โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูที่สนใจจะไปเรียนภาษาฝรังเศสที่ประเทศฝรั่งเศส โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในเมืองใหญ่ หรือเมืองชื่อคุ้นหูของคนไทย ก็อาจจะหาไม่ยาก เช่น Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse แต่บางท่านอาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ในเมืองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก และอยากไปอยู่ใกล้เมืองคนรู้จักอยู่ เว็บไซต์นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อโรงเรียนภาษา คือ https://www.qualitefle.fr/en

ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษา ผู้เรียนควรพิจารณาด้วยว่าด้วยว่า โรงเรียนภาษาแห่งนั้นได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนที่ได้มาตราฐาน เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก สัญลักษณ์การได้รับการรับรอง เช่น

นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการไปเรียนภาษาเพื่ออะไร เช่น ต้องการไปเรียนภาษาเพื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือต้องการไปเรียนภาษาระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ประเทศไทย และอยากให้ที่เรียนภาษามีกิจกรรมเสริมให้ด้วย เป็นต้น ผู้เรียนสามารถคลิกไปที่ Type of Course เมื่อเลือกที่เรียนภาษาได้แล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องที่พักด้วยว่า ต้องการที่พักในลักษณะใด เช่นที่พักในมหาวิทยาลัย ที่พักแบบโฮมสเตย์ หรือที่พักคล้ายห้องเช่าในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดสามารถเลือกดูได้ที่ Service/Accommodation

เว็บไซต์ https://www.qualitefle.fr/en ยังให้คำแนะนำว่า ก่อนการเลิอกที่เรียนให้คลิกไปดูที่แผนที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยว่า เราต้องการจะไปที่จุดไหนในประเทศฝรั่งเศส https://www.qualitefle.fr/en/advice จากแผนที่ จะมีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจำนวน 115 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

ถ้าสนใจไปแถวบริเวณเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียง ให้คลิกที่เมือง Paris และหมายเลข 43 ซึ่งหมายถึงจำนวนโรงเรียนภาษาในละแวกนั้นมีอยู่ 43 แห่ง โดยจะมีหมุดรายชื่อโรงเรียนภาษาที่อยู่รอบนอกก่อน เช่นที่ เมือง Le Havre, Reims, Brest, Bretagne, Orléans ฯลฯ ถ้าเขยิบเข้ามาดูในบริเวณ Île-de-France จะเห็นหมุดโรงเรียนภาษาเพิ่มมากชึ้น เช่น ที่เมือง Angers, Poitiers,Saint Denis และอื่นๆ เมื่อคลิกที่ Argenteuil จะเห็นหมุดรายชื่อมหาวิทยาลัยชานเมือง Paris เช่น Université Paris-Nanterre, Université Sorbonne Paris Nord

เมื่อคลิกที่คำว่า Paris 19 จะแสดงหมุดโรงเรียนภาษาที่ตั้งอยู่ตาม arrondissement ที่สำคัญชองปารีส เช่น บริเวณ 15e arrondissement de Paris แถว Saint-Germain-des-Prés , Montparnasse เป็นต้น

เมื่อคลิกรูปหยดน้ำที่มีจุดสีดำจะได้ชื่อโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ที่บริเวณนั้นหรือถนนนั้น ผู้สนใจอยากหาโรงเรียนภาษาที่อยู่ใกล้ที่พักคนรู้จัก บ้านญาติ บ้านเพื่อน จะได้สืบค้นหาสถานที่เรียนภาษาได้

โรงเรียนภาษาจะมีด้วยกัน 8 ประเภทคือ

  • โรงเรียนภาษา Alliance française 7 แห่ง ได้แก่ Alliance française Rouen-Normandie, Alliance Française de Paris, Alliance française Strasbourg Europe, Alliance française de Lyon, Alliance Française Nice Côte d’Azur, Alliance Française de Toulouse, Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine (AF Bordeaux)
  • Association อยู่ในรูปของสมาคมที่ไม่หวังผลกำไรที่ต้องการช่วยเหลือคนในสังคมและหรืออาชีพในฝรั่งเศส มีอยู่ 10 แห่ง ABC Formation-Paris, FRATE Formation Conseil-Besançon, RECIFE-Le Havre, Éducation et formation-Rouen, Langue et Communication-Rennes, Espaces Formation-Nantes, AEFTI-EF 71-Mâcon, CEFI – Culture Education Formation Individualisée-Lyon, Centre méditerranéen d’études françaises (CMEF)-Cap d’Ail, และ Association Reflets-Cagnes-sur-Mer
  • Business School 2 แห่ง คือ Rennes School of Business และ La Rochelle Academy
  • สถาบันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Ecole d’ingénieur) 8 แห่ง จะมีการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาตร์ ได้แก่ Université de Technologie de Compiègne (UTC), École des Ponts ParisTech, École polytechnique de Palaiseau – Département des langues et cultures, École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie (ESTP-Paris), EPITA – Centre de français langue étrangère, Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA), Montpellier SupAgro, และ Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISA-SUPAERO)
  • Ecole de langue ที่ได้รับการรับรองมีทั้งหมด 56 แห่งซึ่งสามารถศึกษารายชื่อโรงเรียนได้จากหมุดในแผนที่ตามคำแนำการใช้แผนที่ไปข้างต้นแล้ว

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top