รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา

โดยทั่วไป ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อทางด้านศิลปะมักจะนึกถึงเมืองในยุโรป เข่น โรม มิลาน ปารีส ลอนดอน หรือ นิวยอร์ค ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์คจะเป็นอันดับต้นๆที่มีปัจจัยหลายอย่างเเกื้อหนุนต่อการไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะ เช่น รัฐนิวยอร์คเป็นรัฐหนึ่งใน13 รัฐที่ก่อตัวขึ้นมาในยุคสมัยอาณานิคม ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกในรัฐนิวยอร์กสามารถพบเห็นได้ทั้งในพิพิธภัณฑ์และในสถาปัตยกรรมอันเก่าแก รัฐนิวยอร์คเติบโตจากการเป็นเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญในยุคอาณานิคม 13 แห่ง เนื่องจากนิวยอร์คเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝี่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในข่วงศตวรรษที่ 19 นิวยอร์คจึงเป็นจุดเริ่มต้นของผู้อพยพชาวยุโรปที่ต้องการเข้าไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากคลื่นมหาชนชาวไอริชได้เดินทางไปที่ Castle Clinton ใน ฺBattery Park และต่อมาที่เกาะ Ellis ชาวยุโรปที่อพยพเข้าไปในตอนนั้นเป็นชาวยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ เทพีแห่งสันติภาพก็เกิดในช่วงนี้ และเทพีแห่งสันติภาพได้กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งความหวังของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1913 ถึง 1974 รัฐนิวยอร์คยังเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกก็แทบจะว่าได้ https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_New_York_(state) เมืองนิวยอร์คมีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 100 แห่ง มีสิ่งประดิษฐ์เป็นแสนชิ้นให้ได้ชมได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงยุตก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสาธารณะเกือบ 100 แห่ง ทั้งนี้ยังไม่นับรวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในรัฐนิวยอร์ค การเดินทางไปไหนมาไหนในรัฐนิวยอร์คสะดวกสบายด้วย Subway แม้เครือข่าย Subway จะอยู่ในบริเวณ New York City และชานเมืองคือ มีสาย Subway ทั้งหมด 36 เส้นทาง และจำนวนสถานีทั้งหมด 472 สถานี https://new.mta.info/maps นอกจากนี้ ผู้มาเยือนรัฐนิวยอร์คยังจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนหลากหลายเชื้อชาติ อาหารการกิน ได้เห็นความแตกต่างของอากาศ 4 ฤดูกาลแบบชัดเจน นั้นคือต้นทุนที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะเดินทางเข้าไปเยือนรัฐนิวยอร์ค อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกรัฐหนึ่งทางฝั่งตะวันตกที่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่น่าตื่นตาติ่นใจไม่แพ้รัฐนิวยอร์ค นั่นก็คือ รัฐ California

รัฐ California เป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากสเปน เม็กซิโก เอเซีย วัฒนธรรมของคนทางฝั่งตะวันออกที่อพยพมาทางฝั่งตะวันตก เพื่อมาหาความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งในยุคตื่นทอง (ค.ศ.1848-ค.ศ.1859) พลเมืองเองก็มีหลากหลายเชื้อชาติทั้งชนพิ้นเมืองดั้งเดิม พลเมืองที่เป็นละตินอเมริกัน พลเมืองในกลุ่มประเทศทางเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นเทือกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เทือกเขา Sieera Nevada หุบเขา San Joaquin แม่น้ำที่สำคัญ เช่น Colorado River ทะเลสาบที่โด่งดัง เช่น Lake Tahoe ทะเลทราย Mojave ล้วนผสมผสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่ามหัศจรรย์ รัฐแคลิฟอร์เนียมีพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้มากกว่า 1,000 แห่ง อาทิ J.Paul getty Museum, Griffith Observatory, Petersen Automotive Museum ฯลฯ และมหาวิทยาลัยทีมีหลักสูตรทางด้านศิลปะประเภทต่างๆอีกมากมาย แม้การคมนาคมในรัฐ California ส่วนใหญ่จะพึ่งพาการขับรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปไหนมาไหนเอง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอของคนในรัฐ California ว่า เป็นคนรักอิสระเสรี ชอบการพึ่งพาตนเอง แต่ตามเมืองใหญ่ๆ เช่น จากเมือง San Francisco ถึงเมือง San Jose จะมีระบบขนส่งมวลชน ชื่อระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในย่านแคลิฟอร์เนียตอนเหนิอคือ Bay Area Rapid Transit (BART) ประกอบด้วย 6 เส้นทาง 50 สถานี https://www.bart.gov/ ในทำนองเดียวกัน ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ก็จะมีระบบขนส่งเป็นรถไฟที่วิ่งจากใจกลางเมือง Los Angeles ไปยังชานเมืองต่างๆในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ มีชื่อเรียกว่า Metrolink ประกอบด้วย 7 สาย 62 สถานี https://metrolinktrains.com/

มุมมองของบางมหาวิทยาลัยในรัฐ California เช่น California College of the Arts ได้อธิบายเหตุผลว่า ทำไมรัฐ California จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรักศิลปะได้เลือกมาศึกษา เพราะรัฐ California มีจิตวิญญาณของความล้ำหน้าและการสร้างสรรค์ การได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยทางฝั่งตะวันตกเปรียบเหมือนการได้รับประทานอาหารบุฟดฟต์ที่มีทั้งออเดิฟ สลัด และอาหารที่มีทั้งร้อนและเย็น หรือการได้ผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันนั่นเอง การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยทางศิลปะใน San Franciso San Franciscoเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งตั้งแต่การเป็นผู้ประกอบการ การออกแบบและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ไปจนถึงความยั่งยืนและการเคลื่อนไหวทางสังคม https://www.cca.edu/newsroom/west-coast-art-school-guide/

พูดถึงโลกในยุคปัจจุบัน ความต้องการแรงงานผู้เขี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะยังคงมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคนผู้นั้นสามารถที่จะนำทักษะและความเชี่ยวชาญของตนในด้านวิจิตรศิลป์มาประสมประสานให้เข้ากันได้ดีในโลกของธุรกิจการค้า จะยิ่งเพิ่มคุณค่าของคนผู้นั้นให้เป็นที่ต้องการในวงการวิชาชีพเป็นอย่างดี แน่นอนว่าความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคใหม่ แต่มาตราฐานของแหล่งการสอนที่มีคุณภาพก็มีส่วนช่วยพัฒนาคนผู้นั้นให้ก้าวไปข้างหน้าได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น การพิจารณาคุณภาพสถานศึกษา นอกจากจะดูที่เนื้อหาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ประสิทธิภาพของสตูดิโอ การได้รับโอกาสในการฝึกงาน การจัดการแสดงผลงาน และฯลฯ การเข้าไปดูการจัดอันดับของสถานศึกษาก็เป็นหนึ่งในบรรดาตัวช่วยที่จะใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะส่งสมัครเรียนต่อ จากเว็บไซต์ US News ด้าน Fine Arts https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-fine-arts-schools/fine-arts-rankings จะพบว่า ใน 15 อันดับแรก มีมหาวิทยาลัยในรัฐ California ติดอันดับอยู่ 6 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในรัฐนิวยอร์คในกลุ่มที่ติดอันดับ 15 อันดับแรก รัฐ California จะมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมากกว่ามหาวิทยาลัยในรัฐนิวยอร์ค ข้อมูลนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนว่า ทำไมรัฐ California จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีทางด้านศิลปะอีกรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่า มีการเรียนการสอนด้านศิลปะที่ดีมีอะไรบ้าง

รายชื่อมหาวิทยาลัยในรัฐ California ที่ติดอันดับด้าน Fine Arts คือ

 • UCLA ติดอันดับที่ 1
 • California Institute of the Arts ที่เมือง Valencia ติดอันดับที่ 5
 • California College of the Arts ที่เมือง San Francisco และ University of California-San Diego ติดอันดับที่ 10
 • University of California-Berkeley และ University of California-Davis ติดอันดับที่15
 • กลุ่มอันดับที่ 23 ไม่มีขื่อมหาวิทยาลัยในรัฐ California
 • Otis College of art and Design ที่เมือง Los Angeles และ Stanford University ติดอันดับที่ 32
 • Claremont Graduate University ที่เมือง Claremont , San Francisco art Institute, University of California-Irvine, และ University of California-Santa Barbara ติดอันดับที่ 42
 • California State University-Los Angeles ติดอันดับที่ 53
 • University of California-Santa Cruz ติดอันดับที่ 64
 • กลุ่มอันดับที่ 73 ไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยในรัฐ California
 • California State University-Northridge และ San Diego State University ติดอันดับที่ 89
 • California State University-Long Beach ติดอันดับที่ 99
 • California State University-Chico และ California State University-Fullerton ติดอันดับที่ 110

ถ้าจะมองแยกย่อยเป็นสาขาวิชาเอกต่างๆ ใน10 อันดับแรก เช่น

 1. ด้าน Ceramics จะมี California College of the Arts ติดอันดับที่ 6
 2. ด้าน Graphic Design จะมี Art Center College of Design ติดอันดับที่ 3 และ California College of the Arts ติดอันดับที่ 4
 3. ด้าน Painting/Drawing มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ติดอันดับจะอยู่ในรัฐนิวยอร์ค จะมี UCLA ติดอันดับที่ 8 และ California Institute of the Arts ติดอันดับที่ 9
 4. ด้าน Photography UCLA ติดอันดับที่ 2 และ California Institute of the Arts ติดอันดับที่ 9

รายชื่อสถาบันติดอันดับด้านศิลปะในรัฐ California พร้อมเว็บไซต์

 • California Institue of the Arts 24700 McBean Parkway, Valencia, CA 91355 เว็บไซต์ https://calarts.edu/
 • California College of the Arts มี 2 campuses: San Francisco Campus และ Oakland Campus เว็บไซต์ https://www.cca.edu/
https://youtu.be/veJwAu_kjug
https://youtu.be/S-xuo7t8OcA
 • University of california-Santa Barbara Building 534, Room 1316, Santa Barbara, CA 93106-7120 เว็บไซต์ https://arts.ucsb.edu/
 • California State University-Los Angeles 5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032 เว็บไซต์ https://www.calstatela.edu/al/art
 • California State University-Fullerton College of the Arts VA-F-199, 800 North State College Blvd., Fullerton, CA 92831-3559 เว็บไซต์ http://www.fullerton.edu/arts/

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top