มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ

หลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ( WHO )ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยปอดบวมไม่ทราบสาเหตุในเมืองหวู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 และต่อมาทางการจีนระบุว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และได้รับการตั้งชื่อว่า “2019-nCoV” เป็นการชั่วคราว หรือที่เราเรียกกันว่า Covid-19 ไวรัสขนิดนี้ทำให้ผู้คนล้มป่วยและถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา1 ปีกับ 4 เดือนเศษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆได้ออกมาตราการป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อหลายอย่าง รวมทั้งการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปในประเทศที่มีการระบาดมากๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้คนทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การทำธุรกิจ ตลอดจนการเดินทาง ในประเทศที่การระบาดมีการลดจำนวนลง รัฐบาลก็จะมีนโยบายผ่อนคลาย เช่น การเปิดประเทศ ลดมาตราการเข้มงวดในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในโอกาสนี้ จะขออัพเดทข่าวใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปยังประเทศหลักๆที่คนไทยนิยมไปกัน

สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร หมายรวมถึง ส่วนที่เป็นอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลล์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้นำ ระบบไฟสัญญาณจราจรแบบใหม่ มาใช้ในการแบ่งโซนสีให้ประเทศต่างๆ โดยจะแบ่งประเทศต่างๆออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีเขียว (Green) สีเหลืองอำพัน (Amber) และ สีแดง(Red) แต่ละสีหมายถึงกฎที่แตกต่างกันในเรื่องการทดสอบเชื้อโควิด-19 และการกักกันตัว ดังนั้น ถ้าคุณกำลังเดินทางเข้าไปในประเทศอังกฤษ สิ่งที่คุณต้องทำ ขึ้นอยู่กับว่า

1. คุณอยู่ที่ไหนหรือคุณอยู่ที่ประเทศอะไรในช่วง 10 วันก่อนที่คุณจะมาถึงประเทศอังกฤษ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบในไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ หรือเวลล์ ควรดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลนั้นๆด้วย เพราะอาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย )

2. แม้ว่าคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คุณก็ยังต้องทำการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ว่ามีผลเป็นลบ https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england อนึ่ง รายชิ่อประเทศต่างๆจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาทุกสามสัปดาห์ หมายความว่า หากประเทศต่างๆสามารถลดกรณีของการติดเชื้อลงได้ และมีอัตราการฉีดและเร่งการฉีดวัคซีนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น- รวมถึงไม่พบความกังวลที่หลากหลาย – ประเทศนั้นจะถูกเปลี่ยนจากระดับกลุ่มสีที่เคยอยู่ไปยังกลุ่มสีที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้

3.โปรดศึกษารายละเอียดของประเทศที่คุณเดินทางออกมาว่าอยู่ในกลุ่มสีอะไร และสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตนก่อนเข้าประเทศมีอะไรบ้าง เพราะแต่ละสีจะมีความแตกต่างกันทั้งการทดสอบเขื้อโควิด การกักกันตัว สถานที่ทำการทดสอบ หรือแม้แต่ราคาค่าทดสอบ

4. ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเงื่อนไขที่อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างการเดินทางเข้าอังกฤษ( https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do ) สก็อตแลนด์ ( https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ ) เวลล์ (https://gov.wales/coronavirus )และไอร์แลนด์เหนือ ( https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 )

  • กลุ่มสีเขียว คุณต้องทำการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่เดินทางถึงอังกฤษหรือก่อนวันที่ 2 หลังจากที่คุณมาถึงประเทศอังกฤษ กรณีเด็กอายุ 4 ปีหรือต่ำกว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบนี้ คุณไม่จำเป็นต้องกักกันยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณมีผลการทดสอบเป็นบวก คุณต้องกักบริเวณหากหรือในกรณีที่ NHS Test & Trace แจ้งว่า คุณได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษพร้อมกับคนที่ตรวจพบโควิด -19 ในเชิงบวก (รายละเอียดของสถานที่ทดสอบและราคาค่าตรวจ https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-type/green และคุณต้องกรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator ก่อนออกเดืนทางเข้าไปในประเทศอังกฤษ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk รายชิ่อประเทศในกลุ่มสีเขียว 12 ประเทศ คือ ประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ต่ำ, มีตัวแปรที่เกิดขึ้นใหม่น้อย, มีอัตราการได้รับวัคซีนสูง และประชากรสามารถเข้าถึงชุดตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ได้ไม่ยาก
  • กลุ่มสีเหลืออำพัน หมายถึงคุณต้องทำการทดสอบเชิ้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง 1 ครั้ง และมีการกักกันตัวที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในอังกฤษ นอกจากนี้คุณยังต้องทำการทดสอบ PCR ที่ต้องใช้ในวันที่ 2 และ 8 ของการกักกัน และจะสามารถลดเวลาดังกล่าวลงได้ หากทำการทดสอบเชิงลบเพิ่มเติมในวันที่ห้า โดยจ่ายค่าทดสอบเพิ่มเติมในวันนั้น รายละเอียดของสถานที่ทดสอบโควิด และราคาต่าตรวจ https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-type/amber รายชื่อประเทศในกลุ่มสีเหลืองอำพันมี 171 ประเทศ และคุณต้องกรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator online เช่นเดียวกันกับกลุ่มสีเขียว รายชื่อประเทศต่างๆที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัเหลืออำพัน https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england?step-by-step-nav=8c0c7b83-5e0b-4bed-9121-1c394e2f96f3#amber-list

Afghanistan
Akrotiri and Dhekelia
Albania
Algeria
Andorra
Anguilla
Antigua and Barbuda
Armenia
Aruba
Austria
Azerbaijan
The Bahamas
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
British Antarctic Territory
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Bulgaria
Burkina Faso
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
China
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
The Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece (including islands)
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Indonesia
Iran
Iraq
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malaysia
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Myanmar (Burma)
Nauru
Netherlands
New Caledonia
Nicaragua
Niger
Nigeria
North Korea
North Macedonia
Norway
The Occupied Palestinian Territories
Palau
Papua New Guinea
Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands
Poland
Réunion
Romania
Russia
Samoa
San Marino
São Tomé and Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Korea
South Sudan
Spain (including the Balearic and Canary Islands)
Sri Lanka
St Kitts and Nevis
St Lucia
St Martin and St Barthélemy
St Vincent and the Grenadines
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United States
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen

  • กลุ่มสีแดง คือ รายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางไปโดยสิ้นเชิง ยกเว้น ผู้ที่เดินทางจะกลับเข้าสหราชอาณาจักรต้องมีสัญชาติอังกฤษและไอร์แลนด์ รวมถึงผู้ที่ได้สิทธิ์ Residence ในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ทุกคนที่ได้รับอนุญาตเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องจ่ายเงิน 1,750 ปอนด์ต่อคน เพื่อแยกตัวเองในโรงแรมที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลเป็นเวลา 10 วัน ทำการทดสอบ PCR ที่ต้องใช้ในวันที่ 2 และ 8 ของการกักกัน และต้องปฏิบัติตัวตามข้อจำกัดของประเทศ ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่ปรากฏบนลิงก์เว็บไซต์นี้ https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do รายชื่อประเทศในกลุ่มสีแดงมี 43 ประเทศ https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list

Angola
Argentina
Bangladesh
Bolivia
Botswana
Brazil
Burundi
Cape Verde
Chile
Colombia
Congo (Democratic Republic)
Ecuador
Eswatini
Ethiopia
French Guiana
Guyana
India
Kenya
Lesotho
Malawi
Maldives
Mozambique
Namibia
Nepal
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Qatar
Rwanda
Seychelles
Somalia
South Africa
Suriname
Tanzania
Turkey
United Arab Emirates (UAE)
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ถ้อยแถลงของประธานาธิบดี ( Presidential Proclamations) หลายฉบับได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของนักเดินทางบางสัญชาติไว้ เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้แก่ จีน อิหร่าน ประเทศในกลุ่มเชงเก้น สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ บราซิล อาฟริกาใต้ และอินเดีย ส่วนของประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ คือ กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ (ผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการอนุมัติ หรือตรวจโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ) และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สายการบินจะต้องยืนยันผลตรวจที่เป็นลบของผู้โดยสารทุกคนก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง สายการบินจะปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารที่ไม่แสดงเอกสารยืนยันผลตรวจที่เป็นลบหรือยืนยันว่าหายจากโรคแล้วขึ้นเครื่อง https://th.usembassy.gov/th/waiver-process-for-cdc-order-on-pre-flight-testing-th/

อนึ่ง ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศยกเลิกประกาศประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องระงับการเดินทางเข้าสหรัฐฯของผู้สมัครวีซ่าถาวร (Immigrant Visa) และประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯว่าด้วยเรื่องการระงับการเดินทางเข้าสหรัฐฯของผู้ขอวีซ่าประเภท H-1B, H-2B, J และ L จะได้รับการพิจารณาคำร้องตามข้อกำหนดการให้บริการด้านวีซ่า (โปรดอ่านรายละเอียดได้ที่ ( https://www.ustraveldocs.com/th_th/index.html )

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญึ่ปุ่นออกประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อระงับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นระงับการเดินทางเข้าไปในประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html รวมทั้งผู้ที่ได้เคยเดินทางเข้าไปในประเทศศรีลังกา อินเดีย เนปาล ปากีสถาน บังคลาเทศ และมัลดีฟ เป็นเวลานาน 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2 ทำให้ประเทศที่ถูกระงับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมเป็น 159 ประเทศ

ที่มา :

  1. https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#historyhttps://www.bbc.com/news/business-57158372
  2. https://www.theguardian.com/world/2021/may/18/england-traffic-light-system-is-travel-to-amber-countries-allowed
  3. https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#history
  4. https://www.ustraveldocs.com/th_th/index.html
  5. https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top