สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร

Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐ Indiana รัฐ Indiana ตั้งอยู่ในเขต Midwest ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าครองชีพของเขต Midwest จัดว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก และทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขตของรัฐ Indiana ทิศเหนือของรัฐ Indiana อยู่ติดกับรัฐ Michigan ทิศตะวันออกติดกับรัฐ Ohio ทิศใต้ติดกับรัฐ Kentucky และทิศคะวันตกอยู่ติดกับรัฐ Illinois รัฐ Indiana มีเมืองที่มหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วยชื่อเมือง Indianapolis รัฐ Indiana มีขนาดเนื้อที่ของรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ชื่อเล่นของรัฐ คือ Hoosier State ดังนั้น Hossier จึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพลเมืองที่อาศัยอยูในรัฐ Indiana

IU หรือ Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ Indiana ที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีหลักสูตรพื้นฐานเป็นสาย Liberal Arts และ Science US News Ranking จัดอันดับให้ Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 76 แห่งชาติ https://www.usnews.com/best-colleges/indiana-university-bloomington-1809 Indiana University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1820 เริ่มจากการเป็น Indiana College ในปีค.ศ. 1828 และจาก Indiana College กลายเป็น Indiana University ในปีค.ศ.1838 ในปีค.ศ.1867 Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัฐ Indiana ที่รับนักศึกษาผู้หญิง Indiana University มีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไปรวมทั้งหมดมากกว่า 90,000 คน ระหว่างปีค.ศ. 1933-1971 เป็นช่วงเวลาที่ Indiana University ขยายวิทยาเขตออกไปทั้งหมด 9 แห่ง Indiana University เริ่มเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ตั้งแต่ปีค.ศ.1989 ถ้านับจนถึงปัจจุบัน Indiana University เปิดหลักสูตรออนไลน์แล้วมากกว่า 120,000 หลักสูตร มีศิษย์เก่าทั่วโลกมากกว่า 725,000 คน Indiana University ประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้ College of Arts and Sciences, Jacobs School of Music, School of Medicine, School of Informatics, Computing and School of Engineering, Department of Library and Information Science, School of Optometry, O’Neil School of Public and Environmental Affairs, Maurer School of Law, School of Education, และ Kelley School of Business นอกจากนี้ US News Ranking ยังจัดอันดับสาขาวิชาต่างๆที่ Indiana University เปิดสอนในระดับปริญญาโทไว้ อาทิ เช่น

วิทยาเขตทั้งหมด 9 แห่งของ Indiana University จะมีหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยปริญญาเอกอาจจะไม่ได้มีเปิดสอนในทุกวิทยาเขต วิทยาเขตหลัก Core Campus ที่สำคัญมี 2 แห่งคือ

  • Indiana Univrsity-Bloomington ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในระบบ Indiana University System และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงในการรับเข้าเรียนในหลายสาขาวิชา https://www.indiana.edu/about/ranking-statistics.html
  • IUPUI Indiana University – Purdue University (IUPUI) Indianapolis https://www.iupui.edu/ ตั้งอยู่ที่เมือง Indianapolis เกิดจาก Indiana University ได้เปิด Extension Office แห่งแรกขึ้นที่เมือง Indianapolis ในปี ค.ศ. 1916 ในขณะที่ Purdue University ได้ก่อตั้งวิทยาเขต Purdue Indianapolis Extension Center ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ทำให้ในเมือง Indianapolis มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ Indiana University Indianapolis และ Purdue Indianapolis Extension Center ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนในสาขาศิลปศาสตร์ การแพทย์ และอื่นๆ และดำเนินการเป็นอิสระต่อกัน จนกระทั่งปีค.ศ. 1968 นายกเทศมนตรี Richard Lugar เรียกร้องอยากให้มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Indianapolis ทำให้ในปี ค.ศ.1969 เกิดการรวมกันของ Indiana University และ Purdue Indianapolis Extension เป็น IUPUI ขึ้น IUPUI จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก เว็บไซต์ของ IUPUI ได้กล่าวถึงสาขาวิชาที่โดดเด่นของ IUPUI ไว้ตามภาพล่าง https://www.iupui.edu/about/rankings-statistics.html

ส่วนวิทยาเขตที่เรียกว่าเป็น Regional Campus มี 5 แห่งคือ2

  • Indiana University Kokomo https://www.iuk.edu/admissions/index.html ตั้งอยู่ที่เมือง Kokomo สืบเนื่องมาจากในปีค.ศ. 1945 Indiana University ได้จัดตั้งศูนย์ Indiana University Extension Center เพิ่มขึ้นที่ Kokomo Junior College และต่อมาได้มีการโยกย้ายและขยายอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิทยาเขตของ Indiana University โดยสมบูรณ์
  • Indiana University Northwest https://www.iun.edu/admissions/apply/index.htm ตั้งอยู่ที่เมือง Gary Indiana University Northwest เป็นผลจากการเติบโตและการพัฒนาการของ Indiana University ในปีค.ศ. 1921 โดย Indiana University เปิดสอนหลักสูตรแรกที่ Lake County หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Gary Public School System นับตั้งแต่นั้นมา Indiana University ได้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ Indiana อาคารแรกของมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นบนที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในปีคศ.. 1959
  • Indiana University South Bend https://www.iusb.edu/about/index.html ตั้งอยู่ที่เมือง South Bend Indiana University เริ่มเปิดสอนชั้นเรียนในเมือง South Bend เมื่อปีค.ศ. 1922 เป็นการขยายวิทยาเขตหลักของ Indiana University Bloomington ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลก ผู้อำนวยการโรงเรียน South Bend ได้ขอให้เพิ่มชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในวิทยาเขต Bloomingtonได้ ชั้นเรียนที่เปิดสอนในตอนนั้นอยู่ที่ Central High School ในตัวเมือง South Bend และภายในเวลาไม่กี่ปี มีการลงทะเบียนเรียนถึง 500 คน ชั้นเรียนสอนโดยครูระดับมัธยมปลายในท้องถิ่นที่มีปริญญาโท และบางครั้งโดยคณาจารย์จาก Indiana University Bloomington ที่เดินทางไปสอนสัปดาห์ละครั้ง อาคาร Indiana University South Bend แห่งแรกถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่เพิ่งได้มาใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของแม่น้ำ St. Joseph ได้รับการตั้งชื่อว่า IU Center เป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1961 ต่อมาในปีค.ศ.1968 วิทยาเขตแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า Indiana University South Bend
  • Indiana University Southeast https://www.ius.edu/ ตั้งอยู่ที่เมือง New Albany เมือง New Albany อยู่ใกล้กับเมือง Louisville ในรัฐ Kentucky เพียงแค่มีแม่น้ำ Ohio คั่นกลาง Indiana University Southeast เกิดจากในปีค.ศ.1941 Floyd McMurray ได้ก่อตั้งให้ Indiana University Falls City Area Center เป็นศูนย์ Indiana University Extension Center เพื่อคนในเมือง New Albany, Indiana และ Jeffersonville ของรัฐ Indiana ได้เข้ามาเรียน Indiana University Extension Center จัดชั้นเรียนครั้งแรกขึ้นที่ห้องเรียนของโรงเรียนมัธยม New Albany High School และโรงเรียนมัธยม Hazelwood Junior High School และที่โรงเรียนมัธยม Jeffersonville ในเมือง Jeffersonville ต่อมาในปี ค.ศ. 1945 Indiana University Southeast ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารของตัวเองในเมือง Jeffersonville และตั้งชื่อว่า Indiana University Jeffersonville Extension Center วัตถุประสงค์ของ Indiana University Southeast คือ การอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 สามารถเลือกเรียนในสถานที่ใกล้บ้านพักก่อนที่จะย้ายไปเรียนต่อที่วิทยาเขตหลัก คือ Indiana University Bloomington Indiana University Jeffersonville Extension Center ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Indiana University Southeast ในปีค.ศ. 1968 นอกจากนี้ Indiana University Southeast ได้มอบปริญญาครั้งแรกในปี 1968

และวิทยาเขตที่เป็น Regional Center อีก 2 แห่งคือ

  • Indiana University Fort Wayne https://www.iufw.edu/ ตั้งอยู่ที่เมือง Fort Wayne Indiana University Fort Wayne เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นวิทยาเขตระดับภูมิภาคของ Indiana University ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เดิมความเป็นมาของ Indiana University Fort Wayne เริ่มเกิดจากการเป็น Indiana Extension Center ที่ Fort Wayne ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1917 เพื่อให้ชาวเมือง Fort Wayne ได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนเสริม Indiana University Fort Wayne ดำเนินการอยู่จนถึงปี ค.ศ.1964 ส่วน Purdue University ได้ขยาย Purdue Extension Center ไปที่เมือง Fort Wayne ในปีค.ศ. 1941 ระหว่างปีค.ศ.1958-1964 Indiana University Fort Wayne และ Purdue University Fort Wayne ได้เริ่มกระบวนการรวมศูนย์ Extension Center ทั้ง 2 แห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยร่วมแห่งเดียวกัน เรียกว่ามหาวิทยาลัย Indiana University-Purdue University Fort Wayne (IPFW) IPFW เปิดการสอนภายใต้ขื่อมหาวิทยาลัย IPFW เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1964 ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปีค.ศ.2016 Indiana General Assembly ได้ทบทวนรายงานเกี่ยวกับบทบาทและการกำกับดูแลของ IPFW และลงความเห็นด้วยกับคำแนะนำในรายงานว่าให้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแยกการดำเนินงานจากกัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ว่าด้วยการจัดระเบียบ IPFW ใหม่เป็น Indiana University Fort Wayne และ Purdue University Fort Wayne
  • IUPUC Columbus https://www.iupuc.edu/ ตั้งอยู่ที่เมือง Columbus Indiana University-Purdue University Columbus( IUPUC) เดิมถือว่าเป็นส่วนขยายของ IUPUI หรือ Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI-Columbus) IUPUC เปิดสำนักงานและเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1970 เพื่อรองรับความต้องการการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาของทุกภาคส่วนทางตอนกลางตอนใต้ของรัฐ Indiana โดยใช้หลักสูตรของทั้ง Indiana University และ Purdue University นักศึกษาที่ IUPUC Columbus ส่วนใหญ่มาจากเขต Bartholomew, Brown, Decatur, Jackson, Jennings, Johnson, Ripley และ Shelby ในปีค.ศ.1994 ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า IUPUI Columbus จะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ Indiana University-Purdue University Columbus หรือที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันในชื่อ IUPUC

ที่มา :

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top