จำนวนนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาเติบโตขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 40 ปี

US News รายงานเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่า นักศึกษาต่างชาติหน้าใหม่ยังคงแห่กันไปเรียนที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยมี 48 รัฐรายงานว่า มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีการศึกษา 2022-2023 โดยมีนักศึกษาจากอินเดียเพิ่มขึ้น 35% เป็น 268,923 อินเดียเป็นผู้ส่งออกนักเรียนนักศึกษารายใหญ่เป็นอันดับสองไปยังสหรัฐอเมริกา รองจากจีน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่ดึงดูดที่สำคัญของนักศึกษาชาวอินเดีย นอกจากนี้ นักศึกษาชาวอินเดียยังเป็นหนึ่งในนักศึกษาจำนวน 198,793 คนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (OPT) หรือการทำงานหลังเรียนจบ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาแสวงหาประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติหลังจากสำเร็จการศึกษาเชิงวิชาการแล้ว ตามรายงานปี 2566 ที่เผยแพร่โดยสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ การลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติรายใหม่เพิ่มขึ้น 14% ในปี 2565-2566 นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้น 80% ในปีก่อนหน้า หัวหน้าฝ่ายวิจัย การประเมินผล และการเรียนรู้ของ IIE กล่าวว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนมีจำนวน 298,523 คน เกินระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิดที่ 268,000 คน ในปีการศึกษา 2562-2563 และเกือบแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 300,743 คนในปีการศึกษา 2558-2559 https://opendoorsdata.org/annual-release/international-students/#fast-facts

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ได้มีแค่นักศึกษาชาวอินเดีย แต่ยังรวมถึงนักศึกษาจากภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) โดยมีนักศึกษาต่างชาติจากไนจีเรีย 17,640 คน, กานา 6,468 คน, เคนยา 4,059 คน, เอธิโอเปีย 3,006 คน และแอฟริกาใต้จำนวน 2,713 คน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกวีซ่านักเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาชาวแอฟริกันในปีงบประมาณ 2023 มากกว่า 40,000 คนซึ่งมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนต่างชาติที่เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจากแหล่งต้นทางมากกว่า 200 แห่งในปี 2022-2023 จะพบว่า ใน 25 ประเทศที่ส่งนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่สหรัฐอเมริกามากที่สุด มี 8 ประเทศที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ บังคลาเทศ โคลอมเบีย กานา อินเดีย อิตาลี เนปาล ปากีสถาน และสเปน https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/international-student-numbers-in-u-s-show-fastest-growth-in-40-years และรายงานจาก Open Doors ของ สถาบันการศึกษานานาชาติ

ส่วนสาขาวิชาที่นักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกานิยมมากที่สุดในปีการศึกษา 2022-2023 คือ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Math and Computer Science) วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering) ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) สังคมศาสตร์ (Social Science) และ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวิต (Physical and Life Science)

สถาบันการศึกษานานาชาติหรือ IIE ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติไว้ในรายงาน Open Doors ปี 2022 ว่า มีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,057,188 คน https://opendoorsdata.org/infographic/number-of-international-students-in-2021-22/ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 12 % จากในช่วงปี 2021–2022 และเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ 40 ปี นักศึกษาต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด แม้นักศึกษาจากจีนจะลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.2 % แต่จีนยังคงเป็นประเทศอันดับต้นๆของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด โดยมีนักศึกษาจากจีน 289,526 คนศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา อินเดียซึ่งเป็นอันดับสองรองจากจีนมายาวนานกลับมีตัวเลขการเติบโตอย่างมากคือเพิ่มชึ้น 35 % เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงถึง 268,923 คน

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top