govisaeduadmin

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร

ทุกวันจันทร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นวัน Memorial day ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทจะหยุดทำงานกัน 1 วัน สำหรับปี 2020 วัน Memorial day ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 วัน Memorial Day คือวันอะไร สำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Memorial Day คือวันที่ระลึกถึงวีรบุรุษทั้งทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจากการรับราชการทหารเพื่อสหรัฐอเมริกา และ เป็นวันเรื่มต้นของฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา Memorial Day ยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา( Federal Holiday) และเป็นวันหยุดยาวเมื่อควบรวมกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า Memorial Day เริ่มต้นจัดให้มีการเฉลิมฉลองกันเมื่อไร ชื่อเดิมของ Memorial Day คือ Decoration Day เพราะเป็นวันที่จัดให้มีการประดับประดาตกแต่งหลุมฝังศพของทหารที่เสียชีวิตให้สวยงาม ต่อมาในปี 1882 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ Decoration Day เป็น Memorial Day ในปี 1873 …

Memorial Day มีความสำคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร Read More »

ทุนธนาคารพัฒนาเอเซีย( ADB-JSP Scholarships) ประจำปี 2020

ทุน ADB-JSP คือ ความร่วมมือร่วมกันของธนาคารพัฒนาเอเซีย ( the Asian Development Bank) และ Japan Scholarships Program เพื่อขจัดปัญหาความยากจนของพลเมืองในกลุ่มประเทศเอเซียและแปซิฟิก การให้ความช่วยเหลือมาจากรัฐบาลญึ่ปุ่นนี้ มีทั้งในรูปแบบการให้กู้ยืมเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายคือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพลเมืองในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นตั้งแต่ปี 1988 ทุน ADB-JSP มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การศึกษา เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยี่ จำนวน 140-150 ทุน ลักษณะพิเศษของทุนนี้ คือ สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้หญิงได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากขึ้น ผู้สมัครสอบชิงทุนสามารถเลือกส่งสมัครไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ 15 แห่ง หรือมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆที่อยู่ในโครงการอีก 14 แห่ง ทุนนี้มีระยะเวลาในการศึกษานาน 1 ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้คือ ค่าเล่าเรียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ส่วนการให้ความช่วยเหลือในปีที่สอง …

ทุนธนาคารพัฒนาเอเซีย( ADB-JSP Scholarships) ประจำปี 2020 Read More »

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19

วันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ (H-1B ) สามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาได้ https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-delays-extensionchange-status-filings ในช่วงวิกฤตสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมีปัญหา อาทิ เช่น การปิดประเทศ สายการบินไม่บินผ่านประเทศตนเอง เป็นต้น การทำเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการอยู่เกินเวลา (overstay) จากระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดอาจส่งผลกระทบทำให้ถูกปฎิเสธวีซ่าได้ หากมีการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาครั้งต่อๆไป https://economictimes.indiatimes.com/topic/visa-extension ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2563 กล่าวถึงนักศึกษาอินเดียที่ได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบในสหรัฐอเมริกา วีซ่าทำงานดังกล่าวเรียกว่า H-1B อินเดียเป็นชนขาติที่ได้รับวีซ่าทำงาน H-1B มากที่สุดในบรรดานักศึกษาต่างชาติ เพราะคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในงานไอทีเป็นพิเศษ แต่ระยะเวลาของวีซ่า H-1B บางคนอาจใกล้เวลาหมดายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศของตนเอง บังเอิญช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชิ้อโรคโควิด 19 จึงเกิดปัญหาเหมือนวีซ่าประเภทอื่นๆ คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนว่า แล้วเราจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรโดยไม่ผิดกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา คำตอบที่ได้รับคือ ให้ลองขอขยายเวลา หรือการเปลี่ยนสถานะวีซ่า เช่น เปลี่ยนสถานะวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน เป็นต้น …

การขอขยายเวลาวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในสหรัฐในสถานะการณ์โควิด 19 Read More »

ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อนักศึกษาต่างชาติ

อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดวิชาการหลักๆ 2 ประเทศใหญ่ๆ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้มีมาตราการออกมาชัดเจนแล้วว่า มหาวิทยาลัยต้องปิด ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใช้วิธีการเรียนทางออนไลน์ และให้นักศึกษาอยู่แต่ในที่พักของตนเอง ยิ่งในประเทศอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษได้ออกมาประกาศปิดประเทศ ใครฝ่าฝืนถูกปรับ : https://www.theguardian.com/politics/live/2020/mar/23/uk-coronavirus-live-news-latest-boris-johnson-minister-condemns-people-ignoring-two-metre-distance-rule-in-parks-as-very-selfish ก็ยิ่งเป็นการชี้ชัดว่า สถานศึกษาซึ่งมีคนอยู่รวมกันมากๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อันตรายอาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Columbia University เองได้ค้นพบว่า มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตนติดเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุให้ต้องปิดหอพักมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์แทน https://www.columbiaspectator.com/news/2020/03/15/coronavirus-updates-columbia-and-barnard-move-to-online-classes-for-remainder-of-spring-semester/ ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติมี 2 ทางเลือกในเวลานี้คือ เดินทางกลับประเทศตนเอง ถ้ายังกลับได้ทันไม่ติดกฎการปิดประเทศทั้งจากของประเทศบ้านเกิดของตนเองหรือประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ หากกลับไม่ทันหรือกลับไม่ได้แล้ว คงต้อง เลือกอยู่เฉพาะในห้องพักของตนเองถ้าหอพักยังคงเปิดอยู่ หากหอพักปิดคงต้องหาที่พักใหม่เช่าอยู่ข้างนอก จะอยู่คนเดียวหรือแบ่งเช่ากับเพื่อน ทั้งนี้นักศึกษาต่างชาติคงต้องอ่านนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพราะหลายแห่งอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้าง เช่น Boston University ในสหรัฐอเมริกาสั่งปิดหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเลย https://www.bu.edu/covid-19-information/impact-on-students-and-campus/ นับว่าเป็นภาวะวิกฤตของนักศึกษาต่างชาติกันเลยทีเดียว ดังนั้นในปีการศึกษาใหม่ฤดูใบไม้ร่วง 2563 (ค.ศ.2020) ขอให้ผู้ปกครองและนักศึกษาคิดวางแผนและตัดสินใจให้ดี จะชะลอการไปศึกษาต่อต่างประเทศกันก่อน …

ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อนักศึกษาต่างชาติ Read More »