News

PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022

Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการยื่นส่งสมัครไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไปทำงานในต่างประเทศ หรือเพื่อขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ได้เหมือนกับ TOEFL iBT และ IELTS Perason English Test หลักใหญ่ๆจะแบ่งออกเป็น PTE Academic และ PTE General สำหรับ PTE General เป็นการทดสอบการสัมฤทธิผลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ PTE Academic คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้สมัครทำการทดสอบ PTE Academic ควรมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป บล็อกนี้จะเน้นอธิบายเฉพาะเรื่อง PTE Academic https://www.pearsonpte.com/ Pearson Academic หรือ PTE Academic เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นการทดสอบการอ่าน การฟัง …

PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022 Read More »

Omicron Covid-19 กับข่าวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน (Omicron COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา หลายประเทศเริ่มมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศของตน ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการจำกัดพรมแดนและมาตรการการเดินทางครั้งใหม่นี้ ประเทศต่างๆต้องการให้มีการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้มาตรการจำกัดการเดินทางเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศต่างก็ต้องหมั่นติดามข่าวสารของประเทศที่สนใจไปศึกษาต่อ https://www.studyinternational.com/news/omicron-travel-restrictions-by-country/ ต่อไปจะเป็นสรุปการรายงานเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยจะเลือกจากประเทศที่นักศึกษาต่างชาตินิยมไปเรียนกัน มีดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเหล่านั้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา ซิมบับเว นามิเบีย เลโซโท เอสวาตินี โมซัมบิก และมาลาวี ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯได้สั่งให้สายการบินเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เดินทางที่มาจาก 8 ประเทศภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา และนับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้เดินทางโดยเครื่องบินที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะการฉีดวัคซีน จะต้องแสดงเอกสารยืนยันผลการทดสอบไวรัสที่เป็นลบภายในหนึ่งวันก่อนขึ้นเครื่องบินเดินทางไปสหรัฐอเมริกา คำว่า “ผู้โดยสารทั้งหมด” หมายรวมถึงผู้เดินทางทั้งพลเมืองสหรัฐฯ ผู้พำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย(LPR) และชาวต่างชาติ …

Omicron Covid-19 กับข่าวการศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »

รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา

โดยทั่วไป ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อทางด้านศิลปะมักจะนึกถึงเมืองในยุโรป เข่น โรม มิลาน ปารีส ลอนดอน หรือ นิวยอร์ค ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์คจะเป็นอันดับต้นๆที่มีปัจจัยหลายอย่างเเกื้อหนุนต่อการไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะ เช่น รัฐนิวยอร์คเป็นรัฐหนึ่งใน13 รัฐที่ก่อตัวขึ้นมาในยุคสมัยอาณานิคม ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกในรัฐนิวยอร์กสามารถพบเห็นได้ทั้งในพิพิธภัณฑ์และในสถาปัตยกรรมอันเก่าแก รัฐนิวยอร์คเติบโตจากการเป็นเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญในยุคอาณานิคม 13 แห่ง เนื่องจากนิวยอร์คเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝี่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในข่วงศตวรรษที่ 19 นิวยอร์คจึงเป็นจุดเริ่มต้นของผู้อพยพชาวยุโรปที่ต้องการเข้าไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากคลื่นมหาชนชาวไอริชได้เดินทางไปที่ Castle Clinton ใน ฺBattery Park และต่อมาที่เกาะ Ellis ชาวยุโรปที่อพยพเข้าไปในตอนนั้นเป็นชาวยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ เทพีแห่งสันติภาพก็เกิดในช่วงนี้ และเทพีแห่งสันติภาพได้กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งความหวังของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1913 ถึง 1974 รัฐนิวยอร์คยังเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกก็แทบจะว่าได้ https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_New_York_(state) เมืองนิวยอร์คมีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 100 แห่ง มีสิ่งประดิษฐ์เป็นแสนชิ้นให้ได้ชมได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงยุตก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสาธารณะเกือบ 100 แห่ง ทั้งนี้ยังไม่นับรวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในรัฐนิวยอร์ค การเดินทางไปไหนมาไหนในรัฐนิวยอร์คสะดวกสบายด้วย Subway แม้เครือข่าย Subway จะอยู่ในบริเวณ New …

รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา Read More »

ทุน Chevening ประจำปี 2022

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังประกาศเปิดรัสมัครสอบชิงทุน Chevening เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2022 ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาแบบเต็ม คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อระดับปริญญาโท ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเดินทางโดยเครื่องบิน คุณสมบัติของผู้สอบชิงทุน ต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Chevening ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 160 ประเทศ หรือจะตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครสอบขิงทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/apply/ หลังจากได้รับทุนและเรียนจบปริญญาโท ต้องเดินทางกลับไปอยู่ในประเทศที่ผู้สมัครรับทุนถือสัญชาติอยู่เป็นเวลานาน 2 ปี ในกรณีนี้หมายความว่า ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิ์ Graduate Route Visa คือ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่ทำงานต่อในสหราชอาณาจักรได้ 2 ปีหลังจากจบการศึกษาในสหราชอาณาจักร ในตอนยื่นใบสมัครสอบชิงทุน Chevening ผู้สมัครจะต้องเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีในประเทศของตนแล้ว และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยนสะสมในช่วงระหว่าง 3.3-3.7 หรือเทียบเท่ากับมาตราฐานของดีกรีในสหราชอาณาจักร คือ Upper Second Class 2:1 Honours Degree แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับหลักสูตรและนโยบายในการรับเข้าศึกษาต่อของสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครเลือกส่งสมัครด้วย ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีหรือเทียบเท่ากับ 2,800 ชั่วโมง หรือ 35-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ …

ทุน Chevening ประจำปี 2022 Read More »