Uncategorized

การสมัครสอบ TOEFL ITP

นักศึกษาบางท่านที่ยังไม่มีความพร้อมจะทำข้อสอบ TOEFL ของจริง เพราะตื่นเต้น ประหม่า หรือกลัวว่าจะทำได้คะแนนไม่ดี ปัจจุบันมีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนักศึกษาอาจลองทำข้อสอบที่มีเนื้อหาข้อสอบ และการจับเวลาเสมือนทำข้อสอบ TOEFL ของจริงได้แล้ว ขอแนะนำให้นักศึกษาลองทำข้อสอบ TOEFL ITP  ซึ่งจะมีการสอบทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน สถานที่สอบคือ สถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 6 อาคารมณียา ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท  รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสอบดูได้ที่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.iiethai.org/web/testing.php?subsection=3 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-652-0653 ต่อ 110 Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

CollegeWeekLive

ขอแนะนำเว็บไซต์น่าสนใจชื่อ  www.collegeweeklive.com ลักษณะคล้ายการจัดนิทรรศการออนไลน์ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 1. Lobby 2. Booths จะมีข้อความให้เลือก เช่น จะดูหรือฟังเกี่ยวกับการรับสมัคร Admissions, Financial Aid หรือมีข้อมูลบางคณะให้ศึกษา เช่น School of Arts and Science หรือ School of Business 3. Presentations ขึ้นอยู่กับว่า สัปดาห์นี้จะมีนิทรรศการของมหาวิทยาลัยชื่ออะไร เข้าไปดูรายละเอียดหัวข้อ วัน เวลา เช่น อาจมี President ของมหาวิทยาลัยบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้ฟัง หรือ มีเจ้าหน้าที่จาก Admissions Office มาอธิบายวิธีการสมัคร  ให้ดูรายละเอียดเรื่องเวลาที่เขาจะมีบรรยาย เพราะถ้าเข้าไปดูโดยยังไม่ถึงวันที่กำหนด จะเห็นข้อความดังนี้  “Presentation may not be entered until วันที่เดือนปีค.ศ.และเวลา”   …

CollegeWeekLive Read More »

เว็บไซต์การศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์โฉมใหม่

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ คือ http://www.learnmorestressless.com มีหลากหลายเรื่องราวตั้งแต่ วีดิทัศน์ชีวิตนักศึกษาต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ ทำไมต้องเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ การเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ สภาพห้องเรียน เรื่องราวของนักศึกษาต่างชาติที่ประสบความสำเร็จในประเทศนิวซีแลนด์ ตัวแทนหน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ในประเทศไทย บล๊อกเรื่องราวต่างๆ อาทิ ข่าวล่าสุด ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การเข้าเมือง เทศกาลและงานออกร้านต่างๆ ฯลฯ  สถานทูตนิวซีแลนด์ทำเว็บไซต์ได้น่าสนใจ หากท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ อย่าลืมลองแวะเข้าไปศึกษาข้อมูลตามลิงค์ที่ให้ดู มีประโยชน์มาก Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

2010 The World’s Most Beautiful College Campuses

ขอแนะนำมหาวิทยาลัย 10 แห่งในโลก ที่ Forbes (2010) ยกย่องว่ามี Campus ท่ี่สวยงาม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องหลักสูตร ค่าใช้จ่าย เพื่อนหรือญาติที่อยู่ในเมืองนั้นๆแล้ว บางคนก็พอใจอยากเลือกส่งสมัครไปที่มหาวิทยาลัยเพราะบรรยากาศของมหาวิทยาลัย 1.  Kenyon College  เมือง Gambier, Ohio  https://www.youtube.com/watch?v=k-3aJ3gwCAE 2.  Oxford University เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ  https://www.youtube.com/watch?v=n9EUqIoBJXA 3.  Princeton University เมือง Princeton, New Jersey  https://www.youtube.com/watch?v=VMXHBNqQ6v8 4.  Scripps College เมือง Claremont, California  https://www.youtube.com/watch?v=idTkzySor7o 5.  Stanford University เมือง Palo Alto, California   https://www.youtube.com/watch?v=JvK0mkSpcso 6.  Trinity College เมือง …

2010 The World’s Most Beautiful College Campuses Read More »