Pre-departure

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

เมื่อเครื่องบินลงจอดที่จุดแวะพักเครื่องบิน (Transit) ณ เมืองใดเมืองหนึ่งในเอเซีย เช่น ที่สนามบินนาริตะ ผู้โดยสารจะต้องนำกระเป่า Carry-on ลงมาจากเครื่องบิน และเดินไปพักในห้องพักรอผู้โดยสารของเที่ยวบินถัดไป กรณีผู้โดยสารเปลี่ยนสายการบินที่เดินทาง ไม่ใช่สายการบินเดียวกันกับที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ผู้โดยสารตรวจสอบด้วยว่า ห้องพักผู้โดยสารที่จุด Transit อยู่ที่  Satellite หรือ Terminal ใด ถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่สนามบิน เพื่อจะได้ไม่นั่งรอผิดห้องพักรอ อนึ่ง ควรเปลี่ยนเวลาทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนเมือง เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องเวลาเครื่องบินออก ก่อนหน้าที่เครื่องบินจะลงจอดที่ Port of Entry เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์มสองชุดข้างล่างนี้ 1. แบบฟอร์มเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา  หรือ I-94  นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=_CTcqV0dJHE รูปบน เป็นเนื้อหาแบบฟอร์ม I-94 ฉบับเต็ม รูปล่าง เป็นแบบฟอร์มที่ Immigration Officer ตรวจลงตราแล้วฉีกออกส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองคืน I-94 ส่วนที่ฉีกออกแล้ว(ส่วนเล็กๆภาพบน)ให้ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารคืนให้เจ้าหน้าที่สายการบิน เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับประเทศไทย 2. Custom Declaration form  …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3) Read More »

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2)

เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ตรงไปที่เคาน์เตอร์ check-in ของสายการบินที่นักศึกษาจะต้องเดินทาง ณ จุดนี้ เจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆจะสอบถามผู้โดยสารว่า ใครจัดกระเป๋าให้ และมีเจล หรือของเหลวในกระเป๋า Carry-on หรือไม่ หลังจากนั้น บางสายการบินจะมีหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ที่เคาน์เตอร์ Check-in ที่หันหน้าจอเข้าหาผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเช็ค Boarding Pass เอง นักศึกษาบางรายที่ทำไม่ได้ ให้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆ บางสายการบินไม่มีจอมอนิเตอร์ที่หันออกให้ผู้โดยสารเลือกที่นั่งเอง เจ้าหน้าที่ยังช่วยทำให้ผู้โดยสารอยู่ เมื่อเช็ค Boarding Pass เสร็จ เจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนักกระเป๋า ถ้าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ต้องเสียเวลาเอาเสื้อผ้าออก หรือต้องยอมจ่ายเงินค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน หากผู้โดยสารยืนยันจะเอาของไปทั้งหมด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลา ผู้โดยสารควรชั่งน้ำหนักกระเป๋ามาจากที่บ้านให้พอดี ในการเช็คกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งสองใบควรแจ้งเจ้าหน้าที่  Check through เมืองปลายทาง หรือ เมืองสุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ยกเว้น ในกรณีที่การเดินทางภายในประเทศสหรัฐ ใช้เครื่องบินคนละสายกับที่เดินทางออกจากประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเช็ค Boarding Pass จนถึงเมืองสุดท้ายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้โดยสารให้ไปเช็ค Boarding Pass เองอีกครั้งที่เมืองแรกที่ไปถึงสหรัฐอเมริกา (Port of …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2) Read More »

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1)

นักศึกษาควรจองตั่วเครื่องบินเสียแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Fall) เพราะตั๋วเครื่องบินช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และต้นเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น การจองวันที่เดินทางอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้เดินทางต้องการ นอกจากการซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนซี่แล้ว ในปัจจุบันนักศึกษายังสมารถซื้อตั๋วได้เอง online ราคาซื้อตั่ว online บางครั้งถูกกว่าซื้อผ่านเอเจนซี่ด้วยซ้ำไป นักศึกษาควรอ่าน Routing หรือ Itinerary การเดินทางให้เข้าใจ มีนักศึกษาบางท่านไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับตารางการบินที่เอเจนซี่ส่งให้ ตัวอย่างเช่น  นักศึกษาท่านหนึ่งจะออกเดินทางจากกรุงเทพวันที่ 4 สิงหาคม โดยสายการบิน United Airline เที่ยวบินที่ UA882 เวลา 6.50 น.สายการบินใช้เวลาในการบินนาน 6 ชั่วโมง 10 นาที  ตอนเช้า นักศึกษาควรไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้าเครื่องบินออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อทำการตรวจชั่งน้ำหนักกระเป๋า, เช็คบัตรที่นั่ง (Boarding Pass ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาสามารถเช็คและยืนยันที่นั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินได้)) , หนังสือเดินทาง นักศึกษาท่านนี้จะเดินทางถึง Washington DC ในวันที่ 4 สิงหาคมเช่นกัน แต่เป็นเวลา 15.35 น. …

การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1) Read More »

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเดินทาง

เพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งเคยออกเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิต ขอรวบรวมคำศัพท์จากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์การสอนภาษาอังกฤษที่ให้แนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์การเดินทางทางเครื่องบินไว้ดังนี้ คือ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode50/languagepoint.shtml http://www.englishclub.com/vocabulary/20_air-travel.htm http://www.learn-english-today.com/vocabulary/transport-travel_vocab.htm http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode157/languagepoint.shtml ข้อสรุป จากหลายเว็บไซต์ คำศัพท์โดยทั่วไปที่นักศึกษาควรทราบก่อนเดินทางคือ