govisaeduadmin

California Community College System วิทยาลัย 2 ปีในรัฐ California

California Community College System เป็นระบบวิทยาลัยของรัฐบาล ที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนนาน 2 ปีหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย California Community College System อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Board of Governors of the Community Colleges และกรรมการจาก 73 Community College Districts ในรัฐ California มี ปัจจุบันมี Community Colleges ทั้งหมดรวม 115 แห่ง Fresno City College เป็น Community College แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในรัฐ California เกิดมาจากการพัฒนาและขยายตัวของ Fresno High School C. L. McLane ผู้กำกับโรงเรียน Fresno High School ได้ดำริเห็นความจำเป็นที่จะต้องขยายการสอนในระดับวิทยาลัยให้กับนักเรียนในละแวก San …

California Community College System วิทยาลัย 2 ปีในรัฐ California Read More »

California State University System คืออะไร

California State University System คือ ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐ California อีกระบบหนึ่ง ประกอบด้วย 23 วิทยาเขต ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ https://www.calstateonline.net/Cal-State-Campuses ตามรูป California State University System อยู่ภายใต้การบริหารงานของ The Trustees of the California State University โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Long Beach ในรัฐ California California California State University ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนสอนฝึกหัดครูประเภท Normal School โรงเรียนที่เป็นจุดเริ่มต้นของ California State University ชื่อ Minns Evening Normal School ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1857 โดย George Washington Minns George W. …

California State University System คืออะไร Read More »

มารู้จัก University of California System กัน

กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลในรัฐ California จัดแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆคือ California Community College System California State University System University of California System University of California System Campus แห่งแรกเลยคือ University of California/ Berkeley ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 มีนาคม 1868 (ตรงกับปีพ.ศ. 2411) โดยผู้ก่อตั้งครั้งแรก Henry Durant ศาสนาจารย์ผู้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Yale ได้ย้ายจากรัฐ Massachusetts มาอยู่ที่รัฐ California และได้ก่อตั้งโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กชายชื่อ Contra Costa Academy ขึ้นที่เมือง Oakland เมื่อปีค.ศ. 1853 และได้รับการประกาศให้เป็น College of California ในปีค.ศ. …

มารู้จัก University of California System กัน Read More »

UK เปลี่ยนกฎในปี 2020 ให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ 2 ปี ใน UK หลังเรียนจบ

ในปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานใน UK ได้ 4 เดือนหลังเรียนจบ https://www.theguardian.com/education/2019/sep/10/uk-work-visas-for-foreign-graduates-to-be-extended-to-two-years แต่ หลังจากยอดนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักรลดลงมาหลายปี จนทำให้นาย Jo Johnson ต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่รับผิดชอบดูแลงานด้านมหาวิทยาลัย ( Universities Minister) เมื่อปี 2018 มีนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักร 460,000 คน และสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 คน ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพราะนักศึกษาต่างขาติจะนำมาซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 26 พันล้านปอนด์มาสู่สหราชอาณาจักร รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี Theresa May จึงได้เตรียมการออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น ด้วยการอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ 2 ปีหลังจากศึกษาจบหลักสูตรปริญญาในสหราชอาณาจักร กฎหมายใหม่นี้เป็นที่ดึงดูดนักศึกษาในเอเซียใต้ โดยเฉพาะนักศึกษาจากอินเดีย The Pie Weekly คาดการณ์ว่า จะมีนักศึกษาต่างชาติแห่สมัครไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นในอีก 18 เดือนข้างหน้า และสาขาวิชาที่จะได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติสูง ได้แก่ วิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, วิชา Computer Science, วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี่ ส่วน IDP Connect …

UK เปลี่ยนกฎในปี 2020 ให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ 2 ปี ใน UK หลังเรียนจบ Read More »