News

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2567

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2567 (KBank Annual Scholarship) จำนวน 8 ทุน  เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์  ใน 4 หมวดสาขาวิชา ดังนี้คือ 1. หมวดสาขาวิชาธุรกิจ อาทิ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)  สถิติ (Statistics) การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management)  ​2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) 3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดการความความยั่งยืน (Sustainability Management) 4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร คุณสมบัติของผู้สมัคร  มูลค่าของทุนที่ได้รับ ได้รับเงินทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) […]

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2567 Read More »

ไปเรียน MBA ที่ไต้หวันกัน

มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษและเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกด้วย National Taiwan University (NTU) NTU ตั้งอยู่ที่เมือง Taipei : https://find-mba.com/schools/asia/taiwan/national-taiwan-ntu ถ้าเข้าไปศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย National Taiwan University โดยตรง จะพบว่า จากประวัติของมหาวิทยาลัย NTU ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาในปีคศ. 1928 ในชื่อ Taihoku Imperial University และได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนกระทั่งปี 1945 กลายเป็น National Taiwan University มีคณะต่างๆทั้งหมด 16 คณะ และมีนักศึกษามากกว่า 35,000 คน ในส่วนคณะบริหารธุรกิจมี 9 สาขาวิชาให้เลือกเรียน https://management.ntu.edu.tw/en/college_intro/intro_ba College of Management ของ NTU มีแผนพัฒนาให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกอยู่ตลอด จน College of Management ของ NTU ได้รับการรับรองจาก 2 หน่วยงานที่สำคัญในการศึกษาวิชาบริหารธุรกิจ

ไปเรียน MBA ที่ไต้หวันกัน Read More »

ไต้หวันใช้ภาษาอังกฤษในการสอนระดับอุดมศึกษา

ได้หวันนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะหลักสูตรในได้หวันส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้ว ยังจะมีโอกาสในการฝึกฝนอภาษาจีนแมนดารินอีกด้วย เว็บไซต์ Study in Taiwan (https://www.studyintaiwan.org/search/programs?degree=-1&field=0&subject=0&class_language=1&region=0&school_name_en=) ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในไต้หวันไว้ 5 กลุ่ม คือ Group A over 90% Taught in English Group B 75-90% Taught in English Group C 50-75% taught in English Group D below 50% Taught in English Group E Taught in Chinese อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ไต้หวันสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ( Taiwan Education Center Thailand) ซึ่งมี 3

ไต้หวันใช้ภาษาอังกฤษในการสอนระดับอุดมศึกษา Read More »

ทุนฟูลไบร์ท Fulbright ประจำปี 2025

มูลนิธิการศึกษาไทย – สหรัฐอเมริกา (TUSEF) หรือ “ฟูลไบรท์ประเทศไทย” ประกาศการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา FULBRIGHT THAIGRADUATE SCHOLARSHIP ประจำปี 2025 (หรือปีพ.ศ. 2568 )หรือทุน TGS (Open Competition Scholarship Program, OC) จำนวน 7 ทุน ให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2568 ทุนฟูลไบรท์นี้มอบให้เพื่อไปศึกษาต่อหลากหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาการแพทย์และการพยาบาล สาธารณสุขและสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลินิก ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครออนไลน์เท่านั้นภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย) คุณสมบัติผู้สมัคร ตารางการสมัครขอรับทุน สมัครแข่งขันในระดับ ใช้วุฒิการศึกษา จบจากสถาบัน คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ คะแนนสอบ TOEFL iBT คะแนนสอบ IELTS Academic ปริญญาโท ปริญญาตรี

ทุนฟูลไบร์ท Fulbright ประจำปี 2025 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top