มหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์

มหาวิทยาลัยในสกอตแลนด์มีทั้งหมด 15 แห่ง จัดเรียงลำดับตามปีที่ก่อตั้ง ทั้งนี้ไม่ได้รวมสถาบันอีก 4 แห่งคือ Glasgow School of Art, Open University, Royal Conservatoire of Scotland และ SRUC Scotlands’s Rural College

ชื่อมหาวิทยาลัยปีที่ก่อตั้งจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
1University of St. Andrews , St.Andrews, Fife1410เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ และเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ในสหราชอาณาจักร การเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์จะใช้เวลาในการเรียนนาน 4 ปี มีวิชาที่โดดเด่นในการสอนถึง 18 วิชาจากจำนวนทั้งหมด 20 วิชา อาทิเช่น Computer Science&Information Systems, Physics, Psychology, International Relations, Biosciences, Earth and Marine Sciences, Economics, Classics&Ancient History, History, Geography&Environmental Studies, History of Art ฯลฯ
2University of Glasgow, Glasgow1451เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จากหนังสือ Times and The Sunday Times 2022 University Of Glasgow จะติดอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 135 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรต่อเนื่องกันมา 5 ปีแล้ว มีวิชาเรียนที่ติดอันดับ 1 คือ Food Science, Sports Science และ Dentistry
3University of Aberdeen, Aberdeen1495เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มีจุดเด่นเรื่องงานวิจัยในสาขาวิชา Public Life, Science and Medicine, Business, Politics และ the Arts วิชาที่ติดอันดับดีเยี่ยมคือ Agricultural Sciences มีศูนย์กีฬามาตราฐานโอลิมปิค
4University of Edinburgh, Edinburgh1582เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร วิชาที่ติดอันดับเหนืออันดับ 100 คือ วิชาในสายวิทยาศาสตร์ อาทิ Cardiac and Cardiovascular Systems, Cell Biology, Computer Science, Physics ฯลฯ, Arts and Humanities, Education และ Sport Sciences
5Robert-Gordon University, Aberdeen1750เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 3 ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยและติดอันดับ 7 ในสหราชอาณาจักรที่นักศึกษามีความประทับใจในมหาวิทยาลัย Robert Gordon University จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆของมหาวิทยาลัยประเภท Modern University หรือมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่หลังปีค.ศ. 1990 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเน้นให้เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยได้รับการออกแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคทางตอนเหนือของสหราชอาณาจักร รวมถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในสาชาวิชา Physiotherapy, Food Science, Building, Tourism, Transport, Travel & Heritage Studies, Counselling, Psychotherapy & Occupational Therapy
6 University of Stratchclyde, Glasgow1796เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในเมือง Glasgow และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศสกอตแลนด์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อ The Andersonian Institute มีความโดดเด่นในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีแห่งแรกและได้รับรางวัลนี้ในปี 1964 จุดเด่นของ University of Stratchclyde คือ การเรียนการสอนทางด้านวิชา Civil Engineering และ MBA ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการรับรองจาก 3 สถาบันทางด้านวิชาบริหารธุรกิจคือ AMBA, AACSB และ EQUIS
7Heriot-Watt University, Edinburgh1821Heriot-Watt University ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะเป็น Mechanics Institute แห่งแรกในสหราชอาณาจักร โดยมีชื่อเดิมคือ the Edinburgh School of กัน Arts หลายคนอาจแปลกใจว่า ทำไม Edinburgh School of Arts จึงเป็น Mechanics institute มาลองดูนิยามคำว่า Art in Engineering ที่ฝรั่งใช้สอนเด็กๆในระดับมัธยมศึกษา อาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีศิลปะสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอ เพราะ Art in Engineering หรือ Moving Art คือ การสอนให้ผู้เรียนรู้จักการใช้แรงในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ใช่จะเป็นนักออกแบสะพานและเครื่องบินอย่างเดียว แต่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกำลังว่า มันจะมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุอย่างไร และจะต้องคงไว้ซึ่งศิลปะด้วย การออกแบบสะพานที่ทนต่อแรงลมและแรงจากรถบรรทุกกึ่งพ่วงจำนวนนับไม่ถ้วน การออกแบบหลังคาที่ไม่ยุบตัวภายใต้ภาวะหิมะตกหนัก การทำให้เครื่องเล่นเพลงทำงานได้อย่างไม่มีที่ติในขณะที่บุคคลกำลังวิ่ง หรือการสร้างปีกเครื่องบินที่ควบคุมแรงลมเพื่อให้สามารถบินได้ https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_art_lesson01
Heriot-Watt University มีจุดเด่นในสาชาวิชา Business, Engineering, Design, Physical, social and life sciences
8University of the West of Scotland, Paisley,Lanarkshire, Dumfries and Ayr, London1836เป็นมหาวิทยาลัยที่มี 4 วิทยาเขตคือที่ Paisley, Lanarkshire, Dumfries and Ayr และ London หลักสูตรจะถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับอาชีพในปัจจุบันควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
9Queen Margaret University, Musselburgh, East Lothian1875ก่อตั้งปีค.ศ.1875 ที่เมือง Edinburgh ในฐานะ The Edinburgh School of Cookery and Domestic Economy ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่แคมปัสแห่งใหม่ในเมือง Musselburgh เมือง Musselburgh ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากใจกลางเมือง Edinburgh เพียง 6 นาที Musselburgh เป็นเมืองชายทะเล ในเขตพิ้นที่ council ที่มีชื่อเรียกว่า East Lothian
วิชาที่โดดเด่นของ Queen Margaret University ได้แก่ Pharmacy and Pharmacology, Nursing, Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism, Subjects Allied to Medicine,Communication and Media
10University of Dundee, Dundee1881มีความเป็นเลิศในสาขาวิชา Life Science and Medicine, Creative Writing, Forensic Science, Biomedical Science&Pharmacology&Pharmacy
11Abertay University, Dundee1888เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตร Computer Game มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งปริญญาตรี (BA (Hons), BSc.(Hons) และปริญญาโท (MSc/PGDip.), (MProf.) in Computer Games Technology, Computer Game Application Development, Ethical Hacking, Game Design and Production นอกจากนี้ Abertay University ยังได้รับการยอมรับว่า เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆทางด้าน Games ในยุโรป https://www.gameschools.com/europe
12Edinburgh Napier University, Edinburgh1964Edinburgh Napier University ตั้งตามชื่อของนักคณิตศาสตร์ผู้คิดหลักลอการิทึมให้เป็นอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการคำนวณ รวมทั้งเป็นผู้คิด “กระดูกของเนเปียร์” ซึ่งเป็นแท่งไม้สี่เหลี่ยม 1 ชุด ประกอบด้วยแท่งไม้ 9 แท่ง เพื่อนำมาใช้ในการคูณ การหารและการหารากที่สองและลูกบาศก์ ฯลฯ บ้านเกิดของ Napier อยู่แถวบริเวณ Napier Tower ซึ่งเป็ส่วนหนึ่งของ Napier Technical College ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1964 และได้พัฒนาเป็น Edinburgh Napier University ในเวลาต่อมา Edinburgh Napier University มีขื่อในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย และยังมีชื่อในด้านวิชา Music, Art & Design, Film & Media Studies, English และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภท Modern University
13University of Stirling, Stirling1967ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เพราะตัว main campus ตั้งอยู่บนที่ดินติดกับ Airthrey Castle ที่ออกแบบโดยสถาปนิกมีชื่อในยุคนั้นคือ Robert Adam มหาวิทยาลัยได้เก็บรักษา Airthrey Castle ไว้เป็นที่สอนหนังสือและเป็นอาคารสำนักงาน ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Abbey Craig และ Ochil Hills มีทะเลสาบ Airthrey Loch ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ หงส์และเป็ด นกซิกเนท Airthrey Loch เป็นส่วนสำคัญของชีวิตชุมชนในมหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง 2.5 กม. เหมาะสำหรับการเดินเล่น วิ่งจ๊อกกิ้ง หรือนั่งชมทิวทัศน์อันเงียบสงบในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนริมฝั่งทะเลสาบ https://www.stir.ac.uk/student-life/campus-facilities/the-loch/
มหาวิทยาลัย Stirling มีจุดเด่นในด้านสาขาวิชา Communication and Media Studies, Economics, Education และ English นอกจากนี้ University of Stirling ยังมีความเป็นเลิศในด้านกีฬา มีสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 9 หลุม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอื่นๆ เช่น มีศูนย์เทนนิสแห่งชาติ Gannochy มีสระว่ายน้ำในร่มขนาด 50 เมตร สนามแบดมินตันและสควอช และฯลฯ มีทุนการศึกษาในกีฬาหลัก 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล กอล์ฟ ว่ายน้ำและว่ายน้ำสำหรับผู้ทุพพลภาพ เทควันโด เทนนิส และไตรกีฬา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นนักกีฬา เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ University of Stirling ยังจัดอยู่ในกลุ่ม Plate Glass University หรือมหาวิทยาลัยที่ถือกำเนิดในปลาย 50 ต่อต้น 60 โดยสะท้อนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งมักประกอบด้วยแผ่นกระจกที่กว้างใหญ่ในกรอบเหล็กหรือคอนกรีต สิ่งนี้จะตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยอิฐแดง (ส่วนใหญ่เป็นวิคตอเรีย) และมหาวิทยาลัยโบราณที่เก่าแก่
14Glasgow Caledonian University, Glasgow1993เกิดจากการรวมกันของ 2 สถาบันคือ Glasgow Polytechnic (1971) และ Queen’s college (1975) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตร BA (Hons) in Risk Management ที่ได้รับการรับรองจาก Charter Insurance Institute (CII) และ IRM หน่วยงานด้าน Risk Management ในสหราชอาณาจักร https://www.gcu.ac.uk/study/courses/undergraduate-risk-management-glasgow2
นอกจากนี้ The British School of Fashion ที่ London ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Glasgow Caledonian University ก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตร MBA in Luxury Brand management วิชาที่โดดเด่นอีก 2 วิชาคือ Nursing และ Midwifery ซึ่งหลักสูตรสอดคล้องกับ NHS (United Kingdom National Health Service)
นอกจากนี้ Glasgow Caledonian University ยังเป็น Changemaker Schools ตามแนวคิด Ashoka กล่าวคือ ส่งเสริมให้เด็กและคนหนุ่มสาวเป็นผู้นำที่ใส่ใจในสังคม โดยเชื่อมโยงกับจุดประสงค์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ความเป็นผู้นำของสถาบันและโรงเรียนเหล่านี้จะสร้างวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของเด็กทุกคนที่เติบโตในฐานะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง
15University of the Highlands and Islands, Highlands, Western Isles, Northern Isles2001เกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยจำนวน 13 แห่งที่กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆทั่วเกาะ Highlands เช่น Inverness, Perth, Elgin, the Isle of Skye , Fort William, Shetland, Orkney และ Western Isles มีหลักสูตรที่โดเด่น เช่น Adventure Tourism Management, Golf Management, Professional Golf, Marine Science, Sustainable Rural Development, Sustainable Mountain Development, Scottish history, Sport and Fitness, Gaelic และ

โดยสรุปทั้ง 15 มหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ 4 เมือง คือ เมือง Aberdeen, เมือง Dundee, เมือง Edinburgh และเมือง Glasgow มีสายการบินจากกรุงเทพบินตรงไปยังเมืองทั้งสี่ได้สะดวกสบาย https://www.aboutscotland.com/tour/tourmap.html นักศึกษาบางท่านได้นำปัจจับเรื่องความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกสถานศึกษา ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในแต่ละเมืองที่จะเลือกไปใช้ชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญ

เมือง Aberdeen เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ Don และ Dee เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของสกอตแลนด์ รองจากเมือง Glasgow และเมือง Edinburgh เมือง Aberdeen อยู่ห่างจากเมือง Edinburgh ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 150 กิโลเมตร และอยู่ทางเหนือของลอนดอน 641 กิโลเมตร เมือง Aberdeen เป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญตลอดศตวรรษที่ 19 และเป็นท่าเรือประมงชั้นนำของสกอตแลนด์ นักธรณ๊วิทยาได้ค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซในทะเลเหนือตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 ในเขต Forties ซึ่งอยู่ห่างจาก Aberdeen ไปทางทิศตะวันออก 180 กิโลเมตร Aberdeen จัดเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันในทะเลเหนือของอังกฤษ และเป็นเมืองหลวงทางการค้าของสกอตแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือ อุตสาหกรรมหลักของ Aberdeen เมือง Aberdeen เคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมประมง สิ่งทอ การต่อเรือ และการผลิตกระดาษ ปัจจุบันเศรษฐกิจของ Aberdeen มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมน้ำมัน แม้ว่าจะมีการเติบโตที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งพลังงานหมุนเวียน เมือง Aberdeen ยังมีชื่อเสียงในเรื่องลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Heliport) ว่า มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เชิงพาณิชย์ที่พลุกพล่านที่สุดในโลก https://en.wikipedia.org/wiki/Aberdeen ในเมือง Aberdeen มีทั้งสนามบิน ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สถานีรถไฟ รถเมล์ 30 สาย เรือ Ferry และในอนาคตได้มีการวางแผนที่จะก่อสร้างโครงการขนส่งระบบมวลชน Aberdeen Rapid Transit https://www.grampianonline.co.uk/news/rapid-transit-investment-in-the-north-east-is-welcomed-by-ne-263625/ ดังนั้นการเลือกไปศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Aberdeen ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถเดินทางไปเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆทั้งในสกอตแลนด์และในสหราชอาณาจักรได้ไม่ยาก

นอกจากนี้เมือง Aberdeen ยังมีอาหารที่ขึ้นขื่อคือ Aberdeen Buttery หริอ Rowie https://scottishscran.com/butteries-recipe/ เป็นขนมปังที่ทำจากเนยและไขมันหมู (lard) ใช้รับประทานกับแยม ลักษณะคล้ายครัวซองต์ และ Aberdeen Sausage เมือง Aberdeen ยังมีชื่อเรียกเล่นๆอีกหลายชื่อ อาทิ Granite City เพราะอาคารเก่าแก่ของเมืองถูกสร้างด้วยหินแกรนิตสีเทา, The Silver City by the Golden Sand หมายถึงอาคารในเมือง Aberdeen มักเป็นสีออกเงินๆแบบหินแกรนิต, Oil Capital of Europe นับตั้งแต่การค้นพบน้ำมันจากทะเลเหนือในปี 1969 Aberdeen เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงแห่งน้ำมันนอกชายฝั่งของยุโรป, Energy Capital of Europe หรือ Greenwashed , และ Furryboots City เป็นคำที่แสดงอารมณ์ขันในภาษา Doric ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของ Aberdeen คำว่า Furryboots หรือ far aboots? แปลว่า “Whereabouts?” ยกตัวอย่าง in Far aboots ye fae? หมายความว่า “Whereabouts are you from?” คุณมาจากที่ไหนนั่นเอง https://en.wikipedia.org/wiki/Etymology_of_Aberdeen

มหาวิทยาลัยในเมือง Aberdeen มี 2 แห่งคือ

 • University of Aberdeen
 • Robert Gordon University

เมือง Dundee เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของสกอตแลนด์ มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 52 ของสหราชอาณาจักร เมือง Dundee ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศควรรษที่ 19 เมือง Dundee เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปอกระเจาของโลก จนได้รับฉายาว่าเป็น City of Jute, Jam and Journalism หมายความว่า Dundee เป็นแหล่งผลิตปอกระเจา, ผลิตแยมส้มที่ทำมาจากส้มพันธุ์ Seville ที่มาจากสเปน เป็นส้มที่มีรสค่อนข้างขม ( Bitter Orange ) และคำว่า Journalism หรือ วารสารศาสตร์ในฉายาของเมือง Dundee โดยทั่วไปหมายถึง ชื่อบริษัทสำนักพิมพ์ของ D.C. Thomson & Co. Ltd. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1905 โดย David Coupar Thomson และยังคงเป็นเจ้าของและบริหารงานโดยครอบครัว Thomson บริษัทจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก และนิตยสารมากมาย รวมถึง The Sunday โพสต์, The Courier, Shout และสิ่งพิมพ์สำหรับเด็ก สำนักงานใหญ่ของบริษัท D.C. Thomson&Co.Ltd. ตั้งอยู่ที่ Albert Square และในสถานที่กว้างขวางที่ Kingsway East D.C Thomson ยังคงเป็นหนึ่งในนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของเมืองอีกด้วย ต่อมาจุดเด่นของอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้ลดการขยายตัวลง Dundee จึงปรับเปลี่ยนเมืองให้เป็น One City Many Discoveries เพราะ Dundee ในช่วงนั้นได้มีการค้นพบซากเรือสำรวจ Royal Research Ship (RRS Discoveries) ซึ่งสร้างขึ้นจากอู่ต่อเรือที่เมือง Dundee เพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปสำรวจทวืปแอนตาร์กติกา ในชั้วโลกใต้ โดยนักสำรวจชื่อ Robert Falcon Scot และคณะ ปัจจุบันเรือสำรวจลำดังกล่าวจอดอยู่ที่ Discovery Point ในปี 2014 Dundee ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นเมืองแห่งการออกแบบแห่งแรกของสหราชอาณาจักรจากองค์การยูเนสโกด้วยผลงานที่หลากหลายในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การ์ตูน และวิดีโอเกม Abertay University ในเมือง Dundee ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกที่เปิดสอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเกม ความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะของเกม หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดให้เมือง Dundee

มหาวิทยาลัยในเมือง Dundee มี 2 แห่ง ได้แก่

 • University of Dundee
 • Abertay University

เมือง Edinburgh เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ และเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของสกอตแลนด์ รองจากเมือง Glasgow Edinburgh ยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ในสหราชอาณาจักร เมือง Edinburgh เป็นศูนย์กลางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ กฎหมายของสกอตแลนด์ วรรณกรรม ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ Edinburgh เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร และ Edinburgh ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร Edinburgh มีชื่อเรียกเล่นๆว่า Auld Reekie หมายความว่า เป็นเมืองที่ปกคลุมด้วยกลุ่มควัน และยังได้รับการขนานนามว่าเป็น the Athens of the North เพราะความคล้ายคลึงกันในด้านภูมิประเทศ Castle Rock ของ Edinburgh ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้คล้ายกับ Athenian Acropolis ในประเทศกรีซ ในด้านการคมนาคม Edinburgh มีพร้อมทั้งสนามบิน รถไฟ รถเมล์ และรถราง (Tram) แผนที่ Tram ในเมือง Edinburgh https://edinburghtrams.com/

มหาวิทยาลัยทีตั้งอยู่ที่เมือง Edinburgh และเมืองใกล้เคียง มี 4 แห่งคือ

 • Edinburgh Napier University
 • Heriot-Watt University
 • University of Edinburgh
 • Queen Margaret University ตั้งอยู่ที่เมือง Musselburgh ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากใจกลางเมือง Edinburgh เพียง 6 นาที Musselburgh เป็นเมืองชายทะเล ในเขตพิ้นที่ council ที่มีชื่อเรียกว่า East Lothian Musselburgh เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 22,000 คน มีโรงละคร ศูนย์กีฬาที่มีสระว่ายน้ำ ร้านค้า สนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ ท่าเรือและชายหาด รวมถึงร้านอาหารและบาร์ East Lothian เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดของสกอตแลนด์ และมีชายฝั่งยาว 40 ไมล์ มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งมักออกไปขี่จักรยาน เล่นกระดานโต้คลื่น ล่องเรือ ขี่ม้า และเดิน

เมือง Glasgow เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของสกอตแลนด์และมากเป็นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร เมือง Glasgow ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Clyde ในเขต West Central Lowlands Glasgow เติบโตจากการเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำ Clyde จนกลายเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา เมือง Glasgow ได้เป็นศูนย์กลางการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรกับอเมริกาเหนือและหมู่เกาะอินเดียตะวันตก พอเริ่มต้นยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประชากรและเศรษฐกิจของ Glasgow และภูมิภาคโดยรอบได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศูนย์กลางด้านเคมี สิ่งทอ และวิศวกรรมชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ที่โดดเด่นที่สุดคือ อุตสาหกรรมการต่อเรือและวิศวกรรมทางทะเล ซึ่งผลิตเรือที่มีนวัตกรรมและมีชื่อเสียงมากมาย Glasgow ได้ชื่อว่าเป็น Second City of the British Empire ในยุคนั้น เมือง Glasgow ยังเป็นเมืองหลักของการใช้ภาษาพิ้นเมือง Gaelic ในเขต Highlands และ Islands มีประชาชนที่ใช้ภาษา Gaelic ประมาณ 1.0 % ของประชากรทั้งหมด https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow การคมนาคมใน Glasgow มีตั้งแต่เดิน, จักรยาน, รถไฟ, subway, รถยนต์,รถเมล์ https://peoplemakeglasgow.com/good-to-know/getting-around หรือเรือ https://www.visitscotland.com/travel/getting-around-scotland/ferry/ แผนที่รถ Subway ในเมือง Glasgow https://mapa-metro.com/en/Scotland/Glasgow/Glasgow-Subway-map.htm

ในปัจจุบันเมือง Glasgow โดดเด่นในฐานะเป็นสถานที่ลงทุนชั้นนำของบริษัทข้ามชาติในสหราชอาณาจักรสำหรับและสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี เช่น JP Morgan Chase, Arm, Siemens, Hewlett Packard, Dell, Cisco, Lockheed Martin, Rolls Royce, San Francisco-headquartered Space Tech Company, Spire Global ฯลฯ นอกเหนือจากการลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แล้ว Glasgow ยังเป็นแหล่งรวมของบริษัทฟินเทคที่กำลังเติบโตและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่างๆรวมทั้งการชำระเงิน เช่น blockchain, ธนาคารแบบเปิด, ‘regtech’ (regulatory technology เทคโนโลยีการกำกับดูแล) อาทิ Bellrock Technology, Encompass, Nude Finance, Soar และ Swipii ( https://www.sdi.co.uk/news-features/news-and-feature-articles/glasgow-is-one-of-uks-biggest-tech-investment-hubs )

มหาวิทยาลัยในเมือง Glasgow มี 3 แห่งคือ

 • Glasgow Caledonian University
 • University of Glasgow
 • University of Stratclyde

สำหรับเมืองอื่นๆจะมีมหาวิทยาลัยเดียวตั้งอยู่ เช่น

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top