Inspired School โรงเรียนระดับชั้นนำของโลก

Inspired Schools เป็นกลุ่มโรงเรียนระดับพรีเมียมชั้นนำระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 70 แห่งใน 5 ทวีปคือ ยุโรป, อาฟริกาและตะวันออกกลาง, เอเซียแปซิฟิก และในอเมริกา https://inspirededu.com/our-schools/ ในยุโรปจะมีทั้งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร สวิสเซอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส อิตาลี เบลเยี่ยม และแลตเวีย วัตถุประสงค์ของ Inspired School คือ การจัดเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆเพื่อเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก (Citizens of the World) นักเรียนจะได้รับการเชื่อมต่อจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตนไปสู่สังคมระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นไปที่ 3 เสาหลักของความเป็นเลิศ ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬา และศิลปะการแสดง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเรียนทุกคนจะได้รับการปลดล็อก นักเรียนจะมีแรงบันดาลใจ มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด และเจริญรุ่งเรืองในสังคมต่อไป

นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ในโรงเรียนนานาชาติที่ได้เลือกเข้าไปศึกษาต่อ นักเรียนต่างชาติที่ยังไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นนั้นๆได้ จะรู้จักการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดด้วยการพูดภาษาอังกฤษ หรือพยายามที่จะหัดพูดภาษาท้องถิ่นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ไปในตัว ซึ่งจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มในตัวนักเรียนเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในเรื่องเส้นทางอาชีพที่สูงขึ้นและซับซ้อนขึ้น การเลือกหลักสูตรนานาชาติที่มีเปิดสอนทั้ง International Baccalaureate Program( IB Diploma) หรือ A Levels ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆได้หลากหลาย นอกจากนี้ การเรียนรู้จักการปรับตัวในสังคมที่ไม่คุ้นเคยจากชีวิตแบบเดิมๆ ความอดทน และการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้เด็กๆเข้าใจความหลากหลายในสังคมและมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของโลกได้ดีขึ้น

สมาชิกของ Inspired School มีอยู่ใน 5 ทวีป รายชื่อโรงเรียนในแต่ละทวีป เริ่มที่โรงเรียนในทวีปยุโรปก่อน

United KingdomLondon
Workingham
Fulham School
Reddam House Berkshire
SwitzerlandMontreux
Ticino
St.Georg’s International School
International School of Ticino
SpainToledoAlicante
Murcia
Cádiz
Madrid
Toledo
King’s College, Alicante
King’s college, Murcia
Sotogrande International School
Colegio San Patricio El Soto
Colegio San Patricio La Moraleja
Colegio San Patricio Serrano
King’s College (Soto)
King’s College School (La Moraleja)
King’s Infant School (Chamartin)
Mirabal International School
Kensington School

Colegio San Patricio Toledo
PortugalLisbon

Palmela
PaRK International School Alfragide
PaRK International School Cascais
PaRK International School Praca de Espanha
PaRK International School Restelo
King’s College School, Cascais

St. Peter’s International School
ItalyBergamo

Milan

Modena

Monza

Siena

Como
International School of Bergamo

International School of Milan
ISE Kiddy English
St. Louis Colonna
St. Louis Caviglia
St. Louis Archinto

International School of Modena

International School of Monza

International School of Siena

International School of Como
BelgiumBrusselsSt. John’s International School
LatviaRigaKing’s College, Latvia

ในแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ในเอเซียแปซิฟิก

ในทวีปอเมริกา

ถ้าจะพิจารณาจากผลงานติดอันดับโลก มีโรงเรียนในกลุ่ม Inspired School ที่ติดอันดับโลกประเภทต่างๆ คือ https://inspirededu.com/

ในที่นี้ จะขอเลือกแนะนำบางโรงเรียนที่น่าสนใจ ดังนี้

Reddam House Berkshire

ตั้งอยู่ที่ Bearwood Road, Sindlesham, Workingham RG41 5BG ประเทศอังกฤษ

รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 ปี มีทั้งหลักสูตร IGCSE, Pre-A Level และ A Levels ในเรื่องที่พัก นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกพักอยู่ในโรงเรียนตลอดทั้งสัปดาห์ หรืออยู่เพียง 5 วันต่ออาทิตย์และกลับไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัวอีก 2 วัน หรือผู้ปกครองมีการเดินทางบ่อยเพื่อไปไปทำงานในสถานที่หลายแห่ง ผู้ปกครองสามารถเลือกที่พักแบบยืดหยุ่น (Flexible Options) ในเครือของโรงเรียน Inspired ที่มีบริการนี้ได้ https://www.reddamhouse.org.uk/boarding

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน Reddam House Berkshire https://www.reddamhouse.org.uk/admissions/fees

ผลคะแนน A Levels ของนักเรียนโรงเรียน Reddam House Berkshire https://www.reddamhouse.org.uk/our-school/exam-results

ในปีค.ศ. 2020 Reddam House Berkshire ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเทคโนโลยี่เข้ามาใช้ในการสอนออนไลน์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กล่าวคือ ในระหว่างการล็อกดาวน์ของประเทสอังกฤษ โรงเรียนยังคงนำเสนอหลักสูตรทั้งหมดของโรงเรียนแก่นักเรียน มีการสอนบทเรียนแบบเสมือนจริง และครูยังคงติดต่อกับนักเรียนแม้จะทำงานออนไลน์ และในขณะที่นักเรียนเริ่มออกจากหอพักและกลับไปบ้านเกิด โรงเรียนได้บันทึกบทเรียนเพื่อรองรับนักเรียนในเขตเวลาที่ต่างกัน และยังคงจัดกิจกรรมทั้งโรงเรียน การดูแลอภิบาล เวลาในชุมชน และการประชุมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่นักเรียนทางออนไลน์ตลอดเวลา https://wokingham.today/reddam-house-wins-award-for-switch-to-online-learning/

St. George’s International School

ตั้งอยู่ที่ Chemin de St-Georges 19, 1815 Clarens ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1927 โดย Lorna Violet Southwell and Osyth Potts เธอทั้ง 2 เป็นคนในสมัยวิกตอเรียตอนปลายและเติบโตในยุคเอ็ดเวิร์ด และเป็นหนึ่งในนักศึกษาหญิงกลุ่มแรกๆที่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ทั้ง Southwell และ Potts มีแนวความคิดอยากจะให้โรงเรียนมีเด็กมาจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาสามารถมาแบ่งปันการเรียนรู้ของพวกเขา และหวังว่าด้วยประสบการณ์ที่อยู่เบื้องหลังนักเรียนเหล่านี้ จะทำให้นักเรียนเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีส่วนในการส่งเสริมสันติภาพในโลก

โรงเรียน St. George’s International ใข้หลักสูตรแบบประเทศอังกฤษในการสอน และมีการสอน IGCSE ให้กับนักเรียนในชั้น Year 10 และ Year 11 หรือนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14-16 ปี ส่วนนักเรียน Year 12 และ Year 13 สามารถที่จะเลือกเรียนเป็นหลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IB Diploma) หรือ High School Diploma ก็ได้

St. George’s International School เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะอยู่ประจำทั้ง 7 วัน หรือ 5 วันก็ได้,

ค่าใช้จ่ายชองโรงเรียน จะเปลี่ยนแปลงไปตามการจำนวนวันที่จะเลือกพักอยู่กับโรงเรียน https://www.stgeorges.ch/admissions/fees

โรงเรียนจะมีเทอมการศึกษาทั้งหมด 3 เทอม คือ เทอมที่ 1 เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม เทอมที่ 2 เปิดเรียนเดือน มกราคม และเทอมที่ 3 คือเดือนเมษายน

St. John’s International School

ตั้งอยู่ที่ Dreve Richelle 146 1410 Waterloo ประเทศเบลเยี่ยม ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1964 รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 11-18 ปี เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate ทั้ง Middle Year Programme และ IB Diploma

St. John’s International School เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศเบลเยี่ยมที่เปิดสอนหลักสูตร Advanced Placement Programme (AP)

สถิติรายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจากโรงเรียน St.John’s International School สามารถไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ https://www.stjohns.be/education-learning/university-guidance-destinations

Sotogrande International school

ตั้งอยู่ที่ Av. de la Reserva, s/n, 11310 Sotogrande, Cádiz ประเทศสเปน รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 10-18 ปี เป็นรงเรียนแห่งแรกในประเทศสเปนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นของ Apple ในปี 2021-2-24 https://www.sis.ac/

คำว่า สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple คือ โปรแกรมสำหรับสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในปัจจุบันของ Apple ซึ่งการจะเข้าร่วมได้จะต้องผ่านการรับเชิญเท่านั้น ทั้งนี้ การรับรองสถานะจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถต่ออายุได้เมื่อได้รับคำเชิญในแต่ละรอบ กระบวนการเชิญจะเริ่มจากผู้นำของสถาบันการศึกษายื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ จากนั้น Apple จะตรวจสอบคำขอทั้งหมดเพื่อดูว่าสถานศึกษามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในปัจจุบันหรือไม่ สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคำเชิญให้ดำเนินการตามขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์ คุณสมบัติที่ Apple กำหนดไว้ ได้แก่ มีโครงการจัดสรรให้ใช้งานอุปกรณ์แบบหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง , มีการใช้งานแพลตฟอร์มของ Apple อย่างล้ำสมัย, ครูอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน iPad หรือ Mac และ มีเอกสารรายงานผล

Sotogrande International School เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่เอื้อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านกีฬาควบไปกับการเรียนชื่อ Elite Sports Programme กล่าวคือ โรงเรียนจะทำงานร่วมกับสถาบันการกีฬาต่างๆเพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาในการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการด้านวิชาการและการกีฬาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ให้ก้าวไปสู่ความเป็นแชมป์ในระดับต่างๆ อาทิ Junior Champions และสุดท้ายคือ Elite Champions กีฬาที่โรงเรียนสนับสนุนได้แก่ กอล์ฟ โปโล ว่ายน้ำ และ บาสเก็ตบอล โดยนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเหล่านั้นจะถูกส่งไปฝึกที่สถาบันเฉพาะทางด้านนั้นๆ ได้แก่ Jason Floyd Golf Academy (JFGA), SotoTennis Academy (STA), Polo Valley และ SIS Swimming Academy รวมทั้ง Summit Basketball Academy ทั้งนี้เป้าหมายของโรงเรียน คือ ทำให้นักเรียน-นักกีฬาเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการควบไปกับการกีฬาในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปโดยได้รับทุนการศึกษาด้านกีฬาจากมหาวิทยาลัยด้วย https://www.sis.ac/sites/school13/files/2021-06/ELITE%20SPORTS-EN-2021%20%285%29_compressed.pdf ตัวอย่างนักเรียนของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาและได้รับทุนการศึกษา

เพื่อให้เห็นความแข็งแรงของโปรแกรม Elite Sports Programme นี้ ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจด้านเทนนิสสามารถรับชมวีดีโอการฝึกและการดูแลนักเรียนของสถาบัน SotoTennis Academy (STA) ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน

นอกจากนี้ โรงเรียน Sotogrande International School จะมีหอพักใหม่สำหรับนักเรียนประจำชื่อ Templeton House ในเดือนกันยายน 2022 หอพักแห่งใหม่นี้จะเป็นที่พักของนักเรียน 116 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องพักคู่ โดยมีห้องพักรวมแบบสี่เตียงสำหรับนักเรียนประจำรุ่นจูเนียร์ นักเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้นและจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ 6 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะอยู่ที่หอพักในช่วงกลางคืน Templeton House ได้รับการออกแบบโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการตัดสินใจ ดังนั้นการตกแต่งที่สะอาดและทันสมัยจะช่วยให้เหล่านักเรียนรู้สึกสบายมากที่สุด มีห้องน้ำในตัวที่ถูกควบคุมอุณหภูมิ พร้อม wifi ทั่วบริเวณ นักเรียนประจำจะสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ อาทิ ห้องครัว พื้นที่ทางสังคม สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล ลู่กรีฑา วอลเลย์บอล แบดมินตัน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด และห้องดนตรี นักเรียนประจำยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของ Chiringuito Cafe และสระว่ายน้ำในร่มอีกด้วย

King’s College, The British School of Madrid

ตั้งอยู่ที่ Paseo de los Andes 35, Soto de Viñuelas , Madrid 28761 ประเทศสเปน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1969 เป็นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม King’s College Group และเป็นโรงเรียนเดียวในเมือง Madrid ที่มีเปิดสอนทั้งหลักสูตร A Levels และ IB Diploma ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ชานเมือง Madrid ใช้เวลาขับรถ 30 นาทีเพื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง Madrid King’s College, The British School of Madrid เป็นโรงเรียนใหญ่มีนักเรียนทั้งหมด 1,600 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 48 เชื้อชาติ คิดเป็นจำนวนนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนทั้งหมด 20%

ปีการศึกษามีทั้งหมด 3 เทอมคือ เทอมที่1 เริ่มเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม เทอมที่2 เริ่มเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายน และเทอมที่ 3 เริ่มเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน https://www.madrid-soto.kingscollegeschools.org/sites/school10/files/2021-06/School%20Calendar%20%281st%20Term%29%202020-2022.pdf

ค่าใช้จ่ายล่าสุดของโรงเรียน (ค่าเล่าเรียนรวมค่าหอพัก)

ผลคะแนน IGCSE และ A Levels ของนักเรียนในปีค.ศ.2021เป็นที่น่าพอใจ

ก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกเรียน A Level หรือ IB Diploma ครูจะให้คำแนะนำในเรื่องความแตกต่างระหว่าง 2 หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเอง

จากสถิตินักเรียนจำนวน 145 คนที่เรียนจบในปีการศึกษา 2020 สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ 110 คน (เป็นหลักสูตร dual degree 2 ประเทศ 2 คน) ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 คน (เป็นหลักสูตร dual degree 2 ประเทศ 1 คน) ประเทศสเปน 28 คน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 คน ประเทศไทย 1 คน เป็นหลักสูตร dual degree ประเทศบัลแกเรีย 1 คน ประเทศฝรั่งเศส 1 คนและประเทศไอร์แลนด์ 1 คน https://www.madrid-soto.kingscollegeschools.org/sites/school10/files/2021-03/KIngs-College-Soto-2020.pdf

สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักอยู่ที่หอพักในโรงเรียน ลักษณะของที่พักจะมีแบบเดียวคืออยู่ประจำที่โรงเรียนแบบเต็มเวลาทั้ง 7 วัน

Colegio San Patricio Toledo

ตั้งอยู่ที่ Juan de Vergara, 1 Urbanizacion La Legua, 45005 Toledo เมือง Toledo อยู่ทางใต้ของเมือง Madrid ห่างจากเมือง Madrid 73 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ชั่วโมงขับรถยนต์ รับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 14-18 ปี และเช่นเดียวกับโรงเรียนประจำอื่นๆคือ นักเรียนสามารถเลือกที่จะอยู่ประจำทั้ง 7 วัน หรืออยู่เพียง 5 วันที่เหลืออีก 2 วัน อาจกลับไปอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ โรงเรียนมีเปิดสอนทั้งหลักสูตร IB Middle Year (IB MYP) และ IB Diploma (สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย) https://www.colegiosanpatriciotoledo.com/en/about-the-school

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน Colegio San Patricio Toledo คิดตามเงินสกุลยูโร https://www.colegiosanpatriciotoledo.com/sites/school55/files/2021-07/Boarding-Fees.pdf

ปีการศึกษาของโรงเรียน Colegio San Patricio Toledo เปิดเริ่มเรียนเดือนกันยายน และปิดเรียนเดือนมิถุนายน

International School of Milan

ตั้งอยู่ที่ Via I Maggio,20, Baranzate, Milan ประเทศอิตาลี รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ใน Year 11 และ Year 12 นักเรียนจะได้เรียนหลักสูคร IB Diploma ซึ่งผลคะแนน IB ของโรงเรียนคือผ่านยกชั้น https://www.internationalschoolofmilan.it/en/life-ism/academic-results

วิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตร IB Diploma

ผลคะแนน IB Diploma ของนักเรียนโรงเรียน International School of Milan ในปีคศ 2021 ผ่านยกชั้น 100%

นักเรียนต่างชาติมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์และวัฒนธรรมในหอพักแก่นักเรียนทุกชาติในรูปแบบของ special cultural evenings หอพักของนักเรียนจะมีหน้าตาสดใสและดูสมัยใหม่ https://www.internationalschoolofmilan.it/en/boarding/facilities

ค่าใช้จ่ายในการเรียน https://www.internationalschoolofmilan.it/sites/school11/files/2022-03/ISM-New-student-fees-22-23.pdf

St. Louis School

ตั้งอยู่ที่ Via M.A, Colonna, 24, Milan ปรัะเทศอิตาลี รับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี โรงเรียนมี 3 วิทยาเขต แต่วิทยาเขตที่มีหลักสูตร IGCSE และหลักสูตร IB คือ วิทยาเขต Archinto St. Louis เป็นโรงเรียนเดียวในเมืองมิลานที่มีหลักสูตร IGCSE โรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษาในเดือนกันยายน และปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน ของทุกปี https://www.stlouisschool.com/sites/school56/files/2021-06/St.%20Louis%20School%20calendar%202021-2022.pdf โรงเรียนจะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน 4 ชั้นปีด้วยกันคือ Year 9 และ Year10 ในหลักสูตร IGCSE และ Year 11 และ Year 12 ในหลักสูตร IB Diploma https://www.stlouisschool.com/boarding/boarding-curriculum และนักเรียนใน 4 ชั้นปีนี้จะเป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน ( Boarding ) ในปี 2021 โรงเรียนมีนักเรียนที่เรียน IB ในโรงเรียนจำนวน105 คน ผลคะแนน IB Diploma ของนักเรียนผ่านทุกคน https://www.stlouisschool.com/academic-results

นักเรียนที่เรียนหลักสูตร IGCSE ต้องเรียนวิชาบังคับ 5 วิชา อย่างน้อย 1 วิชาต้องเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเลือกอื่นๆ นักเรียน Year 10 และ Year 11 ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโปรแกรมกีฬาของโรงเรียนและโปรแกรมระดับนานาชาติหลากหลาย อาทิ เช่น Global Maths Challenge, Model United Nations, World Global Challenge, Duke of Edinburgh International Award และทัศนศึกษาในต่างประเทศ เทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ in-built pastoral programme ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตร Key Stage 4 ของโรงเรียน สำหรับหลักสูตรภาษามีภาษาให้เลือกเรียน 7 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาเลียน, ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาสเปน, ภาษาจีนแมนดาริน, ภาษากรีก และ ภาษาละติน และวิชาในหมวดอื่นๆตามภาพ

ส่วนหลักสูตร IB Diploma ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน https://www.stlouisschool.com/sites/school56/files/2022-01/St-Louis-Fees-22-23-New-student-Archinto.pdf ส่วนรายละเอียดเรื่องที่พักสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.stlouisschool.com/sites/school56/files/2021-03/BrochureStLouisonline.pdf

St. Peter’s International School Palmela

ตั้งอยู่ที่ Quinta dos Barreleiros Volta Da Pedra 2950-20, Palmela, ประเทศโปรตุเกส โรงเรียน เมือง Palmela อยู่ห่างจากเมืองลิสบอน (Lisbon) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเพียง 30 นาทีขับรถยนต์ เมือง Palmela จะอยู่ใกล้กับทะเลและภูเขา โรงเรียน St. Peter’s International เริ่มรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 14-18 ปี เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร IGCSE และ IB Diploma นักเรียนทุกคนจะต้องใส่เครื่องแบบของโรงเรียน https://www.st-peters-school.com/en/school-life/uniforms โดยทั่วไปนักเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.45 น. แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่นักเรียนเข้าเรียน

อนึ่ง เราจะสังเกตได้ว่า ทำไมเด็กๆในยุโรปจึงมักพูดได้ 3 ภาษาขึ้นไป ถ้าดูในหลักสูตรเด็กโปรตุเกสของโรงเรียน St. Peter’s International เด็กๆจะเรื่มเรียนภาษาละตินซึ่งเป็นแม่บทของหลายภาษาในยุโรปเมื่อขึ้นชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียน St. Peter’s International ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของโปรตุเกสอย่างเคร่งครัด โดยสอนหลักสูตรอย่างเป็นทางการของแต่ละวิชาและแต่ละสาขา โดยเน้นที่ความเกี่ยวข้องของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับขั้น Junior School นอกจากวิชาภาษาอังกฤษและภาษาละตินที่นักเรียนต้องเรียนแล้ว นักเรียนต้องเริ่มเรีนภาษาสเปนด้วย

ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ Middle School โรงเรียนได้มีการมุ่งเน้นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตร โดยการเพิ่มคุณค่าและขยายการศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยังคงเตรียมความพร้อมในเรื่องความสามารถทางภาษาที่จำเป็นของนักเรียน เมื่อนักเรียนต้องออกไปเผชิญกับความต้องการของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นั่นก็คือ นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังคงต้องพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองทั้งในภาษาอังกฤษ ภาษาละติน ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน https://www.st-peters-school.com/en/education/language-certifications

ส่วน หลักสูตร IGCSE ของนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าเรียนชั้น Year 9 และ Year 10 มีรายวิชาให้เลือกเรียนดังนี้คือ

หลักสูตร IB Diploma โรงเรียนมีวิชาให้เลือกเรียนดังนี้

นักเรียนต่างชาติจะพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน (Boarding) หรือจะเลือกออกไปพักกับครอบครัวเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ ห้องพักของโรงเรียนดูสว่าง โปร่งตา สะอาด และทันสมัย นอกจากโต๊ะทำงานในห้องนอนแล้ว ยังมีพื้นที่ด้านนอกที่สามารถจะใข้เป็นห้องนั่งทำการบ้านหรือนั่งศึกษา รวมทั้งมีห้องนั่งเล่นที่มี wifi ให้ด้วย

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีบริการรถโรงเรียนรับส่งตามเมืองต่างๆที่อยู่ไม่ไกลจากเมือง Palmela

ผลคะแนน IGCSE ของนักเรียนในปี 2021

คะแนนเฉลี่ย IB ของนักเรียนที่เรียนจบในปี 2021

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top