ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ

ประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป มีพรมแดนประเทศติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน สาธารรัฐเบราลุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย และสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนทางตอนเหนือเป็นพรมแดนตามธรรมชาติคือเป็นแนวยาวเลียบริมฝั่งทะเลบอลติค และแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นเขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย เมืองหลวงของโปแลนด์คือ กรุงวอร์ซอ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ประเทศโปแลนดฺ์เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ทให้มีนักลงทุนจากยุโรปตะวันคก และแม้แต่จากสหรัฐอเมริกาและเอเซียต่างก็เดินทางเข้าไปทำธุรกิจในประเทศโปแลนด์ เช่นเดียวกันในวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในโปแลนด์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีโครงการทำสัญญาทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จนทำให้จำนวนนักศึกษาต่างขาติที่เคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนในโปแลนด์มีมากขึ้น

เมืองใหญ่ๆในโปแลนด์มีเมืองอะไรบ้าง มาดู 10 อันดับของเมืองที่มีขนาดใหญ่ในโปแลนด์คามจำนวนพลเมืองในเมืองนั้นๆ ได้แก่ https://worldpopulationreview.com/countries/cities/poland

ประเทศโปแลนด์มีภาษาของตนเองเรียกว่า ภาษาโปลิซ ( Polish) มีคนพูดภาษาโปลิซมากกว่า 37 ล้านคน อย่างไรก็ตามประเทศโปแลนด์ยังมีผู้ใช้ภาษาอื่นๆในการติดต่อสื่อสารอีก อาทิ เช่น ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษายูเครเนียน ภาษาอาร์เมเนียน และภาษาโรมานิ เป็นต้น https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-poland.html

ประเทศโปแลนด์เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2007 ประเทศโปแลนด์มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศยุโรป ไม่นับสหพันธรัฐรัสเซีย แต่เป็นอันดับ 7 ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

ชื่อประเทศ (ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ)พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)วันที่เข้าร่วมกลุ่มเชงเก้น
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)547,03026 มีนาคม 1995
ราชอาณาจักรสเปน (Spain)504,78226 มีนาคม 1995
ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden)450,29525 มีนาคม 2001
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway)385,20725 มีนาคม 2001
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)357,38626 มีนาคม 1995
สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)338,44025 มีนาคม 2001
สาธารณรัฐโปแลนด์ (Poland)312,67921 ธันวาคม 2007
สาธารณรัฐอิตาลี (Italy)301,33826 ตุลาคม 1997
สาธารณรัฐเฮเลนิก (กรีซ) (Greece)131,9571 มกราคม 2000
ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)103,00025 มีนาคม 2001
ราชอาณาจักรฮังการี (Hungary)93,09021 ธันวาคม 2007
สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal)92,21226 มีนาคม 1995
สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria)83,8791 ธันวาคม 1997
สาธารณรัฐเช็ก (Czech)78,86621 ธันวาคม 2007
สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania)65,30021 ธันวาคม 2007
สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia)64,58921 ธันวาคม 2007
สาธารณรัฐสโลวัก (Slovakia)49,03521 ธันวาคม 2007
สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia)45,22721 ธันวาคม 2007
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark)42,93325 มีนาคม 2001
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)41,54326 มีนาคม 1995
สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland)41,28512 ธันวาคม 2008
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (Belgium)30,68926 มีนาคม 1995
สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia)20,27121 ธันวาคม 2007
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก(Luxembourg)2,58626 มีนาคม 1995
สาธารณรัฐมอลตา (Malta)31621 ธันวาคม 2007
ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)16019 ธันวาคม 2011

อะไรเป็นสาเหตุให้คนสนใจไปเรียนต่อที่ประเทศโปแลนด์กันมากขึ้น

  • ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัย อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำสุดกว่าประเทศอื่นๆในยุโรป https://www.numbeo.com/crime/country_result.jsp?country=Poland
  • ประเทศโปแลนด์มีค่าครองชีพต่ำกว่าอีกหลายประเทศในยุโรป สกุลเงินของโปแลนด์ คือ Polish zloty อักษรย่อที่ใช้แทนคำว่า Polish Zloty คือ PLN เปรียบเหมือนสกุลเงินของไทยคือ บาท อักษรย่อในตลาดการเงินเรียกบาทของไทยว่า THB ลองดูการเปรียบเทียบค่าที่พักและการเดินทางของอังกฤษและเมืองใหญ่ในประเทศโปแลนด์ที่ TransferWise จัดทำขึ้น https://transferwise.com/gb/blog/cost-of-living-in-poland ( TransferWise เป็นบริการการโอนเงินระหว่างประเทศออนไลน์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)

บางเว็บไซต์คำนวณค่าเรียนในประเทศโปแลนด์ตกปีละประมาณ 2,000-5,000 ยูโรต่อปี และค่าครองชีพประมาณ 300-400 ยูโรต่อเดือน( https://worldscholarshipforum.com/cost-studying-living-us-uk-canada-germany-poland/) เพื่อให้ได้ค่าเรียนที่ถูกต้องแน่นอน ควรเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งสมัครดีกว่า เพราะค่าเรียนสามารถผันแปรไปตามระดับการศึกษา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) และยังต้องมองที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับของสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือไม่ ในเบื้องต้นจึงกล่าวโดยภาพรวมว่าค่าเล่าเรียนในประเทศโปแลนด์ต่ำกว่าอีกหลายประเทศในยุโรป ( https://studyabroad365.com/how-to-study-on-cheapest-tuition-in-poland-for-international-students/)

  • หลังจากจบการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง เช่น จบปริญญาตรีแล้วยังไม่อยากเรียนต่อปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติสามารถหางานทำในประเทศโปแลนด์ได้ และอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย นักศึกษาไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานแม้ว่าจะเป็นพลเมืองที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป กล่าวคือ ตามกฎหมายของรัฐบาลโปแลนด์เกี่ยวกับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน หากนักศึกษาไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน นักศึกษาต้องถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) ที่ถูกต้อง ซึ่งนักศึกษาจะได้มาเพราะนักศึกษาเรียนจบจากสถานศึกษาในโปแลนด์ ในการสมัครงาน นักศึกษาอย่าเพิ่งเซ็นต์สัญญาจ้างงานใด ๆ ก่อนที่ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) ของนักศึกษาจะได้รับการสรุป มิฉะนั้นนักศึกษาอาจจะสมัครงานไม่ได้ หากนักศึกษาได้งานทำ นักศึกษาจะต้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) ผ่านงานของนักศึกษาอีกสถานการณ์หนึ่ง สรุป หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานใด ๆ สำหรับทำงานในประเทศโปแลนด์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ทุกคนที่กำลังมองหาการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายในโปแลนด์ จะได้รับใบอนุญาตพำนัก 1 ปี (1-year-job-seeking Residence Permit) เพื่อหางานทำ และเมื่อได้งานแล้วก็ต้องขอ Residence Permit อีกสถานการณ์หนึ่ง https://www.thinkpoland.org/en/residence-card
  • ประเทศโปแลนด์มีมหาวิทยาลัยประมาณ 360 แห่ง มหาวิทยาลัย Jagiellonian ที่เมือง Cracow (Krakow คือวิธีการเขียนแบบภาษาโปลิซ ขณะที่ Cracow คือวิธีการเขียนแบบภาษาอังกฤษ) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1364 ศิษย์เก่าที่คนไทยจะรู้จักกันดี คือ นักดาราศาสตร์ชื่อ Nicholas Copernicus , พระสันตะปาปา Pope John Paul II นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Jagiellonian ยังเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ในยุโรปตอนกลางรองจาก Charles University ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1348 ในสาธารณรัฐเช็ก
  • ประเทศโปแลนด์มีบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เช่น นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Marie Skłodowska-Curie ผู้ค้นพบรังสีเรเดียม ที่ใช้ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็ง Marie Curie ยังเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีและสาขาฟิสิกส์อีกด้วย , นักแต่งเพลงและนักเปียโน Frédéric Chopin ผู้สามารถแต่งเพลงเองและเล่นเพลงที่ตัวเองแต่งได้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ , ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่โด่งดัง Andrzej Wajda และผู้กำกับ นักเขียนบท และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวโปแลนด์อีกท่านหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ Roman Polański จากการที่มีผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้ อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของประเทศโปแลนด์ น่าสนใจ ดังนั้นในมุมมองของการศึกษาต่อต่างประเทศ ตัวแทนสถาบันศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ จึงใชัจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่จะแนะนำให้นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์และการแสดง เข้าไปศึกษาในประเทศโปแลนด์
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศโปแลนด์จัดให้มีหลักสูตรการเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนในหลากหลายสาขาวิขา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฟิล์มและภาพยนตร์ เป็นต้น
  • หลังจากโปแลนด์ได้เข้าร่วมในความตกลงโบโลนย่า (Bologna Process or Bologna Agreement) ที่ทำให้ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วยุโรปเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรปขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักเรียน การโอนย้ายหน่วยกิต และการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ ทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความครอบคลุม และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรปมีความน่าสนใจและสามารถแข่งขันได้ทั่วโลก https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_en
  • ประเทศโปแลนด์เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและอยู่ในกลุ่มเชงเก้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 ทำให้การเดินทางจากประเทศโปแลนด์ไปยังประเทศต่างๆในยุโรปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกทำได้ง่าย
  • การเดินทางไปประเทศโปแลนด์สะดวก โปแลนด์มีสนามบินนานาชาติ 12 แห่ง ได้แก่ Warsaw Frederic Chopin Airport, Wroclaw Nicolas Copernicus Airport, Saint John Paul II Airport Krakow-Balice, Gdansk Airport or Lech Wałęsa Airport, Katowice Airport (เป็นสนามบินนานาชาติที่การจราจรพลุกพล่านอันดับ 4), Warsaw Modlin Airport, Poznań–Ławica or Henryk Wieniawski Airport, Rzeszów–Jasionka Airport (เป็นสนามบินนานาชาติที่การจราจรพลุกพล่าน 7), Solidarity or Szczecin–Goleniów Airport, Lublin Airport, Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport ( เป็นสนามบินนานาชาติที่การจราจรพลุกพล่านอันดับ 9), Łódź Airport or Władysław Reymont Airport ( https://getbybus.com/en/blog/airports-in-poland/)
  • ประเทศโปแลนด์ยังมีท่าเรือใหญ่ 3 แห่ง คือ Port of Gdańsk, Port of Gdynia, Port of Szczecin, แต่โปแลนด์ยังมีท่าเรือขนาดกลางและเล็กอีกมาก ได้แก่ Port of Świnoujście, Port of Kolobrzeg, Port of Darlowo เป็นต้น http://www.worldportsource.com/ports/POL.php

คลิกอ่านเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์

ที่มา

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top