Thomas Jefferson หนึ่งในผู้ทำให้เกิดวิชาสถาปัตยกรรมในสหรัฐอเมริกา

Thomas Jefferson (13 เมษายน พ.ศ. 1743 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 1826) เป็นทั้งรัฐบุรุษ นักการทูต ทนายความ นักปรัชญา ผู้เขียนหลักปฏิญญาอิสรภาพ (ค.ศ. 1776) และเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1801-1809) และยังเป็นสถาปนิกที่มีพรสวรรค์ด้านอาคารสไตล์นีโอคลาสสิก Thomas Jefferson เป็นผู้ออกแบบ Monticello (ค.ศ.1769–1809 ) ซึ่งเป็นบ้านไร่ของเขา และ ‘หมู่บ้านทางวิชาการ’ ( Academical Village) ในอุดมคติของเขา (ค.ศ. 1817–1826 ) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ University of Virgina คณะกรรมการกำกับดูแล Board of Visitors เดิมประกอบด้วยประธานาธิบดีสหรัฐ 3 คน ได้แก่ Thomas Jefferson (เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯระหว่างปีค.ศ. 1801-1809), James Madison (เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯระหว่างปีค.ศ. 1809-1817 ), and James Monroe (เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯระหว่างปีค.ศ. 1817-1825 ) James Monroe ถือว่าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย Viginia โดย University of Virginia ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1819 ในฐานะอธิการบดี 2 คนแรกของมหาวิทยาลัย ประธานาธิบดี Jefferson และ Madison มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดย Thomas Jefferson เป็นผู้ออกแบบทั้งหลักสูตรการศึกษาดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัย https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Virginia#Academical_Village

ในปีค.ศ.1743 ที่ Thomas Jefferson เกิด ยังไม่มีสถาบันใดในสหรัฐอเมริกาเปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Jefferson ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม แต่มีความสนใจในสถาปัตยกรรม ความสนใจในสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากการเข้าเรียนที่ College of William and Mary ในปี ค.ศ. 1760 ในเวลานั้น Jefferson ซื้อหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมชื่อ Four Books of Architecture ของ Andrea Palladio ซึ่งอาจจะเป็นฉบับแปลของ Giacomo Leoni หนังสือที่สำคัญที่สุดของ Jefferson ได้แก่ หนังสือสถาปัตยกรรมและกฎเกณฑ์สำหรับการวาดของ James Gibbs’ หนังสือ 10 เล่มทางสถาปัตยกรรมของ Vitruvius’ และสถาปัตยกรรมที่เลือกสรร ( Selective Architecture) ของ Robert Morris มาศึกษาเอง ( https://www.varsitytutors.com/earlyamerica/jefferson-primer/thomas-jefferson-education-architect )

Thomas Jefferson ได้ผสมผสานความหลงใหลในด้านการศึกษาและสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1804 เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งเวอร์จิเนีย ( Virginia legislators) เข้ามาหาเขา เพื่อขอคำแนะนำในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐตามแนวคิดการออกแบบของเขา เขาได้อธิบายเค้าโครงที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากของ William and Mary College ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างส่วนใหญ่ที่รู้จักกันในชื่ออาคาร Wren Building เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้และภัยจากโรคระบาดในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอาคารหลังเดียว Jefferson จึงเสนอสิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยอาคารเดี่ยวที่ใช้เป็นทั้งหอพักและหอพักของอาจารย์ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่มีหลังคาต่อเนื่องซึ่งเปิดออกสู่ห้องพักของนักศึกษา เขาระบุว่า บ้านของศาสตราจารย์แต่ละคนควรมีห้องส่วนตัวบนชั้นสอง และห้องเรียนสาธารณะในชั้นแรก และควรจัดอาคารหลังนี้ “รอบๆ ลานหญ้าและต้นไม้ที่เปิดโล่ง” เขาเรียกแนวคิดของเขาว่า “ Academical Village” ( https://encyclopediavirginia.org/entries/university-of-virginia-the-architecture-of-the/) อย่างไรก็ตาม การเดินสายไฟฟ้าผิดพลาดก็เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ Rotunda ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1895 ซึ่งทำลายส่วนต่อขยายและอาคาร Rotunda แต่ก็ได้รับการบูรณะในเวลาต่อมา https://rotunda.virginia.edu/history

ในปี ค.ศ. 1822 University of Virginia ได้พิมพ์ภาพวาดการออกแบบของ Jefferson ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก เรียกว่า Maverick Plan ตามชื่อช่างแกะสลัก Peter Maverick ภาพวาดอธิบายแผนผังและหน้าที่ของอาคารต่างๆ ที่สำคัญคือกำหนดช่องว่างสองช่องระหว่างสนามหญ้าและสนาม: สวนและสนามหญ้า เช่นเดียวกับที่ Monticello หมู่บ้าน Academical Village มีพื้นที่ใช้งานได้จริงมากมายซึ่งล้วนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง การก่อสร้างหมู่บ้านวิชาการ (Academical Village) เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1817 โดยมีศาลาที่ 7 (Pavilion VII) ด้วย และการก่อสร้างใช้เวลานานกว่านักเรียนกลุ่มแรกจะมาถึงในวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1825 Thomas Jefferson เสียชีวิตในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1826 อาคารสุดท้ายของอาคารเดิมคือ Rotunda ในที่สุดก็สร้างเสร็จในเดือนกันยายนถัดมา

แม้ว่า Jefferson จะเฝ้าดูโครงการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเสียชีวิต Jefferson ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1819 เท่านั้น Jefferson ได้มอบหน้าที่นี้ให้กับผู้คุมของมหาวิทยาลัย Arthur S. Brockenbrough ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษของการก่อสร้าง สถาบันแห่งนี้ได้รับสมัครช่างก่อสร้างที่มีทักษะจำนวนหนึ่งที่เคยทำงานใน Monticello บ้านของ Thomas Jefferson รวมถึงช่างไม้ James Dinsmore และ John Neilson และช่างก่อสร้างอื่นๆอีกมาก ในปี 1987 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) รับรอง Academical College ของ University of Virginia พร้อมกับ Monticello ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นการระบุว่า เป็นความสำเร็จที่สำคัญของมนุษย์ และเพิ่มการอภิปรายเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาคารในอนาคต ( https://whc.unesco.org/en/list/442/ )

ในปี ค.ศ. 1814 Jefferson เสนอให้จัดตั้งหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมใน School of Mathematics ของ University of Virginia แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาสถาปนิกและนักคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในเวลานั้นมาร่วมงานได้ ทำให้ University of Virginia ต้องล่าช้าในการเข้าไปสู่วงการสถาปัตยกรรมมานานหลายปี การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มต้นในปีคศ 1865 ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากการก่อตั้งสถาบัน MIT และ หลังจาก Thomas Jefferson เสียชีวิตได้ 39 ปี ดังนั้นจึงไม่อาจปฎิเสธได้ว่า Thomas Jefferson คือบุคคลแรกๆที่พยายามผลักดันให้เกิดการเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

University of Virginia ที่ Thomas Jefferson ก่อตั้งต้องใช้เวลานานกว่า 100 ปีหลังจากการเสียชีวิตของ Thomas Jefferson จึงได้เกิด School of Architecture ขึ้นในปีค.ศ. 1919 โดยเกิดโรงเรียนวิจิตรศิลป์ ( School of Fine Arts) ขึ้นมาก่อนอยู่ภายใต้การดูแลของ Sidney Fiske Kimball ซึ่งเป็นชื่อห้องสมุดวิจิตรศิลป์ของมหาวิทยาลัยด้วย Kimball เป็นสถาปนิกชาวอเมริกัน, นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ และในฐานะผู้บุกเบิกด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในสหรัฐอเมริกา Kimball มีบทบาทสำคัญในการบูรณะ Monticello และ Stratford Hall Plantation ในรัฐ Viginia https://en.wikipedia.org/wiki/Fiske_Kimball ต่อมาในปีค.ศ. 1954 มหาวิทยาลัยได้ยุบ School of Fine Arts และรวมเข้ากับ College of Arts and Sciences เกิดเป็น School of Architecture https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Virginia_School_of_Architecture ทำให้ความฝันของบุรุษผู้มาก่อนกาลประสบความสำเร็จได้ในปีที่ 140 หลังจากเสนอหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรมให้กับ University of Virginia เมื่อปีค.ศ.1814

Copyright © 2010-2024 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top