ทุน GRIPS เพื่อไปศึกษารัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2021

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) คือ ชื่อสถาบันที่ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น GRIPS ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1997 จัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระรูปแบบใหม่ กล่าวคือ เน้นส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงนโยบายระดับสูง และตอบสนองความต้องการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือทางปัญญาระหว่างประเทศ และความร่วมมือของสมาชิกชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นทั้งทางการเมือง ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และนักวิชาการของญี่ปุ่น GRIPS มีประวัติเดิมมาจาก The Graduate School of Policy Science (GSPS) ซึ่งเป็นบัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อ Saitama University ในเมือง Saitama เมื่อปีค.ศ.1977 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนั้น คือ ส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบายแบบสหวิทยาการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของโลก และเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักวิเคราะห์นโยบายที่รู้จักการใช้วิธีการวิเคราะห์นโยบาย และมีทักษะในการกำหนดนโยบายอยู่แลัว ให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์นโยบายเพิ่มขึ้นด้วย GSPS ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะสถาบันเพื่อการวิจัย และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยอิสระที่แยกออกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อมาในปีค.ศ. 2005 GRIPS ได้ย้ายที่ตั้งใหม่มาอยู่ที่อาคาร Roppongi ในเมืองโตเกียว ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของหลายกระทรวงในญี่ปุ่น https://youtu.be/u_9yr5KjvRU

GRIPS มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 32 หลักสูตร และมี 16 หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน มีนักศึกษาทั้งหมด 335  คน 63% เป็นนักศึกษาต่างชาติ และ 81% ของนักศึกษาทำงานภาครัฐบาล มีศิษย์เก่าจาประเทศต่างๆรวม 122 ประเทศ  เป็นศิษย์เก่าจากประเทศไทย 186 คน https://www.grips.ac.jp/en/about/facts/

สถาบันที่เป็นพันธมิตรของ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประกอบด้วย

ชื่อประเทศชื่อสถาบัน
ChinaChinese Academy of Social Sciences
School of Public Policy and Management (SPPM), Tsinghua University
Fudan Development Institute
Republic of KoreaKDI School
Korea University
Korea Research Institute for Local Administration
TaiwanNational Chi Nan University
Cambodia Royal School of Administration
IndonesiaUniversitas Brawijaya
Universitas Gadiah Mada
Universitas Indonesia
Universitas Padjadjaran
The PhilippinesUniversity of the Phillippines Diliman
Development Academy of the Phillippines
ThailandChulalongkorn University
National Institute of Development Administration (NIDA)
Thammasat University
King Prachatipok’s Institute (KPI)
VietnamHo Chi Minh National Academy of Politics
National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies
IndiaIndian Institute of Management Ahmedabad
PakistanNational School of Public Policy
Pakistan Institute of Development Economics
AustraliaAustralian National University
U.S.A.McCourt School of Public Policy, Georgetown University
RAND Corporation
CanadaUniversité du Québec à Montréal

ทุน GRIPS เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย Asian Development Bank (ADB) กับรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) เป็นการให้ทุนเต็มจำนวน เพื่อไปเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เพื่อเดินทางมาเรียนยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่ขอทุนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆได้ ดังนี้คือ

หลักสูตรปริญญาโท มี 4 ประเภท

  1. Master of Public Policy-MP1 (สาขานโยบายสาธารณะ) ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  2. Master of Public Policy-MP2 (รัฐประศาสนศาสตร์) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  3. Master Program in Macroeconomic Policy Program (หลักสูตรนี้ต้องหาทุนข้างนอกเอง หรือ ต้องใช้ทุนส่วนตัว)
  4. Master Program in Public Finance-PF

หลักสูตรปริญญาเอกจะมี 2 ประเภท  ได้แก่

  1. หลักสูตร 3  ปี มี  3 หลักสูตร คือ GRIPS Global Governance หรือ G-Cube, Security and International Studies และ Science, Technology and Innovation Policy Program
  2. หลักสูตร 5 ปี มีหลักสูตรเดียวคือ Policy Analysis Program

สำหรับหลักสูตรปริญญาโทได้ปิดรับสมัครไปตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2563 แล้ว ยกเว้นหลักสูตร Public Finanace จะปิดรับสมัครประมาณวันที่ 5 มีนาคม 2564 ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกจะปิดรับสมัครประมาณวันที่ 20 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grips.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2020/09/GRIPS_Application_Deadlines_2021-.pdf

วิธีการสมัคร ทำได้ทั้งส่งสมัครแบบออนไลน์ หรือจะยื่นสมัครทางไปรษณีย์ https://www.grips.ac.jp/en/admissions/apply/

กฎเกณฑ์การได้รับทุน คือ ต้องเป็นผู้ส่งสมัครเข้าเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ GRIPS และเป็นผู้มีคุณสมบัติเยี่ยมกว่าผู้สมัครท่านอื่น GRIPS จะเป็นผู้พิจารณามอบทุนเต็มให้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ประเภท คิอ จากการยื่นสมัครตรงไปที่ GRIPS และจากการยื่นส่งสมัครผ่านหน่วยงานที่เป็นสปอนเซอร์ หลักเกณฑ์การพิจารณาจะมีการกำหนดอายุผู้สมัครและเงื่อนไขอื่นๆประกอบ อาทิเช่น ประสบการณ์ในการทำงาน, สถานะของประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดการพิจารณาทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ https://www.grips.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2020/08/GRIPS_Scholarships_2021.pdf

ประเภทที่ 1 ผู้สมัครยื่นเอกสารสมัครโดยครงไปที่ GRIPS

ประเภทที่ 2 ผู้สมัครยื่นเอกสารสมัครผ่านหน่วยงานที่ให้ทุน

หากผู้สมัครท่านใดมีข้อสงสัย โปรดส่งอีเมล์ไปสอบถามได้ที่ [email protected]

Copyright © 2010-2020 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top