News

ทุน Fulbright ประจำปี 2024

ทุนฟุลไบรท์เป็นทุนการศึกษาที่เปิดกว้างให้ผู้สมัครไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ พยาบาล สัตวแพทย์ศาสตร์ และสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลีนิค ทุนการศึกษาที่ให้มีทั้งหมด 7 ทุนการศึกษา โดย 4 ใน 7 ทุนจะเป็นทุนที่คัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคทั้งสี่ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้ และภาคกลาง ส่วนอีก 3 ทุนจะให้กับที่ผู้สมัครที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาคโดยรวม หากไม่มีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมืภาคมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทุนฟุลไบรท์กำหนดไว้ ทางทุนฟุลไบรท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในภูมิภาคนั้น และทางมูลนิธิฟุลไบรท์จะพิจารณาทุนนั้นให้กับผู้สมัครในระดับประเทศแทน คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร กำหนดการสอบ 9 มกราคม- 30 เมษายน 2023 ประกาศการสอบชิงทุนฟุลไบรท์และยื่นใบสมัครสอบชิงทุน 30 เมษายน 2023 เวลา 23.59 น. วันปิดรับสมัคร ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2023 คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครรอบแรก 30 มิถุนายน 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18-19 กรกฎาคม 2023 (TBC) สอบสัมภาษณ์ ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 …

ทุน Fulbright ประจำปี 2024 Read More »

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก

Abertay University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1888 ที่เมือง Dundee (https://www.abertay.ac.uk )มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นคือ Video Games Education Abertay University เพิ่งจัดตั้ง Abertay cyberQuarter ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งใหม่มูลค่า 18 ล้านปอนด์ ในมหาวิทยาลัย Abertay มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี อาทิ Biomedical Science, Business Management https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Undergraduate สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญโท ได้แก่ Accounting and Finance, Applied Artificial Intelligence & User Experience https://www.abertay.ac.uk/course-search?studyLevel=Postgraduate%20Taught ส่วนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีมีแตกต่างกันเล็กน้อยตามสาขาที่เลือกลงทะเบียนเรียน โดยทั่วไปราคาค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 14,000 ปอนด์ต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทขึ้นไปอยู่ระหว่าง 13,750-17,000 ปอนด์ต่อปี Edinburgh Napier University ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1964 ที่เมืองEdinburgh (https://www.napier.ac.uk/) ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง …

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ที่มีค่าใช้จ่ายถูก Read More »

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกำเนิดโรงเรียนคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาเกิดมาจากแรงผลักดันที่กลัวว่า การปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยคุณครูโปรเตสแตนต์จะนำไปสู่การสูญเสียศรัทธาของชาวคาทอลิก ในราวกลางศตวรรษที่ 19 คนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรเตสแตนต์ และในช่วงทศวรรษ 1840 เกิดมีการการย้ายถิ่นฐานของชาวคาทอลิกไอร์แลนด์จำนวนมากเข้าไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวคาทอลิกในเมืองใหญ่ๆจึงเริ่มสร้างระบบโรงเรียนในเขตการปกครองของตนเอง ส่วนชาวโปรเตสแตนต์ตอบโต้ด้วยการต่อต้านเงินทุนสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด ชาวคาทอลิกยังคงสร้างโรงเรียนประถมของตนแยกตามเขต โดยใช้พี่น้องสตรีที่ได้รับค่าจ้างต่ำมากและไม่ได้จบการศึกษาในระดับวิทยาลัยมาเป็นครู ในขณะที่ระบบโรงเรียนของรัฐ ครูจะได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Catholic_education_in_the_United_States ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคาทอลิกกีบโปรเตสสแตนต์ และระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนคาทอลิกมีอยู่มากมายในช่วงศตวรรษที่ 19 รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริการับรองการแยกโบสถ์และรัฐออกจากกัน ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนของรัฐในท้องถิ่นจะไม่แนะนำเรื่องศาสนาในห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ (79 %) เข้าเรียนในโรงเรียนในเครือที่นับถือศาสนาตามที่ก่อตั้ง เด็ก 1.9 ล้านคนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ทำให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงเรียนเอกชน ตามข้อมูลของสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ 18.4 % ของนักเรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไม่ใช่ชาวคาทอลิก ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา https://www.fatherly.com/love-money/private-school-vs-public-school-facts-benefits-statistics/ รัฐที่มีจำนวนประชากรเป็นคาทอลิกเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-population-of-catholics.html ในท่ามกลางเหตุผลมากมายที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกไปเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิกให้บุตรหลานคือ “ มีค่านิยมทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง ” เหตุผลนี้ไปสนับสนุนรายงานของศูนย์วิจัยประยุกต์ Apostolate (CARA) ของ มหาวิทยาลัย Georgetown และการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ เรากังวลมากขึ้นว่า ลูกๆ ของเราจะใจดี มีเมตตา …

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

ทุน Great Scholarship 2022-2023

ทุนการศึกษา Great scholarship เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิล (British Council) กับ 9 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละทุนขะมีมูลค่า 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างขาติที่กำลังสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ในจำนวนทุนทั้ง 9 มี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 11,000 ปอนด์ คือ University of Cumbria เป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว (MBA in Tourism Management) และ University of Derby จำนวน 11,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมาย คือ University of Dundee และ University of Kent https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships คุณสมบัติผู้รับทุน ถือสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร …

ทุน Great Scholarship 2022-2023 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top