News

ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19

สหราชอาณาจักรอังกฤษกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศไปยังประเทศอังกฤษจะต้องแสดงผลการทดสอบ Covid-19 ว่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าจะต้องดำเนินการตรวจก่อนหน้าเดินทาง 72 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Grant Shapps ได้ประกาศใช้มาตรกาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2021ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2021 และจะมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดทั้งทางอากาศ ทางทะเล หรือทางรถไฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสกอตแลนด์ Michael Matheson ได้ประกาศใช้นโยบายเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing/ รวมทั้งรัฐบาลเวลส์ก็สั่งให้ผู้เดินทางกลับเข้าเวลส์ต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักร https://www.bbc.com/news/uk-55582116 ทั้งนี้เป็นผลสิบเนื่องมาจาก ความวืตกกังวลเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกาใต้อยู่ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจว่า วัคซีนที่คิดค้นได้นั้นจะสามารถทำงานกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ตั้งแต่แรกหรือไม่ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงมันก่อน เว็บไซต์รัฐบาลอังกฤษจึงออกประกาศเตือนผู้โดยสารขาเข้าประเทศอังกฤษไว้ดังนี้ คือ https://www.gov.uk/government/news/mandatory-covid-19-testing-introduced-to-bolster-border-measures ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ปอนด์ ผู้เดินทางเข้าประเทศยังจำเป็นต้องกักตัว 10 วันหลังเดินทางถึงอังกฤษ แม้จะมีผลตรวจโควิดเป็นลบก็ตาม ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น (รวมทั้งประเทศไทย) ผู้เดินทางยังต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าอังกฤษตามปกติ ( …

ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและประเทศแคนาดา ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 Read More »

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปลิซในการสอน แต่หลังจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศโปแลนด์ปรับตัวเข้าสู่กระบวนการโบโลนย่า หลายหลักสูตรในหลายมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสอน ในบางสาขาวิชา เช่น สายศิลปะ ดนตรี หลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาโปลิซอยู่ อาจจะมีบางวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ถ้าผู้สมัครสนใจไปเรียนสาขาวิชาดังกล่าว ผู้สมัครอาจจะเขียนอีเมล์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยก่อนยื่นส่งสมัคร ถ้าต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การไปศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ ผู้เรียนจะใช้เวลาอยู่ในประเทศโปแลนด์นานประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้เรียนน่าจะหาโอกาสเรียนภาษาโปลิซดูบ้าง เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานได้หลายอย่างเพื่มขึ้นหลังจากเรียนจบ https://polandunraveled.com/can-foreign-students-work-in-poland/ รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม University มีอาทิ เช่น Adam Mickiewicz University in Poznan มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (http://international.amu.edu.pl/bachelor-degree-programs/) คือ BA in English and Chinese Studies, BA in European Legal Studies, BA in English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies, BA in International …

มหาวิทยาลัยในประเทศโปแลนด์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน Read More »

ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ

ประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป มีพรมแดนประเทศติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน สาธารรัฐเบราลุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย และสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนทางตอนเหนือเป็นพรมแดนตามธรรมชาติคือเป็นแนวยาวเลียบริมฝั่งทะเลบอลติค และแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นเขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย เมืองหลวงของโปแลนด์คือ กรุงวอร์ซอ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ประเทศโปแลนดฺ์เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ทให้มีนักลงทุนจากยุโรปตะวันคก และแม้แต่จากสหรัฐอเมริกาและเอเซียต่างก็เดินทางเข้าไปทำธุรกิจในประเทศโปแลนด์ เช่นเดียวกันในวงการการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในโปแลนด์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีโครงการทำสัญญาทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จนทำให้จำนวนนักศึกษาต่างขาติที่เคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนในโปแลนด์มีมากขึ้น เมืองใหญ่ๆในโปแลนด์มีเมืองอะไรบ้าง มาดู 10 อันดับของเมืองที่มีขนาดใหญ่ในโปแลนด์คามจำนวนพลเมืองในเมืองนั้นๆ ได้แก่ https://worldpopulationreview.com/countries/cities/poland ประเทศโปแลนด์มีภาษาของตนเองเรียกว่า ภาษาโปลิซ ( Polish) มีคนพูดภาษาโปลิซมากกว่า 37 ล้านคน อย่างไรก็ตามประเทศโปแลนด์ยังมีผู้ใช้ภาษาอื่นๆในการติดต่อสื่อสารอีก อาทิ เช่น ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษายูเครเนียน ภาษาอาร์เมเนียน และภาษาโรมานิ เป็นต้น https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-poland.html ประเทศโปแลนด์เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2007 ประเทศโปแลนด์มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศยุโรป ไม่นับสหพันธรัฐรัสเซีย แต่เป็นอันดับ 7 …

ทำไมการศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์จึงดูน่าสนใจ Read More »

QS จัดงานนิทรรศการเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2561

QS จัดงานนิทรรศการเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2561 บริษัท Quacquarelli Symonds หรือ QS World University Rankings เป็นหน่วยงานที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งด้านทั่วไปและจัดอันดับเป็นรายกลุ่มวิชา QS จัดงานนิทรรศการ 2 งานขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมอนันตรา สยาม หรือ โรงแรมโฟร์ซีซั่นเดิม ถนนราชดำริ งานนิทรรศการทั้งสองงานมีชื่อเรียก ดังนี้คือ 1. งาน QS World Grad School Tour เน้นการสอนปริญญาโททุกสาขาวิชา 2. งาน QS World MBA Tour เน้นการศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ งาน QS World Grad School และงาน QS World MBA นี้เหมาะกับนักศึกษาที่วางแผนสมัครไปเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ภายในงาน นักศึกษาจะได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับศิษย์เก่าจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงานแล้ว …

QS จัดงานนิทรรศการเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2561 Read More »