ไต้หวันใช้ภาษาอังกฤษในการสอนระดับอุดมศึกษา

ได้หวันนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะหลักสูตรในได้หวันส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว ยังจะมีโอกาสในการฝึกฝนอภาษาจีนแมนดารินอีกด้วย เว็บไซต์ Study in Taiwan (https://www.studyintaiwan.org/search/programs?degree=-1&field=0&subject=0&class_language=1&region=0&school_name_en=) ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในไต้หวันไว้ 5 กลุ่ม คือ

  • Group A เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษมากกว่า 90%
  • Group B เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษประมาณ 75-90 %
  • Group C เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษประมาณ 50-74%
  • Group D เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษน้อยกว่า 50%
  • Group E เป็นหลักสูตรที่ใชภาษาจีนในการสอน

Group A over 90% Taught in English

Group B 75-90% Taught in English

Group C 50-75% taught in English

Group D below 50% Taught in English

Group E Taught in Chinese

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ไต้หวันสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ( Taiwan Education Center Thailand) ซึ่งมี 3 ศูนย์ คือ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University), ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง (National Chung Hsing University) และ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) https://www.tecthailand.com/ ภายใต้เว็บไซต์จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษามากมาย อาทิ ทุนการศึกษา ข้อมูลเรียนต่อไต้หวัน ข้อมูลเรียนภาษาจีน เป็นต้น ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลเรียนต่อไต้หวัน” จะมีข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหมาระกับผู้ที่ต้องการใช้สองภาษาในการเรียนที่ไต้หวัน https://drive.google.com/file/d/1bZx3iWcALbgNaoVAqEnqPohsw0R-RwnA/view

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top