govisaeduadmin

นิทรรศการการศึกษาต่อระดับโรงเรียนและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรประจำปี 2562

บริติชเคานซิล กรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรใน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น. ที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถเดินทางไปชมงานได้โดยใช้รถไฟฟ้า BTS ชิดลม https://th.registration.study-uk.britishcouncil.org/ ภายในงานมีรายการสัมมนาที่น่าสนใจเข้าฟังหลายรายการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองและนักเรียน ในอันที่จะทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร ความแตกต่างระหว่างระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักร วิธีการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในโรงเรียนมัธยมของสหราชฮาณาจักร ทุนการศึกษา จะได้มีข้อมูลเตรียมวางแผนต่อยอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อที่สหราชอาณาจักรในอนาคตได้อย่างเข้าใจ หัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ เจาะลึกหลักสูตร A Level, BTEC, IB และ International Foundation ต่างกันอย่างไร แบบไหนเหมาะกับลูกของเรา เคล็ดลับการเรียนเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford และ Cambridge ทุน Inspire ประจำปี 2019 รายชื่อโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันภาษาที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ Abbey DLD Colleges Bellerbys College Cardiff …

นิทรรศการการศึกษาต่อระดับโรงเรียนและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรประจำปี 2562 Read More »

CUNY คืออะไร

CUNY ย่อมาจากชื่อเต็มคือ The City University of New York CUNY จัดว่าเป็นอีกหนึ่งระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน New York ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Towsend Harris เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่น เป็นคนต้นคิดให้การศึกษาฟรีแก่บุคคลทั่วไปใน New York เมื่อปีค.ศ. 1847 และผู้ว่าการรัฐ Nelson Rockefeller เป็นผู้ลงนามทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในสภาแห่งรัฐ New York รับรองการรวมกลุ่มวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยภายใต้ระบบการบริหารงานแบบ CUNY ในปีค.ศ. 1961 CUNY ประกอบด้วยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 25 แห่ง โดยแบ่งลักษณะสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารแบบ CUNY ออกเป็น 3 ประเภทคือ วิทยาลัยชุมชน ( Community College ) จำนวน 7 แห่ง Senior Colleges หรือ Four Year Colleges จำนวน …

CUNY คืออะไร Read More »

ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ( Homeland Security Department) ได้มีประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป https://www.ice.gov/news/releases/new-increased-fees-international-students-exchange-visitors-sevp-certified-schools หรือจากเว็บไซต์ https://studyinthestates.dhs.gov/2019/05/sevp-announces-changes-to-program-fees ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท F และ M จะขึ้นราคา150 ดอลล่าร์สหรัฐจากราคาเดิม 200 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมเป็น 350 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่วีซ่าประเภท J จะไม่ได้ขึ้นราคาทุกประเภทของกลุ่มวีซ่า J ได้แก่ วีซ่า J ที่ไปทำงาน Work and Travel, ผู้ไปทำงานเลี้ยงเด็ก Aupair, หรือผู้ไปทำงานเป็น Camp Counselor ยังคงใข้ราคาเดิมคือ 35 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ที่ได้รับทุนไปเรียนและจะต้องยื่นวีซ่าประเภท J …

ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

มารู้จัก SUNY, The State University of New York กัน

SUNY ย่อมาจากคำเต็มๆว่า The State University of New York เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา SUNY เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1948 ในปีที่เริ่มก่อตั้งนั้น SUNY จะประกอบด้วย 29 มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยครูอีก 11 แห่ง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในระบบ SUNY จำนวน 64 แห่ง เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวน 34 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน (Community College) จำนวน 30 แห่ง SUNY มีนักศึกษาทุกวิทยาเขตรวมกันประมาณ 424,051 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 22,000 คนจาก 180 ประเทศ SUNY มีสำนักงานบริหารตั้งอยู่ที่เมือง Albany วิทยาเขตที่ได้ขื่อว่าใหญ่ที่สุด และได้รับเงินสนับสนุนในการทำวิจัยมากที่สุดคือ The University at Buffalo ในระบบ SUNY มีวิทยาเขตที่จัดว่าเป็น …

มารู้จัก SUNY, The State University of New York กัน Read More »