สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สหราชอาณาจักรประกาศยกเลิกมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อกำหนดในการทดสอบทั้งหมดของผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะถูกลบออกไปจากะรบบการตรวจสอบผู้โดยสารขาเช้า แต่ผู้โดยสารขาเข้ายังจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร หรือแบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย แบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ใช้เพื่อประกอบมาตรการควบคุมด้านสุขภาพ ส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและยังไม่ได้รับได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะต้องทำการทดสอบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ PCR ในวันที่มาถึง หรือก่อนวันที่ 2 หลังจากที่พวกเขามาถึงสหราชอาณาจักร ส่วนเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีที่อยู่ในประเทศอังกฤษและต้องการเดินทางออกจากประเทศอังกฤษจะสามารถพิสูจน์สถานะการฉีดวัคซีน หรือมีหลักฐานการติดเชื้อมาก่อนผ่าน NHS COVID Pass แบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการรับวัคซีนบูสเตอร์ และเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนการปิดภาคเรียนช่วงสั้นๆระหว่าเทอมหรือ Half Term ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

สหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยการถอดถอนข้อจำกัดหลายอย่างในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเวลาตีสี่ของเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หมายความว่าสหราชอาณาจักรจะมีพรมแดนที่นักเดินทางสามารถเดินทางผ่านอย่างเสรีมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป นอกเหนือจากจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างที่สุด การลดความซับซ้อนของกฎการเดินทางเกิดขึ้นก่อนการหยุดระหว่างภาคเรียนช่วงสั้นประมาณ 1 สัปดาห์หรือที่เรียกกันว่า Half Term เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนสั้นๆ และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักร ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความสำเร็จในการฉีดวัคซีนของสหราชอาณาจักร รวมทั้งการกระตุ้นให้มีการรับวัคซีนต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้รัฐบาลสามารถลดจำนวนข้อจำกัดการเดินทางลงได้ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะเหลือเพียงการกรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) เท่านั้น นโยบายนี้ช่วยลดความซับซ้อนต่างๆลงได้มาก กรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator ได้ที่ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

แบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) จะยืนยันสถานะการฉีดวัคซีน, ประวัติการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อ และผู้เดินทางจะมีเวลาเพิ่มอีก 1 วันในการกรอกแบบฟอร์มก่อนออกเดินทาง กรอบที่รัฐบาลวางไว้เพื่อให้เป็นกรอบที่คงอยู่ตลอดไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางและอุตสาหกรรมการเดินทางตลอดปี พ.ศ. 2565 และเพื่อให้แน่ใจว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกในการทำธุรกิจ ในขณะเดียวกัน เพื่อนๆและครอบครัวสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปได้ทั่วโลกและจะประหยัดเงินได้ประมาณ 100 ปอนด์สำหรับ 1 ครอบครัวโดยเฉลี่ยในการยกเลิกการทดสอบการหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนเด็กที่อายุ 12-15 ปีในอังกฤษและจะเดินทางพร้อมครอบครัวไปยังประเทศที่ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือหลักฐานก่อนการติดเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตัว หรือการเข้าไปในสถานที่หรือรับบริการต่างๆ เด็กเหล่านี้จะสามารถพิสูจน์สถานะการฉีดวัคซีนหรือหลักฐานเคยติดเชื้อก่อนผ่านระบบ NHS COVID Pass แบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/get-digital-covid-pass/

นอกจากนี้ครอบครัวจะสามารถวางแผนวันหยุดสำหรับการปิดเรียนระหว่างเทอมช่วงสั้นๆ (Half-Term) ในเดือนก.พ.ด้วยความมั่นใจมากขึ้น ผู้ปกครองสามารถยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนของลูกหรือหลักฐานการติดเชื้อก่อนหน้าในการเดินทางขาออกได้อย่างรวดเร็วและตรงตามข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนส่วนบุคคลจะยังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน Grant Shapps รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้ความมั่นใจว่า “……………. ขั้นตอนสุดท้ายในการกลับมาท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมั่นคงและปลอดภัยจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ทำให้สหราชอาณาจักรปลอดโปร่งก่อนช่วงผิดเทอมสั้นๆระหว่างเทอม (Half-Term) และช่วงวันหยุดในฤดูใบไม้ผลิ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในยุโรปตะวันตกที่ยกเลิกข้อกำหนดการแยกตัวสำหรับผู้โดยสารขาเข้าทุกคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน สหราชอาณาจักรจะลดข้อจำกัดการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงโดยไม่ได้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป บุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องทำการทดสอบก่อนออกเดินทางและการทดสอบ PCR ในหรือก่อนวันที่ 2 หลังจากที่พวกเขามาถึงสหราชอาณาจักร รวมทั้งกรอก Passenger Locator form แบบง่าย พวกเขาจะไม่ต้องแยกตัวเองเมื่อเดินทางมาถึง และจะต้องทำการแยกตัวเมื่อได้รับผลบวกเท่านั้น สหราชอาณาจักรจะรับใบรับรองวัคซีนจากอีก 16 ประเทศและดินแดนที่ชายแดน รวมทั้งจีนและเม็กซิโก ซึ่งจะนำรายชื่อทั้งหมดไปยังกว่า 180 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และสามารถดูรายชื่อประเทศและเขตแดนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination#countries-with-an-approved-proof-of-vaccination-and-examples-of-proof-required

กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ กรุณาอ่านเพิ่มเติมเรื่องการทดสอบ PCR ได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#if-you-are-not-fully-vaccinated

ที่มา

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top