เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 กระทรวงมหาดไทย (UK Home Office) ได้ประกาศว่า ค่าธรรมเนียมการเข้าเมืองจะเพิ่มขึ้นสำหรับการสมัครขอวีซ่าในวันที่ 4 หรือหลังวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะส่งผลต่อการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร รวมถึงการสมัครขอวีซ่าภายใต้วีซ่านักศึกษาและวีซ่าท่องเที่ยว โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่โดยเฉพาะวีซ่านักเรียนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 35% สำหรับผู้สมัครเรียนที่มาจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการตั้งถิ่นฐานและสัญชาติอังกฤษจะเพิ่มขึ้น 20% รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังประกาศด้วยว่า ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพคนเข้าเมือง (IHS) จะเพิ่มขึ้น 66% ภายในปี 2024

ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าบางประเภทในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร สำหรับสรุปเต็มการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเยียมวีซ๋าตารางดูได้ที่ https://www.gov.uk/government/publications/visa-fees-transparency-data

ประเภทวีซ่าค่าวีซ่าเดิม (ปอนด์)ค่าวีซ่าใหม่ (ปอนด์)เปลี่ยนแปลง (%)
วีซ่าท่องเที่ยวแบบมาตราฐาน 6 เดือน10011515
วีซ่าท่องเที่ยว 2 ปี3764006
วีซ่าท่องเที่ยว 5 ปี67077115
วีซ่าท่องเที่ยว 10 ปี83796315
short term student visa ไม่เกิน 11 เดือน2002000
วีซ่านักเรียน (ผู้ยื่นที่เป็นนักเรียนและลูก)36349035
วีซ่านักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก36349035
ค่าบริการในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าและรับผลการตัดสินใจภายใน 5 วันหรือบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Service)200500100
ค่าบริการในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าและรับผลการตัดสินใจภายในสิ้นวันทำการถัดไปหลังจากการนัดหมายที่ศูนยฺรับคำร้องขอวีซ่า หรือบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Service)9561,0005
วีซ่า Post-study work rights71582215
ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพคนเข้าเมือง (IHS) จะเริ่มใช้ปี 20246241,03566
ใบรับรองการตอบรับเข้าศึกษา Certificate of acceptance for studies-CAS25

1 ปอนด์ = 44.19 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566) ดังนั้นค่าวีซ่านักเรียนโดยประมาณคือ 21,654 บาท ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบมาตราฐาน 6 เดือนคือ 5,082 บาทยังไม่รวมค่าบริการในการยื่นขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องวีซ่า (VFS) เช่น ค่าแพ็ตเกจแบบต่างๆตามรูป หรือการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน เป็นต้น

คำแนะนำ ควรเตรียมตัวขอวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1- 1 1/2 เดือนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการแบบเร่งด่วน

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top