-education/
https://www.about.ch/education/index.html
https://www.educations.com/search/hotel-management-switzerland/c1530-d1059
https://www.expatica.com/ch/education/children-education/schools-in-switzerland-478071/
http://www.sgischools.com/cms/index.php/membership/memberschools
https://www.swiss-schools.ch/en/vsp-mitglieder
https://www.educations.com/search/hotel-management-switzerland/c1530-d1059
https://www.swisseducation.com/en/page/schools-programmes/
SYRIAhttp://www.arabiancampus.com/studyinsyria/universities/uclist.htm
https://www.edarabia.com/syria/
https://www.ou.edu/ssa/learn.htm
https://eduniversal-ranking.com/study-abroad-in-syria.html
https://www.scholaro.com/pro/countries/Syria/Education-System
TAIWANhttps://www.easyuni.com/taiwan-roc/
https://asiaexchange.org/blogs/top-5-reasons-study-taiwan/
https://free-apply.com/en/articles/country/1668284
https://www.studyintaiwan.org/
https://www.asiaoptions.org/taiwan-chinese-language-programs/
http://tweduvn.org/images/news/A%20list%20of%20Program%20Taught%20in%20English%20in%20Taiwan_s%20Universities.pdf
https://www.studyintaiwan.org/search_all?name=english+taught
THAILANDhttps://studyinthailand.org/
https://asiaexchange.org/study-destinations/bangkok-thailand/
https://www.expatden.com/thailand/study-abroad-in-thailand/
https://studyinthailand.org/study-abroad-thailand-university/international-bachelor-degree-programs.html

https://www.expatden.com/thailand/study-abroad-in-thailand/

http://www.ftceducation.com/upload/images/Document/International%20Programs%20in%20Thailand%20and%20ASEAN%20Vol.10%20part%201.pdf
https://www.expatden.com/thailand/language-school-bangkok/
https://expatsinbangkok.com/listing/thai-and-other-language-lessons
TUNISIAhttp://www.arabiancampus.com/studyintunisia/index.html
https://www.edarabia.com/tunisia/
https://www.expat.com/en/guide/africa/tunisia/14317-study-in-tunisia.html
https://free-apply.com/en/articles/country/2464461
https://www.tunisiaeducation.info/international-students/studying-and-living.html
http://africauniversities.org/tunisia/
https://edurank.org/geo/tn/
TURKEY http://www.studyinturkey.com/
https://studyinturkey.info/
http://www.studyinturkey.com/content/sub/how_to_apply.aspx
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-turkey/
https://studee.com/study-in-turkey/

https://educationinturkey.org/en/search
https://www.rocapply.com/study-in-turkey/
UNITED ARAB EMIRATEShttp://www.arabiancampus.com/studyinuae/universities/uclist.htm
https://studylink.com/countries/uae/
https://www.rocapply.com/study-in-the-united-arab-emirates-(uae)/
https://www.jeduka.com/study-in-united-arab-emirates
UNITED KINGDOM https://study-uk.britishcouncil.org/
https://www.britishcouncil.or.th/en/study-uk
https://www.the-bac.org/
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.englishuk.com/
https://www.theguardian.com/education/universityguide
https://www.studying-in-uk.org/
https://www.gov.scot/education/
https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/international-and-eu-students/studying-uk
https://www.internationalstudent.com/study_uk/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/study-english-in-the-uk/
https://www.englishuk.com/member-directory
https://www.isc.co.uk/schools/
https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/boarding
https://www.ukboardingschools.com/advice/uk-qualifications/#.XyXTITVlDZS
UKRAINEhttp://www.studyinukraine.org/system_of_education.shtml
https://studyinukraine.gov.ua/en/
https://studyinukrainetoday.com/
https://edu-ukraine.com/
https://www.selectyouruniversity.com/study-in-ukraine.php
https://www.ranukraine.com/?lang=en
UNITED STATES OF AMERICAhttps://educationusa.state.gov/
https://www.collegeboard.org/

https://www.petersons.com/
https://www.intensiveenglishusa.org/
https://www.chea.org/
https://www.mba.com/
http://www.ets.org/
https://www.usnews.com/
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012
http://www.catholiclinks.org/colegiosusa.htm
https://www.publicschoolreview.com/
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html
https://www.ssat.org/
https://www.aacc.nche.edu/

http://www.boardingschools.com/
URUGUAYhttps://www.studyabroad.com/in-uruguay
https://internacionales.ort.edu.uy/study-in-uruguay
https://www.eduniversal-ranking.com/study-abroad-in-uruguay.html
http://www.study-without-borders.com/country/universities/uy
https://free-apply.com/en/articles/country/3439705
VENEZUELAhttps://www.altillo.com/en/universities/universities_venezuela.asp
http://www.study-without-borders.com/country/universities/ve
https://www.eduniversal-ranking.com/study-abroad-in-venezuela.html
VIETNAMhttps://asiaexchange.org/blogs/5-reasons-why-you-should-study-in-vietnam/
https://free-apply.com/en/articles/country/1562822
https://www.expat.com/en/guide/asia/vietnam/9060-studying-in-vietnam.html
https://www.asialifemagazine.com/vietnam/asialife-picks-vietnamese-language-schools/
https://www.eslbase.com/schools/vietnam

ตลิกไปเว็บไซต์เดิมเรื่อง ” แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ ” ได้

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top