govisaeduadmin

ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19

สหราชอาณาจักรอังกฤษกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศไปยังประเทศอังกฤษจะต้องแสดงผลการทดสอบ Covid-19 ว่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าจะต้องดำเนินการตรวจก่อนหน้าเดินทาง 72 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้ประกาศใช้มาตรกาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2021ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2021 และจะมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดทั้งทางอากาศ ทางทะเล หรือทางรถไฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสกอตแลนด์ Michael Matheson ได้ประกาศใช้นโยบายเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing/ รวมทั้งรัฐบาลเวลส์ก็สั่งให้ผู้เดินทางกลับเข้าเวลส์ต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักร https://www.bbc.com/news/uk-55582116 ทั้งนี้เป็นผลสิบเนื่องมาจาก ความวืตกกังวลเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกาใต้อยู่ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจว่า วัคซีนที่คิดค้นได้นั้นจะสามารถทำงานกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ตั้งแต่แรกหรือไม่ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงมันก่อน เว็บไซต์รัฐบาลอังกฤษจึงออกประกาศเตือนผู้โดยสารขาเข้าประเทศอังกฤษไว้ดังนี้ คือ https://www.gov.uk/government/news/mandatory-covid-19-testing-introduced-to-bolster-border-measures ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ปอนด์ ผู้เดินทางเข้าประเทศยังจำเป็นต้องกักตัว 10 วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ แม้จะมีผลตรวจโควิดเป็นลบก็ตาม ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น (รวมทั้งประเทศไทย) ผู้เดินทางยังต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าอังกฤษตามปกติ ( …

ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 Read More »

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปลิซในการสอน แต่หลังจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศโปแลนด์ปรับตัวเข้าสู่กระบวนการโบโลนย่า หลายหลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสอน ในบางสาขาวิชา เช่น สายศิลปะ ดนตรี หลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาโปลิซอยู่ อาจจะมีบางวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ถ้าผู้สมัครสนใจไปเรียนสาขาวิชาดังกล่าว ผู้สมัครอาจจะเขียนอีเมล์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยก่อนยื่นส่งสมัคร ถ้าต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การไปศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ ผู้เรียนจะใช้เวลาอยู่ในประเทศโปแลนด์นานประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้เรียนน่าจะหาโอกาสเรียนภาษาโปลิซดูบ้าง เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานได้หลายอย่างเพื่มขึ้นหลังจากเรียนจบ https://polandunraveled.com/can-foreign-students-work-in-poland/ รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม University มีอาทิ เช่น Adam Mickiewicz University in Poznan มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (http://international.amu.edu.pl/bachelor-degree-programs/) คือ BA in English and Chinese Studies, BA in European Legal Studies, BA in English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies, BA in International …

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน Read More »

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์ได้ปรับโครงสร้างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกระบวนการโบโลนย่า (Bologna Process) ภายใต้การกำกับของเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรป (European Higher Education Area-EHEA) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องการยอมรับคุณสมบัติร่วมกันของอุดมศึกษาในยุโรป และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของระบบอุดมศึกษา ตลอดจนทำให้เกิดการผ่อนคลาย ความคล่องตัวของบุคลากร และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุโรป หนึ่งในคุณสมบัติหลักของกระบวนการโบโลนย่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติในแต่ละประเทศ การพัฒนาเกณฑ์และขั้นตอนที่แต่ละประเทศจะใช้เพื่อตรวจสอบว่า กรอบงานระดับชาติเข้ากันได้กับกรอบความครอบคลุมคุณสมบัติของเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งยุโรป (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area หรือ FQ-EHEA) โดยระดับการศึกษาประกอบด้วยสามระดับ คือ First Cycle, Second Cycle และ Third Cycle แต่ละระดับจะมีตัวบอกวัดความสามารถและความสำเร็จทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระดับนั้น ๆ http://www.ehea.info/page-three-cycle-system EQF หรือ The European Qualification Framework จะเป็นเครื่องมือแปลขนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการสื่อสารและเปรียบเทียบระหว่างระบบคุณวุฒิของประเทศต่างๆในยุโรป โดยอ้างอิงจากผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ( http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Qualification-Framework-And-Recognition.pdf) โครงสร้างของ Three Cycle …

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ Read More »

ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ

ประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป มีพรมแดนประเทศติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน สาธารรัฐเบราลุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย และสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนทางตอนเหนือเป็นพรมแดนตามธรรมชาติคือเป็นแนวยาวเลียบริมฝั่งทะเลบอลติค และแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นเขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย เมืองหลวงของโปแลนด์คือ กรุงวอร์ซอ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ประเทศโปแลนดฺ์เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ทให้มีนักลงทุนจากยุโรปตะวันคก และแม้แต่จากสหรัฐอเมริกาและเอเซียต่างก็เดินทางเข้าไปทำธุรกิจในประเทศโปแลนด์ เช่นเดียวกันในวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในโปแลนด์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีโครงการทำสัญญาทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จนทำให้จำนวนนักศึกษาต่างขาติที่เคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนในโปแลนด์มีมากขึ้น เมืองใหญ่ๆในโปแลนด์มีเมืองอะไรบ้าง มาดู 10 อันดับของเมืองที่มีขนาดใหญ่ในโปแลนด์คามจำนวนพลเมืองในเมืองนั้นๆ ได้แก่ https://worldpopulationreview.com/countries/cities/poland ประเทศโปแลนด์มีภาษาของตนเองเรียกว่า ภาษาโปลิซ ( Polish) มีคนพูดภาษาโปลิซมากกว่า 37 ล้านคน อย่างไรก็ตามประเทศโปแลนด์ยังมีผู้ใช้ภาษาอื่นๆในการติดต่อสื่อสารอีก อาทิ เช่น ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษายูเครเนียน ภาษาอาร์เมเนียน และภาษาโรมานิ เป็นต้น https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-poland.html ประเทศโปแลนด์เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2007 ประเทศโปแลนด์มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศยุโรป ไม่นับสหพันธรัฐรัสเซีย แต่เป็นอันดับ 7 …

ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ Read More »