ทำไม MBA ในประเทศฝรั่งเศสจึงน่าสนใจ

จากบทความ QS TopMBA ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2023 https://www.topmba.com/mba-programs/which-are-most-popular-countries-mba-students ประเทศฝรั่งเศสถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 จาก 10 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปที่มีผู้นิยมไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ โดยให้เหตุผลว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดสอนหลักสูตร MBA และยังคงเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่ง และในการจัดอันดับ QS Global MBA Rankings ประจำปี 2018 นั้น สองในสามหลักสูตรที่ดีที่สุดนั้นตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/europe/2018

จากข้อมูลของ World Bank ประเทศฝรั่งเศสยังติดอันดับที่ 5 ของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country โดยมีสินค้าหลักที่ส่งออกคือ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ยานอวกาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง พลาสติก ดังนั้น ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศมีปารีสเป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจ และปารีสรวมทั้งเมืองใหญ่ๆที่สำคัญของฝรั่งเศสอาทิ Nantes, Toulouse, Lyon, Marseilles, Bordeaux, Strasbourg ล้วนมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเมืองทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ของยุโรป และยังเป็นเมืองที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลาดหุ้นปารีส CAC-40 ก็ยังถูกจัดให้เป็นแหล่งลงทุนหลักแห่งหนึ่งของโลก ฝรั่งเศสยังมีธุรกิจการธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมขนาดใหญ่ติดอันดับท็อปเท็นของโลก https://money-gate.com/top-50-banks-world/ และ Forbes global 2000 ยังจัดอันดับบริษัทประกันภัยของประเทศฝรั่งเศสให้อยู่ในท็อปยี่สิบอันดับแรกของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ของโลก นักศึกษาที่ตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศสจะได้รับโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนที่จะได้เข้ามาอยู่ในโลกของธุรกิจ นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่ถูกจัดว่ามีระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับ 2 ของยุโรปรองจากลอนดอนแต่นำหน้าเบอร์ลิน ในปีคศ 2020 ฝรั่งเศสยังติดอันดับ 1 ในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงสิ่งเดิม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆ

การศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่แล้วใช้ภาษาอังกฤษในการสอน แต่ถ้านักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าบ้างจะเป็นการดี เพราะจะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาหางานทำในประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้นกว่าเดิม นักศึกษาต่างชาติหลังจากเรียนจบปริญญาโทแล้วสามารถอยู่ทำงานในประเทศฝรั่งเศสได้อีก 1 ปีด้วย post-study work วีซ่า หรือ Autorisation Provisioire de Séjour https://www.study.eu/article/study-business-in-france ในการพิจารณาเลือกสถานศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ถ้าเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยๆในประเทศฝรั่งเศสจะเป็นของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่จึงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนทางการศึกษา โรงเรียนธุรกิจที่ดีมุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก การรับรองที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), The Association of MBAs (AMBA) และ European Foundation for Management Development (EFMD/EQUIS) บางสถาบันจะได้รับการรับรองจากทั้ง 3 สถาบันเลยที่เรียกกันว่า Triple Crown ประเทศฝรั่งเศสมีมหาวิทยาลัยที่ติด Triple Crown มากที่สุดในยุโรปคือจำนวน 19 แห่งนับเป็นที่ 2 รองจากสหราชอาณาจักรที่มี 25 แห่ง https://www.mba.today/guide/triple-accreditation-business-schools

จากในรูปภาพมีเพิ่ม Audencia Business School อีก 1 แห่ง https://master.audencia.com/en/

รายชื่อ MBA Schools ในประเทศฝรั่งเศส

  • Reims Management School (RMS) : https://neoma-bs.fr/actualites/enactus-la-success-story-de-lentrepreneuriat-social/ Reims Management School มีหลักสูตร M.Sc. ทางด้าน Business อีกหลายวิชา อาทิ International Finance, Marketing, Business Analytics, Entrepreneurship & Innovation, Global Management, International Business Development, Supply Chain Management ฯลฯ และ M.Sc. in Wine & Gastronomy
  • Sup de Luxe – Institut Superieur de Marketing du Luxe : https://www.supdeluxe.com/en/ นอกจากนี้ยังเป็นอีก 1 สถาบันในประเทศฝรั่งเศสที่เปิดสอน M.Sc. in Luxury Gastronomy & Wine Management

ที่มา : https://find-mba.com/schools/europe/france , https://www.study.eu/article/study-business-in-france , https://www.topuniversities.com/universities/france-business-school

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top