Pre-departure

ระบบ UCAS Clearing คืออะไร

ระบบ UCAS Clearing คืออะไร UCAS Clearing คือ ทางเลือกรอบที่สองในการส่งสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในสหราขอาณาจักร  หลังจากส่งสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักร ตามที่นักเรียนได้วางแผนการไว้แล้ว แต่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดตอบรับมา เพราะคุณสมบัติที่นักเรียนมีไม่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยต้องการ เปรียบเทียบได้กับเอ็นทรานส์ไม่ติดในระบบการศึกษาของบ้านเรา หรือนักเรียนบางคนส่งสมัครช้า คือ ส่งสมัครหลังวันที่ 30 มิถุนายนไปแล้ว นักเรียนจะมีโอกาสเหลืออีกครั้งที่จะส่งสมัครเข้าไปในรอบที่เรียกว่า UCAS Clearing เราจะเริ่มใช้ UCAS Clearing เมื่อไร หลังวันที่ 30 มิถุนายน หมายกำหนดการ ปี 2018 จะเริ่มใช้ Clearing ได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยนักเรียนเข้าไปลงทะเบียนและทำการกรอกใบสมัครตามปกติ พร้อมทั้งส่ง personal statement แต่จะไม่สามารถเลือกสาขาวิชาเพิ่มได้ เมื่อส่งใบสมัครเรียบร้อย นักเรียนจะได้รับอีเมล์พร้อม Clearing Number ของนักเรียน เพื่อที่จะนำไปค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ นักเรียนจะติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยนั้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือการที่นักเรียนจะทราบว่า ตนเองอยู่ในระบบอยู่ในระบบ Clearing แล้วนั้น ใน Track …

ระบบ UCAS Clearing คืออะไร Read More »

สัมมนาอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2560

บริติชเคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ฟรี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. รายการสัมมนาเริ่มด้วย 9.30-10.00 น. ลงทะเบียน 10.00-10.05 น. ผู้บริหารบริติชเคานซิลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 10.05-10.25 น. บรรยายเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย UKVI 10.25-10.40 น. บรรยายเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ขอวีซ่าโดย IOM 10.40-11.10 น. คำแนะนำในการเข้าสู่บ้านหลังใหม่โดย Sponsor 11.10-11.25 น. รับประทานอาหารว่าง 11.25-12.00 น. คำแนะนำในเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักรโดยศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/predeparture_2017 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริติชเคานซิลได้โดยตรงที่โทร 02-657-5678 กด 3 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระหว่างเวลา  10.00-18.00 น. หรือสอบถามไปที่อีเมล์ …

สัมมนาอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2560 Read More »

การเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่สหราชอาณาจักรปนะจำปี 2559

บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2559 ในวันเสาร์ที่ 11  มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 9.0-12.00 น. ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก รายการบรรยาย 9.00-9.30 น.  ลงทะเบียน 0.30-9.35 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากบริติชเคานซิล 9.35-10.10 น.  ข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่า โดย UKVI 10.10-10.30 น.  พักทานอาหารว่าง 10.30-10.50 น.  ช้อมูลเรื่องการตรวจสุขภาพโดย IOM 10.50-12.00 น.  แนะนำการเตรียมตัวเดินทาง และการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่จากบริติช เคานซิล และ ศิษย์เก่า สำหรับผู้สนใจเข้าฟังรายการสัมมนาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและเส้นทางอาชีพของ Unilever ให้รีบลงทะเบียนเพราะมีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจเช้าฟังการบรรยายลงทะเบียนได้ที่ https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/predeparture_2016 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] Copyright © 2010-2016 GoVisa All rights …

การเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่สหราชอาณาจักรปนะจำปี 2559 Read More »

ฟอร์ม I-515 สำหรับวีซ่านักเรียน

  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาบางท่านได้รับฟอร์ม I-515 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯอาจเกิดความสงสัยว่า ทำไมจึงได้รับฟอร์มนี้ ให้นักเรียนหรือนักศึกษาหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Homeland Security Department หรือ DHS : http://studyinthestates.dhs.gov/what-is-a-form-i-515a ฟอร์มดังกล่าวมีความหมายว่านักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้นาน 30 วันก่อนเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ในหน้าเว็บไซต์ของ International Studnt Office ของแต่ละสถานศึกษาก็จะมีคำอธิบายความหมายและเงื่อนไขที่ผู้ที่ได้รับฟอร์ต้องปฏิบัติ เช่น New York University : https://www.nyu.edu/global/international-immigration-services/students/inbound-to-nyc/active/traveling-and-re-entering-the-u-s-/traveling-with-an-i-515a.html University of Florida: https://www.ufic.ufl.edu/ISS/I515.html ผู้ที่จะได้รับฟอร์ม I-515 คือผู้ที่ไม่ได้เซ็นต์ชื่อใน I-20 ซึ่งจะมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก หรือผู้ที่ลืมจ่ายเงินค่า Sevis-901 เช่น กรณีย้ายโรงเรียนไม่ได้กรอก Transfer Form ทำให้ได้รับหมายเลข Sevis I-901 หมายเลขใหม่  หรือไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ International Student Office เซ็นต์ชื่อตอนกลับมาเยี่ยมบ้าน ฯลฯ กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯสามารถอนุญาตให้นักเรียนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯได้ด้วยการออกฟอร์ม I-515 ให้นักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับฟอร์ม I-515 นักเรียนมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้เพียง …

ฟอร์ม I-515 สำหรับวีซ่านักเรียน Read More »