ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงต้องหยุดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน

การที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก น่าจะส่งผลดีต่อประเทศอรเธอร์แลนด์ แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์กลับต้องการให้มหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาต่างชาติลง เหตุผลเพราะเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถรับมือกับปัญหาในการจัดหาที่พักให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์ Robbert Dijkgraaf ได้เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หยุดรับ สมัครนักศึกษาต่างชาติอย่างจริงจัง ดังรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022

DutchReview ได้กล่าวถึงวิกฤตเรื่องการขาดแคลนที่พักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2022 เฉพาะที่เมืองอัมสเตอร์ดัม เกิดการขาดแคลนที่พักอาศัยถึง 10,000 ห้อง นักศึกษาต่างชาติที่ University of Amsterdam จำนวน 4,720 คน ได้รับการตอบรับว่ามีที่พักให้เพียง 2,416 คน ที่เหลืออีก 2,304 คน ยังคงต้องหาที่พักอาศัยรวมกับผู้ที่ยังหาที่พักไม่ได้เมื่อปีที่แล้วอีก 6,600 คน https://dutchreview.com/news/international-students-told-to-stay-home/

University of Amsterdam เองก็ยอมรับว่า นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 หลายคนยังคงไร้บ้าน (Homeless) ต้องอาศัยนอนบนโซฟาหรือพักอยู่ที่โรงแรมโดยไม่มีที่พักถาวร ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาด้านที่อยู่และอาหาร ด้วยแรงกดดันดังกล่าว ทำให้ University of Amsterdam ต้องชี้แจงกับนักศึกษาต่างชาติเมื่อต้นปี 2022 ว่า ถ้านักศึกษาต่างชาติยังไม่มีที่พักขออย่ามาเรียนเลย ปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และยังแก้ไขไม่ได้ นักศึกษาตามเมืองใหญ่ๆของเนเธอร์แลนด์เหมือนจะถูกบังคับกลายๆให้นอนในเต้นท์ สภาพนักศึกษาจึงดูคล้าย Homeless และมีการคาดการณ์ว่า จำนวนนักนักศึกษาที่ไม่มีที่พักจะเพิ่มเป็น 50,000 คนในอีก 2 ปีข้างหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์ Robbert Dijkgraaf เป็นกังวลว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากเป็นการสร้างแรงกดดันต่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการจ่ายค่าเรียน และคุณภาพของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ด้วยเหตุนี้ Dijkgraaf จึงขอให้คณะกรรมการโรงเรียนและรัฐบาลเนเธอร์แลนด์หยุดรับสมัครนักเรียนต่างชาติใหม่ผ่านระบบทุนและใบสมัคร อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่า ควรยกเว้นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรการดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา

นอกจากนี้ DutchReview ยังเขียนบทความถึง 5 สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการหาที่พักในเนเธอร์แลนด์ เพื่อเตือนให้นักศึกษาระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกในการหาบ้าน และบางสถานที่เจ้าของที่พักต้องการได้นักศึกษาต่างชาติที่พูดภาษาดัชท์ได้เท่านั้น นักศึกษาบางคนที่เดินทางไปถึงแล้วยังหาที่พักไม่ได้ต้องไปขออาศัยนอนที่โซฟาบ้านอาจารย์

ในปี 2021 การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมือง Groningen เลวร้ายมาก จนมีการสร้างเต็นท์พร้อมเตียงเรียงเป็นแถวเพื่อให้นักศึกษาได้นอนพัก จนกว่าพวกเขาจะหาที่ถาวรกว่านี้ได้ Gronigen อยู่ห่างไกลจากเมืองเดียวที่ต้องใช้เต็นท์ในราคา 12.50 ยูโรต่อคืน https://dutchreview.com/expat/housing/renting/student-housing-crisis-in-the-netherlands/

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top