ไปเรียน MBA ที่ไต้หวันกัน

มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษและเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกด้วย

National Taiwan University (NTU)

NTU ตั้งอยู่ที่เมือง Taipei : https://find-mba.com/schools/asia/taiwan/national-taiwan-ntu ถ้าเข้าไปศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย National Taiwan University โดยตรง จะพบว่า จากประวัติของมหาวิทยาลัย NTU ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาในปีคศ. 1928 ในชื่อ Taihoku Imperial University และได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนกระทั่งปี 1945 กลายเป็น National Taiwan University มีคณะต่างๆทั้งหมด 16 คณะ และมีนักศึกษามากกว่า 35,000 คน ในส่วนคณะบริหารธุรกิจมี 9 สาขาวิชาให้เลือกเรียน https://management.ntu.edu.tw/en/college_intro/intro_ba College of Management ของ NTU มีแผนพัฒนาให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกอยู่ตลอด จน College of Management ของ NTU ได้รับการรับรองจาก 2 หน่วยงานที่สำคัญในการศึกษาวิชาบริหารธุรกิจ คือ AAPBS (Association of Asia-Pacific Business Schools) และ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)

National Chengchi University (NCCU)

NCCU ตั้งอยู่ที่เมือง Taipei National Chenhchi University ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 12 คณะ มหาวิทยาลัยนอกจากจะได้รับการรับรองจากหน่วยงานเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆในระดับนานนานชาติแล้ว มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของ PIM Network Partnership in International Management ด้วย https://www.nccu.edu.tw/p/426-1000-5.php?Lang=en สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก AACSB, EQUIS และมีวิชาให้เลือกเรียน 12 สาขาวิชา https://commerce.nccu.edu.tw/en/depart1 หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 100% คือ International MBA : https://imba.nccu.edu.tw/ ไฮไลท์ของหลักสูตรคือ ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดทั้งหลักสูตร และมีนักศึกษาต่างชาติ 50% นักศึกษาไต้หวัน 50% และมีโอกาสฝึกงานกับบริษัททั้งที่เป็นของไต้หวันและของต่างชาติ นอกจากนี้ นักศึกษาไทยยังสามารถติดต่อกับสำนักงานตัวแทน National Chengchi University ในประเทศไทยได้โดยตรง ซึ่งตั้งอยู่ที่ สมาคมจงหัวเเห่งประเทศไทย ชั้น 3, 52 ซอยสะพานคู่, ถนนพระราม 4, เเขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 https://nccuoverseas.nccu.edu.tw/Post/989 ผู้สนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษล้วนๆยังสามารถค้นหารชื่อหลักสูตรและระดับปริญญาที่สอน รวมทั้งทุนการศึกษาอีกด้วย https://nccuoverseas.nccu.edu.tw/Post/994

National Taiwan University of Science and Technology (NUST

NUSt ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1974 ภายใต้ชื่อ National Taiwan Institute of Technology (NTIT) เป็นอุดมศึกษาแห่งแรกในระบบการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของประเทศไต้หวัน NTIT ได้รับการยกระดับเป็นสถานะมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น “National Taiwan University of Science and Technology” หรือที่รู้จักในชื่อ “Taiwan Tech” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1997 Taiwan Tech ประกอบด้วย 7 คณะ และมีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตหลักใน Taipei และวิทยาเขตสาขาที่ Tu-Cheng, Keelung, Gong-Guan และ Chupei Taiwan Tech มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษจำนวน 26 หลักสูตร https://www.ntust.edu.tw/var/file/0/1000/img/995960036.pdf

หลักสูตร Management ของ Taiwan Tech ได้รับการรับรองจาก AACSB และ EQUIS https://www.management.ntust.edu.tw/p/412-1031-9978.php?Lang=en และมีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ https://www.management.ntust.edu.tw/p/412-1031-9923.php?Lang=en Taiwan Tech ยังได้จับมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจัดทำหลักสูตรร่วมกันที่เรียกว่า Dual Degree https://www.management.ntust.edu.tw/p/412-1031-9925.php?Lang=en

National Tsing Hua University

NTHU มีประวัติว่า มหาวิทยาลัย National Tsing Hua Universityก่อตั้งขึ้นในกรุงปักกิ่งในปี 1911 ในชื่อ “Tsing Hua Academy” ต่อมาในปี 1956 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Tsing Hua ได้รับการก่อตั้งขึ้นอีกครั้งณ.ที่ตั้งปัจจุบันในเมือง Hsinchu ประเทศไต้หวัน National Tsing Hua University ประกอบด้วย 14 คณะ โดยคณะ Technology Management มี 12 สาขาวิชาให้เลือก ซึ่ง International MBA เป็นหลักสูตรเดียวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน https://imba.nthu.edu.tw/index.php

National Taipei University

NTPU ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของ Taiwan Provincial College of Public Administration, Administrative Extension Program, Taiwan Provincial College of Law and Business และ College of Law and Business, Taiwan Provincial Chung-Hsin University ปี 2000 สถาบันได้เปลี่ยนผ่านเป็น National Taipei University ซึ่งรวมถึงวิทยาเขตที่ Taipei (มี Mingsheng และ Chienkuo) และที่ Sanxia (เขต New Taipei City) ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2011 NTPU ได้ก่อตั้ง “United Taipei University System” ประกอบด้วย National Taipei University of Technology และ Taipei Medical University มี 7 คณะ ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ MBA in Finance จะเป็นหลักสูตรที่ใช้ถาษาอังกฤษในการสอน http://www.gmba.ntpu.edu.tw/web/about/about.jsp?cp_id=CP1702374777655

National Taipei University of Technology

NTUT ก่อตั้งขึ้นในปี 1912 https://www-en.ntut.edu.tw/index.php?Lang=en เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ในปี1948 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Provincial Taipei Institute of Technology เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 5 ปี และในปี 1997 โรงเรียนได้รับการเลื่อนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น National Taipei University of Technology (Taipei Tech) มีทั้งหมด 6 คณะ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 26 หลักสูตร และปริญญาเอก 17 หลักสูตร สถานที่ตั้งของ Taipei Tech อยู่ในจุดที่ง่ายและสะดวกต่อการเดินทาง โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (Taipei Metro) สถานี BL14 Zhongxiao Xinsheng คือสถานีที่จะเดินไป NTUT ได้

ภายใต้ College of Management ของ NTUT ได้รับการรับรองจาก AACSB หลักสูตร International Master of Business Administration Program(IMBA) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน https://imba.ntut.edu.tw/p/412-1085-5366.php?Lang=en

National Yang Ming Chiao Tung University

NYCU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2021 ผ่านการควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ National Yang-Ming University และ National Chiao Tung University Yang MingUniversity เน้นการวิจัยชีวการแพทย์ และ Chiao Tung University เน้นการวิจัยการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน เพื่อเสริมการศึกษาแพทย์ศาสตร์ NYCU ยังมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Yilan นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศิลปะมหาวิทยาลัย National Yang-Ming Chiao Tung University Arts Centre เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนิทรรศการ ศิลปะ การแสดง เวิร์คช็อป การบรรยายในที่สาธารณะโดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ รางวัลวรรณกรรมและภาพถ่าย National Yang Ming Chiao Tung University ประกอบด้วยคณะต่างๆ 15 คณะ College of Management ของ NYCU ได้รับการรับรองจาก AACSB https://com.nycu.edu.tw/index.php?option=module&lang=en&task=pageinfo&id=271&index=4 หรือ https://drive.google.com/file/d/1L_KSQ3P6-OlLmlyUiSs_bE68mDp7wAKD/view?pli=1

Asia University

Asia university ตั้งอยู่ที่เมือง Taichung ได้รับการประเมินว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในไต้หวัน และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการสอนเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน Asia University ยังติดอยู่ในอันดับที่ 99 จาก 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี https://web.asia.edu.tw/EN/main.php?Superiority/superiority Asia Management College เป็น 1 ใน 8 คณะ ที่ Asia University เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจของ Asia University ได้รับการรับรองจาก AACSB โดยหลักสูตรที่เปิดสแนเป็นภาษาอังกฤษจะมี EMBA, Ph.D. in Strategy and Development of Emerging Industries และ Dual Degree Program ( https://dual.asia.edu.tw/en/schools) สำหรับ Dual Degree Programs จะเป็นหลักสูตรร่วมกับ Middlesex University, England, Business & Hotel Management School, Switzerland, California State University, San Bernardino, USA, Rennes School of Business, France, University of the West of England, Northern Illinois University, USA, Universityof Victoria, Canada, Montpellier Business School, France และ Maurer School of Law: Indiana University Bloomington ผู้สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ https://dual.asia.edu.tw/en/system

Fu Jen Catholic University ตั้งอยู่ที่ Taipei มี 15 คณะที่เปิดสอน โดย Department of Industry and Business Management ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ. 1963 ปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น Department of Business Administration และกลายเป็น College of Business ในปีคศ. 1969 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น College of Management ในปีคศ. 1982 หลักสูตรบริหารธุรกิจของ Fu Jen Catholic University ได้รับการรับรองจาก AACSB ในปี 2009 Fu Jen Catholic University ได้ร่วมกับ University of San Francisco (USA) และ Institut Quimic de Sarria (Spain) จัดตั้งหลักสูตร Master in Global Entrepreneurial Management triple-degree program ในช่วงหนึ่งปี นักศึกษาจะใช้เวลาในแต่ละสถาบัน และได้รับปริญญาโท 3 ใบ ซึ่งปัจจุบันไม่มีหลักสูตรนี้เปิดสอนแล้ว คณะบริหารธุรกิจของ Fu Jen Catholic University จะมีหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร https://www.management.fju.edu.tw/en/academics/detail.php?cid=2

อย่างไรก็ตาม Fu Jen Catholic University มีหลักสูตร MBA in International Management ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ https://www.management.fju.edu.tw/esubweb/immbaengindex/subedit.php?EID=24 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เรียน 2 ปี ที่ Fu Jen Catholic University หรือจะเลือกเรียนเป็น Dual Degree กับมหาวิทยาลัยที่เป็น Partners ได้แก่ University of Michigan-Flint (UM-Flint, USA), Queensland University of Technology (QUT, Australia), Kedge Business School (Kedge, France) หรือ IQS School of Management (IQS, Spain)

I-Shou University

I-Shou University ตั้งอยู่ที่เมือง Kaohsiung City เดิมชื่อ Kaohsiung Polytechnic Institute (KPI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 KPI ได้รับการอัปเกรดอย่างเป็นทางการและเปลี่ยนชื่อเป็น I-Shou University ในปี 1997 เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยครบวงจรระดับนานาชาติ ในปี 2010 ทาง I-Shou University ได้ก่อตั้ง School of Chinese Medicine for Post Baccalaureate และในปี 2013 ได้ก่อตั้ง School of Medicine for International Students ซึ่งเป็นโปรแกรมการแพทย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียวในไต้หวัน ปัจจุบัน ISU มีวิทยาลัย 11 คณะรวมถึง School of Medicine for International Students) คณะบริหารธุรกิจมีวิชาให้เลือกเรียน 7 สาขาวิชา https://oica.ishouuniversity.com/study/

Chang Gung University

Chang Gung University ตั้งอยู่ที่เมือง Taoyuan City มีคณะที่เปิดสอนทั้งหมด 4 คณะ คือ College of Management, College of Engineering, College of Intelligent Computing และ College of medicine สำหรับคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร MBA จะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ https://cm-sb.cgu.edu.tw/p/412-1094-11902.php?Lang=en

National Chung Cheng University (NCCU)

NCCU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของไต้หวันในช่วงทศวรรษ 1980 NCCU จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีผู้ล่วงลับ CHIANG Kai-Shek และเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน พื้นที่หยุนหลิน เจียอี้ และไถหนาน (Yun-lin, Chia-yi, and Tainan) โดยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1989 มี 5 คณะคือ วิทยาลัยมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนิติศาสตร์และวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 และ 1999 ในปัจจุบันมี 11 คณะ College of Management ได้รับการรับรองจาก AACSB มี 8 สาขาวิชาที่เปิดสอน https://colmgt.ccu.edu.tw/?Lang=en สาขาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษคือ International Master Program in Global Finance

National Central University

National Central University ตั้งอยู่ที่เมือง Jung-li City ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกิดจาก ในปี 1902 ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) Chang Chih-Tung ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐ Liangjiang ได้ก่อตั้งโรงเรียน Sanjiang Normal School ในเมืองหนานจิง (Nanjing) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น National Nanjing Normal College ในปี 1915 นับเป็นจุดกำเนิดของการศึกษารูปแบบใหม่ในประเทศจีนและยังเป็น การก่อตั้ง National Central University ขึ้นมา National Central University ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในไต้หวันในปี 1962 ถือเป็นการที่ได้หวันตอบสองต่อการเกิด the International Geophysical Year National Central University ได้ย้ายจากเมืองเหมียวลี่ (Miaoli)ไปที่จงลี่ (Zhongli) ในปี 1968 มกาวิทยาลัยมีทั้งหมด11 คณะ School of Business ได้รับการรับรองจาก AACSB หลักสูตร IMBA เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน https://imba.mgt.ncu.edu.tw/en/article/Program%20Design

มี 4 major ให้เลือกเรียน และมี Dual degree กับ Arizona State University หรือ Western Sydney University

Tunghai University

Tunghai University ในปัจจุบันมีเปิดสอน 10 คณะ College of Management มี 8 Departments ให้เลือกเรียน Global MBA เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน https://gmba.thu.edu.tw/web/about/page.php?scid=35&sid=38&lang=en

Southern Taiwan University of Science and Technology

Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ตั้งอยู่ที่ Tainan City ถือกำเนิดจาก Nan-Tai Junior College of Engineering ในปี 1969 และพัฒนาเป็น Southern Taiwan University of Technology (STUT) ในปี 1999 ในปีคศ. 2000 เริ่มมีหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตเปิดสอน ในปีคศ. 2002 มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกและได้พัฒนากลายเป็น Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ในปีคศ. 2012 มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 คณะและ 4 ศูนย์การเรียนรู้ College of Business STUST ได้รับการรับรองจาก AACSB มีหลักสูตรปริญญาตรี 9 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร

โดยมีหลักสูตร Global Master of Business Administration สอนเป็นภาษาอังกฤษ

Chung Yuan Christian University(CYCU)

CYCU เดิมคือ Chung Yuan Christian College of Science and Engineering (CYCC) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 1955 ซึ่งเกิดจากในปี 1953 กลุ่มนักการศึกษาที่เป็นคริสเตียนและคนในสังคมชั้นสูงในท้องถิ่นได้รวมตัวกันคิดที่จะจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ในไต้หวัน เพื่อฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตามจิตวิญญาณของคริสเตียน หลังจากการเตรียมการนานและเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จึงเกิด Chung Yuan Christian College of Science and Engineering (CYCC) ตอนก่อตั้งมีเพียง 4 แผนก คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมโยธา ต่อมา CYCC ขยับฐานะกลายเป็นเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนชื่อเป็น Chung Yuan Christian University (CYCU) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1980 มีทั้งหมด 9 คณะ College of Business ของ CYCU ได้รับการรับรองจาก AACSB และ EFMD Global (EFMD Global เป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร เกิดขึ้นเมื่อปี 1972 จัดเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะประเภทโรงเรียนทางธุรกิจ หลักสูตรโรงเรียนธุรกิจ และมหาวิทยาลัยขององค์กร) CYCU International Master of Business Administration เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

ไฮไลท์ของหลักสูตรคือ นักศึกษาต่างชาติที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ได้เรียนภาษาจีนฟรีนาน 1 ปีและอื่นๆ

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top