โรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีการปกครองเป็นระบบสหพันธรัฐ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 จังหวัด (Province) และ 3 เขตปกครอง (Territories) แต่ละจังหวัดในแคนาดามีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการภายในของตัวเอง เนื่องจากสภาของจังหวัด (Province) มาจากการเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลมาบริหารงานของจังหวัด (Province) รับผิดชอบต่อสภาจังหวัด รวมทั้งมีรายได้ของตัวเอง ส่วนหน่วยปกครองท้องถิ่นของแคนาดาเกิดมาและอยู่ได้โดยกฎหมายของจังหวัด จํานวนหน่วยปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาล หรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทอื่นในแต่ละจังหวัดจึงมีจํานวนไม่เท่ากัน และโครงสร้างของหน่วยปกครองท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆของแคนาดาก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน https://mapcruzin.com/free-maps-canada/canada_pol_1999.pdf

10 จังหวัด (Province) ของแคนาดา ประกอบด้วย

 1. จังหวัดอัลเบอร์ตา (Alberta) มีเมืองเอดมอนตัน (Edmonton) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 4,262,635 คน
 2. จังหวัดบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) มีเมืองวิคตอเรีย (Victoria) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 5,000,879 คน
 3. จังหวัดมานิโตบา (Manitoba) มีเมืองวินนิเปก (Winnipeg) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 1,342,153 คน
 4. จังหวัดนิวบรุนสวิค (New Brunswick) มีเมืองเฟรดเดอริกตัน(Fredericton) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 775,610 คน
 5. จังหวัดนิวฟาวด์แลนด์และลาบราดอร์ (Newfoundland and Labrador) มีเมืองเซนต์จอนห์ส (St. John’s) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 510,550 คน
 6. จังหวัดโนวาสโคเทีย (Nova Scotia) มีเมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 969,383 คน
 7. จังหวัดออนทาริโอ (Ontario) มีเมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 14,223,942 คน
 8. จังหวัดปรินซ์เอดเวิร์ดไอซ์แลนด์ (Prince Edward Island) มีเมืองชาร์ลอตทาวน์ (Charlottetown) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดมีประชากร 154,331 คน
 9. จังหวัดเควเบค (Quibec) มีเมืองเควเบคซิตี้ (Quebec City) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 8,501,833 คน
 10. จังหวัดสาสกัตเชวาน (Saskatchewan) มีเมืองเรจินา (Regina) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 1,132,505 คน

ส่วนอีก 3 เขตการปกครอง (Territories) ได้แก่

 1. เขตปกครองนอร์ธเวสต์ (Northwest Territories) มีเมืองเยลโลไนฟ์(Yellowknife) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครอง มีประชากร 41,070 คน
 2. เขตปกครองนูนาวัต (Nunavut) มีเมืองวิคาลุอิต (Iqaluit) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครอง มีประชากร 36,858 คน
 3. เขตปกครองยูคอน (Yukon) มีเมืองไวท์ฮอร์ส (Whitehorse) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครอง มีประชากร 40,232 คน

ในบล็อกนี้จะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะการปกครองของแคนาดา ผู้สนใจลองเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องลักษณะการปกครองของแคนาดาจากเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า https://kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_191.pdf จํานวนหน่วยขององค์กรปกครองท้องถิ่นของแคนาดานั้นมีอยู่เป็นจํานวนหลายพันหน่วย และในบรรดาหน่วยปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนี้ คือ เขตการศึกษา (School Districts) นั้น เขตการศึกษาถือว่า เป็นหน่วยปกครองท้องถิ่นที่น่าสนใจมาก เพราะมีตั้งกระจายไปทั่วทั้งประเทศ และเป็นหน่วยปกครองท้องถิ่นที่มีงบประมาณสูง ทั้งกรรมการบริหารของเขตการศึกษานี้ก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้น เทศบาลและเขตการศึกษาจึงเป็นรูปแบบสําคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยบริหารท้องถิ่นในประเทศแคนาดา

ดังนั้น แคนาดาจึงเป็นประเทศที่ลงทุนในโรงเรียนของรัฐ (Public school) มากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศอันประกอบด้วยแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในระบบโรงเรียนของรัฐของแคนาดายังได้รับการลงทุนและมีมาตรฐานระดับสูงอีกด้วย ในแคนาดา ครูต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและฝึกอบรมภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 ปี ครูหลายคนยังมีปริญญาโทนอกเหนือจากปริญญาตรี ครูเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่ออัพเดทความรู้และทักษะของพวกเขา การเลือกการศึกษาของรัฐในแคนาดาทำให้บุตรหลานสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก ที่ซึ่งพวกเขาสามารถเป็นเลิศและได้รับการสนับสนุนจากนักการศึกษาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย https://caps-i.ca/3-reasons-canadian-public-schools-are-among-the-best-in-the-world/

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนของรัฐในแคนาดาได้รับการยอมรับจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วโลก โครงการประเมินนักศึกษาต่างชาติ (PISA) ดำเนินการวัดผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะทำทุก ๆ 3 ปีทั่วโลกในหมวดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในรายงานล่าสุด แคนาดาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกในทั้ง 3 ประเภท โรงเรียนของรัฐ ( Public school) ในแคนาดาอยู่เหนือโรงเรียนของรัฐในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์ คะแนนล่าสุดปี 2018 จากเว็บไซต์ของ PISA https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/

นอกจากนี้ ผลงานของนักเรียนใน Public School ของแคนาดาในโรงเรียนต่างๆ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของโรงเรียนยังคงสอดคล้องกันในทุกจังหวัดในแคนาดา นอกจากนี้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในด้านที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติในแคนาดายังไม่สูงมาก ประมาณ 8,000-14,000 แคนาเดียนดอลล่าร์ https://www.educanada.ca/study-plan-etudes/secondary-secondaire.aspx?lang=eng

กรณีที่พักของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐบาลของแคนาดา ส่วนใหญ่แล้วจะจัดที่พักให้ในรูปแบบของการพักอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา (Homestay) หลังตากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมในแคนาดาแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยได้ หรือจะเดินทางกลับมาศึกษาต่อปริญญาตรีในประเทศไทย

ในปัจจุบัน จะมีหน่วยงานรับติดต่อไปเรียนต่อมัธยมศึกษาในแคนาดากับโรงเรียนของรัฐหลายแห่ง ถ้าต้องการทราบรายชื่อโรงเรียนของรัฐมากกว่าที่หน่วยงานเหล่านั้นนำเสนอ สามารถเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ the Council of Ministers of Education (CMEC) https://cmec.ca/en/

หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละ Province โดยตรงเลยก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงศึกษาธิการใน Alberta Province และค้นหาข้อมูล K to 12 Education System https://www.alberta.ca/albertas-k-12-education-system.aspx เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธืการบาง Province อาจจะมีปุ่ม menu ให้เราคลิกเพิ่อเปิดดูว่าต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไร

หลังจากนั้นเลือก Alberta Schools and authorities listing จะมีรายชื่อโรงเรียนตามหมวดหมู่ประเภทของโรงเรียน ถ้าสนใจ Public School ลองคลิกเข้าไปดูรายชื่อจำนวนมากซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนได้

กรณีเลือก Public School ใน Alberta Province ซึ่งจะประกอบด้วยเขตการศึกษา 42 เมือง จำนวนรวมโรงเรียนทั้ง 42 เมือง คือ 1,572 โรงเรียน จะปรากฎข้อมูลของแต่ละเขตเมือง ดังภาพประกอบ

สมมติว่า สนใจส่งลูกไปที่เมือง Calgary ให้คลิกเข้าไปอ่านเพิ่มที่ Calgary School Division จะพบรายชื่อโรงเรียนจำนวนมาก อาทิ Brentwood School, Buchanan School เป็นต้น

บางโรงเรียนอาจจะยังไม่เคยรับนักเรียนต่างชาติ บางโรงเรียนเคยรับนักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนแล้ว ถ้าสนใจไปโรงเรียนที่ยังไม่เคยรับนักเรียนต่างชาติ และยังไม่มีหน่วยงานใดให้บริการรับติดต่อไปเรียนต่อ ผู้ปกครองอาจจะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลเองมากหน่อย หรืออาจจะต้องบินไปดูโรงเรียนเอง หรือกรณีสนใจดรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในบริการของหน่วยงานรับติดต่อไปเรียนต่อ ปรึกษากับหน่วยงานรับติดต่อไปเรียนต่อว่าพอจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ยกตัวอย่างโรงเรียนใน Golden Hills ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ Alberta Province https://education.alberta.ca/alberta-education/school-authority-index/everyone/alberta-schools/?cat=Public&auth=2155 มีรายชื่ออยู่ทั้งหมด 41 แห่ง

กับในเว็บไซต์ของ Golden Hills International https://www.ghsd-international.com/ จะมีรายชื่อโรงเรียนอยู่ 7 แห่ง มีความแตกต่างกันอย่างไร เว็บไซต์ Golden Hill International เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนโรงเรียนที่รับติดต่อนักเรียนต่างขาติไปเรียนมัธยมศึกษาที่แคนาดา

โดยปกติการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาในแคนาดามักติดต่อผ่านเอเจนซี่ แต่ถ้าต้องการติดต่อเอง ผู้ปกครองจะต้องติดต่อผ่าน Local School Board หรืออาจจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ school districts บ้างหรือ school divisions หรือ district education councils ส่งรายละเอียดของนักเรียนให้ School district เพื่อ school district จะส่งรายชื่อโรงเรียนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/education/enroll.html

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top