Uncategorized

Mummers Parade กับการฉลองวันปีใหม่ของชาวฟิลาเดลเฟีย

ประเทศสหรัฐอเมริกันเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ผู้อพยพชาวอังกฤษและสเปนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกทางฝั่งตะวันออก ยังไม่รวมวัฒนธรรมของชนพิ้นเมืองอินเดียนแดง ชนชาติใดในยุโรปที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานตรงจุดไหนในสหรัฐอเมริกา มักจะทิ้งวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีบางอย่างไว้ให้คนอเมริกันรุ่นหลังๆ อาทิ เช่น ภาษา อาหาร ประเพณี และวิถีชีวิต ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ นับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ยังคงมีร่องรอยของประเพณีในอดีตไว้ให้ชม และเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนในท้องถิ่นอื่นให้อยากไปสัมผัส ถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางผ่านไปที่รัฐ Pennsylvania ในช่วงเวลานั้น ชาวสวีเดนผู้บุกเบิกรุ่นแรกเป็นผู้นำการเดินพาเหรดแบบ Mummers เข้าไปแสดงในวันปีใหม่คือวันที่ 1 มกราคม อาจกล่าวได้ว่า Mummers คิอประเพณีพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา การเดินพาเหรดแบบ Mummers ในรัฐ Pennsylvania ดำเนินมากว่า 100 ปีแล้ว เป็นการเดินพาเหรดที่ผู้คนจะสวมเครื่องแต่งกายที่มีสีสัน และที่สำคัญคือมีการสวมหน้ากาก หรือทาสีใบหน้า พร้อมกับเดินขอเครื่องดื่มและอาหารไปตามบ้าน ประเพณีนี้หากย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่า มีมาตั้งแต่อียิปต์ยุคโบราณ สืบทอดต่อมาถึงสมัยกรีก และมีเล่นทั่วไปในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 16 รวมทั้งที่ประเทศอิตาลีและประเทศเยอรมนี ในประเทศอังกฤษ มีการฟื้นฟูการเล่น Mummering ในวัน Boxing Day หรือหลังวันคริต์มาส 1 วันทางภาคใต้ของแคว้น Gloucestershire และในวัน St.Stephen หรือหลังวันคริสต์มาส …

Mummers Parade กับการฉลองวันปีใหม่ของชาวฟิลาเดลเฟีย Read More »

ห้างสรรพสินค้าขายเฉพาะของคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่รัฐ Michigan

ใกล้วันคริสต์มาสแล้ว หลายคนคงเริ่มซื้อของคริสต์มาสกันบ้างแล้ว จะขอเล่าถึงห้างสรรพสินค้าที่ขายเฉพาะของคริสต์มาส และเป็นห้างที่ใหญที่สุดในโลก ขื่อ ห้าง Bronner’s ตั้งอยู่ที่เมือง Frakenmuth ในรัฐ Michigan เมือง Frakenmuth เป็นเมืองเล็กๆในเคาน์ตี้ Saginaw ผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานรุ่นแรกๆคือ ผู้นับถือนิกายลูเทอแรนจากเมือง Franconia ในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ดังนั้นชื่อเมือง Fraken จึงมีความหมายเชื่อมโยงกับเมือง Franconia และคำว่า muth ในภาษาเยอรมันแปลว่า ความกล้าหาญ (https://en.wikipedia.org/wiki/Frankenmuth,_Michigan) ในเมือง Frakenmuth มีห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ ห้าง Bronner’s Christmas Wonderland ห้าง Bronner’s เป็นร้านขายปลีกสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 320,000 ตารางฟุต หรือประมาณ 7.35 เอเคอร์ เท่ากับ 5 สนามฟุตบอลกว่าๆ สนามฟุตบอลหนึ่งจะใช้พิ้นที่ประมาณ 2.2 เอเคอร์ ห้าง Bronner’s เปิดทำการ 361 …

ห้างสรรพสินค้าขายเฉพาะของคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่รัฐ Michigan Read More »

รู้ไหมมีหลักสูตรสอนไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ไหนบ้าง

เว็บไซต์ Worldometers เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับค่าสถิตืโลกตามเวลาที่เป็นจริง (Real Time) https://www.worldometers.info/world-population/ เราจะเห็นตัวเลขการเกิดและการตายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากเว็บไซต์ Worldometers ทำให้ทราบว่า ประเทศไทยเราติดอันดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย มีประชากรมากกว่าไทย การมีประชากรมากกว่าน่าจะทำให้ประเทศทั้งสองดูมีกำลังทางด้านทรัพยากรบุคคล ที่จะมาช่วยในการพัฒนาประเทศมากกว่าประเทศไทย นอกจากนี้ ในการให้ความสำคัญในการเรียนภาษาของชนชาตินั้นๆ จะเห็นได้ว่า ในต่างประเทศเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีหลักสูตรการสอนภาษาอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าภาษาไทย อย่างไรก็ตามภาษาไทยของเราก็ยังพอมีสอนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตร Southeast Asian Studies อยู่บ้าง จากจำนวนประชากรก็จะเห็นคนที่พูดและใช้ภาษาไทยได้จากเว็บไซต์ข้างต้นส่า น่าจะมีถึง 69,625,582 คนเช่นเดียวกัน สถานศึกษาในต่างประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจ การเมืองของเอเซีย จึงทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเอเซียกันอย่างจริงจัง วิชาไทยศึกษา จัดเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเอเซียศึกษาบ้าง Southeast Asian Studies บ้าง ในประเทศชั้นนำ เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มีหลักสูตรการสอนเรื่องประเทศไทยทั้งในด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศาสนา การเมือง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ธรณีวิทยา หน่วยงานในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในต่างประเทศ ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยคือ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.siam-society.org/index_th.html …

รู้ไหมมีหลักสูตรสอนไทยศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ไหนบ้าง Read More »

Update ข่าว OPT และวีซ่า H-1B ของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกา

เล่าข่าวเกี่ยวกับ OPT จาก The Pie News เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นักเรียนต่างชาติจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการพิจารณา OPT Work Permit ทำให้ไม่สามารถเริ่มเข้าทำงานได้ทันช่วงฤดูร้อนปี 2562 หรือปี 2019 โดยปกติระยะเวลานานของอายุวีซ่าทำงานประเภท H-1B ที่ให้นักศึกษาต่างชาติหลังจากเรียนจบปริญญามาไม่ว่าจะเป็น Associate Degree, ปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอกคือ 12 เดือน หรือ 1 ปี แต่ถ้านักศึกษาต่างชาติคนนั้นเรียนจบสาย STEM คือ สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มา จะได้เพิ่มเวลาอีก 24 เดือนหรือ 2 ปี รวมทั้งหมดเป็น 3 ปี ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการขอวีซ่า H-1B คือ 90 วัน หรือประมาณ 3 เดือน แต่ในปีที่ผ่านมาคือ …

Update ข่าว OPT และวีซ่า H-1B ของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกา Read More »