ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ของประเทศฮังการีประจำปี 2024

รัฐบาลฮังการีประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2024 เวลา 14.00 น.ตามเวลา Central European Time ซึ่งตรงกับเวลาที่ประเทศไทยคือ 20.00 น. https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

โครงการทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum เปิดตัวครั้งแรกในปีค.ศ. 2013 รัฐบาลฮังการีมีเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศฮังการีเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติ โครงการทุนการศึกษานี้ได้รับการจัดการโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและประสานงานของประเทศฮังการี โดยมูลนิธิสาธารณะ Tempus โปรแกรมนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือทางการศึกษาทวิภาคี ทุนการศึกษาที่มอบให้จะมีทั้งแบบให้เต็มปริญญาและให้เป็นบางส่วน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในฮังการีส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ โครงการทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum อนุญาตให้นักศึกษาสามารถสมัครเรียนภาษาฮังการีหนึ่งปีได้ หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมภาษา จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในภาษาฮังการีได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจากฮังการีจะมีโอกาสมากมายในตลาดงานทั่วโลก https://stipendiumhungaricum.hu/apply/

ทุนการศึกษาจะมีให้ตั้งแต่ระดับบปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาตรีควบปริญญาโท (One-tier master programmes ได้แก่ กลุ่มที่เรียนด้านแพทย์ศาสตร์ทั่วไป เภสัชกรรม ทันตกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย สัตวแพทยศาสตร์ ศัลยกรรม วิศวกรรม และป่าไม้ เป็นต้น)

หลักสูตรเต็มปริญญา ( Full degree) หมายถึงหลักสูตรที่จะนำไปสู่การได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรหนึ่งปี (One Year Program) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนหลักสูตรปริญญา คำว่า Partial (exchange) หมายถึง การศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวหนึ่งหรือสองภาคการศึกษา Partial (exchange) studiesเปิดสอนสูงสุดหนึ่งปีการศึกษา โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน และไม่สามารถขยายออกไปได้

ทุนการศึกษานี้จะประกอบด้วย

  • ค่าเล่าเรียนทั้งหมดฟรี
  • ค่าที่พักตามความสามารถของสถาบันนั้นๆจะจัดหาให้ ถ้าจำเป็นต้องอยู่หอพักข้างนอกนอก จะมีค่าที่พักที่จะมอบให้นักศึกษาเพื่อเป็นค่าเช่าห้องพักคือ 40,000 HUF(สกุลเงิน Hungarian Forint) ต่อเดือน
  • ค่าครองชีพ 43,700 HUF ต่อเดือน เงินสมทบค่าครองชีพจะให้จำนวน 12 เดือนต่อปี หรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนสนับสนุนค่าครองชีพของผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งหมายความว่าไม่ครอบคลุมค่าครองชีพทั้งหมดตามที่นักศึกษาต้องการ นักศึกษาต้องเตรียมการเงินของตนเองเพื่อครอบคลุมค่าครองชีพทั้งหมดในฮังการีด้วย โดยทาง ให้นักศึกษาค่างชาติผู้สนใจไปเรียนที่ประเทศฮังการีศึกษารายละเอียดค่าครองชีพจากเว็บไซต์ http://www.studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html
  • ค่าประกันสุขภาพ 65,000 HUF ต่อปี

หมายเหตุ Ft คือสกุลเงิน Hungarian Forint

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2549
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

ระยะเวลาของการสมัคร

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร

กรณีผู้สมัครชิงทุนการศึกษาด้านศิลปะหรือด้านดนตรีต้องส่งเอกสารเพิ่มเป็น Portfolio ตามรูปล่าง

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top