govisaeduadmin

อายุเยอะแล้ว จะมีผลทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าไหม

ขอ อนุญาตใช้คำถามอย่างที่น้องๆชอบถามกัน จริงๆแล้วอายุมากไม่ได้เป็นปัญหาที่จะทำให้เราไม่ผ่านวีซ่ากัน ขอเพียงเตรียมเอกสารและเตรียมตัวตอบคำถามให้ดี เพื่อทำให้กงสุลทราบว่าเรามีแผนการจะไปทำอะไรในสหรัฐอเมริกา และใครจะเป็นคนส่งเงินค่าใช้จ่ายไปให้เราใช้  คนส่งเงินมีอาชีพ มีรายได้แน่นอน  เคยมีประสบการณ์ให้คำแนะนำอยู่หลายครั้ง เรื่องผู้ขอวีซ่าอายุใกล้ 30 หรือ บางรายอายุเกิน 30 แต่ยังมีไฟ อยากไปเรียนต่อที่อเมริกา สิ่งแรกเราคงต้องคุยกันเรื่องประวัติการเรียนที่ผ่านมา ถ้าเรียนสำเร็จไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้าเรียนไม่สำเร็จ ถือเป็นกรณีศึกษาค่อนข้างเสี่ยงมาก หลังจากเรียนจบมีงานทำหรือไม่  ถ้ามีงานทำไม่มีปัญหา ถ้าตกงานนาน หรือบางคนไม่ได้คิดหางานทำเป็นเวลานาน 1 ปีขึ้นไป สองเหตุหลังต้องมารื้อฟื้นกันว่าจริงๆแล้วเราเคยทำอะไรมาบ้าง บางคนเคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่ระยะหนึ่ง บางคนทำงานแล้วไม่ชอบ ลาออก แต่ก็เคยทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์มาบ้าง เหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องมานั่งคิดทบทวนและจดไว้ เพราะเราอาจลืมสิ่งที่เราเคยทำในอดีตไปแล้ว ด้วยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย  ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเวลากงสุลถามถึง ช่วงที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรบ้าง เราจะได้เรียบเรียงข้อมูลไว้ตอบคำถาม ขอเล่าเรื่อง 2 เรื่องที่เคยพบ จริงๆมีมากกว่า 2 เรื่องนะ

การทำ Notary Public

Notary Public คือการให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อ หรือผู้ที่ต้องลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองเอกสารนั้นว่า เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือ ทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารนั้น โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ต้องการให้ทำ Notary Public มีวัตถุประสงค์จะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือไปแสดงที่สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไป และทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำ คำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnotary.com/notary_public.php ในที่นี้ จะกล่าวถึงการทำ Notary Public เพื่อการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ

SEVIS – 901 คืออะไร

SEVIS – 901 คืออะไร ค่าธรรมเนียมการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียน เพื่อแสดงสถานะของนักเรียน และ ติดตามนักเรียน การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสถานะของนักเรียน 1.   ถ้าเป็นนักเรียนทุนส่วนตัว ถิอวีซ่าประเภท F-1  จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 200 US$ 2.   ถ้าเป็นนักเรียนสายอาชีพ เช่น ผู้ไปเรียนการเจียระไนเพชรพลอย การทำอาหาร นักเรียนเหล่านี้ถือวีซ่าประเภท M-1 จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 200 US$ 3.  ถ้าเป็นนักเรียนทุน เช่น ทุนฟุลไบร์ท นักเรียนเหล่านี้จะได้รับจดหมายตอบรับประเภท DS – 2019 และ จะถือวีซ่าประเภท J-1 จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า  180 US$ 4.  ผู้ที่มีวัตถุประสงค์เข้าไปทำงานในสหรัฐช่วงปิดภาคเรียน เช่น โครงการ work and travel คนกลุ่มนี้จะได้วีซ่าประเภท J-1 ที่มีอายุ 4  เดิอน จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 …

SEVIS – 901 คืออะไร Read More »

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่านักเรียน (F-1)

ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ถ้าผู้ยื่นเตรียมเอกสารครบทั้งหลักฐานการเรียนและการเงิน อีกทั้งแสดงความจริงใจในการตอบคำถามให้กงสุลเห็นว่า ตั้งใจจะไปเรียนต่อจริงๆแล้วจะกลับมาอยู่ประเทศไทยหลังจากเรียนจบ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะไม่ถูกปฏิเสธวีซ่าอย่างแน่นอน เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนั้คือ 1.   จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา หรือ ที่เรียกว่า I-20 2.   ใบเสร็จแสดงว่า จ่ายค่า SEVIS -901 แล้ว จำนวน   200 US$ 3.   ใบเสร็จจากไปรษณีย์แสดงว่า จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐเมริกาแล้ว จำนวน 4,454 บาท 4.    รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว พื้นด้านหลังเป็นสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง 5.     transcript แสดงผลการเรียน 6.     หนังสือเดินทาง 7.     กรอกแบบฟอร์ม DS-156  ในเว็บไซต์    http://evisaforms.state.gov  แล้ว …

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่านักเรียน (F-1) Read More »