ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2020-2021

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนจากสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษานานาชาติ ได้เปิดเผยผลการวิจัยในรายงานที่มีชื่อว่า Open Doors Report on International Educational Exchange รายงานดังกล่าวระบุว่า ในปี พ.ศ. 2564 นักศึกษาต่างชาติทั้งใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งนักศึกษาที่กำลังฝึกงาน (Optional Practical Training-OPT)ในระหว่างปีการศึกษา 2020-2021 มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 914,095 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2019-2020 ประมาณ 15% https://opendoorsdata.org/wp-content/uploads/2021/11/OD21_Fast-Facts-2021.pdf ทั้งนี้สาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชิ้อโควิด-19 ทำให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์เพื่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรในรูปแบบเข้าชั้นเรียนได้อย่างที่เคยทำกันในอดีต นอกจากนี้ประเทศต่างๆยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเช้าออกประเทศของตน รวมทั้งการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศทั่วโลก ถ้าจะพิจารณาเฉพาะตัวเลขนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปีค.ศ.2020-2021 จะพบว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เดินทางเช้าไปศึกษาต่อที่ประเทศวหรัฐอเมริกาลดลงถึง 45% คือมีจำนวนรวม 145,528 คน ในจำนวนนี้เป็นผูไปศึกษาภาษาอังกฤษก่อนประมาณ 37,365 คน

อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศเป้าหมายอันดับ 1 ของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการต่างประเทศ Mrs. Wendy R. Shermanได้กล่าวสั้นๆในข่วงสัปดาห์นานาชาติ (International Week November 2021) ถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่า ในปีการศึกษา 2022 ประเทศสหรัฐอเมริกายินดีต้อนรับพลเมืองของประเทศต่างๆเดินทางเข้าไปศึกษาในสหรัฐอเมริกามากขึ้น หลังจากในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาแต่ละประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมหลายอย่างต้องหยุดชะงัก การสอนก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นต้น ข้อมูลด้านล่างจะเป็นการสรุปข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องเลือกที่จะไปศึกษาต่อที่ไหนบ้างในสหรัฐฯ ถ้าต้องการอ่านข้อมูลเต็ม โปรดศึกษาจากเว็บไซต์ Open Doors : https://opendoorsdata.org/

10 อันดับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด

ลำดับที่ชื่อประเทศจำนวนนักศึกษา (คน)
1สาธารณรัฐประชาชนจีน317,299
2ประเทศอินเดีย167,582
3ประเทศเกาหลีใต้39,491
4ประเทศแคนาดา25,143
5ประเทศซาอุเดียอาระเบีย21,933
6ประเทศเวียดนาม21,631
7สาธารณรัฐไต้หวัน19,673
8ประเทศบราซิล14,000
9ประเทศเม็กซิโก12,986
10ประเทศไนจีเรีย12,860

10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดระหว่างปีค.ศ. 2020-2021

ลำดับที่ชื่อสถานศึกษาจำนวนนักศึกษาต่างชาติ(คน)
1New York University17,050
2Northeastern University- Boston15,880
3Columbia University15,015
4University of Southern California14,992
5Arizona St10,500ate University-Tempe13,015
6University of Illinois-Urbana Champaign12,838
7University of Califonia-San Diego10,824
8Boston University10,646
9Purdue University-West Lafayette10,500
10University of California-Los Angeles10,273

10 อันดับรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด

ลำดับที่ชื่อรัฐจำนวนนักศึกษา(คน)
1California132,758
2New York106,894
3Texas67,428
4Massachusetts66,273
5Illinois44,004
6Pennsylvania42,477
7Florida39,179
8Ohio29,979
9Michigan27,454
10Indiana23,948

จำนวนนักศึกษาจากกลุ่มประเทศในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียงลำตับจากมากไปหาน้อย

เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศเวียดนาม กำลังมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศของตนทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมีการจัดส่งกำลังคนออกไปศึกษายังประเทศชั้นนำเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให้ จำนวนนักศึกษาจากประเทศเวียดนามติดอันดับที่ 6 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2020-2021 ที่มีอยู่ทั้งหมดคือ 145,528 คน

ลำดับที่ชื่อประเทศจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2019-2020จำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2020-2021
1เวียดนาม23,77721,631
2อินโดนีเซีย8,3007,489
3มาเลเซีย6,9105,280
4ไทย6,1544,960
5สิงคโปร์4,5043,558
6ฟิลิปปินส์3,2952,907
7เมียนมาร์1,8281,698
8กัมพูชา742848
9ลาว131113
10บรูไน5437

สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มีอยู่ในแต่ละรัฐ

ลำดับที่ชื่อรัฐจำนวนนักศึกษาต่างชาติ (คน)5 มหาวิทยาลัยในรัฐนั้นๆที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด
1California132,758U.of Southern California, U.of California-San Diego, University of California-Los Angeles, U.of California-Berkeley, U.of California-Irvine
2New York106,894New York University, Columbia University, Cornell University, SUNY U at Buffalo, Syracuse University
3Texas67,428U.of Texas-Dallas, Texas A&M University-College Station, U.of Texas-Austin, U.of Texas-Arlington, U.of Houston
4Massachusetts66,273Northeastern University-Boston, Boston University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, U.of Massachusetts-Amherst
5Illinois44,004U.of Illinois-Urbana Champaign, U.of Illinois-Chicago, Northwestern University, U.of Chicago, Illinois Institute of Technology
6Pennsylvania42,477Pennsylvania State University-University Park, Carnegie Mellon University, U.of Pennsylvania, U.of Pittsburgh, Drexel University
7Florida39,179U.of South Florida, U.of Florida, Florida International University, U.of central Florida, U.of Miami
8Ohio29,979Ohio State University-Columbus, U.of Cincinnati, Case Western Reserve University, Miami University-Oxford, U.of Toledo
9Michigan27,454U.of Michigan-Ann Arbor, Michigan State University, Western Michigan University, Wayne State University, Michigan Technological University
10Indiana23,948Purdue University-West Lafayette, Indiana University-Bloomington, Indiana University-Purdue University-Indianapolis, U.of Notre Dame, Purdue University-Northwest-Hammond
11Georgia21,515Georgia Institute of Technology, Savannah College of Art and Design, Georgia State University, Emory University, U.of Georgia
12Washington21,402U.of Washington, Washington State University, Northeastern University-Seattle, Green River College, Bellevue College
13Arizona21,197Arizona State U-Tempe, U.of Arizona, Arizona State U-Digital Immersion, Northern Arizona U, Ottawa University-Phoenix
14New Jersey19,039Rutgers University-News Brunswick, New Jersey Institute of Technology, Stevens Institute of Technology, Princeton University, Rutgers University-Newark
15Maryland18,784John Hopkins University, U.of Maryland-College Park, U.of Maryland-Baltimore County, Montgomery College, Morgan State University
16North Carolina18,587North Carolina State University, Duke University and Medical Center, U. of North Carolina-Charlotte, U.of North Carolina-Chapel Hill, Wake Forest University
17Virginia17,472Virginia Polytechnic Institute and State University, George Mason University, U.of Virginia-Charlottesville, Northern Virginia Community College, Virginia Commonwealth University
18Missouri17,234Washington University-St.Louis, Missouri State University, U.of Missouri-Columbia, U.of Missouri-Kansas City, U. of Central Missouri
19Minnesota13,095U.of Minnesota-Twin Cities, St.Cloud State University, Minnesota State University-Mankato, U.of St.Thomas, Macalester College
20Connecticut11,778U.of Connecticut-Storrs, Yale University, U.of New Haven, U.of Bridgeport, U.of Hartford
21Wisconsin 11,433U.of Wisconsin-Madison, U.of Wisconsin-Milwaukee, Marquette University, Concordia University, U.of Wisconsin-Eau Claire
22District of Columbia10,816George Washington University, Georgetown University, American University, Howard University, Catholic University of America
23Kentucky10,523U.of Kentucky, U.of Louisville, Western Kentucky University, Murray State University, Lindsey Wilson College
24Colorado9,569U.of Colorado-Boulder, Colorado State University, U.of Colorado-Denver, U.of Denver, Colorado School of Mines
25Iowa9,493Iowa State University, U.of Iowa, Grinnell College, U.of Northern Iowa, Luther College
26Utah8,533U.of Utah, Brigham Young University, Utah State University, Southern Utah University, Utah Valley University
27Oregon8,360Oregon State University-Corvallis, U.of Oregon, Portland State University, Portland Community College, Lane Community College
28Alabama8,157Auburn University, U.of Alabama-Tuscaloosa, U.of Alabama-Birmingham, U.of North Alabama, Troy University
29Kansas7,738Wichita State University, U.of Kansas, Kansas State University, Emporia State University, Pittsburg State University
30Tennessee6,867Vanderbilt University, U.of Tennessee-Knoxville, U.of Memphis, Middle Tennessee State University, Tennessee Technological University
31Louisiana6,325Louisiana State University and A& College, Tulane University, U.of Louisiana-Lafayette, Louisiana Tech University, U.of New Orleans
32Oklahoma6,147Oklahoma State University-Stillwater, U.of Oklahoma-Norman, U.of Central Oklahoma, U.of Tulsa, Oklahoma Christian University
33South Carolina5,352Clemson University, U.of South Carolina-Columbia, Clemson University-Greenville, Bob Jones University, Benedict College
34Arkansas5,104U.of Arkansas-Fayetteville, Southern Arkansas University-Magnolia, U. of Arkansas-Little Rock, Arkansas State University-Jonesboro, U. of Central Arkansas
35Nebraska4,415U.of Nebraska-Lincoln, U.of Nebraska-Omaha, U.of Nebraska Medical Center, U.of Nebraska-Kearney, Creighton University
36Rhode Island4,181Brown University, Rhode Island School of Design, Johnson&Wales University-Providence, U.of Rhode Island, Bryant University
37Delaware3,339U.of Delaware, Wilmington University
38Hawaii3,227Brigham Young University,-Hawaii, U.of Hawaii-Manoa, Kapiolani Community College, Hawaii Pacific University, Hawaii Tokai International College
39Idaho2,952Brigham Young University-Idaho, U.of Idaho, Boise State University, Idaho State University, Northwest Nazarene University
40New Hampshire2,828Dartmouth University, U.of New Hampshire, Southern New Hampshire University, Rivier University, Franklin Pierce University
41West Virginia2,825West Virginia University, Marshall University, U.of Charleston, Salem University, Davis and Elkins College
42Mississippi2,526Mississippi State University, U.of Mississippi, U.of Southern Mississippi, Delta State University, Mississippi College
43New Mexico2,311U.of New Mexico-Albuquerque, New Mexico State University-Las Cruces, New Mexico Highlands University, St.John’s College, Eastern New Mexico University-Portales
44Nevada2131U.of Nevada-Las Vegas, U.of Nevada-Reno, Truckee Meadows Community College
45North Dakota1,750North Dakota State University-Fargo, U.of North Dakota-Grand Forks, Minot State University, U.of Jamestown, Dickinson State University
46South Dakota1,518South Dakota State University, U.of South Dakota-Vermillion, South Dakota School of Mines and Technology, Augustana University, Dakota State University
47Maine1,427U.of Maine, Colby College, Bates College, Bowdoin College, College of the Atlantic
48Vermont1,228U.of Vermont, Middlebury College, Bennington College, Norwich University, Saint Michael’s College
49Montana902Montana State University-Bozeman, U.of Montana-Missoula, Montana Technological University, Montana State University-Billings, Carroll College
50Wyoming77
U.of Wyoming, Northwest College, Western Wyoming Community College
51Alaska282U.of Alaska-Anchorage, U.of Alaska-Fairbanks

หมายเหตุ บล็อกนี้ไม่ได้นับ Puerto Rico (อันดับที่ 51) เข้าไว้ในรัฐทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้รัฐ Alaska จาก Open Doors จะอยู่ลำดับที่ 52 เขยิบขึ้นมาเป็นลำดับที่ 51 https://opendoorsdata.org/wp-content/uploads/2021/11/OpenDoors2021_State-Sheet.pdf

Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top