News

โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูที่สนใจจะไปเรียนภาษาฝรังเศสที่ประเทศฝรั่งเศส โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในเมืองใหญ่ หรือเมืองชื่อคุ้นหูของคนไทย ก็อาจจะหาไม่ยาก เช่น Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse แต่บางท่านอาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ในเมืองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก และอยากไปอยู่ใกล้เมืองคนรู้จักอยู่ เว็บไซต์นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อโรงเรียนภาษา คือ https://www.qualitefle.fr/en ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษา ผู้เรียนควรพิจารณาด้วยว่าด้วยว่า โรงเรียนภาษาแห่งนั้นได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนที่ได้มาตราฐาน เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก สัญลักษณ์การได้รับการรับรอง เช่น นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการไปเรียนภาษาเพื่ออะไร เช่น ต้องการไปเรียนภาษาเพื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือต้องการไปเรียนภาษาระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ประเทศไทย และอยากให้ที่เรียนภาษามีกิจกรรมเสริมให้ด้วย เป็นต้น ผู้เรียนสามารถคลิกไปที่ Type of Course เมื่อเลือกที่เรียนภาษาได้แล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องที่พักด้วยว่า ต้องการที่พักในลักษณะใด เช่นที่พักในมหาวิทยาลัย ที่พักแบบโฮมสเตย์ หรือที่พักคล้ายห้องเช่าในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดสามารถเลือกดูได้ที่ Service/Accommodation เว็บไซต์ https://www.qualitefle.fr/en ยังให้คำแนะนำว่า ก่อนการเลิอกที่เรียนให้คลิกไปดูที่แผนที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยว่า เราต้องการจะไปที่จุดไหนในประเทศฝรั่งเศส https://www.qualitefle.fr/en/advice จากแผนที่ จะมีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจำนวน 115 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ถ้าสนใจไปแถวบริเวณเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียง ให้คลิกที่เมือง Paris และหมายเลข …

โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส Read More »

อุดมศึกษา 2 ระบบเอกลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส

เป็นเรื่องธรรมดาหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆมักจะมีเป้าหมายใกล้เคียงกันคือ จะเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย หริอ เรียนต่อสายวิชาชีพ หรือจะออกไปทำงาน เหตุผลทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน ผู้ปกครอง สิ่งแวดล้อม และหรือปัญหาหรืออุปสรรคของแต่ละบุคคล สำหรับประเทศฝรั่งเศส นักเรียนมัธยมปลายหลังจากสอบได้ Baccalauréat หรือ Bac แล้ว ถ้านักเรียนต้องการเรียนต่อมีทางเลือก ดังนี้ ปริญญาบัตร ระยะเวลาที่เรียน จำนวนหน่วยกิต ปริญญาตรี (Licence) 6 ภาคการศึกษา 3  ปี 180 ปริญญาโท (Master) 4 ภาคการศึกษา 2 ปี 120 ปริญญาเอก (Doctorat) 6 ภาคการศึกษา  3-4 ปี ผู้สมัครที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ต้องแสดงผลสอบภาษาฝรั่งเศสว่า ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น มีผลสอบ TCF ( Test de Connaissance du Français ) …

อุดมศึกษา 2 ระบบเอกลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส Read More »

ทุน Fulbright ประจำปี 2024

ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนการศึกษาที่เปิดกว้างให้ผู้สมัครไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ พยาบาล สัตวแพทย์ศาสตร์ และสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลีนิค ทุนการศึกษาที่ให้มีทั้งหมด 7 ทุนการศึกษา โดย 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคทั้งสี่ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนจะให้กับที่ผู้สมัครที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาคโดยรวม หากไม่มีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมืภาคมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทุนฟุลไบรท์กำหนดไว้ ทางทุนฟุลไบรท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในภูมิภาคนั้น และทางมูลนิธิฟุลไบรท์จะพิจารณาทุนนั้นให้กับผู้สมัครในระดับประเทศแทน คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการสอบ 9 มกราคม- 30 เมษายน 2023 ประกาศการสอบชิงทุนฟุลไบรท์และยื่นใบสมัครสอบชิงทุน 30 เมษายน 2023 เวลา 23.59 น. วันปิดรับสมัคร ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2023 คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครรอบแรก 30 มิถุนายน 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18-19 กรกฎาคม 2023 (TBC) สอบสัมภาษณ์ ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 …

ทุน Fulbright ประจำปี 2024 Read More »

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก

Abertay University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1888 ที่เมือง Dundee (https://www.abertay.ac.uk )มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นคือ Video Games Education Abertay University เพิ่งจัดตั้ง Abertay cyberQuarter ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งใหม่มูลค่า 18 ล้านปอนด์ ในมหาวิทยาลัย Abertay มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี อาทิ Biomedical Science, Business Management https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Undergraduate สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญโท ได้แก่ Accounting and Finance, Applied Artificial Intelligence & User Experience https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Postgraduate%20Taught ส่วนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีมีแตกต่างกันเล็กน้อยตามสาขาที่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยทั่วไปราคาค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 14,000 ปอนด์ต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทขึ้นไปอยู่ระหว่าง 13,750-17,000 ปอนด์ต่อปี Edinburgh Napier University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1964 ที่เมืองEdinburgh (https://www.napier.ac.uk/) ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง …

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top