Uncategorized

CUNY คืออะไร

CUNY ย่อมาจากชื่อเต็มคือ The City University of New York CUNY จัดว่าเป็นอีกหนึ่งระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน New York ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Towsend Harris เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่น เป็นคนต้นคิดให้การศึกษาฟรีแก่บุคคลทั่วไปใน New York เมื่อปีค.ศ. 1847 และผู้ว่าการรัฐ Nelson Rockefeller เป็นผู้ลงนามทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในสภาแห่งรัฐ New York รับรองการรวมกลุ่มวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยภายใต้ระบบการบริหารงานแบบ CUNY ในปีค.ศ. 1961 CUNY ประกอบด้วยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 25 แห่ง โดยแบ่งลักษณะสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารแบบ CUNY ออกเป็น 3 ประเภทคือ วิทยาลัยชุมชน ( Community College ) จำนวน 7 แห่ง Senior Colleges หรือ Four Year Colleges จำนวน …

CUNY คืออะไร Read More »

มารู้จัก SUNY, The State University of New York กัน

SUNY ย่อมาจากคำเต็มๆว่า The State University of New York เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา SUNY เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1948 ในปีที่เริ่มก่อตั้งนั้น SUNY จะประกอบด้วย 29 มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยครูอีก 11 แห่ง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในระบบ SUNY จำนวน 64 แห่ง เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวน 34 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน (Community College) จำนวน 30 แห่ง SUNY มีนักศึกษาทุกวิทยาเขตรวมกันประมาณ 424,051 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 22,000 คนจาก 180 ประเทศ SUNY มีสำนักงานบริหารตั้งอยู่ที่เมือง Albany วิทยาเขตที่ได้ขื่อว่าใหญ่ที่สุด และได้รับเงินสนับสนุนในการทำวิจัยมากที่สุดคือ The University at Buffalo ในระบบ SUNY มีวิทยาเขตที่จัดว่าเป็น …

มารู้จัก SUNY, The State University of New York กัน Read More »

นิทรรศการ ACCESS MBA ประจำปี 2019

Access MBA One to One Meetings with the World Top Business Schools จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ระหว่างเวลา 10.30-15.30 น. ณ. โรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก  https://www.accessmba.com/events/city/bangkok ตารางรายการของงานมีดังนี้ 10.00 น.             ลงทะเบียน 10.30-15.30 น.  พบปะพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัยตามเวลาที่นัดไว้ 13.00-13.25 น.   รายการบรรยายจากผู้แทนมหาวิทยาลัย (รอการยืนยัน) 13.25-13.50 น.   การอภิปรายจากผู้แทนมหาวิทยาลัย รายชื่อมหาวืทยาลัย 15 แห่งที่เข้าร่วมงานได้แก่ Alliance Manchester Business: https://www.mbs.ac.uk/ Duke University’s Fuqua School of Business: https://www.fuqua.duke.edu/ Ecole Hoteliere de Lausanne: …

นิทรรศการ ACCESS MBA ประจำปี 2019 Read More »

23 Pilot UK University

ที่มาของการหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดให้อีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบ หรือไม่เคยได้ยินเรื่อง 23 Pilot University ให้ได้ทราบกันอีกครั้ง เพราะเจ้าหน้าที่ VFS-UK ในงาน ” Study UK Grand Exhibition” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เอ่ยถึงผู้ที่กำลังจะไปเรียนที่ หนึ่งใน 23 มหาวิทยาลัยนี้ว่า ไม่ต้องยื่นเอกสารรับรองทางการเงิน ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านอยากทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แห่งว่า มีชื่ออะไรกันบ้าง อนึ่ง แม้ว่าตามหลักการจะไม่ขอดูหลักฐานทางการเงินสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่า Tier4 เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ 23 มหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่ในบางกรณีอาจจะมีการขอดูเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพิ่อความรอบคอบควรเตรียมเอกสารทางการเงินเผื่อไว้ จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อถูกขอให้แสดงหลักฐาน โครงการนำร่องโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีหลักสูตรการเรียนเป็นระยะเวลา 13 เดือน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซ่านักเรียน Tier 4 เพื่อเข้าไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร และยังช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทั้ง 23 แห่ง ที่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนไปเป็นวีซ่าทำงาน Tier2 ได้มีช่วงระยะเวลาดำเนินการได้ทัน หมายความว่า นักศึกษาจาก 23 มหาวิทยาลัยนี้ …

23 Pilot UK University Read More »