ทุนเรียนต่อเยอรมนี ปี 2023

เว็บไซต์ DAAD Thailand ประกาศเรื่อง รัฐบาลสหพันธ์สาณารณรัฐเยอรมนีหรือประเทศเยอรมนีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หริอหลักสูตรหลังปริญญาเอกที่เยอรมนีได้นาน 1-3 ปี โดยประเทศที่มีสิทธิ์ส่งสมัครขอรับทุน รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
 • ทุนทัศนศึกษาสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึงไม่เกิน 3 เดือน ในทุนประเภทนี้ชื่อที่คุ้นหูนักศึกษาคือทุน IEASTE ซึ่งทางบล็อกเคยเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับทุน IEASTE ไว้แล้ว
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มีทั้งหมดประมาณ 45 ทุน
รายชื่อทุนทั้ง 45 ทุน, ภาษาที่ใช้ในการสอน, ชื่อปริญญา,วันปิดรับสมัครขอรับทุน และวันปิดรับสมัครสำหรับผู้ไม่ขอรับทุน https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/epos-bewerbungsdeadlines_2023-24.pdf
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลานาน 3-4 ปี และทุนไปทำวิจัยนาน 7-10 เดือน

ทุนการศึกษาระดับ Post Docs และทุนนักวิจัยอาวุโส ที่ใช้ระยะเวลานาน 1-3 เดือน

มูลค่าของทุน ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่ส่งสมัครไป แต่โดยทั่วไป มูลค่าของทุนประกอบด้วย

 • การจ่ายเงินรายเดือน 861 ยูโรสำหรับผู้สมัคร
 • ระดับปริญญาโท หรือ 1,200 ยูโรสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
 • ค่าประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และความรับผิดส่วนบุคคล
 • ค่าเดินทาง เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะครอบคลุมโดยประเทศบ้านเกิดหรือแหล่งเงินทุนอื่น
 • ในบางกรณี ผู้ถือทุนอาจได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าเช่ารายเดือน เบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับสมาชิกในครอบครัว

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา

 • ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางวิชาการที่จำเป็นและสามารถคาดหวังให้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาในประเทศเยอรมนีได้ (ผลคะแนนเหนือค่าเฉลี่ยสำหรับการสอบเชิงวิชาการครั้งแรก – ความสามารถด้านภาษาที่สามที่มีประสิทธิภาพสูงสุด)
 • ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรี (โดยปกติคือหลักสูตรสี่ปี) ในวิชาที่เหมาะสม
 • ผู้สมัครมีประสบการณ์ในวิชาชีพหริอมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้สมัครสามารถพิสูจน์แรงจูงใจของตนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและได้รับการคาดหวังให้รับผิดชอบต่อสังคมและเริ่มต้นและสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลและทางวิชาชีพหลังจากการฝึกอบรมหรือหลังจากได้รับทุนการศึกษา

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top