News

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกำเนิดโรงเรียนคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาเกิดมาจากแรงผลักดันที่กลัวว่า การปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยคุณครูโปรเตสแตนต์จะนำไปสู่การสูญเสียศรัทธาของชาวคาทอลิก ในราวกลางศตวรรษที่ 19 คนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโปรเตสแตนต์ และในช่วงทศวรรษ 1840 เกิดมีการการย้ายถิ่นฐานของชาวคาทอลิกไอร์แลนด์จำนวนมากเข้าไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวคาทอลิกในเมืองใหญ่ๆจึงเริ่มสร้างระบบโรงเรียนในเขตการปกครองของตนเอง ส่วนชาวโปรเตสแตนต์ตอบโต้ด้วยการต่อต้านเงินทุนสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด ชาวคาทอลิกยังคงสร้างโรงเรียนประถมของตนแยกตามเขต โดยใช้พี่น้องสตรีที่ได้รับค่าจ้างต่ำมากและไม่ได้จบการศึกษาในระดับวิทยาลัยมาเป็นครู ในขณะที่ระบบโรงเรียนของรัฐ ครูจะได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Catholic_education_in_the_United_States ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคาทอลิกกีบโปรเตสสแตนต์ และระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนคาทอลิกมีอยู่มากมายในช่วงศตวรรษที่ 19 รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริการับรองการแยกโบสถ์และรัฐออกจากกัน ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนของรัฐในท้องถิ่นจะไม่แนะนำเรื่องศาสนาในห้องเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ (79 %) เข้าเรียนในโรงเรียนในเครือที่นับถือศาสนาตามที่ก่อตั้ง เด็ก 1.9 ล้านคนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ทำให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงเรียนเอกชน ตามข้อมูลของสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ 18.4 % ของนักเรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไม่ใช่ชาวคาทอลิก ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา https://www.fatherly.com/love-money/private-school-vs-public-school-facts-benefits-statistics/ รัฐที่มีจำนวนประชากรเป็นคาทอลิกเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-population-of-catholics.html ในท่ามกลางเหตุผลมากมายที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกไปเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิกให้บุตรหลานคือ “ มีค่านิยมทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง ” เหตุผลนี้ไปสนับสนุนรายงานของศูนย์วิจัยประยุกต์ Apostolate (CARA) ของ มหาวิทยาลัย Georgetown และการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ เรากังวลมากขึ้นว่า ลูกๆ ของเราจะใจดี มีเมตตา …

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

ทุน Great Scholarship 2022-2023

ทุนการศึกษา Great scholarship เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิล (British Council) กับ 9 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ละทุนขะมีมูลค่า 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างขาติที่กำลังสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน ในจำนวนทุนทั้ง 9 มี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 11,000 ปอนด์ คือ University of Cumbria เป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจด้านการจัดการท่องเที่ยว (MBA in Tourism Management) และ University of Derby จำนวน 11,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมี 2 มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาด้านความยุติธรรมและกฎหมาย คือ University of Dundee และ University of Kent https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships คุณสมบัติผู้รับทุน ถือสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีแรงจูงใจ และมีความสนใจในสาขาวิชาที่เลือก มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร …

ทุน Great Scholarship 2022-2023 Read More »

สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สหราชอาณาจักรประกาศยกเลิกมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อกำหนดในการทดสอบทั้งหมดของผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะถูกลบออกไปจากะรบบการตรวจสอบผู้โดยสารขาเช้า แต่ผู้โดยสารขาเข้ายังจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร หรือแบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย แบบฟอร์ม Passenger Locator (PLF) ใช้เพื่อประกอบมาตรการควบคุมด้านสุขภาพ ส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและยังไม่ได้รับได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะต้องทำการทดสอบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ PCR ในวันที่มาถึง หรือก่อนวันที่ 2 หลังจากที่พวกเขามาถึงสหราชอาณาจักร ส่วนเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีที่อยู่ในประเทศอังกฤษและต้องการเดินทางออกจากประเทศอังกฤษจะสามารถพิสูจน์สถานะการฉีดวัคซีน หรือมีหลักฐานการติดเชื้อมาก่อนผ่าน NHS COVID Pass แบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการรับวัคซีนบูสเตอร์ และเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนการปิดภาคเรียนช่วงสั้นๆระหว่าเทอมหรือ Half Term ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยการถอดถอนข้อจำกัดหลายอย่างในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเวลาตีสี่ของเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หมายความว่าสหราชอาณาจักรจะมีพรมแดนที่นักเดินทางสามารถเดินทางผ่านอย่างเสรีมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป …

สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตราการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022

Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการยื่นส่งสมัครไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไปทำงานในต่างประเทศ หรือเพื่อขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ได้เหมือนกับ TOEFL iBT และ IELTS Perason English Test หลักใหญ่ๆจะแบ่งออกเป็น PTE Academic และ PTE General สำหรับ PTE General เป็นการทดสอบการสัมฤทธิผลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ PTE Academic คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้สมัครทำการทดสอบ PTE Academic ควรมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป บล็อกนี้จะเน้นอธิบายเฉพาะเรื่อง PTE Academic https://www.pearsonpte.com/ Pearson Academic หรือ PTE Academic เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นการทดสอบการอ่าน การฟัง …

PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022 Read More »