ทุนเรียนต่อไต้หวันประจำปี 2024

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้ประกาศข่าวการขอรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ไต้หวันในปี 2024 สำหรับนักเรียนไทย 2 ประเภท ได้แก่

  • ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน จำนวน 18 ทุน เริ่มรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2024 โดยทุนการศึกษาที่จะมอบให้นี้ มีมูลค่า NTD 40,000 ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าเบ็ดเตล็ด และค่าครองชีพ (หากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกินจำนวน NTD 40,000 จำนวนเงินที่เหลือจะต้องชำระให้กับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเอง) ระยะเวลาของการได้รับทุน คือ 4 ปีสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี, 2 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และ 4 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ผู้สนใจขอรับทุนติดต่อได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในประเทศไทย ทางอีเมล: [email protected] หรือปรึกษากับ LINE @TTedu https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/6398.html หรือ https://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/FileUpload/256702061626125272024-Taiwan-Scholarship-Directions-for-Thai-Students.pdf
  • ทุน Taiwan ICDF Scholarship 2024 เป็นทุนเฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน โดยเป็นทุนหลักสูตรระดับปริญญาโท 29 ทุน และปริญญาเอก 3 ทุน ระยะเวลาของการได้รับทุนมีดังนี้ คือ ปริญญาโทจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา และปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา โดยทุนจะประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน, ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด, ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย), ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท NTD 18,000 ; ปริญญาเอก NTD 20,000), ค่าประกันสุขภาพ และค่าหนังสือเรียน โดยทุนนี้จะปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้สนใจทุนการศึกษานี้สามารถติดต่อจอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388 อีเมล [email protected] https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/4466.html หรือ https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=12507&ctNode=31564&mp=2#aC
  • ทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ทางกระทรวงการต่างประเทศ (MOF)ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาของไต้หวันให้กับนักเรียนนักศึกษาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับไต้หวัน โดยทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. หลักสูตรเสริมความรู้ภาษาจีนกลางก่อนหลักสูตรปริญญา (LEP )ผู้ได้รับทุนอาจจะเรียน LEP เป็นเวลาสูงสุด 1 ปีที่สถาบันสอนภาษาจีนกลาง และ 2. หลักสูตรในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน NTD 28,000 สำหรับหลักสูตร LEP และ NTD 33,000 สำหรับหลักสูตรปริญญา และกระทรวงการต่างประเทศ MOFA ของสาธารณระฐจีน (ไต้หวัน) จะมอบตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเที่ยวเดียว (one way) ให้แก่ผู้ได้รับทุนสำหรับเที่ยวบินตรงไปและกลับจากไต้หวัน และทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาจเสนอให้ผู้ได้รับทุนได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ช่วงระยะเวลาการรับสมัครทุนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ผู้สนใจทุนนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Ms. Judy Chao, tel: +886-2-2882-4564 ext.2396 Fax: +886-2-8861-3491 Email: [email protected] https://en.mofa.gov.tw/cp.aspx?n=1325

ข้อดีของการไปเรียนต่อที่ได้หวัน

ได้หวันอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย จึงสะดวกต่อการเดินทาง ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนที่ได้หวันไม่แพงมากเมื่อเทียบกับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในสหราชอาณาจักร ได้หวันมีสถาบันอุดมศึกษาเกือบ 150 แห่ง มีทุนการศึกษามากมายทั้งทุนจากภาครัฐและทุนจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งในได้หวันติดอันดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของโลก https://www.universityguru.com/universities–taiwan เราปฎิเสธไม่ได้ว่า เกือบจะทุกคนในไต้หวันสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษาประจำชาติได้ และสถาบันการศึกษาไนได้หวันส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน คนได้หวันเองก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นักศึกษาต่างชาติจึงมีโอกาสสูงที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนแมนดาริน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการสร้างโปรไฟล์ที่ดีในการสมัครงานหลังเรียนจบ ไต้หวันจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ไต้หวันยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายคล้ายประเทศตะวันตก ไต้หวันมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีการพัฒนาอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จำนวนมากพูดภาษาอังกฤษและได้รับการฝึกอบรมในต่างประเทศ นักเรียนต่างชาติทุกคนที่อยู่นานกว่า 6 เดือนจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการดูแลสุขภาพในไต้หวันมีราคาถูกเนื่องจากระบบเป็นของกลาง https://www.studyintaiwan.org/stay/care

ไต้หวันยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยและการศึกษา ไทเปติดอันดับที่ 22 ของเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2024 ในขณะที่กรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 47 https://worldpopulationreview.com/world-city-rankings/safest-cities-in-the-world ทุนการศึกษาไต้หวันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สนใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศควรคว้าไว้

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top