เรียนภาษาอังกฤษที่สกอตแลนด์ดีไหม

สกอตแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจไปเรียนภาษาอังกฤษกัน เพราะค่าใช้จ่ายไม่แพงมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ประเทศอังกฤษ อีกทั้งสกอตแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีวัฒนธรรมประจำชาติที่โดดเด่น เช่น ดนตรีและการเต้นรำพื้นบ้านแบบสกอตแลนด์ การดื่มวิสกี้ ปี่สกอต และอาหารประจำชาติของสกอตแลนด์ที่มีชื่อเรียกว่า “แฮกกิส” แฮกกิสเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยเครื่องในของแกะ ได้แก่ หัวใจ ตับ และปอด บดรวมกับหอมใหญ่ ข้าวโอ๊ต มันแกะ เครื่องเทศ และเกลือ ผสมกับน้ำสต็อก และปรุงในขณะที่ห่อหุ้มอยู่ในท้องของสัตว์ตามประเพณี ซึ่งในปัจจุบันจะปรับเปลี่ยนเป็นปลอกเทียมแทน อนึ่ง เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สกอตแลนดฺเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่มีภาษาท้องถิ่น (Gaelic) ของตนเองเช่นเดียวกับเวลส์ (Gaelic Wales) หรือบางคนกล่าวว่า ฟังสำเนียงชาวสกอตแลนด์พูดแล้วเข้าใจยาก เหล่านี้จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไปเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ คำตอบคือไม่ได้มีอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยเลย แต่นักศึกษาต้องใช้ชีวิตประจำวันนอกห้องเรียนอยู่ด้วยนั้น นักศึกษาต้องปรับตัวบ้างเล็กน้อยในการฟัง เพราะเราจะคาดหวังให้คนท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงแบบชาวอังกฤษที่เราคุ้นเคยคงไม่ได้ทั้งหมด เราคงเคยได้ยินว่า ชาวออสเตรเลียน ชาวนิวซีแลนด์ ขาวอินเดีย หรือชาวสิงคโปร์ ก็มีวิธีการออกเสียงที่ไม่เหมือนชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกันที่เราคุ้นชินกัน ถ้านักศึกษาพยายามปรับตัวไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมก็จะเข้าใจวิธีการพูดของคนชาตินั้นๆได้

เว็บไซต์ English Uk เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับการรับรองการสอนภาษาอังกฤษ ELT โดยบริติชเคานซิล เว็บไซต์จะรวบรวมรายชื่อสถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักรที่ทุกเมืองที่ได้รับการรับรอง https://www.englishuk.com/study-english-scotland

ยกตัวอย่างเมื่อเลือก A. General & Intensive English / Scotland ให้คลิก Find my course จะได้รายชื่อสถาบันสอนภาษาที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร A-Z จำนวน 23 แห่ง

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาในสกอตแลนด์

สำหรับผู้สนใจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆเลย ในบางครั้งโรงเรียนสอนภาษาในมหาวิทยาลัยอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สมัครได้ทั้งหมด เหตุผลคือโรงเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยมักจะเป็นหลักสูตร Pre-sessional English กับ In-sessional courses

Pre-sessional English หมายความว่า เป็นหลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษทางด้านเทคนิคในการเรียน การฟัง การอ่าน และการจดบันทึกให้กับนักศึกษาต่างชาติ กล่าวได้ว่า เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยโดยมีเงื่อนไขต้องไปเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนานกี่มากน้อยสัปดาห์แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะระบุมา โดยพิจารณาจากผลสอบ IELTS ที่นักศึกษายื่นให้มหาวิทยาลัย หลักสูตร Pre-sessional English จึงไม่ใช่หลักสูตรของผู้ที่ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีหลักสูตร intensive English หรือ Academic English ที่เปิดรับนักศึกษาทั่วไปได้

In-sessional Courses คือ หลักสูตรที่เปิดสอนฟรีให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ประสบปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้ออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาสาย STEM การพูดเชิงวิชาการ และการทบทวนไวยากรณ์

รายชื่อโรงเรียนภาษาที่เป็นมหาวิทยาลัยในสกอตแลนด์

 • University of Aberdeen : https://www.abdn.ac.uk/study/international/language-centre.php จะมี 3 หลักสูตรคือ
  • Pre-Sessional Academic English
  • ASkE Academic Skills in English (in-session) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่เริ่มเรียนระดับปริญญา มีเนื้อหาที่เน้น ด้านคือ ทักษะการเขียนเชิงวิชาการและทักษะการสื่อสาร
  • Evening Classes เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ภาษาใหม่หรือพัฒนาทักษะภาษาที่มีอยู่ นอกจากนี้มีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ภาคค่ำและหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • University of Dundee : https://www.dundee.ac.uk/subjects/english-international-students มี 2 หลักสูตร ได้แก่
  • Pre-sessional English for International Students
  • In-sessional courses มีลักษณะเป็น Specialist English Support Module กล่าวคิอ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนภาษาอังกฤษที่ปรับให้เหมาะกับหลักสูตรระดับปริญญาเฉพาะ รวมถึงนักศึกษาในคณะวิชาธุรกิจ การศึกษาและสังคมสงเคราะห์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการสำหรับ STEM การพูดเชิงวิชาการ และการทบทวนไวยากรณ์
 • Heriot-Watt University : https://www.hw.ac.uk/study/international/english.htm จะมีแต่ Pre-sessional English
 • Edinburgh Napier University : https://www.napier.ac.uk/study-with-us/international-students/english-language มี 3หลักสูตร คือ
  • Pre-Sessional Courses
  • In-sessional English language support สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่
  • English Language & Culture Summer School จะมีทั้งแบบเรียนออนไลน์ และเข้าชั้นเรียน
  • Bespoke short courses คือ หลักสูตรระยะสั้นเชิงวิชาการหรือภาษาอังกฤษตามความต้องการและความสนใจของกลุ่มของผู้เรียน
 • University of Edinburgh : https://www.ed.ac.uk/lifelong-learning จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ 2 หมวดคือ
  • English Language Education ภายใต้หมวดนี้ จะมี หลักสูตรคือ Pre-sessional English language courses และ In-sessional English language courses
  • Languages for All เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนภาษาต่างๆแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งภาษาอังกฤษ (General English) โดยมีเงื่อนไขของผู้เลือกเรียนภาษาอังกฤษว่าจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate หรือ Upper-intermediate หลักสูตรจะมีเปิดสอนตลอดทั้งปี https://www.ed.ac.uk/lifelong-learning/our-programmes/languages-for-all/language-short-courses/general-english
 • University of Glasgow : https://www.gla.ac.uk/schools/mlc/eas/pre-sessionalcourses/ มีหลักสูตร English for Academy-Pre-sessional Courses ซึ่งไม่จำเป็นว่านักศึกษาต่างชาติจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ University of Glasgow ก่อนจึงจะเข้าเรียนได้ ปีละ 4 เทอมคือ Autumn, Winter, Spring และ Summer
 • University of Strathclyde : https://isc.strath.ac.uk/programmes/english-language-preparation-courses มี Online English Preparation กับ Academic IELTS for UKVI or accepted equivalent ​​​​ซึ่งทั้งสองเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ University of Strathclyde แล้ว
 • University of St.Andrews : https://www.st-andrews.ac.uk/study-abroad/at-st-andrews/studies/what-will-i-study/english-language-support/ มี English language service ที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับจาก University of St.Andrews แล้ว โดยจะมีทั้ง free workshops, tutorials และ online materials ให้นักศึกษา ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปจะมี Academic English Pre-sessional Course
 • University of Stirling : https://www.stir.ac.uk/international/international-english-language-school/ มีแต่ Pre-sessional courses

ดังนั้น ถ้านักศึกษาทั่วไปต้องการเรียนภาษาในมหาวิทยาลัย จะมีที่ให้เลือกเรียนได้คือ Edinburgh Napier University และ University of Edinburgh เท่านั้น

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top