อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละประเทศมักจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 40 ขั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างปิดภาคเรียน แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ขึ้นในบางประเทศ และเป็นไปตามช่วงเวลาที่รัฐบาลประเทศนั้นๆกำหนด ประเทษที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติที่จะยกมากล่าวมีอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย

ประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเคยมีกฎสำหรับนักเรียนต่างชาติว่า ให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2022 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติ (Minister of Immigration, Refugees and Citizenship) นาย Sean Fraser ได้ประกาศยกเลิกการจำกัดชั่วโมงชั่วคราวที่เคยอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในแต่ละสัปดาห์ โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องขึ้น โครงการนำร่องนี้จะเริ่มใช้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Full- time เท่านั้น บ้างก็ให้เหตุผลว่า เพราะรัฐบาลพรรคเสรีนิยมกำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศแคนาดา

ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งในเรื่องของการให้เหตุผลในการประกาศยกเลิกการจำกัดจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาต่างชาติในการทำงานในระหว่างเรียนเป็นไปเพื่อสื่งใดก็ตาม แต่การเพิ่มจำนวนชั่วโมงในทำงานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างเรียน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้รับประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ สำนักข่าว CBC ของประเทศแคนาดายังกล่าวถึง ตำแหน่งงานที่ว่างยังมีอยู่สูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2022 ตามสถิติของแคนาดา ภาคการดูแลสุขภาพ, ความช่วยเหลือทางสังคม, การก่อสร้าง และการผลิตได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ จากสัดส่วนตำแหน่งงานว่างที่เพิ่มขึ้นกับจำนวนผู้ว่างงานที่ลดลงกำลังเป็นปัญหากับธุรกิจจำนวนมากในประเทศแคนาดา และปัญหาชาวแคนาดาที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเกษียณออกจากงานเร็วกว่าที่คนหนุ่มสาวจะเข้ามาแทนที่ได้ https://www.cbc.ca/news/politics/international-student-lift-work-limit-1.6609550

ประเทศออสเตรเลีย

ในปัจจุบัน กฎเดิมที่เคยใช้ปฏิบัติคือ นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถอยู่ทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ต่อไปเป็นเวลานาน 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะอยู่ทำงานได้นาน 3 ปี และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะอยู่ได้นานเป็นเวลา 4 ปี รัฐบาลประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มจะเพิ่มระยะเวลาของสิทธิการทำงานหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเครเลัยเพื่อเสริมสร้างช่องทางแรงงานฝีมือ โดยอาจจะเพิ่มสิทธิการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาสำหรับปริญญาที่ได้รับเลือกในสาขาที่ตรวจสอบแล้วว่า เกิดการขาดแคลนทักษะ การเพิ่มระยะเวลาขึ้นจะมีลักษณะดังนี้คือ

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้เพิ่มระยะเวลาจาก 2 ปีเป็น 4 ปี
  2. ผู้สำเร็จปริญญาโทจะได้เพิ่มระยะเวลสจาก 3 ปีเป็น5 ปี
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะได้เพิ่มระยะเวลาจาก 4 ปีเป็น 6 ปี

มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลจะยังไม่ประกาศระดับปริญญา แต่ตามรายงาน นักศึกษาพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ และไอทีจะมีความสำคัญเป็นอันดับสูงสุด นักศึกษาจากสาขาวิชาเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่รัฐบาลเชื่อว่า ประเทศออสเตรเลียต้องการ เพราะพวกเขาสามารถเข้าสู่ภาคส่วนที่ขาดแคลนแรงงานทักษะสูงได้โดยตรง https://economictimes.indiatimes.com/nri/work/australia-extends-post-study-work-rights-for-international-students-by-two-years/articleshow/94129599.cms

อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการขยายสิทธิในเรื่องเวลาของการทำงานและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของคณะทำงานจะประกอบด้วยตัวแทนจาก Council of International Education, National Tertiary Education Union, Universities Australia และ Department of Home Affairs and Education กลุ่มจะรายงานต่อรัฐมนตรีภายในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 https://minister.homeaffairs.gov.au/ClareONeil/Pages/post-study-work-rights-international-students-boost-skills.aspx

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตในเรื่องจำนวนชั่วโมงในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเตรเลีย ทุกวันนี้ นักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเตรเลียได้สิทธิเรื่องชั่วโมงในการทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่สิทธินี้จะใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2023 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ผู้ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะถูกจำกัดเวลาในการทำงานอีกครั้ง ถือเป็นการยุติมาตรการพิเศษที่นำมาใช้กับบีกศึกษาต่างชาติในช่วงที่มีการระบาดใหญ่เพื่อเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานของประเทศ และเป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในช่วงเวลาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย การที่นักศึกษาต่างชาติมีอิสระในการทำงานเกินกว่าขีดจำกัดปกติ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมแสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่อาจจะลดน้อยลงและอาจจะมีการการขูดรีดแรงงานเกิดขึ้นได้ https://www.studyinternational.com/news/australian-student-visa-work-caps/

สรุป นักศึกษาต่างชาติรุ่นใหม่ที่กำลังจะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจะได้รับจำนวนชั่วโมงในการทำงานที่ลดลง ในขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาบางคนจะได้รับประโยชน์จากการขยายเวลาในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 รัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่า ผู้ได้รับปริญญาในสาขาเฉพาะที่รัฐบาลกำหนดไว้ จะสามารถอยู่ต่อไปได้อีก 2-3 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแรงงานที่มีทักษะของประเทศ

Copyright © 2010-2022 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top