ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19

สหราชอาณาจักรอังกฤษกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศไปยังประเทศอังกฤษจะต้องแสดงผลการทดสอบ Covid-19 ว่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าจะต้องดำเนินการตรวจก่อนหน้าเดินทาง 72 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้ประกาศใช้มาตรกาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2021ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2021 และจะมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดทั้งทางอากาศ ทางทะเล หรือทางรถไฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสกอตแลนด์ Michael Matheson ได้ประกาศใช้นโยบายเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing/ รวมทั้งรัฐบาลเวลส์ก็สั่งให้ผู้เดินทางกลับเข้าเวลส์ต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักร https://www.bbc.com/news/uk-55582116 ทั้งนี้เป็นผลสิบเนื่องมาจาก ความวืตกกังวลเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกาใต้อยู่ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจว่า วัคซีนที่คิดค้นได้นั้นจะสามารถทำงานกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ตั้งแต่แรกหรือไม่ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงมันก่อน

เว็บไซต์รัฐบาลอังกฤษจึงออกประกาศเตือนผู้โดยสารขาเข้าประเทศอังกฤษไว้ดังนี้ คือ https://www.gov.uk/government/news/mandatory-covid-19-testing-introduced-to-bolster-border-measures

  • ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ
  • ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ปอนด์
  • ผู้เดินทางเข้าประเทศยังจำเป็นต้องกักตัว 10 วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ แม้จะมีผลตรวจโควิดเป็นลบก็ตาม ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น (รวมทั้งประเทศไทย)
  • ผู้เดินทางยังต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าอังกฤษตามปกติ ( Passenger Locator Form-https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk )และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home อ่านรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ เพราะคำแนะนำดังกล่าวคือกฎหมายที่ทุกคนในสหราชอาณาจักรต้องปฎิบัติ

นโยบายใหม่นี้มีขึ้นเพื่อรับมือการแพร่กระจายของไวรัสที่เปลี่ยนไปทั้งในอังกฤษเองและทั่วโลก การตรวจเชื้อก่อนออกเดินทางจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อขณะเดินทาง และจะช่วยป้องกันการนำเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเป็นมาตรการเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งนอกเหนือจากการบังคับกักตัว 10 วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ สำหรับมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศที่บังคับใช้ในอังกฤษตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมายังคงมีผลอยู่ ซึ่งหมายความว่าทุกคนในอังกฤษจะต้องกักตัวอยู่บ้าน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น ความจำเป็นเรื่องงาน

นโยบายใหม่ที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางนี้จะบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางจากประเทศที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวหรือไม่ก็ตาม (Travel Corridor) ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาจากประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นกักตัว ยังคงต้องกักตัวเอง 10 วันหลังเดินทางเข้าอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางกลุ่มนี้สามารถลดระยะเวลาการกักตัวเหลือเพียง 5 วันได้หากเข้ารับการตรวจเชื้อในโครงการ Test to Release (มีค่าใช้จ่าย) โดยจะตรวจได้เมื่อผ่านไปอย่างน้อย 5 วันหลังเดินทางออกจากประเทศต้นทาง หากตรวจไม่พบเชื้อจะถือว่ายุติการกักตัวได้ อ่านเพิ่มเติมรายละเอียด Test to Release ที่ https://www.gov.uk/uk-border-control/ending-self-isolation-early-through-test-to-release

มีข้อยกเว้นบางกรณีที่ผู้เดินทางจะไม่ต้องตรวจเชื้อก่อนเดินทาง เช่น พนักงานขนส่งสินค้า เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ลูกเรือ รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีบริการทางการแพทย์ที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร Michelle Donelan ขอให้นักศึกษาต่างชาติพิจารณาว่า พวกเขาจำเป็นต้องกลับมาที่สหราชอาณาจักรในเวลานี้หรือไม่ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949100/Minister_Donelan_Letter_to_Students_on_January_Returns.pdf ขอตัดบางข้อความมาให้อ่าน ” อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนั้นปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะกลับมา แต่ในช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงของการแพร่เชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เรากำลังพยายามลดจำนวนผู้ที่เดินทางในช่วงเริ่มต้นของภาคเรียน และเข้าและออกจากมหาวิทยาลัย เรากำลังจัดลำดับความสำคัญของการกลับมาโดยจำกัดจำนวนของนักศึกษาที่จเข้ามา ขอให้เป็นผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกงานด้าน Health, Social Care และ Education ขอให้พวกคุณที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรเหล่านี้ โปรดอยู่ที่ที่คุณอยู่ทุกที่ที่เป็นไปได้ และเริ่มเปิดภาคเรียนทางออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยของคุณอำนวยความสะดวก ซึ่งรวมถึงคุณบางคนในหลักสูตรภาคปฏิบัติอื่น ๆ ที่เราเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าสามารถกลับมาได้ในช่วงต้นภาคเรียนตามแผนที่วางไว้”

มหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักรจะประกาศข่าวด่วนนี้ ให้นักศึกษาที่กำลังจะเดืนทางกลับเข้าไปศึกษาในภาคเรียนใหม่นี้ได้ทราบโดยทั่งถึงกัน เช่น มหาวิทยาลัย UCL https://www.ucl.ac.uk/students/international-students/students-quarantine/preparing-arrive-uk-travel-advice

Provost ของมหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่า นักศึกษายังไม่ควรเดินทางกลับเข้าไปในสหราชอาณาจักรจนกว่าจะถึงวันที่ 25 มกราคม 2021 https://www.ucl.ac.uk/news/2021/jan/changes-teaching-term-2-view-government-guidance

แต่เนื่องจากลอนดอนมีการแพร่กระจายเชื่อโควิด-19 หนักมาก ทางมหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการสอนแบบ on campus และใช้วิธีการสอนทางออนไลน์ทั้งหมด ยกเว้นนักศึกษาสายแพทยศาสตร์,ทันตกรรม,เภสัชศาสตร์ และครุศาสตร์ที่จะกลับมาเรียนได้ในวันที่ 4 มกราคม 2021

ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เช่น ประเทศแคนาดาก็ประกาศใช้นโยบายเดียวกันกับสหราชอาณาจักร โดยมีผลใช้บังคับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2021 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/students.html ให้ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปต้องมีหนังสือรับรองการตรวจโควิด-19 ว่ามีผลเป็นลบ และต้องมีการกักตัว 14 วันไม่ว่าจะมีผลเป็นลบหรือไม่มีผลเป็นลบ

จากข่าวล่าสุดตามเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา การทดสอบโควิด-19ใหม่อีกครั้งเมื่อเดินทางเข้ามาถึงประเทศแคนาดา และจะต้องจองที่พักเป็นโรงแรมตามที่รัฐบาลกำหนด โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและอาหารเอง ทั้งนี้เพื่อรอฟังผลว่า ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ กฎใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 23.59 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศแคนาดา นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศแคนาดาต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนด โดยคำสั่งฉุกเฉินภายใต้พระราชบัญญัติกักกัน เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งรวมถึงการคัดกรองที่ชายแดนและการกักกันบังคับหรือการแยกตัวเป็นเวลา 14 วัน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทำให้ถูกปรับบทลงโทษหรือจำคุก https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/entering-canada-covid-19.html

  • หลังจากเข้าพักในโรงแรมนาน 3 วัน และทราบผลการตรวจแล้ว ถ้าผู้เดินทางเข้าประเทศแคนาดาไม่มีอาการโควิด-19 ผู้เดินทางท่านนั้นจะต้องถูกกักตัว (Quarantine) นาน 14 วัน ในการกักตัวนาน 14 วัน ผู้เดินทางเข้าประเทศแคนาดาควรอ่านรายละเอียดเรื่องกฎระเบียบการกักตัว(Quarantine) https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation#exemptions เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
  • แต่ถ้าพบว่ามีอาการโควิด-19 จะต้องถูกแยกตัว (Isolation) นาน 14 วันเช่นเดียวกัน และควรศึกษา กฎระเบียบการแยกตัว (Isolation) โดยละเอียดด้วย https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/travellers-with-symptoms-return-canada.html
  • ในกรณีเป็นนักเรียนต่างชาติที่ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โปรดขอคำแนะนำจากสถานศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียน เพราะโรงเรียนสามารถเป็นสถานที่ Quarantine ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหาโรงแรม แต่ต้องมีหนังสือชั้แจงจากทางจากโรงเรียนด้วย
  • ในกรณีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะมีคำอธิบายที่ชัดเจนไว้ให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เตรียมตัวก่อนออกเดินทางจากประเทศของตนเอง เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย University of British Columbia https://students.ubc.ca/new-to-ubc/travelling-to-canada

สำหรับการจองโรงแรมเพื่อการกักตัว (Quarantine) 3 วัน ผู้เดินทางไม่สามารถจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรมเองได้ จะต้องจองผ่าน GB Travel Canada Inc.เท่านั้น https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html

รายชื่อโรงแรม มีอาทิ เช่น

ผู้เดินทางทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการกักกันตัวหรือการแยกตัว หากไม่ปฏิบัติตาม จะส่งผลให้ถูกปรับโดยมีบทลงโทษหรือจำคุก ดังนี้ ปรับเป็นเงิน 750,000 แคนาเดียนดอลล่าร์ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 17,993,998 ล้านบาท) และหรือจำคุกนาน 6 เดือน หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการกักกันหรือการแยกตัว และทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายร้ายแรง โทษที่จะได้รับคือ ค่าปรับสูงสุด 1,000,000 เหรียญ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 23,994,858 บ้านบาท) หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำคุกและปรับ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation#quarantine

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top