Uncategorized

วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College

เมื่อรู้จักวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College กันบ้างแล้ว นักศึกษาบางท่านที่สนใจสมัครไปศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนอาจจะไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร วิธีการสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยชุมชน เมื่อผู้สมัครได้ใช้ปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่า จะเลือกสมัครวิทยาลัยชุมชนที่ใดบ้าง ปัจจัยต่างๆได้แก่ เรื่องวิชาที่ต้องการจะไปเรียนต่อ เงื่อนไขการสมัคร งบประมาณที่ทางบ้านไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานาน 4 ปีเพื่อให้ได้รับปริญญาตรี เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ อาทิ รัฐที่มีญาติอยู่หรือมีเพื่อนมีคนรู้จักอยู่ อากาศ การคมนาคม และ ฯลฯ ผู้สมัครจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยที่สนใจ โดยอาจจะเลือกกรอกฟอร์มใบสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมากรอกก็ตาม เตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครในรูปของตราสารประเภทดราฟท์ หรือจะใช้วิธีการจ่ายเงินโดยหักจากบัตรเครดิต ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมอีกด้วย คือ 1. Transcript ที่แสดงผลการเรียนรายวิชาในแต่ละเทอมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งคะแนนสอบที่ต้องทำได้นั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาควรแสดงผลสอบ TOEFL ประมาณ 61 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน IELTS ประมาณ 6.0 เช่น เว็บไซต์ของ Foothill College http://www.foothill.edu/international/ad_english.php วิทยาลัยชุมชนบางแห่งมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติที่ค่อนข้างอะลุ้มอล่วยกับนักศึกษาต่างชาติ กล่าวคือ …

วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College Read More »

Community College คืออะไร

Community College หรือ อีกชื่อหนึ่งคือวิทยาลัยสองปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิทยาลัยชุมชนของรัฐ (Public) กับ วิทยาลัยชุมชนของเอกชน (Private)  วิทยาลัยสองปีมักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีบทบาทในชุมชนโดยรอบ และจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย หลายท่านที่เคยเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี อาจจะพบคำว่า Community College บ้าง Junior College บ้าง Two year College บ้าง ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยว่า คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ขอสรุปว่า คำศัพท์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมีความหมายเดียวกัน ก่อนหน้าทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513) มักจะพบการใช้คำว่า Junior College มากกว่า Community College และคำว่า Two Year College มักใช้กับวิทยาลัยเอกชน หรือ Private Two Year Institution ขณะที่วิทยาลัยสองปีที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจะนิยมเรียกว่า Community College ต่อมาในปีค.ศ. 1992 …

Community College คืออะไร Read More »

แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียสามารถหาข้อมูลพื้นฐานต่างๆได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลียเองโดยตรง คือ  Australian Trade Commission คือ http://www.studyinaustralia.gov.au/en/ จากเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ต้องการค้นคว้าข้อมูลสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่ตนถนัดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ เช่น เลือกเป็นภาษาไทย เนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย 8 ส่วนคือ 1. ทำไมจึงมาศึกษาที่ออสเตรเลีย 2. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะแบ่งหัวข้อออกเป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ, โรงเรียนและ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3. ค่าเล่าเรียน จะแบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนตามระดับชั้นการเรียนข้างต้น คือ ระดับมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ,โรงเรียน, การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งแหล่งทุน โดยจะมีลิงค์เว็บไซต์ไปที่แหล่งทุนโดยตรง  http://www.australiaawards.gov.au/ นอกจากนี้จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงาน, การจ่ายภาษ๊เมื่อมีรายรับจากการทำงาน, ค่าครองชีพในออสเตรเลีย, ตัวอย่างราคาสินค้า, ตลอดจนการแต่งกาย, การประกันสุขภาพ, การประกันการเดินทาง, ทางเลือกเกี่ยวกับที่พักประเภทต่างๆและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้เราได้เดินทางเข้าไปในออสเตรเลีย คือ การดำเนินการขอวีซ่านักเรียน 4. หลังจบการศึกษา ภายใต้หัวข้อจบการศึกษานอกจากจะแนะนำให้ผู้จบการศึกษาเตรียมพร้อมกลับมาทำงานที่บ้านเมืองของตนเองแล้ว ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีความสามารถ (Skilled Migration Program) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากและต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลีย 5. การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย จะกล่าวถึง ความปลอดภัย วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ …

แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Read More »

แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA

ขอแนะนำเว็บไซต์ EducationUSA  http://www.educationusa.state.gov/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of State) ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้รับการตอบรับ จนกระทั่งเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน EducationUSA มีเครือข่ายมากกว่า 400 แห่งใน 170 ประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานทางการศึกษาและวัฒนธรรม (The Bureau of Education and Cultural Affairs) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก นักศึกษาสามารถเลือกค้นคว้าโดยเริ่มจากระดับการศึกษาที่กำลังจะติดต่อเพื่อไปศึกษาต่อก่อน เช่น ต้องการเลือกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (Graduate) ไปเรียนภาษา (English Language) หรือไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Short-term Program) ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกระดับการศึกษาประเภทใดก็ตาม จะมีวีดิทัศน์ให้ศึกษาประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ตั้งแต่ ความแตกต่างระหว่างวุุฒิการศึกษาประเภท Associate Degree ที่มีเปิดสอนใน Community College และระดับปริญญาตรีที่มีเปิดสอนใน Four Year College และ University  แบบฟอร์มจำนวน 9 …

แนะนำเว็บไซต์ EducationUSA Read More »