Uncategorized

แนะนำเว็บไซต์รับแก้ไขการแต่ง Essay ส่งสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

น้องๆบางท่านมีปัญหาเรื่องจะหาใครตรวจเรียงความที่เขียนเสร็จแล้ว เพื่อส่งสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างประเทศ บ้างก็ไปจ้างอาจารย์ฝรั่งตามโรงเรียนสอนภาษาในเมืองไทยตรวจ บ้างก็ให้รุ่นพี่ตรวจ หรือบ้างก็ต้องไปจ้างเอเจนซี่ในเมืองไทย ที่รับสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้นักศึกษาตรวจ เว็บไซต์ที่แนะนำให้ในที่นี้เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ มีค่าบริการเช่นเดียวกับต้องไปจ้างเอเจนซี่เอกชนในเมืองไทยตรวจให้ เท่าที่รวบรวมมามี 4 แห่ง ขอให้ลองเข้าไปศึกษาดูวิธีการส่งเรียงความไปตรวจแก้ไข และการคิดค่าบริการ จะยกตัวอย่างเว็บไซต์ www.essayedge.com เป็นเว็บไซต์ของคนที่อยู่ที่ Harvard University เขาเกิดความคิดที่จะทำธุรกิจด้านรับจ้างตรวจ และแก้ไขเรียงความให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพราะเขาก็คงทราบดีว่า นักศึกษาที่ส่งสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ มักมีอุปสรรคในเรื่องของการเขียนเรียงความ ให้ดูน่าสนใจในสายตาฝรั่ง น้องๆท่านใดสนใจใช้บริการวิธีการตรวจแก้ไขเรียงความออนไลน์ ลองคลิกเข้าไปอ่านและศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละเว็บไซต์ดู 1. http://www.essayedge.com/ 2. http://www.ivyessays.com/ 3. http://www.accepted.com/ 4. http://www.statementofpurpose.com/ Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานก.พ.จัดให้มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดหาข้อมูลให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ เริ่มตั้งแต่การสมัคร การติดตามผลการสมัคร การประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดหาที่พัก ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนพลเรือนในต่างประเทศด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศมีประมาณ 6 แห่ง ดังนี้คือ 1. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา Office of Educational affairs 1906-23rd Street,N.W. Washington D.C 20008 Tel: 202-667-8010 Fax : 202-265-7239 Website : www.oeadc.org Email: [email protected] 2. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ Office of Educational Affairs 28 Princess Gate, London SW7 1PT, United Kingdom Tel : 44 20 7584 4538 Fax : …

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ Read More »

แนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA

ขอแนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA(VCO)   VCO เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง เรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาคือ Dr Viktar Khotsim Dr. Viktar  Khotsim เดิมเคยเป็นเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาประจำอยู่ที่ศูนย์ EducationUSA ที่เมือง Minsk ในประเทศ Belarus  วัตถุประสงค์ของเว็บท่าแห่งนี้คือ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาจากศูนย์ EducationUSAทั่วโลก คำถามคำตอบจะมีอยู่หลากหลายภาษาไม่ต่ำกว่า 34 ภาษา VCO ไม่สามารถแทนที่การให้คำปรึกษารายบุคคลได้ เพียงแต่คำถามคำตอบใน VCO จะทำให้ผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการวางแผนที่ดีที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษามืออาชีพ และทราบวิธีการที่จะถาม เพื่อให้ได้รับคำตอบอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ภายในเว็บไซต์จะมีคลังคำถามทั้งหมด 8 ประเภทได้แก่ 1. ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 2. ขั้นตอนการสมัคร 3. แบบทดสอบมาตราฐาน 4. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญโทขึ้นไป 6. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลอเมริกัน 7. …

แนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA Read More »

การสมัครสอบ TOEFL ITP

นักศึกษาบางท่านที่ยังไม่มีความพร้อมจะทำข้อสอบ TOEFL ของจริง เพราะตื่นเต้น ประหม่า หรือกลัวว่าจะทำได้คะแนนไม่ดี ปัจจุบันมีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนักศึกษาอาจลองทำข้อสอบที่มีเนื้อหาข้อสอบ และการจับเวลาเสมือนทำข้อสอบ TOEFL ของจริงได้แล้ว ขอแนะนำให้นักศึกษาลองทำข้อสอบ TOEFL ITP  ซึ่งจะมีการสอบทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน สถานที่สอบคือ สถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 6 อาคารมณียา ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท  รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสอบดูได้ที่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/testing.php?subsection=3 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-652-0653 ต่อ 110 Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.