ทุน Chevening ประจำปี 2022

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังประกาศเปิดรัสมัครสอบชิงทุน Chevening เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2022

https://www.chevening.org/

ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาแบบเต็ม คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อระดับปริญญาโท ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

คุณสมบัติของผู้สอบชิงทุน

 1. ต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Chevening ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 160 ประเทศ

หรือจะตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครสอบขิงทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/apply/

 • หลังจากได้รับทุนและเรียนจบปริญญาโท ต้องเดินทางกลับไปอยู่ในประเทศที่ผู้สมัครรับทุนถือสัญชาติอยู่เป็นเวลานาน 2 ปี ในกรณีนี้หมายความว่า ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิ์ Graduate Route Visa คือ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่ทำงานต่อในสหราชอาณาจักรได้ 2 ปีหลังจากจบการศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • ในตอนยื่นใบสมัครสอบชิงทุน Chevening ผู้สมัครจะต้องเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีในประเทศของตนแล้ว และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยนสะสมในช่วงระหว่าง 3.3-3.7 หรือเทียบเท่ากับมาตราฐานของดีกรีในสหราชอาณาจักร คือ Upper Second Class 2:1 Honours Degree แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับหลักสูตรและนโยบายในการรับเข้าศึกษาต่อของสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครเลือกส่งสมัครด้วย
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีหรือเทียบเท่ากับ 2,800 ชั่วโมง หรือ 35-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 40-50 สัปดาห์ต่อปี
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/common-errors/
 • ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีสิทธิ์ได้สามหลักสูตรที่ไม่เหมือนกันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือสามหลักสูตรที่มีชื่อคล้ายกันแต่สอนในสามมหาวิทยาลัยที่มีขื่อต่างกันก็ได้ และผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากหนึ่งในสามหลักสูตรนั้น ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 ลักษณะของหลักสูตร ต้องเริ่มต้นเรียนในปีการศึกษาที่เป็นเทอมฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn Term), ต้องเป็นการเรียนแบบ Taught course ไม่ใช่ Research course, เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนในสหราชอาณาจักรเท่านั้น ไม่ใช่หลักสูตรเรียนทางไกล หรือ Part-time, ต้องเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 9 เดือน หรือ 1 ปี, เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ใช่หลักสูตรระดับปริญญาเอก
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/courses/
https://youtu.be/6iunFrYq4cM
 • ขอย้ำว่า ผู้ที่จะได้รับทุน Chevening จะต้องได้รับ การตอบรับชนิดไม่มีเงื่อนไขชนิดที่ว่า จะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรือ ไปเรียนเพื่อปรับพื้นฐานที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ” Pre-sessional courses ” เพราะทุน Chevening ที่ได้รับจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียน Pre-sessional courses
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/courses/
 • คุณสมบัติของบุคคลที่จะนำมาใช้เป็น ผู้อ้างอิง (Referee) หรือเป็นผู้สนับสนุนว่า ผู้สมัครเป็นผู้สมควรที่จะได้รับทุน ต้องไม่ใช่เพื่อนหรือญาติของผู้สมัคร แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผู้สมัครดีทั้งในเรื่องความรู้ทางวิชาการของผู้สมัครและในงานอาชีพของผู้สมัคร และสามารถรับรองผู้สมัครในทุกทักษะที่ผู้สมัครมีได้เป็นภาษาอังกฤษ
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/references/

คุณสมบัติของผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุน Chevening

 • ผู้ถือสัญชาติบริติชหรือเป็นผู้ถือสองสัญชาติ หรือเป็นผู้ถิอสัญชาติบริติชในดินแดนโพ้นทะเลคือ ฮ่องกง, Chanel Islands และ Isle of Man
 • เป็นผู้ลี้ภัยของประเทศที่ไม่มีสทธิ์ได้รับทุน Chevening แต่ผู้ลี้ภัยในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Chevening ยังคงมีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุน Chevening
 • เป็นลูกจ้าง หรือเคยเป็นอดีตลูกจ้าง หรือเป็นญาติของลูกจ้างหน่วยงานราชการในสหราชอาณาจักร หรือเคยเป็นผู้ได้รับทุน Chevening เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา
 • เป็นพนักงาน หรือเป็นอดีตพนักงานในองค์กรพันธมิตรของทุน Chevening
 • เคยได้รับทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรไปศึกษาต่อใยวหราชอาณาจักรมาแล้ว

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องสิทธิ์ในการสมัครสอบชิงทุน Chevening ได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/

ระยะเวลาการรับสมัครสอบชิงทุน Chevening

 • เปิดรับสมัครวันแรกคือวันที่ 3 สิงหาคม 2021 12.00 BST (ตามเวลาในสหราชอาณาจักร)
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2021 12.00 GMT (ตามเวลาในสหราชอาณาจักร
https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/
 • ระหว่างช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2022 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 29 เมษายน 2022 จะเป็นช่วงของการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบชิงทุนทั่วโลก
 • จะประกาศชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ทุน Chevening ผ่าน ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2022
https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2022 เวลา17.00 BST (ตามเวลาในสหราชอาณษจักร) คือวันสุดท้ายที่ผู้สอบสัมภาษณ์ทุน Chevening ผ่าน จะต้องยื่นชื่อมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional UK University offer)
 • ผู้ได้รับทุน Chevening จะเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน/ตุลาคม 2022

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top