แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเพื่อเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

เว็บไซต์ที่จะแนะนำเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐต่างๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเหมาะกับผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียที่จะทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อติดต่อเอง หรือรู้ข้อมูลไว้ก่อนไปพบเอเจนซี่ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนในการติดต่อ

เว็บไซต์แรกเป็นเว็บไซต์สถานศึกษาในเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ACT Government Education and Training เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย คือ เมืองแคนเบอร์ร่า( Canberra) https://www.education.act.gov.au/ จากเว็บไซต์ เมืองแคนเบอร์ร่าเป็นศูนย์กลางทางการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาที่มีศักยภาพในการท้าทายนักศึกษาต่างชาติ ให้มุมมองใหม่ๆ และช่วยกำหนดทิศทางในอนาคตให้นักศึกษา แคนเบอร์ราเป็นจุดหมายปลายทางที่ขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยและง่ายต่อการเดินทางด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน และการใช้บริการขนส่งสาธารณะ สองปีสุดท้ายของการศึกษาในเมืองแคนเบอร์ราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่แยกออกไป ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนอิสระที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานตามกฎหมายคือ Board of Senior Secondary Studies (BSSS) รับรองหลักสูตรและคุณภาพสำหรับ ACT Senior Secondary Certificate ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เปิดสอนนั้นตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย ในเว็บไซต์จะมีรายชื่อโรงเรียนรัฐบาล การจัดหาที่พักกับโฮมสเตย์ การใช้ชีวิต การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ เช่น Gifted and Talented students เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อผ่านเอเจนซี่ เว็บไซต์จะมีรายชื่อเอเจนซี่ในประเทศของผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเรียงตามตัวอักษรชื่อประเทศตรียมไว้ให้ด้วย

รัฐ New South Wales

โรงเรียนในรัฐ New South Wales ถ้าจะกล่าวถึงโรงเรียนประเภท Government school รัฐ New South Wales มีโรงเรียนรัฐบาลมากกว่า 2,000 แห่งให้เลือก ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://www.deinternational.nsw.edu.au/

ในหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างชาติ ( International Student Program) จะมีหัวข้อที่น่าสนใจให้เลือก 10 หัวข้อ อาทิ เช่น Eligibility requirements, Accommodation options, How to apply เป็นต้น หรือจะลองดาวน์โหลดหนังสือแนะนำโรงเรียนมาอ่านก็ได้

รัฐ Queensland

รัฐ Queensland มีเมือง Brisbane เป็นเมืองหลวง รัฐ Queensland จะมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 2 เว็บไซต์เพื่อให้เลือกศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เว็บไซต์ Study GodCoast และ Study Queensland สำหรับเว็บไซต์ Study GoldCoast https://www.studygoldcoast.org.au/ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งการศึกษาในระดับวิทยาลัย TAFE, ระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาชีพ ทำไมต้องเลือก Gold Coast เพราะ Gold Coast มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ทำให้ Gold Coast เป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก Gold Coast ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 3 แห่งคือ Griffith University, Bond University และ Torrens University และ Gold Coast ยังเป็นที่ตั้งแีก 1 วิทยาลัยทางอาชีพคือ Gold Coast TAFE นอกจากนี้ Gold Coast ยังมีชายหาดยาว 57 กิโลเมตร โดยมีอุณหภูมิน้ำเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส มีประชากรอาศัยอยู่ในเมือง Gold Coast มากกว่า 732,000 คน

นอกจากเรื่องการเรียนแล้วยังมีเรื่องการหางานทำในประเทศออสเตรเลีย โอกาสในการได้ทำงาน และแหล่งข้อมูลในการหางานทำ

ส่วน Study Queensland จะเป็นเว็บไซต์ที่เน้นข้อมูลด้านมหาวิทยาลัย https://www.studyqueensland.qld.gov.au/

รัฐ South Australia

รัฐ South Australia มีเมืองหลวงของรัฐชื่อ Adelaide ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ผลิตผู้ได้รับรางวัล Noble Prize มากกว่าเมืองหลวงอื่น ๆในประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่ได้รับรางวัล Noble Prize ทั้ง 3 ท่าน เป็นนักฟิสิกส์ชื่อ William Lawrence Bragg และ นักพยาธิวิทยาชื่อ Howard Florey และ Robin Warren ทั้ง 3 ท่านจบการศึกษาจาก the University of Adelaide และมีนักวิชาการประเภท Rhodes Scholars ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิในระดับสูงอีกประมาณ 100 คน เมือง Adelaide เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่งคือ Flinders University, The University of Adelaide and the University of South Australia มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่งคือ Torrens University และวิทยาลัยทางการอาชีพอีก 1 แห่งคือ TAFE Southern Australia

เว็บไซต์ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือ StudyAdelaide https://studyadelaide.com/ ในหน้าที่มีหัวข้อ Institutions จะมีให้เลือกว่าต้องการข้อมูลการศึกษาในระดับใด เช่น Schools, โรงเรียนสอนภาษา, หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รัฐ Victoria

รัฐ Victoria มีเมืองหลวงชื่อ Melbourne Melbourne เป็นเมืองติดอันดับน่าอยู่ที่สุดของโลกมาเกือบจะทุกปีจากหลายเว็บไซต์ เช่น The Economist, TimeOut, The Guardian, Herald Sun, TheAge เป็นต้น หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาของ Melbourne ชื่อ Study Melbourne https://www.studymelbourne.vic.gov.au/ เมื่อคลิกเลือก Find a university, college or school

จากคำว่า Study Melbourne provider finder จะนำไปสู่การเลือกหัวข้อที่สนใจจริงๆ เช่น ถ้าสนใจโรงเรียนมัธยมศึกษา คลิกเลือก Primary and secondary schools

รัฐ Tasmania

รัฐ Tasmania มีเมืองหลวงชื่อ Hobart เมืองหลักๆใน Tasmania มี 3 เมือง คือ Hobart, Launceston และ Devenport เมือง Hobart ได้รับการออกเสียงว่า เป็นเมืองที่ดีที่สุดในทวีปออสเตรเลีย นิวเซีแลนด์ และกลุ่มประเทศทางแปซิฟิกตอนใต้ และเป็นเมืองที่เป็นมิตรมากที่สุดจากนิตยสารการท่องเที่ยว อาทิ Enjoy Travel BBC ยกย่องให้ Cape Grim ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ Tasmania เป็นจุดที่ได้ชื่อว่า มีอากาศที่สะอาดที่สุดในโลก เว็บไซต์แนะนำการศึกษาของรัฐ Tasmania ชื่อ Study Tasmania https://www.studytasmania.tas.gov.au/study

รัฐ Western Australia

รัฐ Western Australia มีเมืองหลวงชื่อ Perth เป็นเมืองหลวงที่มีแสงแดดมากที่สุดกว่าเมืองหลวงแห่งอื่นๆในประเทศออสเตรเลีย อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ 33 ºC ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมไม่ได้มีอากาศหนาวจัดมาก โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละวันประมาณ 18–20 ºC Perth มีเว็บไซต์แนะนำการศึกษาชื่อ Study Perth https://www.studyperth.com.au/

สำหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่ https://www.englishaustralia.com.au/ โดยคลิกเลือก Find a college

ใส่ชื่อเมืองและประเภทของหลักสูตร เช่น ต้องการหาหลักสูตร General Engliah ในเมือง Melbourne

เมื่อคลิกค้นหา จะได้รายชื่อสถานสอนภาษาในเมือง Melbourne จำนวนหนึ่งที่เราจะไปค้นหาข้อมูลได้

Copyright © 2010-2023 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top