รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก

Abertay University

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1888 ที่เมือง Dundee (https://www.abertay.ac.uk )มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นคือ Video Games Education Abertay University เพิ่งจัดตั้ง Abertay cyberQuarter ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งใหม่มูลค่า 18 ล้านปอนด์ ในมหาวิทยาลัย Abertay มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี อาทิ Biomedical Science, Business Management https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Undergraduate สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญโท ได้แก่ Accounting and Finance, Applied Artificial Intelligence & User Experience https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Postgraduate%20Taught ส่วนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีมีแตกต่างกันเล็กน้อยตามสาขาที่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยทั่วไปราคาค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 14,000 ปอนด์ต่อปี

สำหรับค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทขึ้นไปอยู่ระหว่าง 13,750-17,000 ปอนด์ต่อปี

Edinburgh Napier University

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1964 ที่เมืองEdinburgh (https://www.napier.ac.uk/) ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง ยังเป็นเพียง Napier technical College ส่วนชื่อ Napier ได้มาจากชื่อนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์และนักปรัชญาชาวสก็อตแลนด์คือ John Napier และ Napier Technical College กลายมาเป็น Napier University ในปีค.ศ. 1992 ในปีค.ศ. 2009 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Edinburgh Napier University มีความโดดเด่นเป็นที่ 1 ในสาขาวิชา Children’s Nursing, Drama และ Personnel Development

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวในเมือง Edinburgh ประมาณ 1,023 ปอนด์ ถ้าเป็นนักศึกษาจากประเทษไทยไทยสามารถขอทุน ASEAN Scholarship โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.napier.ac.uk/study-with-us/international-students/your-country/south-east-asia/thailand/contact-us หรือที่เว็บไซต์ https://www.napier.ac.uk/study-with-us/undergraduate/fees-and-finance/international-students

Glasgow Caledonian University

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1993 ที่เมือง Glasgow Glasgow (https://www.gcu.ac.uk/) Caledonian University เกิดจาการรวมตัวของ 2 วิทยาลัยเมื่อปีค.ศ. 1993 2 วิทยาลัยดังกล่าวคือ Queen’s College, Glasgow ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1875 และ Glasgow Polytechnic ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีคศ 1991 Glasgow Caledonian University จัดเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่อยู่ใจกลางเมือง Glasgow และมีขื่อวิชาใหม่ๆที่ถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในหลักสูตร อาทิ เช่น M.S. in Luxury Marketingg, MBA in Luxury Brand management, MS in International Fashion Marketing ฯลฯ นอกจากนี้ Glasgow Caledonian University ยังเน้นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ จนทำให้มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ยึดมั่นใหนหลักการการส่งเสริมการเท่าเทียมกันทางเพศ จาก The Times and Sunday Times

มหาวิทยาลัยมีทุนให้ทั้งวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท https://www.gcu.ac.uk/study/scholarships/postgraduate

Glasgow School of Art

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1845 ที่เมือง Glasgow (https://www.gsa.ac.uk/) หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มี 3 คณะคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะการออกแบบ และคณะวิจิตรศิลป์ ( Fine Arts) วิขาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนมีมากกว่า 18 สาขาวิชา อาทิ 3D Modelling, Interaction Design Architecture, Interior Design, Design for Health and Wellbeing

วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 27 สาขาวิชา และปริญญาเอก

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีคือ 19,440 ปอนด์ต่อปี หรือประมาณ 828,728 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1ปอนด์ เท่ากับ 42.63 บาท) ค่าเรียนโดยทั่วไปในระดับปรืญญาโทอยู่ที่ 20,520 ปอนด์ หรือประมาณ 874,767.60 บาท https://www.gsa.ac.uk/life/fees,-funding-finance/programme-fees/ ส่วนค่าที่พักและค่ากินอยู่เฉลี่ย 1,000 ปอนด์ต่อเดือน https://www.gsa.ac.uk/life/fees,-funding-finance/cost-of-living/

Queen Margaret University

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1875 ที่เมือง Edinburgh Queen Margaret University ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามของ Queen Margaret แห่งประเทศสก็อตแลนด์ มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสตรีและครอบครัวที่ทำงาน นอกจากนี้ Queen Margaret University ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยการจัดตั้งตัวเองให้เป็นเป็นวิทยาเขตที่ไร้พรมแดน เปิดกว้างและทำงานอย่างใกล้ชิดกับท้องถิ่นในระดับประเทศด้วย Queen Margaret University จึงมีงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้าน Global Health and Development

และ งานวิจัยด้าน Speech and language

ค่าเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ระหว่าง 7,000-15.500 ปอนด์ต่อปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียน https://www.qmu.ac.uk/current-students/current-students-general-information/fees-and-charges/2023-24-undergraduate-fees/ ส่วนค่าเรียนในระดับปริญญาโทจะอยู่ที่ประมาณ 14,000-21,500 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียน https://www.qmu.ac.uk/current-students/current-students-general-information/fees-and-charges/2022-23-postgraduate-fees/

Robert Gordon University

ก่อตั้งเมื่อปีคศ 1992 ที่เมือง Aberdeen (https://www.rgu.ac.uk/) Robert Gordon University มีผลงานที่โดดเด่นในด้านการจ้างงานในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Robert Gordon University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสกอตแลนด์ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษา Robert Gordon University ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสกอตแลนด์ประจำปี 2021 จาก The Times & Sunday Times Good University Guide, 2021

ค่าเรียนในระดับปริญญาตรีปีละประมาณ 15,500 ปอนด์ต่อปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ค่าที่พักขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพักเป็นห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ มีห้องน้ำในตัวหรือไม่ และยังขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์ที่จะเข้าพัก โดยทั่วไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,626 ปอนด์ ( 37 สัปดาห์) ถึง 7,644 ปอนด์ ( 49 สัปดาห์) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมค่าเช่าห้องนอกมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 1,100-1,340 ปอนด์ต่อเดือน

Royal Conservatoire of Scotland

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1847 ที่เมือง Glasgow (https://www.rcs.ac.uk/) Royal Conservatoire of Scotland เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านศิลปะการแสดง Royal Conservatoire of Scotland มีหลักสูตรเต้นรำ, การแสดงละคร, การศึกษา, ภาพยนตร์, ดนตรี และการผลิต

ราคาค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 และ 13,500 ปอนด์ต่อปี

Scotland’s Rural College

ก่อตั้งเมื่อปีคศ.1899 ที่เมือง Edinburgh ( https://www.sruc.ac.uk/) Scotland’s Rural College เป็นวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัยและการศึกษาในสาขาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต มีหลักสูตรที่เปิดสอนและเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 57 สาขาวิชา อาทิเช่น Rural Business Management, Agricultural Technology, Animal Welfare Science, Countryside Management, Golf Course Management, Global Food Security and Nutrition ฯลฯ ราคาค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต่อปีใกล้เคียงกันคือ ประมาณ 15,000 ปอนด์ต่อปี https://www.sruc.ac.uk/courses-training/useful-information/fees-funding/

หอพักมีให้เลือก 6 แห่งเท่ากับจำนวนวิทยาเขตที่ Scotland’s Rural College มีอยู่ นักศึกษาสามารถส่งอีเมล์ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่แต่ละหอพักแจ้งไว้ https://www.sruc.ac.uk/courses-training/campuses/student-accommodation/

University of Aberdeen

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1495 ที่เมือง Aberdeen ราคาค่าเล่าเรียน

ราคาค่าที่พักจะมีหลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้เช่าว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท https://www.abdn.ac.uk/accommodation/our-accommodation/?studentTypes=New+Undergraduate&catering%5B%5D=

University of the Highlands and Islands

ก่อตั้งเมื่อปีคศ 2001 ที่เมือง Inverness ( https://www.uhi.ac.uk/en/) University of Highlands and Islands เน้นหลักสูตรการสอนด้านสุขภาพ และนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต University of Highlands and Islands เปิดสอนตั้งแต่ระดับ HNC, HND, ปริญญาตรี และปริญญาโท

ราคาค่าเล่าเรียนประมาณ 13,020 – 13,428 ปอนด์ต่อปี

University of Highlands and Island มีที่ตั้งอยู่ที่ 4 วิทยาเขตได้แก่ Dornoch, Elgin, Fort William และ Inverness แต่ละวิทยาเขตจะมีที่พักเป็นของตนเอง

University of Stirling

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1967 ที่เมือง Stirling ( https://www.stir.ac.uk/) ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา

ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยประมาณ 15,900 ปอนด์ต่อปี https://www.stir.ac.uk/courses/ และระดับปริญญาโทโดยเฉลี่ยประมาณ 21,345 ปอนด์ต่อปี https://www.stir.ac.uk/courses/?meta_level=postgraduate&course=2

รายละเอียดเรื่องค่าที่พักและค่าใช่จ่ายส่วนตัวสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณ 3,458-7,069 ปอนด์ต่อเทอมหรือต่อปี

ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่ที่ประมาณ 3,780-8010 ปอนด์ ต่อเทอมหรือต่อปี

University of Strathclyde

ก่อตั้งเมื่อปีคศ 1583 ที่เมือง Edinburgh ( https://www.ed.ac.uk/) ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีจะอยู่ระหว่าง 15,150-21,150 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาและสาขาวิชาที่เลือกเรียน https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/documents/tuitionfees/UG_Fees_2022-23.pdf และ https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/documents/tuitionfees/PG_Fees_2022-2023.pdf

เฉลี่ยค่าที่พักและค่าอาหารโดยประมาณ 10,443-16,925 ปอนด์ต่อปี อน่างไรก็ตาม นักศึกษาควรเข้าไปศึกษาหน้ารายละเอียดเรื่องที่พักประกอบด้วย เพราะที่พักจะมีให้เลือกหลายรูปแบบ และมีราคาต่างกัน เช่น หอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรูปภายในห้องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวก https://www.strath.ac.uk/studywithus/accommodation/undergraduateaccommodation/

University of the West of Scotland

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1897 ที่เมือง Paisley ชื่อ Paisley College of Technology ( https://www.uws.ac.uk/) University of the West of Scotland ในปัจจุบันเกิดจากการรวมตัวกันของ University of Paisley กับ Bell College ที่เมือง Hamilton ในเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 2007 University of the West of Scotland จัดเป็ นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ Young University ที่มีอายุยังไม่ถึง 50 ปี University of the West of Scotland มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่งคือที่เมือง Ayr, Dumfries, Lanarkshire, Paisley และ London

ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีประมาณ 14,500-17,250 ปอนด์ต่อปี https://www.uws.ac.uk/money-fees-funding/undergraduate-fees-funding/funding-for-international-students/ ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโทประมาณ 14,500-17,250 ปอนด์ต่อปี https://www.uws.ac.uk/money-fees-funding/postgraduate-fees-funding/tuition-fees-additional-costs/

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top