News

มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ

หลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ( WHO )ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยปอดบวมไม่ทราบสาเหตุในเมืองหวู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 และต่อมาทางการจีนระบุว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และได้รับการตั้งชื่อว่า “2019-nCoV” เป็นการชั่วคราว หรือที่เราเรียกกันว่า Covid-19 ไวรัสขนิดนี้ทำให้ผู้คนล้มป่วยและถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา1 ปีกับ 4 เดือนเศษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆได้ออกมาตราการป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อหลายอย่าง รวมทั้งการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปในประเทศที่มีการระบาดมากๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้คนทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การทำธุรกิจ ตลอดจนการเดินทาง ในประเทศที่การระบาดมีการลดจำนวนลง รัฐบาลก็จะมีนโยบายผ่อนคลาย เช่น การเปิดประเทศ ลดมาตราการเข้มงวดในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในโอกาสนี้ จะขออัพเดทข่าวใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปยังประเทศหลักๆที่คนไทยนิยมไปกัน สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร หมายรวมถึง ส่วนที่เป็นอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลล์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้นำ ระบบไฟสัญญาณจราจรแบบใหม่ …

มาอัพเดทมาตราการโควิด-19 ในการเดินทางระหว่างประเทศ Read More »

Post-Graduate Year คืออะไร

นักเรียนที่เรียนจบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ จะมีทางเลือก 2 ทางคือ ทางที่หนึ่ง เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย ทางเลือกที่สองมักเป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยจะเรียกปีที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ว่า Gap Year Gap Year จึงเป็นช่วงรอยต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับช่วงที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ นักเรียนที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบมี Gap Year มักจะลองหาทางไปฝึกทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ส่วนบุคคลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเลือกวิธีการเดินทางไปทำโครงการพิเศษบางอย่างแทนการฝึกงาน เช่น ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และฯลฯ ทางเลือกแบบที่สองนี้ถือว่าเป็นการเลือกใช้ชีวิตในช่วง Gap Year ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างที่จำเป็นในอนาคต เช่น ฝึกการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน ฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการบริหารจัดการเวลา และฯลฯ ทั้งหมดนั้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางคนตัดสินใจทำงานด้วยความจำเป็นบางอย่างก่อนตามด้วยการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแบบ Part-time ก็ยังมี โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนหลายแห่งในต่างประเทศได้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการมี Gap Year ขั้นจังหวะก่อนเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศที่ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 13 ปีอยู่แล้ว Gap Year ส่วนใหญ่คือการไปลองฝึกทำงานดู ในบางประเทศที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาเรียนนาน 12 ปี …

Post-Graduate Year คืออะไร Read More »

ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19

สหราชอาณาจักรอังกฤษกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศไปยังประเทศอังกฤษจะต้องแสดงผลการทดสอบ Covid-19 ว่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าจะต้องดำเนินการตรวจก่อนหน้าเดินทาง 72 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้ประกาศใช้มาตรกาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2021ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2021 และจะมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดทั้งทางอากาศ ทางทะเล หรือทางรถไฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสกอตแลนด์ Michael Matheson ได้ประกาศใช้นโยบายเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing/ รวมทั้งรัฐบาลเวลส์ก็สั่งให้ผู้เดินทางกลับเข้าเวลส์ต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักร https://www.bbc.com/news/uk-55582116 ทั้งนี้เป็นผลสิบเนื่องมาจาก ความวืตกกังวลเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกาใต้อยู่ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจว่า วัคซีนที่คิดค้นได้นั้นจะสามารถทำงานกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ตั้งแต่แรกหรือไม่ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงมันก่อน เว็บไซต์รัฐบาลอังกฤษจึงออกประกาศเตือนผู้โดยสารขาเข้าประเทศอังกฤษไว้ดังนี้ คือ https://www.gov.uk/government/news/mandatory-covid-19-testing-introduced-to-bolster-border-measures ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ปอนด์ ผู้เดินทางเข้าประเทศยังจำเป็นต้องกักตัว 10 วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ แม้จะมีผลตรวจโควิดเป็นลบก็ตาม ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น (รวมทั้งประเทศไทย) ผู้เดินทางยังต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าอังกฤษตามปกติ ( …

ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 Read More »

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปลิซในการสอน แต่หลังจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศโปแลนด์ปรับตัวเข้าสู่กระบวนการโบโลนย่า หลายหลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสอน ในบางสาขาวิชา เช่น สายศิลปะ ดนตรี หลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาโปลิซอยู่ อาจจะมีบางวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ถ้าผู้สมัครสนใจไปเรียนสาขาวิชาดังกล่าว ผู้สมัครอาจจะเขียนอีเมล์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยก่อนยื่นส่งสมัคร ถ้าต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การไปศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ ผู้เรียนจะใช้เวลาอยู่ในประเทศโปแลนด์นานประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้เรียนน่าจะหาโอกาสเรียนภาษาโปลิซดูบ้าง เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานได้หลายอย่างเพื่มขึ้นหลังจากเรียนจบ https://polandunraveled.com/can-foreign-students-work-in-poland/ รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม University มีอาทิ เช่น Adam Mickiewicz University in Poznan มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (http://international.amu.edu.pl/bachelor-degree-programs/) คือ BA in English and Chinese Studies, BA in European Legal Studies, BA in English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies, BA in International …

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน Read More »