พบนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

หลังจากมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 2020 มหาวิทยาลัยทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาต่างก็พบปัญหานักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งจำเป็นต้องยกเลิกชั้นเรียนแบบ in class และหันไปใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว เช่น University of Missouri at Kansas City (https://www.insidehighered.com/news/2020/11/16/live-updates-latest-news-coronavirus-and-higher-education )

หรือ King’s College ในรัฐ Pennsylvania ก็ได้ประกาศว่าหลัง Thanksgiving จะมีแต่หลักสูตร online เท่านั้น

ในสหราชอาณาจักร เมื่อ 28 กันยายน 2563 BBC ได้มีรายงานว่า มีมหาวิทยาลัย 40 แห่งที่มีนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 130 คน https://www.bbc.com/news/uk-54322935

หนังสือพิมพ์ New York Times (https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-college-cases-tracker.html )ได้ทำการสำรวจมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากกว่า 1700 แห่ง พบว่ามีนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากกว่า 252,000 คน และมีผู้เสียขีวิตแล้วอย่างน้อย 80 รายนับตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิด -19

หนังสือพิมพ์ New York Times ได้จัดทำรายชื่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใน 50 รัฐที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • Alabama 9,858 ราย ใน 28 สถานศึกษา
 • Alaska 105 รายใน 3 สถานศึกษา
 • Arizona 5,690 รายใน 8 สถานศึกษา
 • Arkansas 5,236 รายใน 24 สถานศึกษา
 • California 5,224 รายใน 76 สถานศึกษา
 • Colorado 3,937 รายใน 26 สถานศึกษา
 • Connecticut 2,171 รายใน 20 สถานศึกษา
 • Florida 13,650 รายใน 87 สถานศึกษา
 • Georgia 11,406 รายใน 37 สถานศึกษา
 • Hawaii 41 รายใน 8 สถานศึกษา
 • Idaho 1,975 รายใน 9 สถานศึกษา
 • Illinois 9,263 รายใน 50 สถานศึกษา
 • Indiana 9,736 รายใน 33 สถานศึกษา
 • Iowa 5,522 รายใน 27 สถานศึกษา
 • Kansas 3,596 รายใน 23 สถานศึกษา
 • Kentucky 6,685 รายใน 52 สถานศึกษา
 • Louisiana 4,493 รายใน 19 สถานศึกษา
 • Maine 120 รายใน 12 สถานศึกษา
 • Maryland 2,671 รายใน 20 สถานศึกษา
 • Massachusetts 1,901 รายใน 55 สถานศึกษา
 • Michigan 8,733 รายใน 48 สถานศึกษา
 • Minnesota 3,793 รายใน 57 สถานศึกษา
 • Mississippi 2,975 รายใน 15 สถานศึกษา
 • Missouri 8,319 รายใน 37 สถานศึกษา
 • Montana 1,155 รายใน 11 สถานศึกษา
 • Nebraska 3,236 รายใน 13 สถานศึกษา
 • Nevada 1,280 รายใน 7 สถานศึกษา
 • New Hampshire 418 รายใน 13 สถานศึกษา
 • New Jersey 2,042 รายใน 25 สถานศึกษา
 • New Mexico 465 รายใน 10 สถานศึกษา
 • New York 7,695 รายใน 152 สถานศึกษา
 • North Carolina 10,296 รายใน 48 สถานศึกษา
 • North Dakota 2,889 รายใน 12 สถานศึกษา
 • Ohio 12,171 รายใน 59 สถานศึกษา
 • Oklahoma 3,975 รายใน 21 สถานศึกษา
 • Oregon 971 รายใน 16 สถานศึกษา
 • Pennsylvania 10,817 รายใน 103 สถานศึกษา
 • Rhode Island 1.000 รายใน 9 สถานศึกษา
 • South Carolina 9,974 รายใน 28 สถานศึกษา
 • South Dakota 762 รายใน 9 สถานศึกษา
 • Tennessee 7,862 รายใน 66 สถานศึกษา
 • Texas 20,036 รายใน 83 สถานศึกษา
 • Utah 6,239 รายใน 10 สถานศึกษา
 • Vermont 91 รายใน 10 สถานศึกษา
 • Virginia 7,830 รายใน 41 สถานศึกษา
 • Washington 2,896 รายใน 40 สถานศึกษา
 • Washington D.C. 529 รายใน 7 สถานศึกษา
 • West Virginia 1,247 รายใน 19 สถานศึกษา
 • Wisconsin 10,054 รายใน 31 สถานศึกษา
 • Wyoming 1,213 รายใน 4 สถานศึกษา

ถ้าผู้อ่านเข้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ New York Times โดยตรง ให้คลิกชื่อรัฐที่ต้องการทราบข้อมูล จะปรากฏรายชื่อทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 ดังรูปล่าง

มหาวิทยาลัย California Polytechnic State University at San Luis Obispo ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐ California ได้พบว่ามีนีกศึกษาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 410 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เว็บไซต์ของ National Conference of State Legislatures ได้รายงานไว้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ว่า หลายมหาวิทยาลัยได้เตรียมรูปแบบการสอนไว้สำหรับภาคเรียนโดูใบไม้ร่วง 2020 ตามรูปล่าง https://www.ncsl.org/research/education/higher-education-responses-to-coronavirus-covid-19.aspx#Intro

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปิดภาคเรียนดังกล่าว หลายมหาวิทยาลัยได้พบปัญหานักศึกษาติดเชิ้อโควิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตในท่ามกลางคนจำนวนมาก การที่จะปฏิบัติตามกฎที่มหาวิทยาลัยได้วางระเบียบไว้อย่างเคร่งครัดได้หรือไม่ เป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมการวางแผนเพิ่มขึ้นสำหรับภาคเรียนถัดไป เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ติดเชิ้อโควิด 19

สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่พบนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด -19 (https://www.scotsman.com/health/coronavirus/universities-covid-19-cases-more-50-uk-universities-confirmed-cases-including-11-institutions-scotland-2987738) ได้แก่

 • Abertay University
 • Aberystwyth University
 • Aston University, Birmingham
 • Bath Spa University
 • Birmingham City University
 • Bournemouth University
 • Coventry University
 • De Montford University, Leicester
 • Durham University
 • Edinburgh Napier University
 • Glasgow Caledonian University
 • Leeds Beckett University
 • Manchester Metropolitan University
 • Newcastle University
 • Northumbria University
 • Oxford Brookes University
 • Queen Margaret University, East Lothian
 • Queen’s University Belfast
 • Robert Gordon University, Aberdeen
 • Staffordshire University
 • Swansea University
 • University of Aberdeen
 • University of Bath
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Edinburgh
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Gloucestershire
 • University of Hull
 • University of Kent
 • University of Leeds
 • University of Leicester
 • University of Liverpool
 • University of Nottingham
 • University of Portsmouth
 • University of Reading
 • University of Salford
 • University of South Wales
 • University of Stirling
 • University of Sunderland
 • University of Warwick
 • University of the West of England, Bristol
 • University of Worcester
 • University of St Andrews, Fife
 • York St John University

Copyright © 2010-2020 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top