เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อต่างประเทศและการขอวีซ่า รวมทั้งให้บริการแนะนำ วางแผน ติดต่อสถานศึกษาและที่พักในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าทุกประเภท ตลอดจนแนะนำการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ จากประสบการณ์การแนะแนวการศึกษาต่างประเทศมากกว่า 30 ปี   ช่องทางการติดต่อกับเรา Website: http://www.GoVisaEdu.com Facebook: https://www.facebook.com/govisaedu