ทุน Great Scholarship 2022-2023

ทุนการศึกษา Great scholarship เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิล (British Council) กับ 9 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละทุนขะมีมูลค่า 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างขาติที่กำลังสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ในจำนวนทุนทั้ง 9 มี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 11,000 ปอนด์ คือ University of Cumbria เป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว (MBA in Tourism Management) และ University of Derby จำนวน 11,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมาย คือ University of Dundee และ University of Kent https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • ถือสัญชาติไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
  • สร้างความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรในฐานะผู้รับทุน ผ่านความสำเร็จส่วนบุคคลและทางวิชาการ
  • ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม networking ของผู้รับทุน GREAT ทุกคน เพื่อแลกเปลี่ย นประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักร
  • ยินดีที่จะติดต่อกับทางบริติช เคานซิลและมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ทูตสำหรับทุน GREAT 
  • ในฐานะผู้ที่เคยที่ได้รับทุน GREAT ยินดีที่จะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรของตนให้ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อฟังเป็นครั้งคราว  

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

Cardiff University

ปิดรับสมัครวันที่ 31พฤษภาคม 2022 เป็นทุนเรียนปริญญาโท Postgraduate Taught แต่ถ้าผู้สมัครๆไปเรียน Postgraduate Certificate/Diploma จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทุน Great Scholarship ได้ : https://www.cardiff.ac.uk/study/international/funding-and-fees/international-scholarships/great-scholarships-2022

Imperial College London

ปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2022 เป็นทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อปริญญาโทด้าน Science, Technology, Engineering, Medicine และ Business subjects : https://www.imperial.ac.uk/study/pg/fees-and-funding/scholarships/international-scholarship-collaborations/great—imperial-college-london-scholarship/

Newcastle University

ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 : https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/fees-funding/search-funding/?code=C0000011

University of Nottingham Trent

ปิดรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2022: https://www.ntu.ac.uk/international/meet-us-in-your-country/visit-schedule-by-country/asia/thailand

University of Cumbria

มอบทุนให้นักศึกษาจากประเทศไทยจำนวน 1 ทุน เพื่อไปเรียนต่อด้าน MBA Tourism managementจำนวน 11,000 ปอนด์ โดยจะ ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2022 : เว็บไซต์ของ MBA Tourism Management https://www.cumbria.ac.uk/study/courses/postgraduate/mba-tourism-management/

เว็บไซต์บริติช เคานซิลที่ประกาศ เรื่อง ทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยจำนวน 1 ทุน เพื่อไปเรียน MBA Tourism management : https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships/great-scholarships/university-of-cumbria

University of Derby

มอบทุนจำนวน 11,000 ปอนด์ ปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2022 : https://www.derby.ac.uk/study/fees-finance/scholarships/great-scholarships/

University of Hull

ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษถาคม 2022 : https://www.hull.ac.uk/choose-hull/study-at-hull/money/awards/great-scholarship

University of Kent

ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2022 : https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/FNADBCGS0002

University of Dundee

ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 : https://www.dundee.ac.uk/scholarships/2022-23/great-scholarship-justice-law-thailand/

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top