govisaeduadmin

ทุน Chevening ประจำปี 2022

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังประกาศเปิดรัสมัครสอบชิงทุน Chevening เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2022 ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาแบบเต็ม คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อระดับปริญญาโท ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเดินทางโดยเครื่องบิน คุณสมบัติของผู้สอบชิงทุน ต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Chevening ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 160 ประเทศ หรือจะตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครสอบขิงทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/apply/ หลังจากได้รับทุนและเรียนจบปริญญาโท ต้องเดินทางกลับไปอยู่ในประเทศที่ผู้สมัครรับทุนถือสัญชาติอยู่เป็นเวลานาน 2 ปี ในกรณีนี้หมายความว่า ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิ์ Graduate Route Visa คือ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่ทำงานต่อในสหราชอาณาจักรได้ 2 ปีหลังจากจบการศึกษาในสหราชอาณาจักร ในตอนยื่นใบสมัครสอบชิงทุน Chevening ผู้สมัครจะต้องเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีในประเทศของตนแล้ว และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยนสะสมในช่วงระหว่าง 3.3-3.7 หรือเทียบเท่ากับมาตราฐานของดีกรีในสหราชอาณาจักร คือ Upper Second Class 2:1 Honours Degree แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับหลักสูตรและนโยบายในการรับเข้าศึกษาต่อของสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครเลือกส่งสมัครด้วย ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีหรือเทียบเท่ากับ 2,800 ชั่วโมง หรือ 35-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ …

ทุน Chevening ประจำปี 2022 Read More »

Pre-Professional Degree ใช่ปริญญาตรีไหม

Pre-Professional degree หรือหลักสูตรระดับเตรียมวิชาชีพ ไม่ใช่คุณวุฒิที่แสดงว่า นักศึกษาผู้นั้นเรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว แต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่วางแผนจะศึกษาต่อในสายวิขาชีพต่างๆ อาทิ เช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น การศึกษาในหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ (Pre-professional Degree) จะพบเห็นได้ทั้งในวิทยาลัย 4 ปี (Four Year College), มหาวิทยาลัย (University) และในวิทยาลัยประเภท Community College หรือ Two-year college หรือ Junior College ก็มีเปิดสอนหลักสูตรประเภทนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยใบปริญญาในวิทยาลัยประเภท Community College นี้จะเรียกว่า Associate of Arts หรือ Associate of Science เช่น เมื่อนักศึกษาเลือกเรียน Pre-Law Transfer Program จบ 2 ปีแล้ว ในชั้นปีที่ …

Pre-Professional Degree ใช่ปริญญาตรีไหม Read More »

สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร

Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐ Indiana รัฐ Indiana ตั้งอยู่ในเขต Midwest ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าครองชีพของเขต Midwest จัดว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก และทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขตของรัฐ Indiana ทิศเหนือของรัฐ Indiana อยู่ติดกับรัฐ Michigan ทิศตะวันออกติดกับรัฐ Ohio ทิศใต้ติดกับรัฐ Kentucky และทิศคะวันตกอยู่ติดกับรัฐ Illinois รัฐ Indiana มีเมืองที่มหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วยชื่อเมือง Indianapolis รัฐ Indiana มีขนาดเนื้อที่ของรัฐใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ชื่อเล่นของรัฐ คือ Hoosier State ดังนั้น Hossier จึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพลเมืองที่อาศัยอยูในรัฐ Indiana IU หรือ Indiana University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ Indiana ที่เน้นงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีหลักสูตรพื้นฐานเป็นสาย Liberal Arts และ Science US News …

สับสนคำว่า IU กับ IUPUI คืออะไร Read More »

มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ

หลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ( WHO )ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยปอดบวมไม่ทราบสาเหตุในเมืองหวู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 และต่อมาทางการจีนระบุว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และได้รับการตั้งชื่อว่า “2019-nCoV” เป็นการชั่วคราว หรือที่เราเรียกกันว่า Covid-19 ไวรัสขนิดนี้ทำให้ผู้คนล้มป่วยและถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา1 ปีกับ 4 เดือนเศษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆได้ออกมาตราการป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อหลายอย่าง รวมทั้งการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปในประเทศที่มีการระบาดมากๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้คนทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การทำธุรกิจ ตลอดจนการเดินทาง ในประเทศที่การระบาดมีการลดจำนวนลง รัฐบาลก็จะมีนโยบายผ่อนคลาย เช่น การเปิดประเทศ ลดมาตราการเข้มงวดในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในโอกาสนี้ จะขออัพเดทข่าวใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปยังประเทศหลักๆที่คนไทยนิยมไปกัน สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร หมายรวมถึง ส่วนที่เป็นอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลล์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้นำ ระบบไฟสัญญาณจราจรแบบใหม่ …

มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ Read More »