PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022

Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการยื่นส่งสมัครไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไปทำงานในต่างประเทศ หรือเพื่อขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ได้เหมือนกับ TOEFL iBT และ IELTS Perason English Test หลักใหญ่ๆจะแบ่งออกเป็น PTE Academic และ PTE General สำหรับ PTE General เป็นการทดสอบการสัมฤทธิผลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ PTE Academic คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้สมัครทำการทดสอบ PTE Academic ควรมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป บล็อกนี้จะเน้นอธิบายเฉพาะเรื่อง PTE Academic https://www.pearsonpte.com/

 • Pearson Academic หรือ PTE Academic เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นการทดสอบการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน คำถามมักจะทดสอบ 2 ทักษะร่วมกัน เช่น การฟังและการอ่าน หรือการอ่านและการพูด ใชเ้วลาในการสอบประมาณ 3 ชั่วโมง PTE Academic จะแบ่งข้อสอบเป็น 3 ส่วน
  • ส่วนที่ 1 คือ Speaking & Writing มี 7 คำถาม ใข้เวลาในการสอบนาน 54-67 นาที
  • ส่วนที่ 2 คือ Reading มี 5 คำถาม ใชเ้วลาในการสอบนาน 29-30 นาที
  • ส่วนที่ 3 คือ Listening มี 8 คำถาม ใช้เวลาในการสอบนาน 30-43 นาที
 • ถ้าจะพิจารณาแต่ละส่วนข้อสอบของ PTE Academic Test โปรดอ่านคำอธิบายตามรูปข้างล่างเรียงตามลำดับ
  • ส่วน Speaking & Writing จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ผู้เข้าสอบต้องทำ 8 อย่าง โดยจะใช้เวลาในการอ่านและเตรียมคำตอบ 25 วินาที บันทึกคำตอบอีก 30 วินาที
  • ส่วน Reading มี 5 กิจกรรมกรรมที่ต้องทำ เช่น มีเนื้อเรื่องให้อ่านสูงสุด 300 คำ มีคำตอบถูกหลายคำตอบให้เลือก กับมีคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียว
  • ส่วน Listening มี 8 กิจกรรมที่ต้องทำ ต้องใช้ทักษะในการฟังและการเขียน เช่น มีการค้นหาคำที่หายไป, ไฮไลท์คำที่เขียนผิด, เติมคำในช่องว่าง ฯลฯ
 • PTE Academic จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ PTE Academic ที่ใช้ทดสอบเพื่อการไปศึกษาต่อ และ PTE Academic UKVI ที่จะใช้ในกรณีขอวีซ่าหรือการขอโยกย้ายถิ่นฐาน PTE ACademic UKVI หรือ PTE Home ได้รับการยอมรับจาก UK Home Office ให้เป็นแบบทดสอบภาษาเพื่อการขอวีซ่าครอบครัวและการโยกย้ายถิ่นฐาน PTE Home มี 3 ชนิดคือ
  • PTE Home A1 คือวีซ่าครอบครัวที่จะไปทำงานที่อังกฤษ ผู้ขอวีซ่ามีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Beginner
  • PTE Home A2 ใช้ในกรณีต้องการต่ออายุวีซ่าสำหรับ คู่สมรส/หุ้นส่วนชีวิต หรือ ผู้ปกครองของผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ดูเพิ่มเติมเรื่อง Family Visas: apply, extend or switch และผู้ยิ่นคำร้องขอวีซ่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ CEFR ระดับ A2
  • PTE Home B1 ใบ้ในกรณีผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทเข้าไปตั้งถิ่นฐานถาวรในสหราชอาณาจักร ผู้ร้องขอวีซ่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ระดับ B1

ขั้นตอนการสมัคร

 • ก่อนการลงทะเบียนสอบ ผู้สมัครสอบต้องเลือกว่า ต้องการจะสมัครสอบ PTE Academic Test ชนิดใด
 • เมื่อเลือกวันที่และศูนย์สอบแล้ว คลิก sign up ด้วยการเริ่มสร้างบัญชี create account
 • ราค่าสมัครสอบ PTE Academic Test ที่ศูนย์สอบในประเทศไทยคือ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ไปสอบที่ศูนย์ (PTE Academic) หรือราคาที่สอบที่บ้าน หรือออนไลน์ (PTE Academic Online) https://www.pearsonpte.com/test-centers-and-fees

อนึ่ง Pearson ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2021 ว่า Pearson Academic Test จะลดระยะเวลาในการทำข้อสอบลงเหลือ 2 ชั่วโมง รูปแบบของการสอบโดยรวม ประเภทคำถาม หรือมาตราส่วนในการให้คะแนนยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2021 การทดสอบ PTE Academic ที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าเดิมนี้จะยังคงได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพเดียวกัน รวมถึงสถาบันการศึกษามากกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และประเทศนิวซีแลนด์ในการขอวีซ่าและการเข้าเมือง นอกจากนี้ Pearson ยังประกาศต่อไปว่า จะจัดให้มีการทดสอบแบบออนไลน์ ( Pearson Online Test) อีกด้วย และในวันที่ 13 ธันวาคม 2021 Pearson ได้ประกาศชัดเจนใน Facebook ของ Pearson ว่า จะเริ่มให้มีการสอบ PTE Academic Online Test ในวันที่ 11 มกราคม 2022

PTE Academic Online Test เหมาะสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่อยู่ห่างไกลจากศูนย์สอบมาก หรือผู้สอบต้องการนั่งทำข้อสอบในพื้นที่ที่รู้สึกสบายใจ ( comfort zone) และประกอบกับศูนย์สอบในหลายๆพื้นที่ต้องปิดด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเห็นได้ว่า ในปี 2020 ผู้ให้บริการทดสอบ ETS ได้ประกาศ TOEFL iBT® Special Home Edition ในขณะที่ IELTS ประกาศตัวเลือกออนไลน์ IELTS Indicator อาจกล่าวได้ว่า ความต้องการของผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ได้หยุดนิ่งยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก บทความหนึ่งยกคำพูดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวไว้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลักดันให้มีการประเมินผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตกันเลยทีเดียว https://thepienews.com/news/testing/pearson-launches-pte-academic-test-online/

ทั้ง PTE Academic และ PTE Academic Online ได้ให้บริการผ่านเครือข่ายศูนย์ทดสอบทั่วโลกของ Pearson VUE และดำเนินการผ่านโซลูชั่น OnVUE ที่ปลอดภัยของ Pearson ด้วยกระบวนการเช็คอินง่ายๆ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ ID ที่มีความปลอดภัยสูง เทคโนโลยีการจับคู่ใบหน้า และผู้ตรวจสอบที่ live อยู่ในขณะนั้น ผู้สมัครสามารถทดสอบได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ผู้สอบต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ คอมพิวเตอร์ต้องมีเว็บแคม และอยู่ในสถานที่เงียบสงบเพื่อทำการทดสอบ PTE Academic Online Test ยังไม่สามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าหรือการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ https://www.pearsonpte.com/news/pearson-shortens-pte-academic-test-and-launches-online-version

วิธีการคิดคะแนนของ PTE Academic Test

ใช้หลักการให้คะแนนโดยอัตโนมัติ (Automated scoring) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับวิธีการที่ผู้ตรวจสอบที่เชี่ยวชาญจะทำเครื่องหมายลงบนแบบทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามหลักสากลซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและรวดเร็วต่อผู้เข้าสอบทุกคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Pearson ขอให้ผู้ตรวจสอบทำคะแนนจากคำถามตัวอย่างหลายพันคำถาม และป้อนผลลัพธ์เหล่านั้นลงในอัลกอริทึมของระบบ ในการสร้างระบบการให้คะแนนอัตโนมัติที่แม่นยำนั้นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล ในปี 2020 เพียงปีเดียว Pearson ป้อนคำตอบของผู้ตรวจสอบมากกว่า 678,000 รายการ และเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น เมื่อผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบ คำตอบของผู้เข้าสอบไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยผู้ทดสอบเพียงคนเดียว แต่จะเปรียบเทียบกับคำตอบที่ผ่านมานับล้านครั้งและความรู้รวมของผู้สอบหลายร้อยคน เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้รับผลคะแนนที่แม่นยำ เป็นกลาง และสม่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ https://www.pearsonpte.com/scoring/automated-scoring

เมื่อคลิกดาวน์โหลดคำแนะนำในการให้คะแนน จะสามารถศึกษาการเปรียบเทียบคะแนน PTE Academic Test กับการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบคะแนนสอบ PTE Academic Test กับ TOEFL iBt

การเปรียบเทียบคะแนนสอบ PTE Academic กับ IELTS

การเปรียบเทียบคะแนนสอบ PTE Academic กับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

การค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลกที่ยอมรับผลสอบ PTE Academic จะมีผลดีต่อการตัดสินใจว่า จะเลือกสอบ PTE Academic Test หรือ PTE Academic Online Test เพราะเราไม่อาจปฎิเสธได้ว่า การเลือกสอบ PTE Academic Test ที่ศูนย์สอบย่อมมีผลดีมากกว่าการสอบ PTE Academic Online Test การสอบ PTE Academic Online Test ใช้ในโอกาสที่จำเป็น เช่น ศูนย์สอบปิด, อยู่ห่างไกลจากศูนย์สอบ,ไม่สามารถเข้าถึงศูนย์สอบได้ง่าย หรือ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษบางอย่างที่บ้าน อาทิ ผู้มีความบกพร่องทางสายตา เป็นต้น https://www.pearsonpte.com/pte-academic-online

 • ค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ยอมรับผลสอบ PTE Academic Test ได้ที่ https://www.pearsonpte.com/who-accepts-pte หรือดาวน์โหลด pdf

ยกตัวอย่างสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ค้นหารายชื่อสถาบีนการศึกษาในต่างประเทศที่ยอมรับ PTE Academic Online ได้ที่ Test https://www.pearsonpte.com/who-accepts-pte คลิกดาวน์โหลด pdf เช่นเดียวกัน

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top