Student Life

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System

University of Wisconsin System คือระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐ (Public University) ในรัฐ Wisconsin และเป็น 1 ในระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย (Research University) จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยที่เน้นทั้งการสอนและการทำวิจัย (Comprehensive University) อีก 11 แห่ง และ วิทยาลัย 2 ปีหรือ Freshman/Sophomore Campus อีก 13 แห่ง University of Wisconsin-Madison จัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (Public University) ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin โดยมี University of Wisconsin-Madison เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของระบบ University of Wisconsin System และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1848 University …

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System Read More »

ระบบ EFTPOS ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์คืออะไร

ระบบ EFTPOS ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์คืออะไร สิ่งหนึ่งที่ผู้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศระยะยาว เช่น นักศึกษา หรือคนไปทำงาน ควรหาข้อมูลเรียนรู้ไว้ก่อนหน้าเดินทางคือ เรื่อง วิธีการใช้เงินในประเทศที่กำลังจะเดินทางไปถึง รวมทั้งการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนในต่างประเทศมักไม่นิยมถือเงินสดไว้ในกระเป๋าเป็นจำนวนมาก และไม่นิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันนิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิต หรือในบางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์นิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ EFTPOS ระบบ EFTPOS คืออะไร EFTPOS ย่อมาจากคำว่า Electronic Funds Transfer at point of sale คือ การหักบัญชีเงินฝาก ณ จุดขาย โดยการหักยอดเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร และโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของร้านค้าผู้รับบัตรทันที  EFTPOS เป็นเทคโนโลยี่ที่ถือกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1981 และใช้กันแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1982 Westpac ธนาคารในประเทศออสเตรเลียได้ออกบัตรเดบิต EFTPOS ใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1984 โดยใช้กับสถานีบริการน้ำมัน BP ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ Bank …

ระบบ EFTPOS ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์คืออะไร Read More »

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง TOEFL iBT หรือ Test of English as a Foreign Language internet-based Test คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัยว่า ผู้ใช้สามารถผนวกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการได้มากน้อยเท่าไร TOEFL เริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1963-1964 TOEFL ได้พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากการฝนด้วยดินสอดำเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษที่เรียกว่า TOEFL Paper-based Test หริอ TOEFL PBT ไปสู่การทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในปีค.ศ. 1998 หรือที่เรียกกันว่า TOEFL Computer-based Test หรือ TOEFL CPT ข้อสอบ TOEFL ได้ถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้สอบสามารถผนวก 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้ดียิ่งขึ้น จีงได้เกิดการทำแบบทดสอบผ่าน internet ที่เรียกว่า TOEFL …

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง Read More »

งานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing 2018

งานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing 2018 UK Pre-Departure Briefing 2018ใกล้ถึงเวลาที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะเปิดเทอมในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมแล้ว บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร มักจะจัดให้มีงานปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร หรือ UK Pre-Departure Briefing กัน นักเรียน นักศึกษาหลายคนที่พลาดไม่ได้ไปร่วมงาน เพราะไม่ทราบข้อมูลเรื่องงานปฐมนิเทศก่อนการเดินทางบ้าง หรือบางท่านทราบข้อมูลงานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง แต่ติดธุระอื่นไปฟังไม่ได้บ้าง อีกหลายท่านคิดว่า งานปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไม่ต้องฟังก็ได้ เพราะมีเพื่อนคอยช่วยอยู่ที่สหราชอาณาจักรอยู่แล้ว ประโยชน์ของการได้รับทราบข้อมูลก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing เหมือนเราได้อ่านหนังสือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ งานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing จะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การเตรียมตัวขอวีซ่า การนำสิ่งของติดตัวเดินทางไปเรียน การไปใช้ชีวิตอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยเชิญศิษย์เก่าจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรมาบรรยาย รวมทั้งวิธีการนำเงินจากประเทศไทยเข้าไปใช้ที่สหราชอาณาจักร ถ้าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิต น่าจะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing 2018 เผื่อว่าเมืองที่จะเดินทางไปเรียนต่อไม่มีคนไทยเรียนอยู่เลย เราก็อาจจะพอมีประสบการณ์จากการได้ฟังข้อมูลในงานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing ที่ประเทศไทยมาบ้างแล้วว่า ควรจะเตรียมตัวอย่างไร บริติช เคานซิลจะจัดให้มีงานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure …

งานปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง UK Pre-Departure Briefing 2018 Read More »